Чай пакетований
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Аварійно-рятувальні формування / Безпека життєдіяльності (БЖД) / БЖД та соціально-небезпечні ситуації / Громадянська оборона
П.Е. Шлендер Безпека життєдіяльності: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник,. - 304 с. 2008

У навчальному посібнику розглянуто зміст і сутність, об'єкти, принципи та методи забезпечення життєдіяльності. Викладено основні складові системи «людина - середовище проживання», техногенні та антропогенні небезпеки і способи захисту від них, розглянуті питання безпеки в надзвичайних ситуаціях, економічної безпеки та ін Дано уявлення про управління безпекою, про законодавчі й нормативно-правових актах безпеки життєдіяльності.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, що займаються проблемами безпеки життєдіяльності. Пропонуємо рецепти на кожен день від weblib.pp.ua.

В. П. Петров, С. В. Петров Інформаційна безпека людини і суспільства: навчальний посібник 2007

У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, історія, проблеми та загрози інформаційної безпеки, найбільш важливі напрямки її забезпечення, включаючи основи захисту інформації в економіці, внутрішній і зовнішній політиці, науці і техніці.

Обговорюються питання правового та організаційного забезпечення інформаційної безпеки, інформаційного забезпечення оборонних заходів і бойових дій. Особлива увага приділяється забезпеченню інформаційної безпеки у правоохоронній сфері, а також при виникненні надзвичайних ситуацій.

Розглядаються сутність і методи інформаційного впливу на людину, інформаційна безпека у сфері духовного життя людини і суспільства, в повсякденному житті. Спробуйте оригінальні кулінарні рецепти від weblib.pp.ua.

Сичов Ю.Н. Безпека життєдіяльності: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 147 с. 2007

Навчальний посібник призначений для вивчення в коледжах і вищих навчальних закладах дисципліни «Безпека життєдіяльності». Воно підготовлено відповідно до прийнятих стандартів для всіх спеціальностей і напрямків.

Навчальний посібник є продовженням вивчаються в середніх навчальних закладах дисциплін «Основи безпеки життєдіяльності», «Охорона навколишнього середовища», «Охорона праці» та «Цивільна оборона».

Пропонований навчальний посібник, на відміну від інших, має спеціально розроблену структуру. Дана структура спрямована на більш послідовне вивчення дисципліни, тому сприяє найкращому засвоєнню матеріалу слухачами. Ознайомтесь із домашньою кухнею від weblib.pp.ua.

В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломін Надзвичайні ситуації соціального характеру і захист від них 2007

Викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» почалося в російських вузах в 1990-х роках. І це далеко не випадково. В умовах соціальної нестабільності, перманентних економічних негараздів, морального і фізичного зносу виробничих фондів і техніки, погіршення екологічної ситуації загострюється проблема виживання людини, виникає нагальна необхідність забезпечення його безпеки.

На відміну від багатьох академічних дисциплін, «Безпека життєдіяльності» носить інтегральний характер і вимагає оволодіння широким спектром наукових і прикладних знань. Це викликає певні труднощі у її вивченні та освоєно ії умінь і навичок безпечної поведінки, усугубляющиеся відсутністю систематизованої наукової та навчальної літератури з питань соціальної безпеки. Компенсувати певною мірою цю прогалину допоможе пропоноване навчальний посібник. Для Вас смачно готуємо від weblib.pp.ua.

M.B. Харіна МЕДИЧНА СЛУЖБА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНИ. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ / Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни «Екстремальна та військова медицина» 2007

Навчально-методичний посібник підготовлено на кафедрі експериментальної та клінічної фармакології фармацевтичного факультету Воронезького державного університету.

Нехорошев С.Н та ін Довідник рятувальника: Книга 1: Загальні відомості про надзвичайні ситуації. Права та обов'язки рятувальників / ВНДІ ГОЧС. М. - 88 с: ил. 2006
Латишев О.В. Иванкин М А, Олешко Ф.П., БелашоваН В., Архипов Н.М.. Залізний А.Ф., Лаптєв А Ф., Агєєв А.В. Методичні рекомендація з питань цивільному зашиті та дії населення в надзвичайних та екстремальних ситуаціях Методичний посібник - Луганськ. вид-во УМЦ ГЗ та БЖД Луганської області, 2006. -176 Стр. 2006

Методичний посібник призначений для проведення просвегітельско-інформаційної роботи з населенням Луганської області в мережі навчально-консультаційних пунктів місцевих органів самоврядування з метою підготовки до дій в надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях і в \ счовіях терористичного акту. Відвідайте жіночу енциклопедію від weblib.pp.ua.

Л. А. Михайлов, В. П. Соломін, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко та ін Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / - СПб.: Пітер. - 302 с.: Ил. 2006

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Безпека життєдіяльності».

Зміст підручника охоплює основні сторони безпечної життєдіяльності людини: організацію безпечного виробництва; охорону праці; прогнозування, попередження і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру. У цих питаннях повинні розбиратися випускники вузів - майбутні керівники та організатори різних видів діяльності.

Бєлов С.В., Сівков В.П., Ільницька А.В., Морозова Л.Л. та ін БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ / Підручник 2005

У підручнику вперше узагальнено наукові та практичні досягнення в новій галузі знань - безпеки життєдіяльності. Він підготовлений відповідно до зразковими програмами дисципліни «Безпека життєдіяльності» (БЖД) для всіх спеціальностей і напрямків бакалаврату вищої професійної освіти. Основа програм розроблена кафедрою «Промислова екологія та безпека» МГТУ ім. Н.Е. Баумана ще в 1989 р.

Е.А. Арустамова БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 2002

Підручник написаний відповідно до Зразкової програми Міністерства освіти РФ з дисципліни "Безпека життєдіяльності" і з урахуванням державних стандартів для економічних, соціальних і гуманітарних спеціальностей.

Розглянуто особливості стану і негативні фактори середовища проживання сучасної людини.

Містяться докладні відомості про причини виникнення, наслідки та профілактиці надзвичайних ситуацій різного походження.

Ф. М. Гімранов, Є. Б. Гаврилов Безпека життєдіяльності. Ч. 2. Безпека технологічного обладнання: Навчальний посібник. Казан.гос.технол.ун-т. Казань. 84 с. 2002

Підготовлено відповідно до програми дисципліни «Безпека життєдіяльності» (БЖД) для технічних вузів. Видається в чотирьох частинах, що включають всі розділи навчальної програми.

У другій частині розглянуті інженерні аспекти створення безпечного технологічного обладнання. Наведено сучасні методи та способи забезпечення герметичності обладнання, вимоги до пристрою і безпечної експлуатації судин і апаратів, що працюють під тиском, технологічних трубопроводів, дані рекомендації з вибору арматури апаратів і трубопроводів, викладена методика розрахунку і рекомендації з вибору запобіжних та захисних пристроїв. Розглянуто питання забезпечення захисту від виробничих вібрацій і питання з електробезпеки.

Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил. 1991
Підручник розроблено у відповідності з програмою навчання студентів по ГО за спеціальністю «Викладач допризовної підготовки юнаків та фізичної культури». У ньому викладаються завдання ГО, заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Спроба проблемного викладу матеріалу, дидактичний апарат книги, система вправ та практичних завдань допоможуть студентам освоїти курс ГО і навчити надалі учнів правильно діяти в умовах екстремальних ситуацій.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ СРСР ДОВІДНИК ПО протипожежної служби ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНИ 1982

Довідник з протипожежної службі цивільної оборони призначається для керівного складу штабів, протипожежних служб, підрозділів та формувань ЦО.

У Довіднику викладена методика оцінки пожежної обстановки в осередку ядерного ураження, дані відомості про запальному зброю і сучасних вогнегасних речовинах, представлені матеріали щодо захисту особового складу і техніки від ядерної і запальної зброї. Наведено тактико-технічні дані машин, що залучаються до гасіння пожеж.

Неорганічна хімія / Технологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів / Підручники, шпаргалки по хімії
Копилова Н.А. Шпаргалка з хімії / Н.А. Копилова. - Вид. 2-е. - Ростов н / Д: Фенікс,. - 94 с. - (Бібліотека школяра). 2012

Посібник містить основні відомості по всіх розділах шкільного курсу хімії. Наочне виклад матеріалу допоможе швидко знайти і засвоїти необхідну інформацію.

Посібник може бути використано при підготовці школярів до контрольних робіт, іспитів, вступного ЄДІ.

Розраховано на школярів, випускників, абітурієнтів, шкільних вчителів.

Алена Ігорівна Титаренко Шпаргалка з органічної хімії 2010
Черкасов, Андрій Вікторович малоенергоємних технологія в'яжучих композицій з керованим розширенням на основі магнийсодержащих матеріалів / Дис. канд. техн. Наук / Білгород 2006
Лавров І. А. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація 2005
Мета цієї роботи полягала у виявленні ролі факторів середовища для реакцій утворення фосфоровмісних полімерів. Проведені раніше дослідження радіаційно-ініційованих процесів полімеризації білого фосфору в різних середовищах (як у полярних, наприклад, вода, так і в неполярних, наприклад, сірковуглець, бензол, бромоформ, чотирихлористий вуглець) не ставили задачу систематичного вивчення впливу полярності середовища на такі процеси. Застосування як розчинника суміші бензолу і ДМСО дозволяє моделювати характеристики розчинника від неполярного (100% бензол) до полярного (100% ДМСО), при цьому в процесі беруть участь одні й ті ж активні інтермедіати - продукти радіолізу.
Бізнес-планування / Міжнародний бізнес / Робота і бізнес
Бутарева Є.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Організаційні основи міжнародного бізнесу» для студентів спеціальності 2011
Колектив авторів, видавництво: РИОР Бізнес? планування: Шпаргалка 2009

В шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни Бізнес-планування. Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит. Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну Бізнес-планування у вищих і середніх навчальних закладах.

Перкінс Джон Сповідь економічного вбивці 2005
Нігай Дж. Перкінса - перший у світі автобіографічну розповідь про життя, підготовки та методах діяльності особливої ??сверхзасекреченной групи «економічних убивць» - професіоналів найвищого рівня, покликаних працювати з вищими політичними та економічними лідерами цікавлять США країн світу. У книзі сповіді, що стала в США і Європі бестселером, Дж. Перкінс розкриває таємні пружини світової економічної політики, пояснює дивні «збіги» і «випадковості» недавнього часу, круто змінили наше життя.
Буропідривні роботи / Науково-популярне в геології
Матвейчук В. В. Вибухова справа (Увага, вибух): Навчально-практичний посібник. - М.: Академічний Проект. -512 С. 2005

Навчальний посібник «Вибухова справа» у повному обсязі викладає всі розділи курсу відповідно до Державного стандарту. Може бути використане для підготовки керівників гірничих і підривних робіт та (або) робіт з вибуховими матеріалами. Особливу увагу приділено проблемам безпеки виготовлення, зберігання, застосування та знешкодження вибухових речовин.

М. Неймайром Історія Землі 1994
Ніколи ще популярна, але строго наукова книга не мала такого успіху, як «Історія Землі» Неймайра: з повним правом вона вважається окрасою європейської природно-історичної літератури. На мене покладено почесне завдання випустити друге видання цього класичного твору; приступаючи до її виконання, я намагався утримати все, що не застаріло, і ввести новий матеріал в рамки, зазначені автором; цього вимагало почуття глибокої поваги до пам'яті Неймайра, так передчасно втраченого наукою. Та й успіх першого видання вказує на внутрішні гідності книги і на правильність обраного іуіана. Але в міру ходу нових досліджень все більш і більш відчувалася необхідність суттєвих змін. Неймайром не обмежується викладом цілком встановлених фактів; в усіх питаннях, які тільки піддаються елементарному викладу, він представляє читачеві останнє слово науки і намічає можливі завдання подальших досліджень. Таким чином всі відкриті, ще невирішені питання отримують всебічне, позбавлене упереджень освітлення, і освічені читачі набувають можливість скласти про них свою думку, з іншого боку, широкі узагальнення автора представляють глибокий інтерес і для фахівців.
 Харчова промисловість
 Голубовська Е.К.  Біологічні основи очищення води. Навчальний посібник. - М.: Вища школа. - 268 с.  1978
 Книга складається з чотирьох частин. Перша присвячена общебиологическим питань. У другій розглядається роль мікроорганізмів у процесах деструкції органічних речовин і перетворенні мінеральних сполук. У третій розповідається про забруднення водойм і про роль живих організмів у процесах самоочищення. У четвертій - про біологічні процеси в системах водопостачання і каналізації. Посібник призначений для студентів спеціальності "Технологія очищення природних і стічних вод".
 Жюль Верн /  Камю Альбер
 Верн Ж.  Історія великих подорожей: У трьох книгах. Книга третя: Мандрівники XIX століття / Пер. з фр. Е. Лопирьова і Т. і В. Ровинський. - М.: ТЕРРА - 496 с.  1993
 Праця знаменитого французького письменника Ж юля Верна (1828-1905) - «Історія великих подорожей» - присвячений історії географічних відкриттів з найдавніших часів до початку сорокових років XIX століття. Книга третя - «Мандрівники XIX століття». У цю книгу увійшли описи подорожей Крузенштерна, Коцебу, Літке, Дюмон Д'юрвіля, Беллінсгаузена, Паррі, Франкліна та інших видатних дослідників. Крім того, Жюль Верн висвітлює історію і менш відомих експедицій.
 Верн Ж.  Історія великих подорожей: У трьох книгах. Книга друга: Мореплавці XVIII століття / Пер. з фр. Т.Л. і В.І. Ровин-ських. - М.: ТЕРРА. - 526 е.: ил.  1993
 Праця знаменитого французького письменника Жюля Верна (1828 -1905) - «Історія великих подорожей» - присвячений історії географічних відкриттів з найдавніших часів до початку сорокових років XIX століття. Книга друга - «Мореплавці XVIII століття». У цю книгу увійшли описи подорожей і географічних відкриттів Кондамин, Ансона, Роггевена, Байрона, Уолліса, Картерет, Бугенвіля, Кука, Лаперуз, Палласа, Берінга, Чирикова, Гумбольдта та багатьох інших чудових учених і мореплавців.
 Верн Ж.  Історія великих подорожей: У трьох книгах. Книга перша: Відкриття землі / Пер. з фр. Е. Брандиса. - М.: ТЕРРА,. - 576 е.: ил.  1993
 Праця знаменитого французького письменника Жюля Верна (1828-1905) - «Історія великих подорожей» - присвячений історії географічних відкриттів з найдавніших часів до початку сорокових років XIX століття. Книга перша - «Відкриття Землі» - охоплює період з VI століття до нашої ери до кінця XVII століття. Автор оповідає про мандрівників Стародавньої Греції та Риму, середньовіччя та епохи великих географічних відкриттів.
 Камю А.  Бунт людина. Філософія. Політика. Мистецтво: Пер. з фр. - М.: Политиздат. - 415 с. - (Мислителі XX століття).  1990
Альбер Камю (1913 -1960) - французький письменник, драматург, один із засновників французького «атеістаческого» екзістенціітізма, лауреаі Нобелівської премії з літера и vpe У тому включені основні філософські твори мислителя «Міф про Сізіфа» (розробка філософії та естетики «абсурду »),« Бунт людина »(полеміка з нігілізмом, що розглядаються як передумова теорії та практики тоталітаризму),« Листи до німецького друга »і« Шведські мови »Книга адресована фахівцям-гуманіі арій і широким читацьким колам
 Математичне моделювання, чисельні методи і комплекси програм
 Янюк Ю. В.  Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ  2003
 Мета роботи - зниження енерговитрат на технологічний процес сушіння шляхом математичного моделювання та оптимізації алгоритму керування установкою барабанного типу.
 Кінематографія зарубіжних країн /  Музика
 Епштейн Е.  Економіка Голлівуду: На чому насправді заробляє кіноіндустрія / Едвард Епштейн; Пер. з англ. - М.: Альпіна Паблишерз. - 212 с.  2011

 Спеціаліст з журналістських розслідувань в кіноіндустрії Едвард Епштейн популярно розповідає про фінансову кухні головних кіностудій Голлівуду. Невже від продажів напоїв і попкорна можна заробити більше, ніж від квитків? Чому вигідно будувати багатозальні кінотеатри? Скільки коштує застрахувати праве коліно Ніколь Кідман? Чому Шварценеггеру вдається укладати нечувано вигідні контракти? Як заробити на старих кіноплівках? 

