Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиВибрані філософські праці й промови → 
« Попередня
Мераб Мамардашвілі. ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ, 2002 - перейти до змісту підручника

Іменний покажчик

Абдрашитов В. Ю. 309 Августин Блаженний 7, 8, 253, 556 Агостінеллі 408 Олександр I 347 Олександр III 347 Олександр Македонський 337 Анаксагор 12 Анаксимандр 12, 54 Анаксимен 12

Аристотель 13, 56, 61, 72, 78, 120, 190, 250, 430, 461, 462, 466, 590, 639 , 644, 651, 653, 713, 718, 719, 727, 728

Арно. 624, 633, 634

Арто А. 196, 224-231, 243, 423, 425

Архімед 359

Бальзак Ж . Л. Г. 521

Баратинський Е. А. 176

Бєлінський В. Г. 185

Беме Я. 134

Бенигсен Л. А. 409

Бергман І. 244,250,259, 301

Бергсон А. 742

Бердяєв HA 460-463

Берклі Дж. 143, 144, 658, 659, 736

Берроуз У. 617

Беруллю П. де 591

Бетховен Л. ван 362

Блейка. 229-231, 244, 258, 453

Блок А. А. 248, 415, 454

Бовуар С. де 316

Бодлер Ш. 313, 314, 420, 440, 502 Борна. X. Д. 130, 169, 357, 478 Борхес X. Л. 270, 298, 305, 306 Боттічеллі С. 383 Брауер Л. Е. Я. 588, 589 Бретон А. 226 Бруно Дж. 515

Булгаков М. А. 352, 353, 378 , 425, 464 Бурман Ф. 252, 253, 555, 624, 680 Бекон Ф. 90, 712

Валері П. 85, 130, 212, 213, 657, 662 Вейль Г. 260, 588, 589 Вергілій Марон Публій 215 Вигнер Ю. П. 77

Вітгенштейн Л. 190, 209, 290, 319, 404, 430, 521, 531, 572, 696, 709, 712, 713 , 716, 722, 744, 747, 781, 797

Волошин М. А. 246, 256, 258 Вольтер (Аруе М. Ф.) 39, 100 Висоцький В. В. 300, 376

819

Галілей Г. 54, 277, 515, 586, 668, 669, 810

Галич А. І. 337

Гассенді П. 546,766,767, 782

Гегель Г. В. Ф. 93, 106, 153, 429, 430, 467, 513, 592, 624 Гейзенберг В . 77, 169

Геракліт 12, 13, 58, 77, 78, 137, 145, 429, 501 Гете Й.-В. 191, 220, 228, 436 Гільберт У. 703, 704

Гіпераспіст 629,660, 673, 680, 692, 698, 789 Гітлер А. 76, 393

Гоббс Т. 546, 647, 765, 766 Годар Ж. Л. 264-266 Гумбольдт А. 413 Гумільов Н. С. 303

Гуссерль Е. 572,582,696, 716, 744,747, 751 Гюго В. 347 Данте А.

Дарвін Ч. Р. 733

Декарт Р. 28, 50, 89-94, 96, 97, 99-101, 104-106, 109, 114, 116, 117, 129, 140-142, 144, 153, 181, 182, 190, 218, 222, 223, 225, 231, 236, 248, 251 - 255, 257, 260, 335, 341, 342, 349-351, 354, 359, 368-370, 378, 426, 430, 438, 457, 459, 463, 464, 470, 471, 488, 489, 506-564, 566-576, 579-616, 618-692, 694-710, 712-724, 726-732, 734-816

Демокріт 78, 536, 616, 651, 725 Джойс Дж. 464, 617 Донн Дж.

506

Достоєвський Ф. М. 185, 326, 343, 387, 400, 401, 408, 463, 485, 738 Евклід 67,116,134 Зенон 292

Зощенко М. М. 352, 425 Іван IV (Грозний) 347 Іванов В. І. 464, 465 Іоанн, ап. 223, 388, 463, 725 Кампанелла Т. 515 Камю А. 277, 300

Кант І. 6, 55, 93, 94, 102, 105-108, 125, 141, 148, 152 -154, 167, 169, 170, 188, 202, 219, 223, 236, 243, 248, 249, 254, 256, 262, 322, 345, 347, 350, 357-364, 389, 397-402, 426 , 454-456, 468, 471, 472, 482, 484, 494, 528, 535, 546, 567, 570, 572, 593, 602, 604, 613, 624, 626, 633, 634, 703, 707, 729 , 734, 756, 786, 788 Келлер Г. 498 Кеплер І. ??669

Киркегор (К'єркегор) С. 199, 351, 368, 369, 428-435, 438

Клеопатра 797

Кнорозов Ю. В. 20

Конфуцій 12

КопернікН. 194.

