Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Інформаційно-комунікаційні послуги

Комплекс надаваних ІКС відповідним відомчим і регіональним системам послуг включає послуги федеральної електронної пошти, федерального документообігу , інформаційні послуги.

Федеральная4 електронна пошта в цьому випадку забезпечує надійне і безпечне взаємодія мереж електронної пошти відомств і регіонів, що беруть участь в реалізації федеральної цільової програми. Досягається це за рахунок шлюзових засобів, що входять до складу програмно-апаратних засобів ІКС.

Відповідно до реалізованої в технологічній системі ІТКМ концепцією клієнтські місця електронної пошти входять до складу відповідних відомчих і регіональних інформаційно-комунікаційних систем, відповідають їх вимогам і конфігуруються в інтересах інформаційно-аналітичних підсистем Сіріус, Право і Фонд . Пересилання повідомлень від однієї відомчої або регіональної системи, беру участь-щей в співтоваристві ІТКМ, до іншої здійснюється засобами протоколів Х.400 або SMTP на основі базового протоколу TCP / IP, що реалізується СІО.

Федеральна електронна пошта дозволяє передавати факсимільні повідомлення між факс-серверами, що входять до складу програмно-апаратних засобів ІКС. Реалізація відповідно до Рекомендацій Х.400 визначає притаманну їй функціональність. Одночасно електронні поштамти ІКС реалізують і поштові протоколи SMTP / MIME (рис. 42).

Послуги електронного документообігу, що надаються ІКС ІТКМ, базуються на системі федеральної електронної пошти. У їх переліку входить доставка електронних документів, їх розсилка, повідомлення про доставку і получеші документа одержувачем, контроль за термінами його виконання і маршрутом проходження. Основним призначенням електронного документообігу є обмін документами між органами державної влади всіх рівнів у процесі їх узгодження і виконання. Контур електронного документообігу замикається в рамках ІКС ІТКМ.

Послуги федеральної електронної пошти

Для сполучення з системами електронної пошти, застосовуваними в призначених для користувача інформаційних системах, програмні засоби ІТКМ включають поштові шлюзи UUCP, SMTP (MIME).

Як повідомлення можуть виступати текстовий файл, графіка, зображення, мовні факсимільні телексні повідомлення.

Федеральна електронна пошта ІТКМ, здійснюючи передачу повідомлень між абонентами в стандарті Х.400, повинна забезпечити:

формування та пересилання повідомлень, що містять дані різних типів (текстових, бінарних , графічних і т. д.);

накопичення, зберігання, маршрутизацію і видачу електронних повідомлень (електронний поштамт);

реєстрацію абонентів;

відправку повідомлень в будь-яку кількість адрес однією операцією;

управління проходженням повідомлення та його прийомом;

підтвердження доставки повідомлення кінцевому абоненту;

захист інформації користувача засобами шифрування;

можливість підписувати інформацію електронним підписом для забезпечення її достовірності та цілісності. Послуги федерального документообігу

Інша надається інформаційна послуга - федеральний електронний документообіг. ІТКМ забезпечує потік документів між різними інформаційними системами і контроль за цим потоком з метою реалізації інформаційної технології розробки документів, що вимагають узгодження в різних інстанціях (наприклад, узгодження таких документів, як закон про бюджет, законопроекти, постанови виконавчої влади і т. д.). Це визначає використання в складі ІТКМ як базової інформаційної технології підсистеми корпоративного електронного документообігу, яка формується на конструктивному рівні сукупністю спеціальних програмних і апаратних засобів.

На технологічному рівні ця підсистема покликана забезпечувати створення уніфікованих форм документів, що циркулюють між органами державного управління (наприклад, фінансових повідомлень), їх заповнення з одночасним проведенням автоматичних операцій контролю коректності вноситься до їх поля інформації, формування маршрутів розсилки (для регламентних форм - фахівцями з розробки відповідних функціональних завдань, для динамічних форм - у процесі їх підготовки до відправлення), автоматичного прийому з логічною обробкою (сортування по папках, переадресація і т.

д. ), обробки, обліку та відправки на архівне зберігання, контролю проходження, шифрування і формування електронного підпису.

Однією з основних функцій підсистеми є формування, стандартизація, зберігання і розповсюдження серед користувачів стандартних електронних форм.

Відповідно до встановленого порядку обмін даними між ІКЦ повинен здійснюватися з використанням стандартних форм документів. Графіки та маршрути їх розсилки можуть бути також детально визначені в нормативних документах.

Інформаційні послуги

ІТКМ забезпечує передачу інформації з однієї обслуговується інформаційної системи в іншу за регламентом, що встановлюється генеральною угодою між адміністраціями ІТКМ та відповідних інформаційних систем. Стерпна інформація може бути організована у вигляді файлів або баз даних. При цьому інформація ІТКМ може нада-лять послуги з її нормуванню. Крім того, вона здійснює на основі угод групування та обробку інформації, що надходить від різних інформаційних систем або від зовнішніх джерел, і її доставку у відповідну інформаційну систему, зацікавлену в такій послузі.