 Протягом майже століття, робить висновок Епштейн, Голлівуд виробив у собі вміння пристосовуватися до будь-яких обставин, і є надія, що підприємливі господарі «фабрики мрій» щось винайдуть і в цифрову епоху. 

 Книга буде цікава не тільки представникам кіноіндустрії, але й самому широкому колу любителів кіно.

 Теодор В. Адорно  Вибране: соціологія музики  1998
 У книзі публікуються твори одного з творців соціології музики Теодора В. Адорно (1902-1969), великого німецького філософа і соціолога, багато років провів в еміграції в Америці (Введення в соціологію музики. Дванадцять теоретичних лекцій, Антон фон Веберн, Музичні моменти). Видатний музичний критик, чуйно прислухатися до становлення музики новітнього часу, музики XX століття, який сказав вагоме і нове слово про шляхи її розвитку, її прозрінь і виправданості перед обличчям трагічної епохи, Адорно передбачає і небезпеки, закладені в її глибинах, в її пошуках виходу за межі можливого. Радами Теодора Адорно користувався Томас Манн, створюючи книгу болю, трагічний роман Доктор Фаустус. Том включає також чотири статті першого російського дослідника творчості Адорно, дослідника глибокого і тонкого, - Олександра Вікторовича Михайлова (1938-1995), який вважав Адорно музичним критиком незвичайних, грандіозних масштабів. Книга цікава і доступна не тільки фахівцям, але й широкому колу читачів, які цікавляться проблемами сучасної європейської культури.
 Новітня історія /  Історія Франції /  Історія Туреччини /  Історія країн СНД /  Історія Середніх віків /  Історія Росії в XIX столітті /  Історія Росії /  Історія науки /  Історія Іспанії /  Історія Європи та Америки /  Історія стародавньої Русі /  Історія Стародавнього Сходу /  Історія міст Росії /  Історіографія /  Всесвітня історія /  Військова історія /  Антична історія /  Альтернативна історія
 Бугаєв А.  Нариси історії громадянської війни на Дону (лютий - квітень 1918 р.). - Ростов н / Д. - 400 с.  2012

 Другий том «Нарисів ...» цілком присвячений походам добровольчих формувань - 1-му Кубанському (Крижаного) генерала Корнілова і походу Бригади полковника Дроздовського. 

 Про те, які випробування випали на долю учасників походів, про нескінченні боях, про надію змінюється розчаруванням, про рішучість відчаю, що породжує нові надії. про те, що самі добровольці назвали згодом «Анабазис», розповідає ця книга.

 Буровский А. М.  Чи не Друга Світова, а Велика Громадянська! Заборонена правда про війну / Андрій Буровский. - М.: Яуза-прес. - 512 с. - (Правда Віктора Суворова).  2012
 Нові докази відкриттів Віктора Суворова і розвиток його ідей! Радикальний перегляд радянської історії. Викриття брехні, на якій тримається сучасний світопорядок. Всупереч офіційній версії, написаної переможцями, Друга Світова була Великою Громадянською війною - жахливої ??братовбивчої бійнею, в якій програла вся Європа, навіть ті країни, які формально вважаються отримали перемогу. І ця війна не закінчена дотепер: «З першої публікації книг Віктора Суворова пройшла вже чверть століття, а вони як і раніше в списку бестселерів, і все не вщухають суперечки: хто на кого напав - Гітлер на Сталіна чи Сталін на Гітлера? Люди б'ються «за» і «проти» Суворова з тією ж люттю, з якою двома поколіннями раніше здійснювали патріотичні подвиги: тиснули один одного танками, смугували багнетами, добивали прикладами. Йде не полеміка навколо фактів історії. Йде війна, на щастя, поки тільки словесна. Але це поки ... »
 Алексашкін JI. Н.  Загальна історія. XX - початок XXI століття. 9 клас: навч. для загаль. установ. - 12-е вид., Испр. і доп. - М.: Мнемозина. - 295 с. : Ил.  2012
 У підручнику викладено історію зарубіжних країн у XX - початку XXI в.: Хід найбільш значних подій, долі брали участь у них людей, найважливіші проблеми. Особливу увагу звернуто на зв'язок загальної та вітчизняної історії. Наведені в книзі історичні документи, хронологічні таблиці, біографічні довідки та ілюстративні матеріали створюють об'ємний і виразний образ епохи. Система пізнавальних завдань сприяє формуванню ключових компетенцій і дозволяє організувати активну роботу школярів з вивчення новітньої історії.
 Є. В. Агібалова, Г. М. Донський  Загальна історія. Історія Середніх віків. 6 клас: навч. для загаль. установ / під ред. А. А. Сванідзе. - М.: Просвещение,. - 288 с.  2012
 Дане видання підручника перероблено відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом основної загальної освіти. З урахуванням сучасних наукових досліджень описані основні події середньовічної історії; значну увагу приділено культурі, побуті та звичаям середньовічного суспільства. Результатом вивчення курсу є формування системи знань про історію людства, розуміння школярами історичних орієнтирів для самоідентифікації у світі. Підручник відповідає вимогам Примірної програми з навчальних предметів (Історія. 5-9 класи). Методичний апарат включає різнорівневі питання і завдання, а також творчі та проектні роботи до кожної чолі.
 Бугаєв А.  Нариси історії громадянської війни на Дону (лютий 1917 - лютий 1918 р.). - Ростов н / Д. - 400 с.  2010

 Історія нудна і мертва, лише коли вона тенденційна, урізана і неповна. Але варто підійти до неї об'єктивно і неупереджено, історія заворожує, куди сильніше пригодницького роману. 

 Ця книга про самих перших днях і перших боях громадянської війни. Про безвісних бійців «внутрішнього фронту», чиї імена в більшості стерлися з пам'яті. Про значущі події і звершеннях, нині незаслужено забутих. Про невигаданий, чи не штучно створеному, але буденному фронтовому героїзм. Про солдатських ешелонах, котрі рвонули до кордонів Дону і про донський молоді, що вийшла їм назустріч. Про козаків, що залишалися спочатку осторонь, і про добровольців, які тримали фронт під Таганрогом. І про те, що все було тоді зовсім непросто ...

 Буровский А. М.  Найстрашніша російська трагедія. Правда про Громадянську війну - М.: Яуза-прес,. - 640 с.: Ил. - (Вся правда про Росію).  2010
 Головна книга самого сміливого і скандального історика! Новий погляд на найстрашнішу російську трагедію XX століття - Громадянську війну 1917-1922 рр.., У якій російські воювали не Із зовнішнім ворогом, а один з одним, брат проти брата. ВПЕРШЕ це сенсаційне історичне розслідування публікується в повному вигляді, без купюр, спотворень і нав'язаного співавторства. Поки вузькі фахівці ламають списи з приватним питанням, Андрій Буровский першим наважився поглянути на історію Громадянської війни «з висоти пташиного польоту», розглядаючи її не як вервечку розрізнених подій, а як єдиного процесу, що дозволяє виявити приховані закономірності і дати відповідь на головні питання російської історії: чи була Громадянська війна неминуча, чому саме червоні здобули в ній перемогу, чи існували реальні альтернативи братовбивчої бойні і чого події пішли по самому кривавому сценарієм, породивши світ, в якому ми живемо, - далеко не кращий зі світів ...
 B.Л. Гончаров  Громадянська війна в Іспанії. Центральний фронт і Брунетская операція / Авт.-сост. - М.: Вече. - 416 с.: Ил. - (Військові таємниці XX століття).  2010
 Це видання, що складається з двох частин, в чому є унікальним. Огляд «Найважливіші операції на Центральному фронті» став першим в радянській військово-історичній літературі роботою про Громадянську війну в Іспанії. Він був виданий Наркоматом оборони під грифом «таємно» для службового користування вже в середині 1937 року. Авторами книги були декілька повернулися з Іспанії військових радників - безпосередніх учасників описуваних подій. До теперішнього часу дана робота є однією із найбільш ємних, ясних і докладних описів битви за Мадрид та інших операцій Центрального фронту. Оперативно-тактичний нарис А.Г. Серебрякова «Брунетская операція республіканської армії Іспанії», випущений Восніздатом на самому початку 1941 року, присвячений всього однієї операції. Але саме вона фактично визначила хід військових дій аж до весни 1938 року.
 Алексашкін Л. Н. та ін  Історія. Росія і світ в XX - початку XXI століття. 11 клас: навч. для загаль. установ: базовий рівень  2010
 Підручник відомих авторів містить синхронізоване виклад історії Росії та інших країн у XX - початку XXI в. На тлі загальносвітових закономірностей розкриваються особливості розвитку Росії в зтот період. Підручник є продовженням підручника для 10 класу «Росія і світ. Старовину. Середньовіччя. Повое час »(автори А. А. Данилов, JI. Г. Косулина, М. Ю. Брандт). Чергове видання підручника для 11 класу доопрацьовано відповідно з сучасними підходами, побажаннями вчителів та учнів. У навчально-методичний комплект до підручника входить посібник для вчителів «Методичні рекомендації до підручника« Росія і світ в XX - початку XXI століття »(автори А. А. Данилов, JI. Г. Косулина, Г. А. Міндріна), а також програма до даного курсу («Програми. Історія. 6-11 класи *).
 Чуркін І. Н.  Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939-1945 рр..): Методичні вказівки по курсу вітчизняної історії для студентів технічного вузу усіх спеціальностей / І. Н. Чуркін. - Ульянівськ: УлГТУ, 2009. - 64 с.  2009

 Методичні вказівки призначені студентам технічного вузу, містять рекомендації щодо вивчення та основні положення теми «Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939 - 1945 рр..) », Список рекомендованої літератури.
 Для викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться історією та культурою Росії.
 Робота підготовлена ??на кафедрі «Історія та культура»

 Тетяна Грачова  Свята Русь проти Хазарії  2009

 У книзі «Свята Русь проти Хазарії» Т. В. Грачова продовжує тему таємного світового панування заявлену в першій книзі «Невидима Хазарія». Із серйозною аргументацією і масою переконливих аргументів розкривається релігійна ідея світового панування сучасних нащадків кочівників з варварських племен, які взяли іудаїзм і переслідують цілі побудови світового Глобального каганату за своїми, чужим іншим народам, правилам. 

 Книга несе великий проповідницький заряд, що закликає до національного єднання через всенародне звернення до своїх релігійних коренів, через загальнонаціональне сприйняття і втілення в життя ідеї православної державності як ідеї відродження священної Імперії.

 Віктор Сергійович Алексєєв, Наталія Василівна Пушкарьова  «Шпаргалки з історії нового часу»: Іспит; Москва.  2008

 Цей посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Історія Нового часу». Запропоноване видання розглядає основні і найбільш важливі питання, необхідні як для підготовки до іспиту, так і для успішної його здачі.

 А.В.Телюк  Амурський КОЗАКИ. Матеріали, документи, свідчення, спогади.  2008
 У даний двотомник включені публікації з історії амурського козацтва кінця XIX - початку XX століть: «Коротка історія Амурського козачого війська» Р.С. Іванова, «Пам'ятка Амурського козака» Р.А. Вертопрахова, «Спогади амурського козака про минуле з 1849 по 1880 рік» Р.К. Богданова, «Подорож амурського козака Д. Пєшкова від Благовєщенська до Петербурга». Ці видання збереглися в одиничних екземплярах і стали практично недоступні для широкого кола читачів. У тому 1-й включені також статті сучасних істориків-краєзнавців з історії амурського козацтва. У двотомнику відображена історія освоєння Далекого Сходу Росії, героїчний внесок амурських козаків у розвиток Приамур'я, організація Амурського козачого війська, наводиться інформація про козачої службі, надана характеристика повсякденного повсякденному житті козаків.
 Олександр Борисович Широкорад  Наша велика міфологія. Чотири цивільних війни з XI по XX століття  2008
 Термін «громадянська війна» у російського читача асоціюється виключно з подіями 1917-1920 років. Однак на Русі було ще три кровопролитних громадянських війни: конфлікт між синами Володимира Красне Сонечко на початку XI століття, війна нащадків Дмитра Донського в середині XV століття і Велика Смута на початку XVII століття. Кожна з них тривала кілька років, приводила до величезних жертв і руйнувань, часто супроводжувалася іноземною інтервенцією. Дослідженню цих громадянських воєн і присвячена ця книга.
 В.Н. АБЕЛЕНЦЕВ  Амурські козаки (1-й том). Приамур'ї. Зі століття в століття. Матеріали, документи, свідчення, спогади. / Серія «Приамур'ї. Зі століття в століття »- 288 с. Видавець: ВАТ «Амурська ярмарок», Благовєщенськ-на-Амурі, 2008р.  2008
 У даний двотомник включені публікації з історії амурського козацтва кінця XIX - початку XX століть: «Коротка історія Амурського козачого війська» Р. С. Іванова, «Пам'ятка Амурського козака» Р.А. Вертопрахова, «Спогади амурського козака про минуле з 1849 по 1880 рік» Р.К. Богданова, «Подорож амурського козака Д. Пєшкова від Благовєщенська до Петербурга». Ці видання збереглися в одиничних екземплярах і стали практично недоступні для широкого кола читачів. У тому 1-й включені також статті сучасних істориків-краєзнавців з історії амурського козацтва. У двотомнику відображена історія освоєння Далекого Сходу Росії, героїчний внесок амурських козаків у розвиток Приамур'я, організація Амурського козачого війська, наводиться інформація про козачої службі, надана характеристика повсякденного повсякденному житті козаків. Тексти публікуються в сучасній орфографії, із збереженням авторського стилю викладу. Видання забезпечене великими коментарями, поясненнями та ілюстраціями, підготовленими редакцією. Видання орієнтоване на істориків, краєзнавців, викладачів навчальних закладів, студентів, учнів і всіх тих, хто цікавиться і
 Журавльова І.А.  ДОПОМОГА ПО ПРЕДМЕТУ ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ  2007

 Посібник містить 24 лекції з історії середніх століть. Хронологічні рамки і періодизація середньовічної культури. Генезис середньовіччя.
 Християнство як культуросозидающую принцип середньовічної європейської цивілізації.
 Суперечливість і багатошаровість середньовічної культури.
 Людина в культурі середньовіччя.

 М. ВЕЛЛЕР, А.Буровського  Громадянська історія божевільної війни  2007

 Ця книга вперше викладає історію Громадянської війни як страшну і дивовижну казку, що трапилася в реальності. Фантастичні долі, незвичайні пригоди, благо- рідні мрії і моря крові. Легкий розмовна мова, іронія і чесність на межі цинізму роблять книгу незамінним чте- ням для кожного, хто чув слово «Росія».

 Хадлстон Вільямсон  Прощання з Доном. Громадянська війна в щоденниках британського офіцера. 1919 - 1920: Центрполиграф; Москва.  2007

 Роль Англії у внутрішніх справах Росії, історія так званої інтервенції і трагедія раздираемого Громадянською війною населення - ось основний предмет розповіді Хадлстон Вільямсона. Записи велися по гарячих слідах подій. Автор малює яскраві запам'ятовуються портрети Корнілова і Денікіна, робить вражаючі панорамні замальовки фронтів і епізодів найважливіших битв, дає характеристику організації та бойового духу Російської армії та окремих її представників.