Копцева. Д. 357

Крез 206

Христина Августа (Ваза) 534, 537 Кузанский Н. 527,734,735 Кук Дж. 602

Кутузов М . І. 408, 409, 427,434 Лану Ж. Б. 517 Леві-Стросс К. 30

Лейбніц Г.-В. 404, 481, 641, 655, 722, 744-746, 748, 782-785, 788, 789, 802

Лем С. 753

Ленін В. І. 362

Леонардо да Вінчі 372, 811

Лермонтов М. Ю. 167

Локк Дж. 575, 736

820

Лопушанський К. 469 Лотман Ю. М. 743 Майнхофф У. 316 Макіавеллі Н. 374 Малер Г 280 Малларме С. 714 Мальбранш Н. 782

Мандельштам О. Е. 196, 197, 200, 216, 240, 246, 283, 337, 442, 446, 473, 673, 735 Маргвелашвілі Г. 458

Маркс К. 94 , 153, 155-162, 164, 166, 286, 287, 310, 431, 432 Мах Е. 792

Маяковський В. В. 352, 437 Мейлер Н. 422

Мелан, свящ. 549, 555 Мерсенн М. 582, 583 Міндадзе А. А. 309 Монтень М. де 265, 495, 593, 594 Монтеск'є Ш. Л. 265 Мопассан Г. де 183, 289 Музиль Р. 288, 290, 312, 441 Набоков В. В. 381, 421 Наполеон Бонапарт 409 Микола I 339 Ніцше Ф 134, 188, 224, 466 Ньютон І 54, 85, 86, 494, 621, 641 Оккам У. 680 Олеша Ю. К. 317-319 ОруеллД. 422, 423

Лавел, ап. 189, 199, 265, 295, 335, 360, 447 Павлов І. П. 402

Парменід 12, 32, 39, 58, 60, 152, 198, 207, 250

Паскаль Б. 267, 538, 542, 552

Пастернак Б. Л. 528

Паунд Е. 258

Пегі Ш. 511, 746

Петро I 343

Петрарка Ф. 188, 189

Пікассо П. 396

Піфагор 543, 576

Платов М. І. 409

Платон 7, 12, 13, 28, 29, 43, 47, 48, 58, 69, 70, 72, 76, 78, 81, 88, 105, 106, 135, 136, 158, 164, 165, 187-190, 193, 199, 211, 219, 234, 238, 243, 265, 302, 303, 307, 308, 323, 336, 337, 345, 368, 418, 430, 457, 458, 470, 471, 532, 533, 572, 575, 667, 679, 689, 695, 713, 716, 718, 727, 728, 777 Платонов А.

П. 425, 464

Пруст М. 132, 176, 178, 194, 234, 237, 269, 282, 288, 346, 347, 363, 391, 375, 380, 381, 383, 386, 390, 391, 406-408, 421, 422, 424, 434, 438, 441, 443, 452, 462, 464, 465, 476, 487, 503, 509, 512, 546, 580, 622, 623, 662, 706, 777-779, 813

Пуанкаре А. 194, 204, 209, 211 , 213, 214, 231-235, 242, 252, 255, 412, 415, 471

Пушкін А. С. 167, 339, 340, 353, 359, 491, 513, 519, 715

Рассел Б. 190, 709, 713, 716, 744

РегіусX. 519, 761

Ренуар О. 282

Рів'єр Ж. 226

Рільке Р.-М. 224, 225, 230, 231, 281, 283, 370, 390

Руссо Ж. Ж. 155

Руставелі Ш. 211

Сартр Ж. П. 202, 316, 601

Сведенборг Е. 258

Сезанн П. 395, 727

821

Селін Л. Ф. 423-425 Сервантес С. М. де 323 Симеон Новий Богослов 149 Сінгх С. 134 Скотт Р. Ф. 602

Сократ 7, 13, 24, 34, 42, 49, 60, 62, 136, 217, 238, 295, 296, 299, 430, 470, 520, 530, 534, 535, 537, 572, 575, 667, 683, 695 Соловйов В. С. 449 Солон 206

Спіноза Б. 114, 116, 117, 127, 128, 135, 140, 154, 284, 335, 524, 783, 784, 785, 788, 789 , 802

