Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія країн СНД → 
« Попередня Наступна »
А. В. Сурилов. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ АКТИ МОЛДАВСЬКОЇ РСР, 1963 - перейти до змісту підручника

Глава III Виконавчі органи сільської Ради

Для виконання поточної роботи сільська Рада з кількістю жителів понад 5000 чоловік обирає президія h

а) у складі 3 осіб - голови сільської Ради, його заступника та секретаря сільської Ради в тих випадках, коли секретар сільської Ради обирається з числа членів;

б) у складі 2 осіб - голови сільської Ради та його заступника в тих випадках, коли секретар сільської Ради обирається не з числа його членів;

в) в селищах з числом жителів менше 5000 сільські Ради президії НЕ утворюють, а обирають голову та секретаря сільської Ради, причому останній може бути обраний і не з числа членів сільської Ради.

Президія сільської Ради обирається на один рік.

Президія сільської Ради проводить в життя постанови сільської Ради та вищих органів влади та дозволяє всі найважливіші питання, що виникають у діяльності голови, заступника голови та секретаря сільської Ради відповідно до ст. 19 цього Положення.

Запитання, які стосуються ведення сільської Ради, вирішуються президією сільської Ради тільки у разі особливої ??терміновості.

У разі суперечності між розпорядженнями сільської Ради або її президії та вищих органів влади голова сільської Ради та його заступник зобов'язані виконати розпорядження вищестоящих органів влади, довівши про те негайно до відома сільської Ради.

Президія сільської Ради звітує у своїй діяльності на чергових засіданнях сільської Ради, а також перед зборами виборців.

Президія сільської Ради збирається на засідання в міру потреби, але не рідше одного разу а тиждень.

Голова, його заступник та секретар сільської Ради, а також технічний апарат сільської Ради містяться по місцевому бюджету.

Примітка. Штати технічного апарату сільського

Ради визначаються у встановленому законом порядку.

На президію сільської Ради, де такий обирається, і на голови та секретаря сільської Ради * де немає президії, покладається:

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Глава III Виконавчі органи сільської Ради "
 1. Глава VI Збори виборців 35.
  Виконавчого
 2. В області фінансової 1)
  виконавчого комітету в межах, встановлених постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 15 липня 1925 « Положення про прибутково-видаткових кошторисах сільських Рад »(СУ УРСР, 1925 р., № 56, стор 329), та подання її до районного виконавчий комітет для включення до загального районний бюджет. 2) Складання сільського бюджету у випадках, передбачених відповідним законодавством. 3)
 3. Глава IV Уповноважені сільської Ради 20.
  Сільські Ради в окремих селищах, що об'єднуються сільською Радою, що нараховують не менше 100 жителів, а також в окремих ділянках територіально розтягнутого селища, в фабрично-заводських поселеннях, радянських господарствах і т. п. сільська Рада обирає зі свого середовища уповноважених. 21. Уповноважені сільської Ради можуть скликати під своїм головуванням наради членів сільських
 4. Глава I Організація сільських Рад
  виконавчим комітетам. 2. Сільські Поради утворюються в оселях, що мають не менше 1000 жителів; селища з числом жителів менше 1000 об'єднуються одним сільською Радою, якщо відстоять від центрального селища на відстані не більше 3 верст. За постановою Центрального Виконавчого Комітету сільська Рада може бути утворений і в селищах з числом жителів менше 1000, але не менше 500
 5. Глава V Місцеві органи державної влади
  виконавчі комітети в складі: голови, його заступників, секретаря і членів. Стаття 59. Виконавчим і розпорядчим органом сільських Рад депутатів трудящих в невеликих поселеннях є обирані ними голова, його заступник та секретар. Стаття 60. Виконавчі комітети Рад депутатів трудящих повіту, району, міста, селища, села здійснюють
 6. Місцеві органи державної влади
  виконавчі комітети в складі: председ-теля, його заступників, секретаря і членів. Стаття 54. Виконавчим і розпорядчим органом сільських Рад депутатів трудящих п невеликих поселеннях є обирані ними голова, його заступник та секретар. Стаття 55. Виконавчі комітети Рад депутатів трудящих (району, міста, селища, села) здійснюють
 7. Глава I Районний з'їзд Рад
  виконавчим комітетом один раз на рік. Термін скликання з'їзду затверджується Центральним Виконавчим Комітетом. Надзвичайні районні з'їзди можуть бути скликані за пропозицією Центрального Виконавчого Комітету, за постановою районного виконавчого комітету або на вимогу однієї третини всього числа Рад (сільських, селищних і міських) даного району. 4. Районний з'їзд Рад
 8. Глава II Права та обов'язки сільської Ради 11.
  Виконавчим комітетом. 8) Сприяння організації та розвитку діяльності селянських товариств взаємодопомоги, комітетів незаможних селян, кооперативних та інших громадських організацій на селі і спостереження за їх діяльністю. 9) Сприяння вищестоящим органам влади у проведених ними роботах на селі. 10) Порушення в порядку, встановленому законом, клопотань про скасування незаконних і
 9. Глава II Районний виконавчий комітет
  виконавчий комітет обирається районним з'їздом Рад строком на один рік і в період між з'їздами є в межах його веде але ня вищим органом влади на території району, користуючись правом юридичної особи. 7. Кількісний склад районних виконавчих комітетів встановлюється наступний: 1) у районах Тираспільському, Ананьївському, Балтському, Бірзула-ському і Рибницькому - 25
 10. В області господарської 1)
  виконавчим комітетом згідно з діючими узаконенням. 2) Спостереження за діяльністю всіх інших підприємств місцевого значення без втручання в їх оперативну діяльність і доведення до відома вищестоящих органів про всі помічені неправильності. Примітка. Сільському Раді належить право вимагати від завідуючих майном і підприємствами місцевого значення подання
 11. Глава I Загальні положення
  виконавчим комітетам і законодавством УРСР окружним виконавчим комітетам. В області місцевих фінансів Молдавський Центральний Виконавчий Комітет користується всіма правами, наданими йому законодавством СРСР і УРСР про місцеві фінанси. 6. Взаємовідносини Молдавського Центрального Виконавчого Комітету з органами влади УРСР і Союзу РСР визначаються Конституцією
 12. Глава II Про сесіях Молдавського Центрального Виконавчого Комітету 9.
  Виконавчих комітетів АМСРР. Та членів Молдавського Центрального Виконавчого Комітету. Примітка. Всемолдавскій Рада Професійних Спілок, Центральна Комісія незаможних селян, кооперативні центри і Червоний Хрест можуть вносити свої питання на обговорення сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету через Президія Молдавського Центрального Виконавчого Комітету.
 13. Глава V Комісії сільської Ради 27.
  Сільської Ради в радянське будівництво і практичну роботу, покладену на сільська Рада, а також для виробництва підготовчих робіт та обстежень окремих галузей сільській роботи при сільській Раді утворюються комісії у справах: 1) земельною, 2) культурно -освітнім, 3) фінансово-госпо-тиментом і наданню сприяння громадським організаціям (кооперативним, КВП, КНС і т.
 14. Організація влади на місцях у АМСРР 37.
  органи влади здійснюються на підставі загального виборчого закону УРСР. 39. Адміністративно-територіальний поділ Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки встановлюється Молдавським Центральним Виконавчим Комітетом і затверджується Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом. г) дозвіл, як Суду першої інстанції, справ особливої ??важливості, а також
 15. II. Про верховних органах влади АМСРР 11.
  Органи Української Соціалістичної Радянської Республіки з наступним доповіддю найближчого Молдавському з'їзду Рад. 16. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет обирається черговим Молдавським з'їздом Рад на термін до наступного чергового Молдавського з'їзду Рад. 17. У період між молдавськими з'їздами Рад Молдавський Центральний Виконавчий Комітет є вищою
 16. У сфері адміністративної та охорони революційного порядку 1)
  виконавчими комітетами, якщо це право буде надано сільським Радам в самому обов'язковому постанові. 4) Вживання заходів з охорони революційного порядку і спокою на підставі існуючих законоположень. 5) Боротьба з усякого роду злочинністю і особливо з контрреволюційними злочинами, бандитизмом, таємним винокурінням, конокрадством, підпалами і т. п. 6)
 17. У галузі військової 1)
  виконавчим комітетам і фінансовим органам в справі стягнення податків і зборів. 2) Ведення рахівництва і звітності сільських Рад за формою, встановленою Народним комісаріатом фінансів. 3) Сприяння органам Народного комісаріату юстиції з проведення у виконання судових вироків і рішень, по врученню повісток і інш. 4) Повідомлення районного виконавчого комітету або