 А.І. КАМЕНЄВ  Історія державного і військового управління. Ч.І. Історичні уроки Стародавнього Сходу та Китаю. - Балашиха: ВТУ. - 177 с.  2007
 Навчальний посібник призначений для викладачів, курсантів і слухачів військово-навчальних закладів. Виконано відповідно до навчальної програми і містить в даній частині узагальнення, висновки і повчальні історичні факти з історії держав Стародавнього Сходу (Єгипет, Давнє єврейська держава, Вавилон, Ассирія, Скіфія, Персія) і Китаю в галузі військової політики та військового управління.
 Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю КарНЦ РАН  Північна Європа в XXI столітті: природа, культура, економіка. / Секція «Суспільні та гуманітарні науки». Петрозаводськ: Вид-во КарНЦ РАН.  2006

 У сучасних умовах для розгляду ролі тієї чи іншої регіону в економіці необхідно врахувати ряд важливих чинників. До них слід віднести: глобалізацію, роль абсолютних і порівняльних витрат, вплив неекономічних чинників (конфігурація інтересів, політичні обставини).

 Роберт Такер  Сталін. Шлях до влади 1879 - 1929. Історія та особистість  2006
 Це видання об'єднує дві найбільш відомі книги професора Прінстонського університету Роберта Такера: "Сталін. Шлях до влади. 1879-1929" і "Сталін при владі. 1928-1941". Складання режиму необмеженої влади розглядається на широкому тлі подій історії радянського суспільства, з урахуванням особливостей розвитку політичної культури Росії, яка подарувала світові "царя-більшовика" з його Великим терором, "революцією зверху" і згубними рішеннями, що призвели до укладення пакту з Гітлером і трагедії 22 червня 1941 року.
 Історія і теорія літератури /  Російський фольклор
 Фесенко Е.Я.  Теорія літератури: навчальний посібник для вузів / Е.Я. Фесенко. - Вид. 3-е, доп. і испр. - М.: Академічний Проект; Фонд «Мир». - 780 с.  2008

 У навчальному посібнику розглядаються питання теоретичного та історико-літературного плану, що розкривають основні принципи і методи аналізу літературного твору. 

 Призначається для викладачів вузів, студентів і аспірантів філологічних спеціальностей, учителів-словесників, учнів старших класів шкіл гуманітарного профілю.

 Сазонова Л. І.  Літературна культура Росії. Ранній Новий час / Ріс. Акад. наук; Ін-т світової літератури ім. А. М. Горького. - М.: Мови слов'янських культур,. - 896 с  2006

 Книга присвячена вивченню історико-літературних і історико-культурних явищ і процесів, що визначили новий тип літературної культури Росії в другій половині XVII - початку XVIII в. Його формування зумовлене взаємодією художнього досвіду східнослов'янських народів, що спирався на загальноєвропейські теоретичні та літературні практики епохи бароко. Аналізується загальнокультурний контекст: ідейні суперечки представників різних культурних орієнтації навколо проблеми вибору шляху для майбутнього розвитку Росії. Простежується визначальна роль риторичного вчення у становленні нової словесної культури і нових жанрів, в їх співвіднесеності з емблематикою, в тенденції до взаємодії слова з іншими видами мистецтва. Особливу увагу приділено придворно-церемоніальною і просвітницько-дидактичної літератури, що репрезентує нові принципи поетики, символи та ключові мотиви. Позначено лінії спадкоємного літературного розвитку в межах російського бароко і класицизму. 

 У монографії вводиться в науковий обіг велику кількість різноманітних історико-літературних матеріалів. Дослідження супроводжується публікацією рукописних і стародруків творів. 

 Книга призначена для філологів, істориків культури, а також для всіх, хто цікавиться питаннями літератури і культури Росії.

 Андрій ПЛАТОНОВ  Роздуми читача  2005

 Пропонована читачеві книга - критичні статті А. Платонова, написані ним в кінці 30-х років і публікувалися в журналах тих років. 

 Талановиті, оригінальні статті А. Платонова про російській класиці (Пушкіна, Лермонтова, Короленка), про сучасних письменників (Горькому, Маяковського, Н. Островського, Кримова, Ахматової), про зарубіжних письменників (Хемінгуея, Олдінгтона, Чапека) не тільки допомагають краще зрозуміти творчість самого Платонова, але й становлять великий інтерес для нашого літературознавства. 

 Андрій Платонов впевнено і переконливо виступає на захист основних принципів реалізму. Оцінки класичної літератури, сучасної йому радянської літератури, характеристики європейських і американських письменників спираються на міцне переконання, що література є найважливішою частиною духовного життя країни, найважливішим учасником соціалістичного будівництва.

 А.Б. Єсін  Принципи та прийоми аналізу літературного твору: Навчальний посібник. - 3-е вид. -М.: Флінта, Наука. - 248 с.  2000

 Перше систематичне навчальний посібник по спецкурсу, яке може використовуватися і в курсах «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури». Мета посібника - навчити грамотно аналізувати як твір загалом, так і окремі його сторони: тематику, проблематику, ідейний світ, художню мову, сюжет, композицію і ін Містить основи методології і систему методичних прийомів роботи з твором, конкретні приклади аналізу, в основному творів російської класики. Матеріали для самостійної роботи (контрольні запитання, вправи і т. д.) націлені на практичне засвоєння курсу.

 В. Анікіна  Російський фольклор / Упоряд. і приміт. В. Анікіна. - М.: Худож. Літ.; 1985. - 367 с.  1985
 К. Г. Менгес  Східні елементи в "Слові о полку Ігоревім" / Наука. Ленінградське відділення  1979
 Які слова, що зустрічаються в "Слові о полку Ігоревім", увійшли в давньоруський або в первісний слов'янську мову з алтайських мов або через їх посередництво? Ця монографія дає достовірний і вичерпну відповідь на це вузловий питання і простежує історію і передісторію всіх таких запозичень. Інтереси автора - це перш за все інтереси лінгвіста, його етимологічні екскурси дають широкий огляд області слов'яно-алтайських культурних відносин.
 Політологія
 Володимир Махнач  Історико-культурне введення в політологію  2008
 І. І Кальной та ін  Громадянське суспільство: витоки і сучасність / Наук. ред. проф. І. І. Кальной, доц. І. Н. Лопушанський. 3-е изд., Перераб. і доп. - СПб.: Видавництво Р. Асланова «Юридичний центр Пресс». - 492 с.  2006

 XXI століття увійде в історію новоєвропейської цивілізації як час історичного виклику і час пошуку гідної відповіді на цей виклик. Стара шкала ціннісних орієнтирів суспільного розвитку вже не працює, а нова ще не склалася. Найбільш складна ситуація в країнах посткомуністичного простору, де тривають трансформаційні процеси. Цим пояснюється пильна увага до ідеї громадянського суспільства та можливості її здійснення в нових умовах. Також висловлюється переконання, що перспективи Росії в третьому тисячолітті можливі тільки під знаком громадянської злагоди. 

 Видання призначене для тих, хто зацікавився ідеєю громадянського суспільства в її сучасному викладі і хотів би розширити свої уявлення про цю перспективної можливості розвитку Росії.

 Каутілья.  Артхашастра або наука політики Видавництво академії наук СРСР, Москва, Ленінград - 802 с. переклад з санскриту.  1959

 Артхашаетра, або «Наука політики» («Наука про державний устрій») - чудове політико-економічний трактат стародавній Індії. Він містить найцінніші відомості ло державному, політичному і господарському влаштуванню стародавнього індійського суспільства і є справжньою енциклопедією політичного та економічного життя країни своєї епохи. 

 Артхашастра, згідно індійської традиції, приписується мудрому брахману Каутілье (відомому також під ім'ям Чанакья). проте, за даними сучасної історичної науки, вона оформлялася протягом тривалого часу між першими століттями до нашої ери і першими століттями нашої ери, підсумовуючи і критично сприймаючи все те, що було створено до неї древніми мислителями Індії. 

 За своїм змістом та значенням цей твір не тільки представляє собою керівництво до управління державою, але і є видатною пам'яткою політичної, економічної, дипломатичної, юридичної, філософської та військової думки в стародавній Індії. Тому цілком очевидно те величезне значення, яке має опублікування російського перекладу Артхашастри для подальшого вивчення багатою і багатовікової історії та культури Індії. 

 Сучасній науці текст Артхашастри став вперше відомий в 1905 р., коли видатний індійський вчений Р. Шамашастрі почав публікувати переклади на англійську мову окремих фрагментів цього пам'ятника. В даний час цей трактат витримав вже ряд видань (тексту і перекладів) і викликав велику літературу в країнах Сходу і Заходу.

 Метеорологія та кліматологія /  Збагачення корисних копалин /  Технологія буріння та освоєння свердловин
 В. М. Катц, Н. В. Кобишева, В. П. Мелешко та ін  Оцінка макроекономічних наслідків змін клімату на території Російської Федерації не період до 2030 р. і подальшу перспективу  2011

 Представлена ??комплексна міждисциплінарна оцінка макроекономічних наслідків змін клімату на території Російської Федерації на період до 2030 р., у тому числі оригінальні оцінки і прогнози авторів. Окремі прогнозні оцінки охоплюють перспективу до 2050 р. докладно розглядаються впливи погодно-кліматичних змін на динаміку і якісні показники розвитку основних виробничих комплексів російської економіки, а також розвиток регіонів країни.

 Чернухин Володимир Іванович  РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН З РЕГУЛЬОВАНИМ ТИСКОМ НА ЗАБІЙ  2005
 Мета роботи: розробка технології буріння з керуванням тиску на забій, що дозволяє підвищити механічну швидкість проходки і якість розкриття продуктивних пластів.
 Костроміна Ірина Володимирівна  Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита  2004
 Мета дисертаційної роботи - науково обгрунтувати, розробити та ап- робіровать раціональні технологічні методи переробки труднообо- гатімих молібденових руд. 

 Основна ідеї роботи полягає в науково-інженерному обоснова- нии і використанні ефективних технологічних режимів збагачення важкозбагачуваних молібденових руд, що забезпечують найбільш повне з- потяг з них молібдену і деяких інших цінних компонентів, переді- Межа тим самим стійку рентабельність підприємств.

 ЖАБАГІЕВ АСЛАН МУХАМЕДІЯРОВІЧ  РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ спуск-підйомними КОМПЛЕКСУ бурових установок / Дисертація  2002
 Анапольський Л.Н., Копзнева І.Д.  Кліматичні параметри Східно-Сибірського і Далекосхідного Економічних районів  1979

 Ленінград Гидрометеоиздат 1979 

 Науково-довідковий посібник 

 Коротка характеристика клімату 

 Сонячне сяйво і сонячна радіація. 

 Термічний режим. 

 Вітровий режим. 

 Атмосферні опади. 

 Сніговий покрив. 

 Вологість повітря. 

 Розрахункові кліматичні параметри 

 Метеорологічні фактори теплового режиму будівель 

 Метеорологічні навантаження на споруди 

 Кліматичні аспекти забруднення. 

 Температурні інверсії. 

 Метеорологічні умови виконання будівельно-монтажних робіт Температурно-вологісний режим та розрахункові характеристики зовнішнього повітря (вентиляція, кондиціонування, атмосферна корозія).

 Природознавство /  Подорожі. Туризм
 С. П. Філін  КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства  2010
 Шпаргалки
 Б. Стрельников, І. Шатуновский  Америка - справа і зліва: Подорож на автомобілі  1971

 У 1969 році два відомих журналіста газети "Правда" Борис Стрельников та Ілля Шатуновский проїхали за маршрутом Ільфа і Петрова, написавши дуже цікаву книгу з многозначащіе, не без підтексту назвою - "Америка - справа і зліва". Третім співавтором книги з повним правом можна назвати відомого радянського сатирика, народного художника РРФСР, лауреата премії Спілки журналістів СРСР Івана Максимовича Семенова. Його олівця належать не тільки ілюстрації до цієї книжки, а й замальовки з натури, які він зробив під час своєї поїздки в Сполучені Штати.

 Вікова психологія /  Гендерна психологія /  Дослідження в психології /  Клінічна психологія /  Конфліктологія /  Кримінальна психологія /  Загальна психологія /  Патопсихологія /  Педагогічна психологія /  Популярна психологія /  Психокорекція /  Психологічна діагностика /  Психологія особистості /  Психологія спілкування /  Психологія праці /  Психологія філософії /  Психотерапія /  Самовдосконалення /  Сімейна психологія /  Соціальна психологія /  Судова психологія /  Експериментальна психологія
 Резепов Ільдар Шамильевич  Шпаргалка з загальної психології  2010
 Шпаргалка з загальної психології
 Колектив авторів  «Психологія: Шпаргалка»: РИОР; M.;  2010

 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Психологія». 

 Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит.

 Валерій ІЛЬЇН  АРХЕОЛОГІЯ ДИТИНСТВА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 2010  2010
 Г.В. Безюлева  Психолого-педагогічний супровід професійної адаптації учнів та студентів / Г.В. Безюлева: монографія. - М.: НОУ ВПО Московський психолого-соціальний інститут,. -320 С.  2008
 У монографії представлені теоретичні основи проблеми професійної адаптації і самовизначення молоді, результати багаторічних досліджень автора з психолого-педагогічному супроводу професійної адаптації і самовизначення навчаються закладів професійної освіти різних рівнів (початкового, середнього та вищої професійної освіти). Це видання адресується науково-практичним працівникам, керівникам і фахівцям сфери професійної освіти, педагогічним працівникам, психологам, соціальним працівникам, методистам установ початкової та середньої професійної освіти, проректорам з виховної роботи установ вищої професійної освіти, що здійснює психолого-педагогічний супровід учнів і студентів в освітньому процесі.
 Солоділова О. П.  Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с.  2006

 Посібник містить всі питання екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни «Вікова психологія». 

 Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат посібники, - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі іспиту.

 О. В. Салова  Переконуємо співрозмовника у своїй правоті. - М.: ACT; Мн.: Харвест,. - 96 с-(Психологія спілкування).  2006

 У книзі розглядаються питання культури ділового спілкування, правильного ведення суперечок. Адресується широкому колу читачів: діловим людям і всім, хто хоче навчитися будувати правильні стосунки з колегами по роботі і в сім'ї.

 Овчарова Р. В.  Батьківство як психологічний феномен: навчальний посібник. - М.: Московський психолого-соціальний інститут. - 496 с.  2006
Батьківство (материнство і батьківство) є базовим життєвим призначенням, важливим станом і значною соціально-психологічної функцією кожної людини. Якість цих проявів, їх соціально-психологічні та педагогічні наслідки мають неминуще значення. Характер батьківства відбивається на якості потомства, забезпечує особисте щастя людини та її безсмертя. Можна стверджувати, що майбутнє суспільства - це сьогоднішній стан батьківства. 

 Книга призначена для студентів і аспірантів - психологів, соціальних працівників і соціальних педагогів. Матеріали можуть бути корисними фахівцям в галузі практичної психології освіти.

 Бендас Т. В.  Гендерна психологія: Навчальний посібник. - СПб.: Пітер. - 431 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»).  2006

 У навчальному посібнику представлена ??нова галузь психологічної науки - гендерна психологія. За різними проявам психіки та поведінки порівнюються дівчатка і хлопчики, жінки і чоловіки. Використовуються матеріали численних вітчизняних і зарубіжних досліджень (у тому числі - не переведені на російську мову). Навчальні завдання різноманітні: підготовка доповіді і реферату, проведення пілотажних досліджень, тренінгові вправи, теми групових дискусій, творчі завдання. У Додатку поміщені методики, використовувані для порівняння чоловіків і жінок з різних позиціях. Деякі з них представлені як навчальні завдання. Їх застосування дозволить студентам та аспірантам набути навичок роботи з даними методиками. Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Воно може бути також корисно викладачам, які читають курс гендерної психології, і фахівцям, чиї професійні інтереси пов'язані з проблемами диференціації чоловіків і жінок.