Сталін І. В. 392, 393, 431

Стендаль (Вейль А. М.) 662

Стравінський І . Ф. 396

Стуруа PP 205

Тарковський А. А. 491 Тертуліан 456

Толстой Л. Н. 355, 408-410, 427, 428, 433, 434, 577, 578

Тютчев Ф. І. 167

Уілер Дж. 131, 132, 139

Фалес 12, 13, 54

Фейерабенд П. 666

Ферма П. 133

Фіхте И.-Г. 93, 106, 153

Флобер Г. 316

Фолкнер У. 132, 441, 464, 601

Фрейд 3. 138, 139, 272, 290, 516, 694, 762, 763

Фур'є Ш. 95, 529, 531, 751, 813

Хайдеггер М. 134, 199, 221, 458, 601

Хакслі О. 423

ХальсФ. 579

Хілтон П. 243, 391

Ходасевич В. Ф. 298

Цезар Гай Юлій 33

Чаадаєв П. Я. 390

Чернишевський Н. Г. 202

Шар Р. 370, 487

Шарбюрі Е . де 582

Шекспір ??У. 201, 241, 320, 343

Шеллінг Ф.-В. 106, 153

Шестов Л. 154, 326

Шиллер Ф. 314

Шопенгауер А. 804

Шредінгер Е. 95, 130, 389, 523, 524, 547, 743

Едісон Т. А. 522

Ейнштейн А. 129, 130, 494, 557

Елізабет 594, 609, 610, 805, 814

Енгельс Ф. 431, 689

Юм Д. 128 , 652, 736

Юнг К.-Г. 271

Юрсенар (Крайянкур) М. 486

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Іменний покажчик"
 1. Іменний покажчик
  Аристотель 28,76 Велльнер 38 Гейне, Генріх 21 Герц, Маркус 23,24 Гомер 70 Домициан 69 Зедліц , Джозеф фон 38 Іпохондрія 39, 44 Кант, Ендрю 7 Кайзерлинг, Германн Олександр 11 Колридж, Самюел Тейлор 29 Лампі 22, 37, 40, 42 Лейбніц, Готгфрід Вільгельм 15, 17, 77 Лілієнталь, Отто 71 Мендельсон, Мойсей 34 Спостереження за птахами 43 Ньютон, Ісаак 15, 17, 40, 77 Пієтизм 9-11 «Прогулянка
 2. Іменний покажчик
  Августин Аврелій, 13 Аквінський Фома, 428 Амендола Дж., 394 , 413 Анаксагор, 14 Андромаха, 287, 288 Антігона, 145 Аристотель, 4, 5, 33, 41, 44, 50, 53, 54, 91, 101, 104, 123, 125, 137, 203, 221, 235, 247 , 285, 299, 326, 341, 357, 426, 428, 430-432, 435 Ахіллес, 287-290 Аякс, 287 Байрон Дж., 323 Баумгартен А., 5, 430 Беатріче, 310, 313 Бергсон А., 40 Боварі Емма, 292, 348 Бодлер
 3. ЛІТЕРАТУРА
  покажчик друкованих описів слов'яно-російських рукописів / Упоряд. Н. Ф. Бєльчик, Ю. К. Бігунів, Н. П. Рождественський. М.; Л., 1963. Зведений каталог слов'яно-російських рукописних книг, які у СРСР. XI-XIII ст. М., 1984. Опис слов'яно-російських книг, надрукованих Кирилівська буквами / Упоряд. І. Каратаєв. Т. 1. Спб., 1883. Зернова А. С. Книги кирилівського друку, видані в Москві в XVI-XVII
 4. Широта і межі приватних досліджень
  покажчик, що дозволяє знайти спільні пункти, викладені в кількох або у всіх розділах. 206 /. Французька емпірична
 5. ЛІТЕРАТУРА 1
  покажчик літератури російською мовою 1803-1994 / Упоряд. Л. С. Давидова. М., 1996. Див також: Філософія Канта і сучасність. М., 1974; Кант і філософія в Росії. М., 1994; Мотрошилова Н. В. Передмова / / Кант І. Твори німецькою та російською мовами. М., 1994. С. 42 - 73. 36Соловьев В. С. Твори. Т. 2. С. 327. 37 Там же. С. 326. 38 Див: Бердяєв Н. А. Філософія свободи. М., 1911, С.
 6. СУЦІЛЬНА ОЧИЩЕННЯ МІСЦЕВОСТІ, НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ОБ'ЄКТІВ ВІД ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ
  покажчики, на яких написані їхні прізвища та номери осередків. Покажчики зберігаються на своїх місцях до здачі ділянки відділення командиру взводу (групи). Встановивши особисті покажчики, солдати по команді командира відділення «До виконання завдання - ПРИСТУПИТИ» проробляють проходи між осередками шириною 1,5 - 2 м. За кордонів цих проходів встановлюються че-рез кожні 10 - 15 м білі прапорці, які
 7. ПЕРЕДМОВА
  покажчик.
 8. Іменний покажчик