Таким чином, ІТКМ забезпечує наступні види інформаційних послуг:

зберігання інформації (створення спеціалізованих баз даних та документів, користувальницькі "поштові скриньки", накопичувачі для мовних повідомлень, повідомлень телефаксу і даних);

перетворення повідомлень і даних для обміну інформацією між різними за своїм функціональним призначенням терміналами, узгодження форматів різнорідних повідомлень; нормування баз даних та документів; надання баз даних та документів по електронній пошті і в режимі on-line;

тиражування та розповсюдження баз даних за регламентом або по замовленнях;

надання консультацій щодо використання технологій баз даних і програмних засобів, а також послуги з доступу до первинних інформаційних ресурсів ІТЇСС;

по виданню баз даних та документів на магнітооптичних носіях.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інформаційно-комунікаційні послуги "
 1. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  інформаційна система АП - абонентський пункт АПК - апаратно-програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР - автоматизована
 2. Основні підсистеми ІТКМ
  інформаційними системами . У рамках її необхідно створити: інформаційно-комунікаційну мережу, яка надає інформаційно-комунікаційні послуги всім потенційним абонентам ІТКМ; інтегровану розподілену інформаційну систему, що базується на інформаційно-комунікаційної мережі та надає інформаційні послуги всім потенційним користувачам; систему
 3. Загальна схема обміну інформацією в ІТКМ
  інформаційними системами органів державної влади. 1. До першого типу відносяться інформаційно-аналітичні центри та інформаційні системи, з якими може підтримуватися надійний зв'язок в режимі on-line. Вони, як правило, входять в домен (осередок), всередині якого інформація циркулює по широкосмуговим каналам зв'язку. Для даного типу можливий режим обміну інформацією між базами
 4. 4.5. Інформаційно-комунікаційна мережа ІТКМ
  інформаційну комунікацію між різними інформаційними системами органів державної влади. Базовою основою в реалізації цієї мережі виступає серверний шар, створюваний спільно з вузлами мережі інтегрального обслуговування: на територіях ЦПЗ для регіональної інфраструктури та на територіях федеральних міністерств і відомств, а також вищих органів державної влади. Приклад
 5. Склад інформаційно-комунікаційного центру
  інформаційних систем органів державної влади; сервер первинної бази даних, сервер первинної бази документів, сервер доступу до інформаційних ресурсів; сервер електронної пошти; сервер електронного документообігу; сервер додатків; комплекс адміністрування та управління комунікаційного середовища; комплекс забезпечення безпеки обробки інформації. Враховуючи
 6. 4.1. Призначення і завдання інформаційно-телекомунікаційної системи
  інформаційного простору в інтересах державних органів Російської Федерації; безпеку державних інформаційних систем, переданої і оброблюваної інформації. Створювана система повинна діяти як у мирний час, так і в особливі періоди, в тому числі і при відпрацюванні надзвичайних ситуацій. На різних рівнях державного управління система повинна
 7. Структура інформаційно-комунікаційної мережі
  інформаційно-комунікаційних центрів (ІКЦ), які діляться на два типи: обслуговуючі вищі органи державної влади та федеральні відомства, і обслуговуючі органи влади суб'єктів РФ. Перші розміщуються на території відповідного органу державної влади, другий - на території відповідного ЦПС. Незалежно від місця розміщення все ІКЦ утворюють єдину
 8. Трирівнева технологія обробки інформації в ІТКМ
  інформаційному простору, а також можливостей обробки даних. Причому в силу виникає ефекту системності кожна обслуговується система отримує від ІТКМ більше, ніж у неї вкладає, як в сенсі обсягу інформації, так і її обробки. Технологія обробки інформації в інформаційно-аналітичних центрах ІТКМ будується за схемою (рис. 39), що включає три рівні: оперативної обробки
 9. 3.2.2. Концепція та основи Інформаційно-комунікаційної системи Ради Федерації
  інформаційно-аналітичне забезпечення Ради Федерації і його Апарату здатне дати впровадження автоматизованої Інформаційно-комунікаційної системи (ІКС), що розробляється з використанням новітніх інформаційних технологій, з урахуванням наявного вітчизняного та світового досвіду. Основи Інформаційно-комунікаційної системи Ради Федерації Відповідно до Конституції Рада Федерації
 10. 4.4. Архітектура ІТКМ
  інформаційних систем увійшла в чергову критичну фазу, коли централізована архітектура стала неадекватна сучасним інформаційним технологіям, а децентралізовані системи не забезпечують необхідного рівня керованості, надійності, інформаційної безпеки і характеризуються неприпустимо високими експлуатаційними витратами. Основний спосіб подолання недоліків повністю
 11. Цілі інформатизації Ради Федерації і призначення Інформаційно-комунікаційної системи
  інформаційне забезпечення діяльності членів СФ, комітетів, комісій та підрозділів Апарату; формування та ведення інформаційних фондів; інформаційну взаємодію (включаючи електронну пошту) членів СФ, комітетів, комісій та підрозділів Апарату як між собою, так і з зовнішніми абонентами; проходження законодавчих актів і законопроектів; інформаційно-аналітична діяльність
 12. Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 13. Про цю книгу
  інформаційного простору як інформаційно-комунікаційного середовища, що дозволяє забезпечити необхідною інформацією окремих громадян, їх об'єднання, органи влади і управління галузями , підгалузями, видами діяльності, регіони і держави в цілому. У цій книзі колектив авторів зробив вельми успішну спробу узагальнити результати багаторічної діяльності зі створення, впровадження та