 Тухтарова І.В., Біктіміров Т.З.  СОМАТОПСІХОЛОГІЯ. Хрестоматія.  2006
 Ануфрієв А. Ф.  Психологічний діагноз. - М.: "Ось-89", 2006. - 192 с.  2006
 У книзі представлена ??оригінальна трактування психодіагностики як науки про постановку психологічного діагнозу. Розкривається специфіка діяльності психолога з надання психологічної допомоги на основі розпізнавання психологічних особливостей людини, розглядаються наукові та інтуїтивні підстави її здійснення, показується місце психодіагностики в системі психологічного знання, можливість віднесення психодіагностики до мистецтва і до науки. З'ясовуються і уточнюються основні поняття, що характеризують процес постановки психологічного діагнозу, діагностичне мислення практичного психолога. Аналіз і оцінка сучасного стану психодіагностики ведеться з позицій загальнонаукового підходу, тобто наявних результатів, накопичених в інших областях діагностики. Обговорювані теоретичні положення ілюструються випадками з психодиагностической практики.
 ІМ. МАРКОВСЬКА  Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб.: Мова, - 150 с. 2005. - 150с  2005

 Автор пропонує шлях підвищення психологічної компетентності батьків в області виховання і взаємодії з дітьми. Описується досвід роботи з батьками, що проводиться в жанрі групового консультування, а також містяться методичні розробки до курсу. 

 Книга представляє інтерес для практичних психологів, що спеціалізуються на роботі з дітьми та сім'єю, а також для батьків, які цікавляться проблемами розвитку дитини і побудови ефективних відносин з ним.

 С. В. Маланов  Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ.  2005

 Методологія науки - це система знань про принципи побудови, форми і способи організації наукового пізнання, а також про способи встановлення ступеня достатньої обгрунтованості і веріфіцірованності знань, одержуваних у процесі наукового дослідження природних (природних) і соціальних явищ.

 Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В.  Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік).  2005

 Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними преподом. Тут знайдеш все необхідне з Психології, а інше - справа техніки. Ні пуху, ні пера!

 Загвязинский В. І., Атаханов Р.  Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія».  2005

 У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання дослідно-пошукової та експериментальної роботи в школі і дру- гих освітніх установах, починаючи від визначення проблематики- ки, вибору теми, уточнення вихідних фактів і теоретичних положе- ний до апробації та літературного оформлення роботи. У посібнику оха- характеризувати прийоми висування гіпотези, процес виникнення ідеї та задуму психолого-педагогічного дослідження, охарактеризувати- вани основні методи та методики пошукової а також способи апробації та інтерпретації результатів дослідження, умови розвитку творчості та дослідницьких умінь педагогів. 

 Для студентів педагогічних вузів, що навчаються за спеціальністю 031000 - Педагогіка та психологія.

 Тухтарова І.В., Біктіміров Т.З.  Соматопсіхологія: Навчально-методичний посібник з курсу «Соматопсіхологія» - Ульянівськ: УлГУ.  2005

 Справжня робота - перший навчально-методичний посібник з курсу «Соматопсіхологія», що видається кафедрою медичної психології, психоневрології та психіатрії УлГУ. У посібнику висвітлено основні концепції виникнення психосоматичних захворювань. Представлені патогенетичні механізми, фактори ризику, псіхофеноменологія основних психосоматичних захворювань і функціональних розладів, розглядається концепція внутрішньої картини здоров'я і хвороби, а також особливості психосоматичної особистості та типи реагування на захворювання.

 Ємельянов С.М.  Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил.  2004
 Зміст навчального матеріалу представлено темами, які включають в себе конспективно виклад загальної теорії конфлікту, психології та соціології конфлікту, методичні керівництва з проведення практичних і семінарських занять на основі сучасних педагогічних технологій, ретельно підібрані перевірочні завдання. У додаток практикуму увійшли найбільш популярні методики соціально-психологічної діагностики, а також авторська навчальна програма по курсу конфліктології. Посібник призначений для викладачів, студентів, які вивчають курс конфліктології, для практичних психологів і соціологів
 Е.Б. Старовойтенко  Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с.  2004

 У даному навчальному посібнику пропонується підхід, що дозволяє побачити сучасну психологію особистості в ракурсі її суспільної цінності, в єдності різних напрямків, у зв'язку з гуманітарними і соціальними науками, в перспективі розвитку акмеологічного особистісного типу професіоналів, а також у плані вдосконалення підготовки фахівців в області психологічної теорії та психологічного консультування особистості. 

 Цілісність і багаторівнева опрацювання концепції, представленої в посібнику, дозволяє розглядати се як версію психології особистості, вибудувану в парадигмі життєвих відносин.

 Образцов П. І.  Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»).  2004

 У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання проведення психолого-педагогічного дослідження в школі, вузі та інших освітніх установах. Розкриваються методологія, сучасні методи та методика проведення дослідження, даються методичні рекомендації з обробки та інтерпретації отриманих результатів, обгрунтовуються шляхи їх впровадження в педагогічну практику, наводяться стандарти з оформлення наукових робіт. Навчальний посібник розрахований на студентів педагогічних вузів, які навчаються за спеціальностями педагогіки і психології, а також фахівців, що працюють в галузі підготовки науково-педагогічних кадрів, здобувачів наукового ступеня кандидата психологічних і педагогічних наук. Даний посібник надасть практичну допомогу викладачам вузів, методистам, слухачам факультетів підвищення кваліфікації, а також науковим співробітникам, провідним дослідницьку роботу в галузі психології та педагогіки.

 Бартол К.  Психологія кримінальної поведінки. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК. - 352 с. (Проект «Психологічна енциклопедія»)  2004

 На протязі ось вже 25 років книга професора психології К. Бартолі залишається найпопулярнішим серед студентів і викладачів американських вузів підручником з курсів психології злочинності і злочинної поведінки, кримінології, юридичної, судової та виправно-трудової психології. Використовуючи когнітивно-поведінковий та інтеракції-оністскій підходи, об'єднуючи теорію і практику, рухаючись від описів феноменів злочинної поведінки до наукової емпірики, доктор Бартол досліджує особистість злочинця, причини кримінальної поведінки, розкриває питання діагностики, запобігання, виправлення і профілактики цього явища у соціально-психологічної парадигмі. У розширеному і доповненому виданні даного підручника з'явилися нові глави, присвячені злочинному поведінці, пов'язаній з обігом наркотиків, економічних злочинів, зокрема з використанням Інтернету, шкільного насильства, віктимології.

 АндрееваТ. В.   Сімейна психологія: Учеб. посібник. - СПб.: Речь. - 244 с.   2004
 У книзі викладено теми, що стосуються різних областей сімейної психології, - вибір партнера і вступ у шлюб, динаміка сімейних відносин, виховання дітей, подружні конфлікти і багато іншого. 

 Книга буде цікава як фахівцям-психологам, педагогам, так і широкому колу читачів.
 Атеїзм /  Буддизм /  Іслам /  Історія релігій /  Історія Російської церкви /  Іудаїзм /  Католицизм /  Міжрелігійні відносини /  Православ'я
 Російська Православна Церква  Прочанинові в дорогу: православний календар на 2012 рік з молитвословом. - М.: Благовіст. -240 С  2011
 Дане видання - «Паломник в дорогу: православний календар на 2012 рік з молитвословом» - адресовано в першу чергу православним християнам, що чинять паломництва, подорожі. У нього входить православний календар на 2012 рік із зазначенням євангельських і апостольських читань і короткий молитвослов для духовного зміцнення і розради в дорозі. Сподіваємося, що ця книга стане для православних паломників вірним і корисним помічником.
 Російська Православна Церква  Пролог: Православний календар на 2012 рік з читаннями на кожен день, - М.: Благовіст,. - 416 с.  2011
 Православний календар на 2012 рік «Пролог» складено на основі книги «Пролог» протоієрея Віктора Гур'єва. Він містить корисні для душі читання на кожен день року з повчаннями і повчальними прикладами, розповідями святих отців і подвижників благочестя. Ці читання невеликі за обсягом і спеціально пристосовані для щоденного прочитання. У цьому календарі вказані щоденні євангельські та апостольські читання, а також наведені літургійні особливості деяких днів церковного року.
 А. І. СИДОРОВ  Святі отці Церкви та церковні письменники в працях православних учених. Святитель Василь Великий. - М.: Сибірська Благозвонніца.-480 с.  2011
 Пропонована читачеві книга продовжує серію «Святі отці і церковні письменники в працях православних учених». Ця серія замислювалася як додаток до видання «Повне зібрання творів отців Церкви і церковних письменників у російській перекладі» (ПСТСО). Друга книга серії присвячена свт. Василю Великому (330-379) і, відповідно, є додатком до третього і четвертого томів ПСТСО (першому і другому томам Творінь св. Василя). До її складу увійшли 14 статей про свт. Василі Великому, зокрема, таких дореволюційних і післяреволюційних авторів (XIX - початку XX століття), як архімандрит Порфирій (Попов), Н. І. Сагарда, А. А. Спаський, С. М. Зарін та ін Особливе місце займають дві роботи архієпископа Василія (Кривошеїна). У статтях висвітлена особистість великого каппадокійці з різних сторін: в них розповідається про етапи життя свт. Василя, про його різноманітному і великий внесок в християнське богослов'я, морально-аскетичному вченні, проповідництво і т. п. * Серія «Святі отці і церковні письменники в працях православних вчених» представляє цінність не тільки для фахівців у галузі богослов'я та студентів богословських навчальних закладів , а й для всіх читачів, які шукають духовного повчання.
 Священик Данило Сисоєв  Іслам. Православний погляд / Священик Данило Сисоєв - М.: Автономна некомерційна організація «Духовна спадщина». - 96 с.  2011
 У книзі в традиціях православного порівняльного богослов'я Робіть критичний розбір ісламського віровчення і аналізуються богословські та містичні аспекти життя та діяльності засновника ісламу Мухаммеда Автор книги розкриває основні поняття віросповідання мусульман і показує рятівні відмінності християнського сповідання. Книга розрахована на широке коло читачів.
 Байдаров Є.У. та ін  Роль традиційних релігій у протидії екстремізму і тероризму: зб. метод. матеріалів. - Алмати: Інститут філософії та політології КН МОН РК. - 150 с.  2011
 Збірник методичних матеріалів «Роль традиційних релігій у протидії екстремізму і тероризму» включає підібрані за тематикою доповіді, озвучені на однойменній науково-практичної конференції, інтерв'ю та новинні блоки, фетви і підсумкові документи, прийняті за результатами зустрічей релігійних лідерів. У додатку наведені списки заборонених в Казахстані організацій та друкованої продукції. Також вміщено текст Закону РК «Про релігійну діяльність і релігійні об'єднання» (2011 р.). Даний збірник призначений для державних службовців, наукового та експертного співтовариства, студентської молоді та всіх, хто цікавиться станом державно-конфесійних відносин та загальної релігійною ситуацією в Республіці Казахстан.
 Колектив авторів  Релігії Росії; проблеми соціального служіння Збірник матеріалів конференції Москва - Н. Новгород ВД «Медіна» 2011  2011
 Пропонований увазі читачів збірник доповідей є результатом праці великого колективу істориків, філософів, релігієзнавців, соціологів, віруючих різних конфесій, присутніх 6-9 жовтня 2010 року в Нижньому Новгороді на другий научнопрактіческой конференцію, присвячену проблемам соціального служіння. Історія релігії та її сучасний стан представляють нам масу прикладів соціального служіння віруючих своїм ближнім. Укладачі збірника умовно розділили статті на три секції по спільності торкається в них проблем. Порядок подання статей - проблемно-алфавітний, по тематичних платформах, розглянутим на конференції, а всередині них - за прізвищами авторів. Для фахівців-істориків, філософів, релігієзнавців, соціологів, студентів, теоретиків і практиків соціального служіння.
 Світлана Юзефівна Висоцька  Я гортаю календар. Головні православні свята для дітей  2010
 Преподобний Максим Сповідник  Чи не відступити від правої віри. Матеріали сповідницького подвигу прп. Максима Іс поведніка. М.: Вузький шлях. - 60 с.  2010
 Видання включає документи, що свідчать про сповідницький подвиг одного з найвидатніших отців православної Церкви - прп. Максима Сповідника. Перебуваючи в протистоянні з єретичної церковною ієрархією свого часу, прп. Максим словом і всім своїм життям відстоював чистоту православного віровчення, в наслідок чого змушений був розірвати церковне спілкування фактично з усіма патріархатами і опинився зі своїми небагатьма учнями в ізоляції. Проте час показав правоту позиції прп. Максима і після його кончини істина, що відстоюється їм, восторжествувала.
 Знснс Феодор  Битва за православ'я: [пер. з грец.] / Протопресв. Феодор Зісіс, проф. Фессалонікійського ун-ту ім. Аристотеля. - М.: Свята Гора.-128 с.  2010
 «БИТВА ЗА ПРАВОСЛАВИЕ» - так ми назвали видання добірки статей відомого грецького священика, богослова і публіциста, протопресвітера Феодора Зісіс, присвячених виключно актуальною сьогодні темі: збереження чистоти Святого Православ'я та протидії тлетворной єресі екуменізму.
 Ганна Іллівна Федорець Дмитро Михайлович Володихин  Традиції православної благодійності  2010
 На Русі і в Росії благодійники були завжди. Здійснювати благі справи в ім'я Христове аж до пізнього часу було природною необхідністю. В даний час на щедрого благодійника дивляться найчастіше з подивом. Розташовувати мільйонами і витратити їх не на колекцію автомобілів, що не на віллу, а на ... храм? Що цим купується? Для справжніх благодійників достатньо лише нагороди на Небесах. Вони свідомо діють в ім'я любові до Христа і ближнього свого. Ця книга створювалася для того, щоб розповісти про таких людей - справжніх благодійників. Історія християнського світу багата такими прикладами.
 Леонід Анатолійович Сурженко  Буддизм. Мінськ: - 384 с.  2009
 У популярній формі викладені історія виникнення буддизму, його основи, сутність та культурну спадщину. Значну увагу приділено особливостям сучасного буддизму, а також взаємозв'язку буддизму і східних бойових мистецтв. Для широкого кола читачів.
 Ханников Олександр Олександрович  ІСЛАМ  2009
 У книзі викладається історія виникнення однієї з трьох найбільших світових релігій - ісламу, показана роль ісламу в розвитку соціально-економічної та політичної структури східних товариств та культури. Дається характеристика доісламського періоду життя, а також основних етапів виникнення, становлення та поширення ісламу в середні віки, в кінці середньовіччя, в новий час. Наводяться короткі відомості про основні напрями ісламу, представниках релігійного руху, що поширилися в древньому і сучасному світі ісламу, дається словник основних понять і термінів ісламу. Для широкого кола читачів.
 Валерій Духанин  Таємний світ Православ'я. - 4-е вид., Испр. - М.: Видавництво Московської Патріархії, 2009. - 536 с.: Іл.  2009
 Книга оповідає про дивовижну і неповторну красу Православ'я, про сенс і значення православної віри. Починаючи з одного з головних питань, що хвилюють душу: у чому сенс життя? - Книга веде читача по шляху пізнання вис-ших цінностей, вінець яких - спілкування з Богом. Тут ви знайдете відповіді на найбільш нагальні питання. Чи є Бог і як побачити Його? Чому існує невіра і що таїть у собі атеїзм? Що Господь відкрив про Себе людям і який сенс Його заповідей? Для чого існують храми і чи можливо ще в земному житті досягти сча-стья? .. У книзі розкривається безліч цікавих тем: чудеса і повчальні випадки з життя, Ноїв ковчег і всесвітній потоп, історичні свідчення про Христа і незвичайні випадки з вченими, письменниками і поетами, любов молодих людей один до одного і особливості життя в сучасному світі. Мова книги живий і захоплюючий. Книга буде цікава для самого широкого кола читачів.
 Віктор Олександрович Барановський, Юрій Миколайович Іванов  ІУДАЇЗМ  2008

 Походження іудаїзму простежується в Старому Завіті (іудаісти визнають Святим Письмом 39 книг Старого Заповіту). 

 Бог Старого Завіту відкрився людям з початку часів - євреї поклонялися Яхве, Богу Авраама, Ісака та Якова. 

 Однією з основ іудаїзму є спілкування Авраама з Богом, що сталося близько 2085 г до Р.Х., і обітниці, яке Бог дав Аврааму. Господь обрав Авраама і сказав йому, що його нащадки стануть великим народом, обраним Богом серед усіх інших народів.

