Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

6.2. Інформаційно-кібернетичний підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в когнітивної психології

Сучасна когнітивна психологія як науковий напрям дослідження психіки з власною методологією склалася в США на основі досягнень біхевіоризму, необихевиоризма, розвитку інформаційно-кібернетичних технологій, а також європейських психологічних досліджень в гештальтпсихології і в школі Ж. Піаже. В основу цього підходу закладено припущення про те, що психічні явища можна аналізувати і пояснювати як систему складних процесів і механізмів обробки інформації, наявних у живого організму.

Поняття «когнітивна психологія» ввів Ульрік Найс-сер, який вважається одним із засновників даного напрямку. В даний час когнітивна психологія стає популярним напрямком досліджень і в Росії.

Так, Л. М. Веккер (1998) є творцем оригінальної общепсихологической вітчизняної теорії психічних явищ як системи організації інформаційних процесів. Багато вітчизняних психологи в

140

Інформаційно-кібернетичний підхід до аналізу психічних явищ

1. Психіка виконує в організмі функції управління і регуляції поведінки.

- Психіка виступає керуючою системою, а організм і поведінку - керованою системою, об'єктом управління.

2. Процес управління здійснюється як обмін інфор мацией між керуючою системою і об'єктом управ ління. -

Від керуючої системи до об'єкта управління по кана лам прямого зв'язку надходить інформація, відповідно до якої здійснюються дії та операції.

-

Від об'єкта управління до керуючої системі по каналах зворотного зв'язку надходить інформація про результати вико нання дій та операцій.

3.

Явище обміну інформацією є відображення мно дружність елементів джерела інформації в безліч зі стоянь носія інформації. 4.

Володіючи психікою, живий організм являє со бою самоактуализирующуюся і саморегулюючу сис тему, яка здатна самостійно створювати і змінювати програми свейх дій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. Інформаційно-кібернетичний підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в когнітивної психології "
 1. 5. Дисертації та автореферати
  інформаційних відносин: Дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Макарова Е.М. Проблеми правового регулювання використання Інтернету у підприємницькій діяльності: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
 2. Глава 6 Альтернативні общепсихологические теорії та теоретичні підходи до пояснення психічних явищ
  підходи до пояснення психічних
 3. 6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм
  підходу до дослідження психічних явищ становлять інтерес пояснювальні принципи, сформульовані в рамках класичного біхевіоризму в США. Відзначимо, що в якості одного із засновників об'єктивної психології поведінки називають російського фізіолога І. П. Павлова. В даний час основні положення бихевиорист-чеських теорій розділяє незначне число психологів, т. к.
 4. Проблема редукціонізму в психології. Що таке редукціонізм в дослідженні психічних явищ?
  Інформаційний (кібернетичний) редукціонізм - сведе ня психіки до процесів і механізмам переробки ін формації мозком людини. При цьому аналіз психічних явищ як інформаційних процесів найчастіше огра нічівается побудовою можливих моделей преобразо вання інформації про зовнішній світ, а також способів її організації та зберігання безвідносно до аналізу онто логічної специфіки
 5. 9.2. Психологічні теорії емоційних явищ
  аналізу і пояснення. Це пов'язано з тим, що емоції носять характер суб'єктивних переживань і не мають ніякої схожості з об'єктивними явищами. Якщо пізнавальні складові психіки (образ, поняття) можуть верифицироваться шляхом співвіднесення із зовнішніми об'єктами і явищами (відповідності між образом і об'єктом, між поняттям, діями і результатом), то по відношенню до емоцій такий
 6. Дж. Андерсон, Р. Л. Солсо Теоретичні підстави когнітивної психології
  підхід. - Психіка - це система функціональних блоків, які послідовно, лінійно переробляють інформацію (кодування, перекодування, декодування). - На кожному етапі переробки взаємодіють потоки ін формації, що йдуть: а) від органів почуттів («входів») до цент ральних механізмам зберігання і переробки інформації ції, б) від центру до «входів» і «виходів» - виконавець вим
 7. 3.3. Основні методологічні принципи вітчизняної психології
  підходу до аналізу та поясненню психічних явищ. А. Г. Асмолов Принципи психологічного аналізу в діяльнісного підходу до пояснення психічних явищ (Асмолов, 1996): - принцип предметності як опозиція принципом Стимул-ності; 101 - принцип активності як опозиція принципом реактивно сти; - принцип неадаптівной природи предметної діяльно сти людини як опозиція
 8. Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
  підходів до пояснення психічних явищ відносини між нейрофізіологічними функціями мозку і психікою людини найбільш послідовно були теоретично простроена А. Р.
 9. 3.1. Наукове пізнання психічних явищ і його результати
  підходів, які ігнорують онтологічні особливості психіки. Це пов'язано з тим, що не існує повної згоди між науковими напрямками в тому, що таке психіка, що відносити до категорії психічних явищ. Разом з те'м в даний час існують також активні спроби «розчинити» природно-наукові аспекти аналізу психічних явищ в рамках методологічної організації гуманітарних
 10. 6. Принципи побудови психологічних досліджень
  аналізу повинні бути піддані всі отримані факти, в тому числі суперечать один одному. Суперечливі факти повинні залучити особливо пильну увагу, їх ні в якому разі не можна просто відкинути, а обов'язково слід або знайти їм пояснення, або провести додаткове вивчення. Аналітично-синтетичне вивчення особистості. У психічному образі кожної людини є щось
 11. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 2. "Осінь патріархів": психоаналитически орієнтована і когнітивно-біхевіораль-ная терапія / Пер. з англ. - М.: Незалежна фірма "Клас". - 416 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1999

 12. Чим характеризуються закони в психології?
  Підходу до аналізу та поясненню психічних явищ Л. С. Виготського (див. нижче). Закони в психології представляє собою виявлення і узагальнене визначення причинно-наслідкових відносин, які встановлюються як: - емпірично вимірювані і реєстровані причини (фактори, умови, взаємодії з іншими суб'єктами, особливості предметно-практичних впливів суб'єктів незалежно єкта на
 13. 9.2.1. Припущення про значення емоцій та їхні зв'язки з фізіологічними і психічними функціями
  психічних процесів. Безпосередньому психічному відображенню людини відкриваються: - реальні процеси і явища через екстерорецепцію (власні образи і думки відкриваються суб'єкту в ре док опосередкованого їх пізнання); - стану власного тіла через органічні интеро-рецептивні відчуття. 2. Емоції являють собою відношення суб'єкта до об'єкта ту і мають
 14. 5. Принципи, структура і завдання психології
  аналізу показань свідків, вимог до допиту і т.д.; 5) військова психологія займається психологією людини у військовій обстановці в умовах бою, високої міри