  Аарон 201 серпень 411, 446, 456, 476,477, 504 Августин Аврелій бл. 252, 412. 446, 478, 502, 503 Агаг 441, 445 Адріан VI 505 Аларіх I 476 Александер С. 8, 21, 54 Олександр Македонський 271, 401, 456, 466, 478 Алсіфрон 125 Альба 57 Ампер А. М. 158 Аксельм Кентерберійський св. 113 Арій 502 Аристарх Самоський 502 Аристотель 4, 35, 60, 62, 63, 67, 72, 85, 101, 102, 104, 189, 194, 231,
 9. Досліди теодицеї про благості Божої, свободу людини і початку зла Essais de theodicee sur la bonte de Dieu, la liberte de rhomme et l'origine du mal
  покажчик. Переклад був виконаний К. Істоміним і опублікований в журналі «Віра і розум» в 1887-1892 рр.. (Харків). Звірка з французьким оригіналом проведена Г. В. Березовським але вид.: Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Ilrsg. von C. J. Gerhardt. Bd VI. Berlin, 1885. S.
 10. Княжого права У СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ
  покажчика: імен, авторів, предметний. Б. А. Романов сам склав ці покажчики, чим допоміг дуже зайнятому Преснякову в якнайшвидшій публікації
 11. Питання 57. Окремі види зберігання
  іменний збереженій квитанцією;? ломбард зобов'язаний страхувати здану на зберігання річ за свій рахунок на користь поклажодавця в розмірі повної ринкової вартості;? терміновий характер договору;? після закінчення двох місяців після закінчення терміну зберігання при незатребуваності зданої на зберігання речі ломбард вправі на підставі виконавчого напису нотаріуса продати річ з публічних торгів, а з
 12. Від перекладача
  покажчик . Хронологічна таблиця, Таблиця філософських шкіл і Карта (по Дногопу Лаертським) складені М. Л. Гаспарова, ЛПЯ Хікса, в ряді місць пішов далі, одпако, за відгуками наукового критики, і це повое видання залишається далеким від необхідного досконалості. Іа зміну йому очікується давно підготовлюване видання П. фон дер Мюля, по очікування це тягнеться вже десятиліттями. В основу справжнього
 13.  В. Відповідальність користувача за інші порушення умов договору.
    покажчиком, ілюстраціями і т. п.). Більшість авторських договорів не встановлює за це порушення будь-яких додаткових санкцій в порівнянні з тими заходами захисту, які охороняють вказане право авторів безвідносно до договору. У цих умовах автор може вимагати від користувача усунення виявленого порушення, відновлення цілісності твору, публікації повідомлення про
 14.  Питання 24. Поняття, відмінні риси та класифікація цінних паперів
    ШН ^ ШШІІІЦІІШІІІІІІ ЦЦІВршнЩЩЩЩщт \ 1ГI 11 f-ж 1. Цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні (ст. 142 ЦК). 2. Всі цінні папери, за винятком випущених у бездокументарній формі, є з точки зору цивільного права особливої
 15.  ГОМЕР та класичної філології
    покажчика до Rheinisches Museum: «Моїй дорогою і єдиною сестрі Єлизаветі як старанної співробітниці на голих полях філології». Ці небагато екземпляри, видрукувані на правах рукопису, все ж не завжди потрапляли у вірні руки; згодом, коли філологи виступили проти брата, саме це невинне посвята ставилося йому в докір, як насмішка над філологією. НАРОДЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ
 16.  3.4. Місце і роль Парламентської бібліотеки Російської Федерації в системі інформаційного забезпечення законодавчої діяльності
    покажчиків і т. д. На службу покладено і такий обов'язок, як формування масиву газетних і журнальних статей щодо основних проблем економічного і політичного життя держави; надання виходу на бази даних найбільших інформаційних центрів і бібліотек країни. Банк даних парламентської бібліотеки має інформацію про основні напрямки дослідної роботи та