 Ю. І. Іванов  Православ'я  2008
 Занемонец А. В.  Іоанн євгеніки і православне опір Флорентійської унії / А. В. Занемонец. - СПб. : Алетейя, 2008. - 160 с.  2008
 Книга присвячена Івану євгеніки - візантійському письменнику та громадському діячеві, молодшому братові св. Марка Ефеського та учаснику Флорентійського собору, на якому була зроблена невдала спроба покласти край поділу між Католицькою та Православною церквою (1439). Встигнувши вчасно покинути Італію, Іван не підписав ухвалу собору, повністю складене на латинських умовах. Повернувшись до Візантії, він опинився серед тих, хто в Константинопольської церкви боровся проти хибно понятого єдності. Його Антірретік (буквально - спростування) - єдине докладний спростування флорентійського визначення. Вивченню маловідомих аспектів цієї боротьби і участі в ній Іоанна Євгеніка і присвячене це дослідження. Книга адресована як фахівцям, так і всім, хто цікавиться історією Церкви та Візантії.
 Єфімов А.Б.  Нариси з історії місіонерства Руської Православної Церкви. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. - 688 с.  2007
 Ця книга є практично першою роботою, що охоплює історію місіонерської діяльності Руської Православної Церкви з X по XX в. (Включаючи епоху просвітництва слов'янських народів святими Кирилом і Мефодієм у другій половині IX ст.). Вона підготовлена ??на основі курсу лекцій з історії місій професора ПСТГУ А.Б.Ефімова. Показана роль православ'я в становленні самосвідомості і формування культури російської нації, а також його вплив на розвиток інших народів і національностей як на території Російської держави, так і в прилеглих землях. Особливу увагу приділено діяльності видатних місіонерів різних століть, а також процесі складання централізованого підходу до організації місіонерства. ^ Книга сну (зжрна іменним і географічним покажчиками, містить обширну бібАіографцю.
 В.П. Філімонов  Святе Православ'я і таємниця беззаконня - XXI століття  2005
 На планеті Земля йде побудова небаченої в історії технотронной диктатури. Таке і приснитися не могло Наполеону або Гітлеру. У найближчі роки реальна дійсність може перевершити описане у фантастичних романах Оруелла, Хакслі, і Замятіна. Всесвітня комп'ютерна система буде стежити за кожним жителем планети і керувати ним, як річчю, за законами, абсолютно суперечить заповідям Євангелія. За допомогою новітніх інформаційних технологій буде здійснюватися духовне і фізичне поневолення людей. Книга В. П. Філімонова «Святе Православ'я і таємниця беззаконня - XXI століття» присвячена викриттю брехні і зла, які панують у навколишньому світі.
 Селахварзі X.  Ми будемо втішені. Вихід від ісламу до Православ'я-М: Православний Свято-Тихоновський гуманітарний університет. -212 С.  2005
 Книга Хризостома (Хуссейна) Селахварзі - іранця за походженням, нині вченого-соціолога, що живе в Норвегії, - відкриває покрив таємниці над дивом входження людини, що виросла в мусульманському середовищі, в лоно Православ'я. Пройшовши через душевні страждання і болісні пошуки істини, автор знаходить віру в Христа, несучу душі звільнення від тягаря пристрастей і сумнівів. Оповідання ведеться від першої особи, що надає книзі характер яскравого, живого свідоцтва про особисте духовний досвід. Видання забезпечене передмовою і додатком, в якому наводяться свідчення людей, які звернулися в наш час в Православ'я з ісламу.
 Архімандрит Георгій  ПРАВОСЛАВИЕ і гуманізм / ПРАВОСЛАВИЕ І папізм  2005
 У книзі опубліковані проповіді архімандрита Георгія, де він стосується проблем сучасного життя Греції. Однак читачі знайдуть у них багато паралелей з російською дійсністю. На думку автора, і в православній Греції, і в Росії Церква все більше стає лише якимось утилітарним елементом суспільних запитів. Багатьох лякає думка про необхідність оцерковленія суспільства, і страх цей викликаний інертністю мислення, звичкою мислити в межах заданих штампів і кліше. Однак сет. Василь Великий, наприклад, отримавши освіту в «язичницької» Афінської академії, вчив християн використовувати все те краще, що накопичено античною культурою, не відкидаючи її огульно. Іншими словами, в людині необхідно виховувати аналітичні
 Cоціологія різних країн /  Дисертації з соціології /  Історія соціології /  Загальна соціологія /  Першоджерела з соціології /  Російська соціологія /  Системна соціологія /  Соціальна робота /  Соціологічна проблематика /  Соціологія культури /  Соціологія праці /  Соціологія управління
 Тощенко Ж.Т., Цвєткова Г.А.  Соціологія праці. Підручник для вузів. - М.: Центр соціального прогнозування і маркетингу, - 464 с.  2012

 Це третє видання підручника, що включає в себе повний комплекс навчально-методичних матеріалів з соціології праці. Курс розкриває принципово нове прочитання теорії та практики використання соціальних резервів праці. Виклад матеріалів побудовано на об'єктивній логіці всебічного розкриття соціального потенціалу працівника, коли в міру розвитку виробництва зверталася увага на певні аспекти людських можливостей і як це втілювалося у сфері праці. Соціальні проблеми праці аналізуються в єдності генезису ідей, їх зміни і застосування. 

 Підручник дозволяє найбільш ефективно організувати вивчення курсу, оскільки теоретичний матеріал доповнений практикумом, визначальним органічне поєднання широкого спектру лекційних тем з різноманітними формами практичних занять, апробованих в різних вузах.

 Докторів Б.З.  Сучасна російська соціологія: Історико-біографічні пошуки. У 3-х тт. Том 1: Біографії та історія. - М.: ЦСПіМ. - 418 с.  2012

 У 3-томнику доктора філософських наук, професора Б.З. Докторова обговорюються результати його історико-науковедческого аналізу становлення сучасної російської соціології. Оригінальність і новизна цієї роботи визначається установкою автора на висвітлення минулого-теперішнього вітчизняної соціології на базі спогадів тих, хто формував її основи і вніс значний внесок у розвиток її теорії, методології і методів. 

 Том 1 - «Біографії та історія» - є методологічним введенням до всього проекту. Одночасно в ньому представлені теоретико-емпіричні висновки проведеного дослідження.

 Докторів Б.З.  Сучасна російська соціологія: Історико-біографічні пошуки. У 3-х тт. Том 2: Бесіди з соціологами чотирьох поколінь. - М.: ЦСПіМ. - 1343 с.  2012

 Матеріали томи 2 - «Бесіди з соціологами чотирьох поколінь», - утворюють емпіричну базу дослідження. Це - 44 глибинних біографічних інтерв'ю, які були проведені Б.З. ДОКТОРОВА в 2005-2012 роках з російськими соціологами різних поколінь. Серед них: А.Н. Алексєєв, А.Б. Гофман, Т.І. Заславська, А.Г. Здравомислов, Л.Г. Йонин, Н.І. Лапін, Б.М. Фірсов, Ф.Е. Шереги, В.Е. Шляпентох, В.А. Отрут.

 Докторів Б.З.  Сучасна російська соціологія: Історико-біографічні пошуки. У 3-х тт. Том 3: Биографическое і автобіографічне. - М.: ЦСПіМ. - 400 с.  2012

 Назва томи 3 - «Биографическое і автобіографічне» повною мірою відображає його зміст. У ньому розказано про життя ряду соціологів, чия творчість і чиї громадянські позиції особливо близькі автору. Зокрема, це - портрети: Г.С. Батигін, В. Б. Голофаст, Б. А. Грушина, Ю. О. Левади, представлені фрагменти його листування з І. С. Коном. Завершують книгу матеріали, що пояснюють, як автор йшов до розробки історико-біографічної тематики і що його утримує в ній довгі роки.

 Вильковский М.  Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул.  2010

 У книзі представлений огляд західної та вітчизняної соціологічної теорії архітектури. Розглядається місце соціології архітектури в структурі загальної соціології, її зв'язок з соціологією міста і системної соціологією. У роботі наведені матеріали з історії створення та напрямками досліджень основних західних шкіл соціології архітектури, виконаний аналіз особливостей вітчизняного підходу. У Додатках наведені основні оригінальні тексти, присвячені соціології архітектури, деякі з них російською мовою публікуються вперше. Книга призначена для архітекторів і соціологів, що займаються питаннями соціології міста та соціології архітектури. Може бути використана в освітньому процесі.

 А.В. Якушев  Соціальний захист. Соціальна робота: Конспект лекцій. - М.: "А-Пріор". - 144 с.  2010

 У книзі враховані нововведення в законодавстві, що стосуються материнського капіталу, опіки та піклування, останні ініціативи державних органів у соціальній сфері.

 Дугін А.Г.  Логос і міфос. Соціологія глибин. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 364 с. - (Технології соціології).  2010

 Книга створена на підставі спецкурсу автора. Викладаються принципи «соціології глибин» (Ж. Дюран), засновані на вивченні суспільства паралельно на двох «поверхах» - на рівні раціональному («колективна свідомість» - Е. Дюркгейм) і на рівні ірраціональному («колективне несвідоме» - К.Г. Юнг). Описуються поняття «соціального логосу» і «соціального міфос», Принципи «соціології глибин» застосовуються до вивчення регіоноведческого і соціологічних проблем Кавказу, а також для дослідження російської ідентичності та її історичної трансформації залежно від переходу від одного типу суспільства до іншого. Беї розділи забезпечені контрольними питаннями. 

 Дослідження проведені з використанням методології «соціології уяви», заснованої на накладенні один на одного пластів «соціального логосу» і «соціальних міфів», що дозволяє поглиблено аналізувати соціальні процеси та закономірності сучасної Росії.

 Жуков В.І.  Настільна книга соціального працівника. Навчально-методичний посібник під загальною редакцією академіка  2008

 Справжнє навчально-методичний посібник входить до серії «Бібліотека соціального працівника». У книзі в простій і доступній формі викладені основні принципи теорії і практики соціальної роботи, дана системна характеристика інноваційних соціальних програм, технологій, методик і практик, які ефективно використовуються фахівцями соціальних установ. Висновки і пропозиції мають не тільки теоретичне, а й конкретне практичне значення для вирішення актуальних проблем соціальної роботи. 

 Навчально-методичний посібник призначений для керівників і спеціалістів органів державного управління та муніципального самоврядування, широкого кола фахівців соціальної сфери, викладачів, аспірантів і студентів, що вивчають соціальні дисципліни і займаються проблемами соціальної роботи.

 Давидов А. А.  Системна соціологія. Вид. 2-е. ? М.: Издательство ЛКИ. - 192 с.  2008

 Справжня монографія присвячена системної соціології, яка заснована на сучасному системному підході, комп'ютерних методах аналізу і моделювання соціальних систем. Розглядаються основи і специфіка системної соціології, її відмінність від традиційної соціології, напрями і методи досліджень в рамках системної соціології, результати її застосування у вирішенні теоретичних і практичних проблем. 

 Монографія призначена для соціологів, фахівців у галузі теорії соціальних систем, і слідчих-практиків, що займаються аналізом і прогнозуванням соціальних явищ і процесів.

 Н.П.Щукіна  ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. Частина 2.  2006

 У КНИЗІ розглядає найбільш важливі ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, ОБГОВОРЮЮТЬСЯ ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПЛАНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ соціономічної ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО найуразливішим категоріям НАСЕЛЕННЯ.

 Козер Льюїс А.  Майстри соціологічної думки. Ідеї ??в історичному і соціальному контексті / Пер. з англ. Т. І. Шумілін; Під ред. д. ф. н., проф. І. Б. Орлової. - М.: Норма. - 528 с.  2006
 Книга являє собою переклад з англійської роботи відомого американського соціолога Льюїса Козера. Концепції соціологів-клас і ко в, засновників наукових напрямків розглядаються на тлі історичної, соціальної та інтелектуального середовища, в якій жили і'работалі вчені. Такий підхід дозволяє по-іншому поглянути на звичні трактування і на самих класиків. Книга Козера виступає одночасно і серйозним науковим дослідженням, і що витримав перевірку часом навчальним посібником для студентів і викладачів.
 АРТЮШЕНКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА  Управління міграційними процесами РОСІЇ ТА КИТАЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ) Чита-2005  2005

 Спеціальність 22.00.08-Соціологія управління (соціологічні науки). ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук

 Невлева І.М., Соловйова Л.В  Теорія соціальної роботи: Навчальний посібник. - Білгород: Кооперативний освіта. - 431 с.  2005

 Пропонований навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Теорія соціальної роботи», що включає в себе проблематику буття людини у світі, розуміння його природи і сутності, змісту і цілей життя, перспектив розвитку людської цивілізації, культури, міжособистісної комунікації, морально-етичних відносин. Важливе місце займають питання соціального здоров'я і благополуччя, соціальної девіації. За прагненням стати соціальним працівником стоять віра в людей, їх можливості і здібності, створення атмосфери толерантності, рівноправ'я і безкорисливої ??допомоги.

 Колективна монографія під редакцією В. А. Давиденко  Соціологія неформальних відносин: економіка, політика, культура - Тюмень: Тюменський державний університет. Кафедра економічної соціології. Вид-во «Вектор-Бук».  2005

 У колективній монографії в рамках развиваемой авторами концепції аналізуються проблеми соціології неформальних відносин в економіці, політиці і культурі. 

 Представлені емпірико-теоретичні результати з актуальних проблем сучасної формальної та неформальної зайнятості, показані різні тіньові практики господарювання, виявлено їх ознаки і механізми функціонування, продемонстрований соціологоемпіріческій порівняльний аналіз даних, отриманих як у Тюменському регіоні, так і з інших регіонів Росії з цих проблем, визначені форми оцінки та протидії тіньовим практикам. Зроблено спробу здійснити культурологічний аналіз неформальних відносин на основі стандартних показників, продемонструвати сучасні елементи культури мережевої взаємодії, У додатках представлений інструментарій дослідження анкета з лінійним розподілом відповідей, вибірка і використовувані методи статистичного аналізу даних. Як реальний приклад аналізується використання неправдивої та недобросовісної реклами у неформальних практиках на ринку нерухомості. Виявляються сутність цих практик, їх теоретичні та психологічні основи.

 Голод С.І.  Що було пороками, стало звичаями. Лекції з соціології сексуальності М.: Ладомир. - 244 с.  2005
 У книзі розглянуто генезис і трансформація соціології сексуальності в нашій країні в контексті аналогічних процесів, що розгортаються на Заході. Детально проаналізовано такі злободенні для нинішньої Росії теми як втрата шлюбом монопольного контролю за сексуальністю, розширення зони "паралельних" парним еротичних практик (у тому числі нелегітимних) і багато іншого.
 Н.І. Лапін  ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ. Навчальний посібник.  2004

 Цей навчальний посібник підготовлено як складова частина проекту "Школи і напрямки емпіричних досліджень у соціології", підтриманого НФПК в рамках інноваційної програми розвитку освіти. Безпосередній предмет даного посібника складають західноєвропейські школи емпіричної соціології.

 Гідденс Е.  Вислизаючий світ: як глобалізація змінює наше життя / Пер. з англ. - М.: Видавництво «Всесвіт». - 120 с.  2004

 В основу цієї книги лягли лекції про глобалізацію, прочитані соціологом Ентоні Гідденс па Бі-бі-сі в рамках Програми Рейта. На його думку, світ в процесі глобалізації пе тільки не став більш «керованим», але взагалі вийшов з-під контролю і «вислизає з рук». Глобалізація зачіпає всіх і кожного, тому книга містить докладний аналіз питань, пов'язаних з впливом глобалізації не тільки на події світового масштабу, а й на повсякденне життя самих звичайних людей. 

 Книга розрахована на широкі читацькі кола.

 А. І Кравченко, В. Ф. Анурін.  Соціологія: Підручник для вузів - СПб.: Пітер. - 432 с.: Ил. - (Серія «Підручник для вузів»)  2003

 Даний підручник містить цілісне, повне і глибоке опис основних фактів і теоретичних положень сучасної соціології - однієї з наймолодших і швидко розвиваються наук, обов'язкове вивчення якої сьогодні передбачено державним стандартом для всіх спеціальностей вищої освіти. Підручник написаний в суворій відповідності з освітнім стандартом МО РФ, але при цьому - живо, цікаво, цікаво; текст містить чіткі визначення описуваних явищ, понять, гіпотез і закономірностей, забезпечений великою кількістю малюнків, таблиць і схем; після кожного розділу наводяться контрольні запитання, а в кінці книги - глосарій. Підручник може бути використаний студентами різних спеціальностей - як природничонаукових і технічних, так і гуманітарних.

 Мінюшев Ф.І.  Соціологія культури. Навчальний посібник. Москва  2003
Пропонований читачеві курс лекцій з соціології культури розрахований на студентів 4 - 5 курсів соціологічних факультетів класичних університетів Росії. Передбачається, що студент вже освоїв такі дисципліни, як культурологія, соціологія духовного життя і соціальна антропологія, передбачені навчальним планом факультету. Перша, нагадаємо, дає можливість студенту мати загальні уявлення про культуру, взаємодії культур, історії вітчизняної культури. У другій мова йде про методологію і методи соціологічного аналізу духовного життя таких суб'єктів соціального життя, як етнос, група, індивід, суспільство в цілому, взяте на різних етапах його історичної еволюції. У соціальній (культурної) антропології мова йде про культуру, що функціонує на повсякденному рівні і про особливості існування життєвих світів людини, що утворюються при проживанні їм таких констант свого існування як праця, любов, боротьба, гра і смерть. Курс лекцій з соціології культури завершує навчання студентів факультету наук про культуру. У ньому представлені знання насамперед про так звану «високої» (спеціалізованої) культурі - науці, мистецтві та релігії як феноменів культури. Логіка викладу матеріалу слід за логікою соціокультурного життя суспільства: творчість, трансляція, соціальне функціонування і освоєння людьми (соціалізація) продуктів високої культури розглянуті у зв'язку з функціонуванням елементів її сучасних інфраструктур - наукових установ, системи освіти і мас - медіа (телебачення, кіно, радіо і книга).
 ФІЛАТОВА Є. В.  ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ / Навчальний посібник для студентів ВНЗ. - Кемерово: «Кузбассвузіздат».  2003
 Авіація
 Денкер І.І., Володимирський В.Н.  Технологія фарбування літаків і вертольотів цивільної авіації. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.Машіностроеніе. -128 Е.: ил.  1988

 У книзі містяться короткі відомості про захист від корозії металів і сплавів. Наведено основні властивості лакофарбових матеріалів, які застосовуються для захисту і декоративного оздоблення зовнішніх поверхонь цивільних літаків і вертольотів. Описано способи нанесення лакофарбових матеріалів і використовувані інструменти та обладнання. Дані необхідні відомості з техніки безпеки та протипожежним заходам. 

 Для робітників і майстрів, що займаються захистом від корозії і забарвленням авіаційної техніки. 

 Друге видання (1-е вид. 1980 р.) доповнено відомостями про деякі нові лакофарбових матеріалах, механізації та автоматизації фарбувальних робіт.

 А.І. Рогачов А.М. Лебедєв  Орнітологічне забезпечення безпеки польотів  1984
 У навчальному посібнику розглядається небезпека, створювана птахами для польотів повітряних суден, різні способиі засоби по зменшенню числа зіткнень літаків із птахами.
 Філологічна герменевтика
 Георгій Ісаєвич Богін  Набуття здатності розуміти: Введення в філологічну герменевтику Москва 2001  2001
 Етика /  Естетика /  Хрестоматії з філософії /  Філософія мови /  Філософія релігії /  Філософія науки /  Філософія історії /  Теорія еволюції /  Теологія, богослов'я /  Соціальна філософія /  Проблеми філософії /  Періодика з філософії /  Першоджерела з філософії /  Основи філософії /  Загальна філософія /  Некласична філософія /  Логіка /  Історія філософії /  Вибрані філософські праці й промови /  Діалектика
 Арон Реймон  Лекції з філософії історії: Курс лекцій у Коллеж де Франс. Пер. з фр. / Відп. ред. і автор послесл. І. А. Гобозов. Вид. 3-є. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ». - 336 с.  2012
 Книга видатного французького філософа і соціолога Реймона Арона (1905-1983), основоположника критичної філософії історії, являє собою курси лекцій, прочитаних ним у 1970-х рр.. в Колеж де Франс. Автор критично аналізує різні напрямки західної філософсько-історичної думки, в тому числі моделі пояснення історичних фактів і подій, і розвиває власну концепцію філософії історії, а також методи пізнання історичного минулого. У додатку міститься конспект Гіффордскіх лекцій автора «Про історичній свідомості в мисленні і дії». Книга представляє інтерес як для фахівців - філософів, соціологів, істориків, політологів, так і для широкого кола читачів.
 Ліницькою П. І.  Основні питання філософії. Про умогляді і ставленні умоглядного пізнання до досвіду - 455 с.  2012
 У перший том творів українського філософа, професора кафедри історії філософії Київської духовної академії, члена Київського релігіознофілософского суспільства Петра Івановича Ліницького включено два самі відомих його твори. У першому відстоюються етичні основи християнської віри і піддається критиці філософія емпіризму, марксизму, емпіріокритицизму і позитивізму. У другому обгрунтовується призначення розуму, як в науковому, так і в моральному пізнанні. Видання призначене для фахівців у сфері гуманітарних наук, а також усіх, хто цікавиться історією філософії.
 З.К. Шаукеновой  Людина і наука в сучасному суспільстві. Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю доктора філософських наук, проф. М.З. Ізотова. - Алмати: ІФПР КН МОН РК. - 432 с.  2012
 У збірнику містяться матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, проведеної в Інституті філософії, політології та релігієзнавства Комітету науки Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан у зв'язку з 60-річчям головного наукового співробітника Інституту, доктора філософських наук, професора Мухтара Зіядаевіча Ізотова. У цій книзі аналізуються філософські проблеми розвитку сучасної науки в її роль у формуванні людського капіталу, статус соціогуманітарних наук в умовах техногенної цивілізації. Розглядаються перспективи вітчизняної науки в умовах індустріально-інноваційного розвитку казахстанського соціуму. Рекомендується філософам-дослідникам, ученим і викладачам вузів, докторантам і магістрантам, а також усім, кого цікавить стан науки в сучасному світі.
 Гаспарян Д. Е.  Введення в некласичну філософію. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 398 с.  2011

 Некласична філософія викликає незмінний інтерес читачів, що захоплюються філософськими проблемами. Мета даної роботи познайомити читача з колом основних ідей і сюжетів, складових інтелектуальний «дух» некласичних стратегій філософствування. У максимально доступній формі в книзі викладаються головні розбіжності некласичної філософії з класичної, а також позначаються шляхи вирішення тих філософських завдань, які так і не отримали вичерпного вирішення в рамках класичного підходу. Автор спробував зібрати воєдино все різноманіття некласичних підходів і робить ставку на демонстрацію початкової логіки некласичного мислення, його загальних принципів, мотивів і ХОДІВ. 

 Книга буде корисна філософам, студентам та аспірантам філософських та інших гуманітарних спеціальностей і всім, хто цікавиться даною тематикою.

 Наталія Балаклеец, В'ячеслав Фаріта  ПРАКТИКУМ ПО ФІЛОСОФІЇ. Навчально-методичні вказівки  2011
 Практикум з філософії включає додаткові матеріали до семінарських занять з філософії для студентів нефілософських спеціальностей, відповідає вимогам ГОС ВПО за напрямом підготовки бакалаврів. Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам вищої школи, а також усім, хто цікавиться філософією. Публікується в авторській редакції.
 Байдаров Є.У.  Роль традиційних релігій у протидії екстремізму і тероризму: зб. метод. матеріалів. - Алмати: Інститут філософії та політології КН МОН РК. - 150 с.  2011
 Збірник методичних матеріалів «Роль традиційних релігій у протидії екстремізму і тероризму» включає підібрані за тематикою доповіді, озвучені на однойменній науково-практичної конференції, інтерв'ю та новинні блоки, фетви і підсумкові документи, прийняті за результатами зустрічей релігійних лідерів. У додатку наведені списки заборонених в Казахстані організацій та друкованої продукції. Також вміщено текст Закону РК «Про релігійну діяльність і релігійні об'єднання» (2011 р.). Даний збірник призначений для державних службовців, наукового та експертного співтовариства, студентської молоді та всіх, хто цікавиться станом державно-конфесійних відносин та загальної релігійною ситуацією в Республіці Казахстан.
 Андерсон П.  Витоки постмодерну / пер. з англ. А Апполонова під ред. М. Маяцького. М.: Видавничий дім «Територія майбутнього» (Серія «Університетська бібліотека Олександра Погорєльського»). -208 С.  2011
 У цій проникливої ??і багатогранною книзі відомого британського марксистського теоретика Перрі Андерсона пропонується розгляд генезису, становлення і наслідків поняття «постмодерн». Починаючи з захоплюючого інтелектуального подорожі в іспаномовний світ 1930-х, в ній показуються зміни значення і способів вживання цього поняття аж до кінця 1970-х, коли після звернення до нього Ж.-Ф. Ліотара та Ю. Хабермаса ідея постмодернізму стала предметом найширшого обговорення. Велика увага в книзі приділено Фредріку Джеймісон, роботи якого представляють сьогодні найбільш видатну загальну теорію постмодерну. Реконструюючи інтелектуальний і політичний фон джеймісоновской інтерпретації справжнього, «Витоки постмодерну» розглядають її «післядії» в дебатах 1990-х. Андерсон збагачує його відомий аналіз модернізму, поміщаючи постмодернізм в силове поле декласованої буржуазії, поширення медіатізірованной технології та історичної поразки лівих, яким ознаменувалося закінчення холодної війни. Строго дотримуючись своєї інтерпретації постмодернізму як культурної лої ики багатонаціонального капіталізму, в кінці книги Андерсон розмірковує про занепад модернізму, зміни в системі мистецтва, поширенні вистави, суперечках про «кінець мистецтва» і про долю політики в світі постмодерну.
 Арабаджи Дмитро Васильович  Розумне продукт і природознавство. Введення в символізм взаємовідносин науки і релігії / Д. В. Арабаджи. - Одеса; Дрогобич: Коло, 2011. - 192 с.: Ил.  2011
 Книга присвячена розбору теми взаємин природознавства і східно-християнського богослов'я. Чи можна вважати древнехристианских богословів пристосуванцями до наукових концепціям свого часу? Чи змінюється психологія людини і осмислення ним догмату, якщо він раптом дізнається, що Земля перестала бути центром космосу? Де, за уявленнями дохристиянських релігій, глибинної психології, фізіології і східно-християнського богослов'я, бере початок наукова теорія і як вона співвідноситься з спостерігаються фактами? Відповіді па ці питання дозволили автору дослідження зв'язати наукову і релігійну системи знань відповідно до принципів древнехристианского символізму.
 Іммануїл Кант  ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ФІЛОСОФІЇ. Курс лекцій включає всі філософські науки  2010

 Система є, якщо ідея цілого передує частинах. Якщо ж частини передують цілому, то виникає агрегат. Система відання соделивает науку. Кожній науці повинна передувати ідея цілого. З поділу цілого складаються частини. Тому знання, яке частинами відноситься до цілого, повинно спершу відати ціле. Якщо я не маю апріорі ідею про цілому, то це ціле випадково. Всі науки, історичні чи науки розуму, суть форма, але не система. Історичне відання запозичує апостеріорі, тому воно виходить лише з того, що вже дано. Всі історичні науки складають вченість. До історії ж відноситься все, що дано. Якщо вченість багато розширюється, то називається многознании. Цьому протиставляється Пансофия, яка все науки розуму має всередині себе в їх повному обсязі; однак, не історичні, інакше це знову многознание. Але Пансофия неможлива, як і многознание, так як Пансофия повинна мати такі науки всередині, і не даними, а з себе

 Байдаров Є.У.  Філософія: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - Алмати: ЕврАзІР, 2010. - 217 с.  2010
 Створювані сьогодні нові форми життєдіяльності людей можуть стати життєздатними лише в тому випадку, якщо успадкують все краще, що зроблено історією, увберуть в себе весь досвід суспільного розвитку і в повній мірі, будуть спиратися на досягнення національної та світової культури. І найважливіша роль в цьому процесі належить - філософії. Даний навчальний посібник орієнтований, перш за все, для студентів економічних спеціальностей, однак автор сподівається, що вона буде становити інтерес і для більш широкої аудиторії, для представників інших областей знання. Виходячи з доступності навчального матеріалу, посібник цілком може бути використано студентами ВНЗ та учнями коледжів та інших спеціальних навчальних закладів економічного профілю, де вивчається філософія. Ці матеріали нададуть теоретичну, методологічну та практичну допомогу викладачам і студентам у процесі їх підготовки до лекційних та семінарських занять, самостійної роботи і рейтингу.
 Анохіна В.В.  Пропедевтика. Історичні типи класичної філософії 2010  2010
 Пропонований навчально-методичний комплекс розроблений для студентів відділення філософії в цілях методичного забезпечення курсу «Пропедевтика. Історичні типи класичної філософії », який є першою частиною базового курсу« Філософія »за спеціальністю D 21 лютого 01« Філософія ». Даний комплекс покликаний заповнити склався дефіцит навчально-методичної літератури, призначеної для підготовки фахівців у галузі філософії в ситуації переходу на багатоступеневу систему університетської освіти та впровадження в процес викладання філософських дисциплін інноваційних освітніх технологій.
 В.В. Анохіна, А.П. Жданівський  Класична та некласична ТИПИ ФІЛОСОФІЇ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС. Мінськ 2010  2010
 Дисципліна «Класичні та некласичні типи філософії» розрахована на професійну підготовку студентів, що навчаються за спеціальністю 1-21 1 лютого Філософія. Він є першою формою знайомства студентів-філософів з базовою дисципліною спеціальності. При розробці навчально-методичного комплексу особлива увага зверталася на ту обставину, що викладання філософських дисциплін у сучасних умовах має здійснюватися виходячи з принципу формування творчого ставлення до філософської традиції, до досягнень сучасної філософської думки. Програма вводить ряд інтерактивних форм навчання, які покликані пробудити у студентів інтерес до самостійного прочитання і поглибленому вивченню першоджерел, сформувати навички роботи з науковою літературою, здатність до конструктивного аналізу оригінальних філософських творів та їх творчої інтерпретації. Інноваційний підхід до процесу викладання передбачає активізацію діалогових форм аудиторної роботи за допомогою проблематизації стереотипних навчальних тем і розширення можливостей практичних занять за рахунок таких технологій їх проведення, як рольова дискусія, колоквіум, диспут та інших, орієнтованих на демократичний полілог в комунікації «викладач - студенти».
 Сазанів Анатолій Анатолійович  Подолання класичного світогляду: Філософія. -, 2010. 264 с.  2010
 Передумовою викладаються в даному виданні уявлень служить зміст першої частини книг і «Подолання класичного світогляду: Фізика». Якщо теоретичні обгрунтування та експериментальні підтвердження класичної механіки були фундаментом для філософських екстраполяції класичного матеріалізму, то погляди сучасної фізики та космології спонукають йти до більш глибоким і широким філософських узагальнень. Всі переконливіше висвічується неспроможність спроб затвердити матерію або розум (ідею) в ролі всеохоплюючої першооснови буття. Матерія і розум в якості найбільш загальних категорій, знайдених філософією, знаходять свою визначеність у полярному протилежності один одному і нерозривності, за якими проглядається потреба їх синтезу у всеосяжному Єдності, заслуживающем назви Абсолюту. Всі форми, що володіють загальнозначущої визначеністю, є результатом диференціацій Абсолюту, що обумовлюють логічні взаємозв'язки між фрагментами кожної цілісності. Ініціатором диференціацій є в кінцевому рахунку розум. Чим глибше рівень матеріальних форм, тим більше тонкими, ускользающими від нашого сприйняття вони нам видаються, служачи областю діяльності та сферою проживання вищих рівнів розуму. Проблема пошуку розумного життя у Всесвіті повинна бути ширше і глибше, ніж спроби вловити радіосигнали штучного походження від істот, що знаходяться приблизно на людському рівні розвитку. Осмислення можливих перспектив еволюції земної цивілізації надзвичайно важливо для її виживання і прогресу. Звільнення від шор класичного світогляду дозволить побачити в ряді духовних навчань акції високорозвиненого розуму, программирующие моральне та інтелектуальний розвиток людства. Книга адресується науковцям, аспірантам і студентам, які цікавляться проблемами світогляду.
 Г.І. Челпанов  Підручник логіки 2010  2010
 Для того щоб визначити, що таке логіка, ми повинні попередньо з'ясувати, в чому полягає мета людського пізнання. Мета пізнання полягає в досягненні істини за допомогою мислення, мета пізнання є істина. Логіка ж є наука, яка показує, як має відбуватися мислення, щоб була досягнута істина; якими правилами мислення має підкорятися для того, щоб була досягнута істина. За допомогою мислення істина іноді досягається, а іноді не досягається. Те мислення, за допомогою якого досягається істина, має бути назване правильним мисленням. Таким чином, логіка може бути визначена як наука про закони правильного мислення, або наука про закони, яким підкоряється правильне мислення.
 Байдаєвих Ф.Б.  Філософія. Короткий курс лекцій. Навчальний посібник / Складання та загальна редакція к.філос.н., Байдаєвих Ф.Б. - М.: МГУП, 2009. 96с.  2009
 У навчальному посібнику міститься необхідний мінімум професійних відомостей з філософії, викладений весь діапазон філософського знання, що дозволяє навчаються скласти компетентне і повне уявлення про філософів і різноманітних філософських проблемах, вивчення яких передбачається з курсу «Філософія» в вузах. Структура посібника, забезпеченого іменним покажчиком, списком літератури (до якого включено матеріал з періодичної літератури з актуальних філософських проблем), запитаннями та завданнями для самоконтролю, словником термінів сприяє зручності його використання і дає можливість успішно підготуватися до іспиту. Навчальний посібник призначений для студентів нефілософських спеціальностей і всіх, хто цікавиться проблемами філософії.
 Колектив авторів  Історико-філософський щорічник / Ін-т філософії РАН. - М. Наука, 1986. - 2008 - 2009 - 421 с.  2008

 У щорічнику читач може познайомитися зі статтями, перекладами, публікацією архівних матеріалів історико-філософського характеру. Роботи зачіпають різні галузі історико-філософського дослідження: західноєвропейську, вітчизняну і східну філософію. 

 Для всіх, хто цікавиться історією філософської думки.

 Бертран Рассел  Історія західної філософії та її зв'язку з політичними і соціальними умовами від античності до наших днів  2008

 Книга Б. Рассела «Історія західної філософії» є однією з тих небагатьох книг, яка здатна викликати цікавість людей, що не мали справу з філософією, але людей освічених. Ось два тому свідоцтва. Борхес сказав якось, що якби йому було призначено назавжди опинитися на Місяці і взяти з собою лише п'ять книжок, однією з них була б «Історія західної філософії». Інший приклад - з життя великого наукового центру Росії. Університетське видавництво, що випустило чергове видання книги Рассела, заради економії паперу надрукувало на звороті верстки Рассела текст книги видного математика. Усі терміни звірки математиком тексту вже вийшли, а видавництво не могло отримати верстку тому. Виявилося, що математик читав весь цей час розрізнені сторінки книги Рассела, знаходячи велике задоволення в такому дивному знайомстві з філософією.

 Відп. ред.: Є.Г. Балагушкін, А.Р. Фокін  Містицизм: теорія та історія [Текст] / Ріс. акад. наук, Ін-т філософії. - М.: Іфра. - 203 с.; 20 см. - Бібліогр. в прямуючи  2008
 Спостережуване розширення і посилення впливу містицизму додає його дослідженню безсумнівну актуальність і значимість. Автори збірника статей розкривають ряд складних і неопрацьованих проблем теорії містицизму і аналізують маловивчені релігійно-містичні напрямки - західні (християнські) і східні (суфізм і тибетська ваджу-Раяна), вивчають сьогоднішні тенденції поширення містицизму в Інтернеті. Видання розраховане як на фахівців - філософів, культурологів і релігієзнавців, так і на широке коло читачів, які цікавляться проблематикою містицизму, його проявами в релігійних традиціях Сходу і Заходу.
 Колектив авторів  Світоглядні та філософсько-методологічні підстави інноваційного розвитку сучасного суспільства: Білорусь, регіон, світ. Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Мінськ, 5 - 6 листопада 2008; Інститут філософії НАН Білорусі. - Мінськ: Право і економіка. - 540 с.  2008
 Збірник містить доповіді та тези доповідей, зроблених на міжнародній науковій конференції «Світоглядні та філософсько-методологічні підстави інноваційного розвитку сучасного суспільства: Білорусь, регіон, світ», проведеної 5 - 6 листопада 2008 р. у Інституті філософії НАН Білорусі. Призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться актуальними проблемами інноваційної динаміки сучасного суспільства і її відображенням у дзеркалі філософського знання.
 В. Н. Бабина  Філософія: збірник задач і вправ. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПензГУ. - 52 с.  2008
 Представлені завдання, покликані зв'язати теоретичний матеріал лекцій і семінарських занять з практичної сферою застосування цих знань. Завдання відображають різноманітні підходи до предмета і призначенням філософії, до фундаментальних філософських проблем, адекватно виражають погляди відповідних філософів і при цьому доступні для розуміння. Також представлені тести для контролю знань, які можуть бути використані студентами, в тому числі і для самоконтролю. Завдання і тести розподілені за темами навчальної програми з філософії. Робота підготовлена ??на кафедрі філософії і призначена для студентів усіх спеціальностей.
 Екологія людини /  Екологічний моніторинг /  Загальні питання екології
 Яшин І.М., Васенев І.І., Черніков В.А.  Методи екологічних досліджень: Робочий зошит. М.: Изд. РГАУ-МСХА імені К.А. Тімірязєва. 94 с.  2011
 У робочому зошиті представлений навчальний матеріал для лабораторно-практичних занять з курсу «Методи екологічних досліджень». Розглядаються польові методи вивчення агроекосистем, картування аграрних ландшафтів, складання екологічної карти в масштабі М 1: 10 000, побудова екологічного профілю, а також фізико-хімічні методи діагностики екотоксікантов. Представлені екологічні завдання.
 Стожаров, А. Н.  Медична екологія; навч. посібник / А. Н. Стожаров. - Мінськ: Виш. шк. - 368 с.  2008
 Відображено принципи впливу складових частин ноосфери, факторів навколишнього середовища на людину з акцентом на механізми виникнення різних захворювань. Викладено основні підходи до діагностики та профілактики екологічно залежної патології. Призначено для студентів усіх курсів медичних вузів, аспірантів і стажистів, клінічних ординаторів. Буде корисно всім, хто цікавиться питаннями взаємозв'язку стану навколишнього середовища та виникнення патології у людини.
 Бурков В.М., Щепкін О.В.  Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с.  2003

 У книзі розглядається широке коло питань, пов'язаний із застосуванням економічних механізмів регулювання та управління екологічною безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків.
 Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною безпекою.

 Калигін В.Г.  Промислова екологія. Курс лекцій. - М.: Изд-во МНЕПУ, 2000. - 240 с.  2000
 Матеріали представляють собою конспект лекцій з курсу «Промислова екологія» (напрям «Екологія і природокористування») для студентів екологічного факультету МНЕПУ. У навчальному посібнику розглянуто на базі основних понять екологічної безпеки, стандартизації та права питання промислової екології різних галузей промисловості. Використовуються пріоритетні принципи формування та синтезу екологічно безпечних та енергозберігаючих технологій знешкодження відходів (газоподібних, рідких і твердих). Наводиться методика аналізу впливу технічних параметрів процесів і апаратів (машин) на умови утворення тих чи інших шкідливих викидів в атмосферу, літосферу і гідросферу. Пропонуються до розгляду нові технології та обладнання, що володіють мінімальним негативним впливом на біосферу. Викладаються екологічні основи сталого функціонування промислових і комунально-міських об'єктів у надзвичайних ситуаціях і еволюційні напрямки систем попередньої підготовки та вторинної переробки відходів. Матеріал лекцій забезпечений великим довідковим і ілюстраційні матеріали. Посібник призначений для студентів, аспірантів, інженерів, інженерно-технічних працівників та інших фахівців, а також факультетів підвищення кваліфікації співробітників відповідних галузей. The present course of lectures under the name of «The in
 Ситаров В. А., Пустовойтов В. В.  Соціальна екологія: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 280 с.  2000
 У посібнику дані основи соціальної екології - нового напряму міждисциплінарних досліджень, яка оформилася на стику природничих (біологія, географія, фізика, астрономія, хімія) і гуманітарних (соціологія, культурологія, психологія, історія) наук. У книзі визначено предмет соціальної екології, розкритий її категоріальний апарат, дано аналіз ключових соціально-екологічних проблем. Окремо представлені основні напрямки прикладних соціально-екологічних досліджень (екологія поведінки, екологія соціального середовища, екологічна психологія, екологічна педагогіка). Книга може бути використана також студентами педагогічних коледжів та училищ.
 Економічна теорія /  Економічна кібернетика /  Регіональна економіка /  Державне та муніципальне управління /  Зовнішньоекономічна діяльність /  Банківська справа
 Дралін А. І.  Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с.  2006

 У навчальному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність», які включають короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків.
 Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам, аспірантам і фахівцям з зовнішньоекономічних зв'язків.

 Семюель Боулс, Герберт Гінтіс  ВАЛЬРАСІАНСКАЯ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ У ретроспективі  2006
 Два основних принципи, на яких будується вальрасіанская модель, - поведінка, засноване на екзогенно заданих егоїстичних перевагах, і можливість укладення повних контрактів з нульовими витратами - нещодавно піддалися критичному аналізу. По-перше, соціальні норми та психологічні схильності, які виходять за рамки егоїстичних ьмотівов homo economicus, можуть чинити сильний вплив на результат, навіть в умовах конкурентних ринків. По-друге, результати роботи ринків залежать від стратегічної взаємодії, в якому важливу роль відіграє використання влади в політичному сенсі слова. Звідси випливає, що економічна наука повинна стати більш поведінкової і більше інституційної. Тепер, озброєні більш потужними математичними інструментами, розробленими протягом останніх 100 років, ми можемо повернутися до цих питань, які були в центрі уваги економістів класичної традиції.
 Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін  Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с.  2005

 Розглянуто загальні питання економічної теорії, питання мікро-та макроекономіки. Особливу увагу приділено світовій економіці. 

 Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, стажистів, фахівців в області економіки, а також для тих, хто цікавиться економічними проблемами.

 Тарханова О.О.  Стійкість комерційних банків. - Тюмень: Видавництво «Вектор Бук». - 186 с.  2004

 У монографії дано аналіз змісту поняття «стійкість комерційного банку», виявлено та систематизовано фактори, що впливають на стійкість банку, конкретизовано їх зміст, наведено класифікацію. Уточнена видова структуризація економічної стійкості комерційного банку. 

 Запропоновано методику експрес-оцінки фінансової стійкості комерційних банків на основі обгрунтування критеріїв сталого функціонування банків. 

 Виявлено проблеми розвитку комерційних банків регіону, а також обгрунтовані і систематизовані пропозиції щодо підвищення їх стійкості в сучасних економічних умовах. 

 Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також для працівників банківської сфери.

 А. В. Мілов, В. Н. Тимохін, Г. А. Чорноус  Економічна кібернетика  2004

 Економічна кібернетика як наука про управління складними динамічними соціально-економічними системами ставить перед як перед теоретиком, так і перед практиком, в якості основних задачі аналізу та синтезу композиції об'єкта управління і системи управління ним.

 В.Н. Щукові  Економічний потенціал регіонів Росії і ефективність його іспользованіяУчебное посібник Іваново 2002  2002

 Потенціал господарських систем є матеріальною основою їх функціонування. Однак він не знайшов належного відображення в економічній науці.
 У пропонованій роботі ставитися завдання подолання цього недоліку. Особливе значення категорія потенціалу грає в територіальній організації виробництва, в функціонування регіонального господарства. У посібнику розглядаються питання змісту та структури економічного потенціалу: дається поняття і характеристика еколого-економічного (природно-ресурсного) потенціалу, наводяться показники виробничого потенціалу. Особливу увагу приділено інноваційному потенціалу, науково-технічних факторів розвитку виробництва, а також трудовому (кадровому) і освітньому потенціалу. У роботі досліджується вплив використання потенціалу на рівні соціально-економічного розвитку країни та регіонів, на якість життя населення.
 Книга призначена для студентів економічних спеціальностей, а також і інших спеціальностей, які вивчають регіоналістики. 

 І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський  Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с.  2002

 У монографії розглянуто методологію управління ресурсами розвитку регіону на прикладі Тамбовської області на базі соціально-економічної теорії та діалектичного методу пізнання.
 Призначена для фахівців з регіонального управління якістю продукції, процесів і послуг, а також аспірантів і студентів економічних спеціальностей університетів та інших вищих навчальних закладів.

 Нікітов В. А.  Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с.  2000

 У книзі розглядаються проблеми, концептуальні положення, методи і засоби створення автоматизованих систем інформаційного забезпечення органів влади і управління, показані практичні результати впровадження в їх діяльність нових інформаційних технологій, аналізуються світові тенденції розвитку цієї життєво важливої ??сфери. 

 Робота представляє величезний інтерес не тільки для фахівців, що займаються інформаційним забезпеченням органів влади, а й для управлінців, державних службовців, політологів, студентів і аспірантів.

 Н. Н. Любимов  МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  1957

 Ця монографія, пропонована увазі читача, призначена для широких верств громадськості, які цікавляться проблемами зовнішньої політики і міжнародних економічних відносин. Вона може також слугувати навчальним посібником з питань міжнародних економічних відносин і політичної економії.

 Конституційне право зарубіжних країн /  Цивільне право /  Історія юриспруденції /  Окремі види злочинів /  Право інтелектуальної власності /  Правоохоронні органи /  Транспортне право /  Юридична періодика та збірники /  Юридичні словники, довідники та енциклопедії
 А. Г. Звягінцев  «Фатальна Феміда. Драматичні долі знаменитих російських юристів »: Астрель, АСТ; Москва;  2010

 Багато герої цієї книги являли світу кращі зразки досконалості і пасіонарності. Вони не просто йшли в ногу з часом, вони часто випереджали його. Тому й не дивно, що деяким з них доводилося чекати своєї години в не самих комфортних умовах. Саме таких юристів з драматичними і цікавими долями, блискучих і яскравих, хто через злети і падіння здобув право бути вписаним в скрижалі літописів Вітчизни вибрав і описав автор у цьому творі. Книга документальних, белетризованих нарисів написана на основі рідкісних архівних та інших малодоступних документів, які довгі роки вивчав автор, а також на основі його особистих зустрічей, бесід і спогадів учасників подій.

 Невідомо  Короткі лекції з транспортного права  2010
 І.М. Розсіл  ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ / ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ / 2-е видання, доповнене  2009

 У виданні представлений новий у вітчизняній юриспруденції підхід до проблем взаємодії права і кіберпростору. На основі новітніх російських і зарубіжних розробок з теорії права і інформаційному праву автором запропонована нова концепція права віртуального простору (інтернет-права), позначені основні принципи та умови дії права в кіберпросторі. Значне місце в роботі приділяється аналізу впливу права на цифровий світ, а також класифікації окремих видів злочинів, скоєних з використанням Інтернету. 

 Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання Інтернету.

 В.Н. Литовкіна, Е.А. СУХАНОВ, В.В. ЧУБАРОВ  ПРАВО ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / М.: Статут. - 731 стор  2008

 Монографія написана цивилистами Інституту законодавства та порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації спільно з цивилистами юридичного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова, Дослідницького центру приватного права, суддями, адвокатами і практикуючими юристами. 

 Дослідження присвячене загальних питань речового права, власності окремих суб'єктів права, правовому режиму природних ресурсів, житла, цінних паперів, проблем загальної власності та захисту права власності. 

 Положення, викладені у монографії, зацікавлять наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вузів, правотворческие і правоохоронні органи, юридичні служби.

 В.А. Бурковський, Е.А. МАРКІНА, В.В. МЕЛЬНИК, Н.Ю. РЕШЕТОВА  Кримінальне переслідування ТЕРОРИЗМУ. МОНОГРАФІЯ  2008
 Ця монографія присвячена питанням кваліфікації злочинів терористичного характеру і підтримки державного обвинувачення у справах цієї категорії. У даній роботі розглядаються не тільки юридичні, а й тактико-психологічні аспекти участі державного обвинувача в судовому розгляді кримінальних справ. Видання підготовлено з урахуванням змін, внесених до Кримінально-процесуальний кодекс РФ і Федеральний закон "Про прокуратуру Російської Федерації". Монографія може бути використана для підготовки до участі в судовому засіданні при розгляді кримінальних справ про злочини терористичного характеру, а також справ інших категорій. Для прокурорів, слідчих, адвокатів, суддів, а також викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів.
 Е.А. ПАВЛОВА, О.Ю. Шилохвіст  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА / ЗБІРКА СТАТЕЙ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 80-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА В. А. Дозорцева  2008
 В. Козирєв, К. Леонтьєв  Авторське право. Вступний курс. Козирєв В. Є., Леонтьєв К. Б. Університетська книга Рік; сторінках 256.  2007

 Розглянуто основні положення законодавства Російської Федерації в області авторського права і суміжних прав, а також сучасна правозастосовча практика. Викладено базові відомості, необхідні для відстоювання авторських прав у випадках їх порушень, захисту від необгрунтованих претензій, для підтвердження придбання авторських прав. Представлено аналіз четвертої частини Цивільного кодексу Російської Федерації "Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації". 

 Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Книжкова справа" і спеціальності "Видавнича справа та редагування". Може використовуватися в навчальному процесі з юридичних спеціальностей, а також за спеціальністю "Літературна творчість". Представляє інтерес для авторів, керівників і фахівців видавництв.

 Р. Беленко  Цивільне право. Частина друга (конспект лекцій). М.: "А-Пріор". - 160 с.  2007

 Справжнім виданням ми продовжуємо серію "У допомогу студентові", в яку входять кращі конспекти лекцій з дисциплін, що вивчаються в гуманітарних вузах. 

 Матеріал приведений у відповідність з навчальною програмою курсу "Цивільне право (частина друга)". 

 Використовуючи дану книгу при підготовці до здачі іспиту, студенти зможуть у гранично стислі строки систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення цієї дисципліни; зосередити свою увагу на основних поняттях, їх ознаки та особливості; сформулювати приблизну структуру (план) відповідей на можливі екзаменаційні питання . 

 Дана книга не є альтернативою підручникам для отримання фундаментальних знань, але служить посібником для успішної здачі іспитів.

 Р. Беленко  Цивільне право. Частина перша (конспект лекцій). - М.: А-Пріор. - 160 с.  2007

 Справжнім виданням ми продовжуємо серію "У допомогу студентові", в яку входять кращі конспекти лекцій з дисциплін, що вивчаються в гуманітарних вузах. 

 Матеріал приведений у відповідність з навчальною програмою курсу "Цивільне право (частина перша)". 

 Використовуючи дану книгу при підготовці до здачі іспиту, студенти зможуть у гранично стислі строки систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення цієї дисципліни; зосередити свою увагу на основних поняттях, їх ознаки та особливості; сформулювати приблизну структуру (план) відповідей на можливі екзаменаційні питання . 

 Дана книга не є альтернативою підручникам для отримання фундаментальних знань, але служить посібником для успішної здачі іспитів.

 С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій  Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другої. Постатейний. Під ред .. Підготовлено для системи КонсультантПлюс.  2007
 Саниахметова Н.А.  Юридичний довідник підприємця. Видання восьме. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с.  2006

 Довідник, наіпсаннин доктором юридичних наук, професором, завідувачем кафедри підприємницького та комерційного права Одеської національної юридичної академії, націлений на задоволення практичних потреб підприємців, в тому числі малого н середнього бізнесу, які здійснюють підприємницьку, включаючи торгову, зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність. Він забезпечує їх необхідною інформацією п орієнтацією в законодавстві, що регулює підприємництво. 

 У довіднику містяться матеріали з оподаткування та бухгалтерського обліку, безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності підприємців. 

 Довідник призначений для широкого кола підприємців, керівників підприємств, бухгалтерів, фахівців комерційних підприємств, практикуючих юристів, всіх тих, хто пов'язаний зі сферою підприємництва, а також студентів, які вивчають право і підприємництво в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.

 С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій  Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої. Постатейний. Підготовлено для системи КонсультантПлюс.  2006
 Рижаков А.П.  Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с.  2004

 Зміст цієї книги засновано на аналізі Конституції РФ, Федеральних конституційних і Федеральних законів, а також інших нормативних правових актів, що регулюють організаційну структуру, правовий статус і призначення судів, прокуратури, органів попереднього розслідування, адвокатури та інших правоохоронних органів. 

 У цьому підручнику «Правоохоронні органи» враховані всі зміни і доповнення, внесені до чинних законодавчих актів до 27 січня 2004 року. 

 Для викладачів і студентів (слухачів та курсантів) вищих юридичних навчальних закладів.

 Н.І.Маришева, К.Б.Ярошенко  Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої Постатейний. КОНТРАКТ, ИНФРА-М.  2004
 Сергєєв А.П.  Право інтелектуальної власності в Російській Федерації: Учеб. - 2-е вид., Герераб. н доп. - М.: ТОВ «ТК Велбн». - 752 с.  2003

 У книзі доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного права СПбДУ А.П. Сергєєва вперше у вітчизняній юридичній науці в комплексному вигляді розглядаються проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Російській Федерації. Поряд з традиційними сферами авторського і патентного права в роботі висвітлюється російське законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і виробленої ними продукції (робіт, послуг), а також охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності. Детально досліджуються поняття, ознаки н види основних об'єктів інтелектуальної власності, зміст прав їх творців і користувачів і основні способи їх захисту. 

 Робота написана на базі новітнього російського законодавства, практики його застосування, а також зарубіжного досвіду охорони об'єктів інтелектуальної власності. 

 Книга розрахована не лише на студентів і викладачів юридичних вузів і юристів-практиків, а й на авторів, винахідників, творчих працівників, працівників патентних служб, видавництв та інших організацій, які використовують об'єкти інтелектуальної власності.

 Стародубський Б.А., Чиркин В.Є. (Ред.)  Державне право буржуазних країн і країн, що звільнилися від колоніальної залежності, Вид. 2-е, перераб. і доп. М.: Вища школа. - 318 с.  1977
 Підручник складається з двох розділів: «Державне право буржуазних країн і країн, що розвиваються капіталістичним шляхом» і «Особливості основних інститутів державного права країн, що розвиваються по некапиталистическому шляху». Поряд з розглядом загальних проблем в книзі викладаються основи державного права окремо взятих країн.
 Історичні науки |  Екологія і природокористування |  Педагогіка |  Соціологія |  Религоведение |  Філософія |  Валеологія |  Географія |  Ділова мова |  Культурологія |  Контрольні роботи по праву |  Курсові роботи з права |  Підручники з міжнародного права

 Історичні науки

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Поляк Г.Б. , Маркова О.М.  Всесвітня історія: Підручник для вузів  1997
 Історія - обов'язкова навчальна дисципліна у всіх вузах. Говорячи словами Н.Г. Чернишевського, не можна бути освіченою людиною, не знаючи історії. Знання історії інтелектуально і політично розвиває людину, дозволяє сформувати його світогляд і в кінцевому рахунку формує в кожному з нас громадянина. У підручнику узагальнено історичний розвиток людського суспільства від первісної епохи до теперішнього часу з виділенням розділів: Первісна епоха, Стародавній світ, Середньовіччя, Новий час і Новітній час. Для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів. 

 Екологія і природокористування

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Білявський Г. О., Фурдуй Р. С.  Основи екологічних знань  1997
 У підручніку Розглянуто основні теоретичні и Практичні питання сучасної екології Із Залучення найновіших матеріалів, У ФОРМІ ї обсязі, достатніх для Формування високого уровня шкільної екологічної освіти для загальноосвітніх шкіл. 

 Педагогіка

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 О.С. Гребенюк  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: Курс лекцій  1996
 У посібнику три частини: у першій розглядаються питання педагогічних систем і технологій, у другій представлені сутнісні характеристики сучасної дидактичної системи проблемно-розвиваючого навчання і в третій - розкриті акту-альні питання педагогічної конфліктології і технологія управління конфлікт-ними ситуаціями. Для студентів університетів і педагогічних інститутів; аспірантів, вчителів і керівників шкіл і профтехучилищ. 

 Соціологія

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 ЯкубаЕ.А.  Соціологія. Навчальний посібник для студентів  1996
 Вучебном посібнику "Соціологія" викладаються основні проблеми та положення. загальної "соціологічної теорії. Дається характеристика вихідних понять соціології: суспільства, спільності, соціальної групи, соціальних відносин, особистості в системі соціальних зв'язків, культури. . Суспільство аналізується як цілісний організм, розкриваються його основні структурні елементи, сфери, інститути, форми, соціальні механізми функціонування та розвитку. Соціальна структура розглядається не тільки як система соціальних спільнот, а й як інституційні організаці- ційні нормативні форми соціальних зв'язків .. Детально "анали- зіруются такі інститути, як економіка, політика, сім'я, наука, освіта, розглядається суспільне Думка як об'єкт соціологічного аналізу-Навчальний посібник розрахований на студен- тов, що вивчають загальну соціологічну теорію або основи соці- ологі, на аспірантів, викладачів вузів, працівників соці- ологических підрозділів, широку наукову громадськість. , Рецензенти: докт. філософ, наук, професор Попова І. М. (Одеський держуніверситет) докт. соціолог, наук, професор Бакіров В. С. (Харківський держуніверситет) Рукопис даного видання виконана за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та рекомендована копублікованію конкурсною комісією програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні "Міністерства освіти- Україна та Міжнародного фонду "Відродження". 

 Религоведение

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Ю.Ф. Борунков, І.М. Яблоков, К.І. Ніконов та ін  Основи релігієзнавства: Підручник  1998
 У підручнику представлені різні теорії релігії, розроблені в світовому релігієзнавстві. При викладі історії релігії дається опис як народностно-національних релігій - даосизму, індуїзму, іудаїзму та ін, так і світових - буддизму, християнства, ісламу. Особлива увага приділяється основним напрямам релігійної філософії і теології. Свобода думки, совісті, релігії і переконань інтерпретується відповідно до міжнародних правовими документами, законодавчими актами в нашій країні. У новому виданні (перше -1994) істотно перероблені або написані заново глави «Християнство» і «Іслам», з'явилися новиераздели: «Релігія слов'ян», «Інтегральна Йога», «надконфессіональних синкретична релігійна філософія» та ін Для студентів і викладачів вузів. 

 Філософія

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Балашов Л. Є.  Філософія: Підручник. 2-а редакція, зі змінами та доповненнями. Електронна версія  2005
 Ця книга - виклад лекційного курсу з філософію фії з примітками і додатками. Курс заснований на авторській концепції філософії, з-розкладання в книгах «Світ очима філософа. Категоріаль-ная картина світу »,« Практична філософія »та ін Цей курс читався автором у ряді вузів Москви. Книга відповідає програмним вимогам державного-венного освітнього стандарту з філософії, предна-значена для студентів і викладачів вищої школи, для учнів і вчителів старших класів середніх навчальних закладів. Вона може бути корисна всім, хто цікавиться філософією, хто цінує думка, розуміє її значення для життя. Наприкінці книги даються завдання і вправи з філософію фії. Книга забезпечена іменним покажчиком. 

 Валеологія

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Брехман І. І.  Валеологія - наука про здоров'я  1990
 «Саме здоров'я людей має служити головною« візитною карткою »процвітаючого суспільства», - вважає автор доктор мед. наук І. І. Брехман. Слід, на його думку, всі сили суспільства залучити до первинної профілактики. Вирішенню цього завдання служить і пропонована книга. У ній розглядаються проблеми залежності здоров'я від способу життя, роль рухової активності, раціонального харчування, взаємозв'язку здоров'я людини та екологічної обстановки та ін Для широкого кола читачів. 

 Географія

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 О. Шаблій  Соціально-економічна географія України  1998
 Підручник є нетрадиційним. Крім власне економічної і соціальної географії, в ньому детально розглянуті основи геополітичної географії, етно-і демогеографії України 

 Ділова мова

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Шевчук С. В.  Українське ділове мовлення: Навч. посібник  2000
 Посібник містіть Відомості про стілі сучасної української літературної мови, зокрема Офіційно-діловий. Наведіть класіфікацію ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ та вимоги до їх складання, зразки оформлення різніх Видів документів, а такоже пов'язаний з темою теоретичний материал Із сучасної української мови. Система вправо и Завдання має на меті як набуття студентами навічок складання різніх ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ, так и закріплення знань з мови. Для студентов Вищих закладів освіти, а такоже для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл. Стані у прігоді Працівникам організацій та установ. 

 Культурологія

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Кравченко А.І.  Культурологія: Навчальний посібник для вузів  2002
 У підручнику розглядаються предмет, метод і функції культури, основні школь культурології, висвітлюються проблеми структури і динаміки культури, міжкультурного спілкування, розвитку, формування субкультур, види і форми культур (народна, масова, елітарна). Окремий розділ присвячений викладу історії світової культури з давнини до наших днів. Для фахівців у галузі культурології, викладачів і студентів непрофільних вузів. 

 Контрольні роботи по праву

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Контрольна робота  Утворення СПАРТАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  2009
  1.  Утворення Cпартанської держави
  2.  Суспільний и державний лад Спарти
  3.  Право
  4.  Список використаних джерел

 Курсові роботи з права

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Курсова робота  Засоби доказування в цивільному процесі  2001


 ВСТУП 6
 1. ДОВЕДЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 8
 1.1 Поняття, мета і предмет судового доказування 8
 1.2 Поняття доказів в цивільному процесі 11
 1.3 Класифікація судових доказів 13
 2. ЗАСОБИ ДОВЕДЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 15
 2.1 Поняття і суть засобів доказування 15
 2.2 Пояснення сторін і третіх осіб як засіб доказування 16
 2.3 Свідчення свідків як засіб доказування 19
 2.4 Письмові докази як засіб доказування 21
 2.5 Речові докази як засіб доказування 26
 2.6 Висновок експерта як засіб доказування 28
 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ доказування в цивільному ПРОЦЕСІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 31
 3.1. Засоби доказування в цивільному процесі Франції 31
 3.1. Засоби доказування в цивільному процесі Англії 34
 ВИСНОВОК 37
 Список використаних джерел 38

 Підручники з міжнародного права

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Дахно І. І.  Міжнародне приватне право: Навч. посіб. - 2-ге вид., Стереотип. - К.: МАУП, 2004. - 312 с.  2004
 Пропонованій навчальний посібник охоплює традіційно усталення курс дісціпліні "Міжнародне приватне право". ПОДАННЯ материал узгодженням з чіннім законодавством України в Цій Галузі права. Для студентов юридичних Вищих Навчальних Закладів, факультетів міжнародніх відносін, а такоже для широкого кола чітачів, для якіх міжнародне приватне право ставити професійний Інтерес. 

Контакти
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка