Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕтика → 
« Попередня Наступна »
А. М. Пронін. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Ідеї гуманістичної етики


у своєрідній інтерпретації висловлювалися деякими представниками екзистенціалізму, неофрейдизму, в тому числі Сартром і Фроммом. я ЕДУАРД Гартман (1842-1906) - німецький філософ-ідеаліст, представник ірраціоналізму. Відправною пункт філософської системи Гартмана - несвідоме духовне начало, наділене двома атрибутами: волею та поданням (ідеєю). Боротьба волі і уявлення (ідеї) по Гартманн визначає весь хід світового розвитку. Від результатів цієї боротьби залежить місце і значення, займане людством в системі світового цілого.
Осн. соч.: «Філософія несвідомого» (1869). «Феноменологія моральної свідомості» (1879). «До історії та обгрунтуванню песимізму» (1880), «Етичні нариси» (1898).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ідеї ??гуманістичної етики "
 1. § 4 Методологічні висновки та рекомендації для освоєння матеріалу 2 розділу
  ідеї на необхідності її вимог призводить також до аберації уявлень про онтологічну плані моральності: невираженими виявляються основні рівні онтологічної реалізації абсолютного у відносному, і належного в сущому. Ми переконалися, що збереженню абсолютистського підходу до моралі і визнанню фундаментальної ролі належного в морального життя не перешкоджає перестановка
 2. ТЕМА 19 Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  ідеї Гуго Сен-Вікторського ? Які раціональні й містичні елементи притаманні педагогічним поглядам Гуго Сен-Вікторського? Які фактори, на думку Гуго Сен-Вікторського, можуть сприяти успіху педагогічної діяльності, а які перешкоджати? Гуго Сен-Вікторський СІМ книг повчально НАВЧАННЯ, або ДІДАСКАЛІОН * Книга перша Глава IX. про те, НІЖ ЛЮДИНА подібний до Бога Існує два
 3. § 1. Громадсько-політичне життя
  ідеї кооперації були повністю реалізовані, ми, може бути, отримали б шуканий результат раніше. За допущені помилки велика відповідальність Сталіна, який повністю підпорядкував процес вироблення політичних рішень боротьбі за владу. Саме вона диктувала йому і політичну позицію, і вибір прихильників. Бухарін, наприклад, вважав, що надзвичайні заходи не можуть бути системою, але члени ЦК підтримали
 4. Етичні погляди марксистів-соціалістів:
  ідеї російських ідеалістів (Бердяєва, Шестова, С.Н. Булгакова, Іванова-Розумник тощо), розкрив неспроможність їх тверджень про те, що марксизм нібито ігнорує моральні проблеми людської особистості. Осн. соч. Луначарського з проблем марксистської етики: «Ідеалізм і матеріалізм. Культура буржуазна і пролетарська »(1923),« Наука, мистецтво, релігія »(1923),« Мораль і свобода »(1923),
 5. Костянтин Дмитрович УШИНСЬКИЙ (1824 - 1871)
  гуманістичної педагогічної етики К.Д.Ушинського. К.Д Ушинський-теоретик і практик принципів демократичного виховання. «У всякій науці, - вчить К.Д. Ушинський, - більш-менш є естетичний елемент, передачу якого повинен мати на увазі наставник »(Див. Ушинський К.Д. Собр. Соч. В 10
 6. Карл Каутський (1854-1938)
  ідеї соціального дарвінізму з марксизмом. За словами Каутського, етика марксизму - це пряме продовження дарвінізму: Чарльз Дарвін дав пояснення походженню моральності, а Маркс дав пояснення морального ідеалу. В основі моралі Каутського лежать соціальні інстинкти людини: самовідданість, хоробрість, вірність спільній справі, дисципліна, правдивість по відношенню до суспільства, честолюбство,
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
  гуманістичному психоаналізу / / Проблеми людини в західній філософії. - М. , 1988.-с.443-482. Фромм Е. Втеча від свободи. - М., 1990. Швейцер А. Культура і етика / / Благоговіння перед життям. - М., 1992. (Додаткові матеріали до теми №
 8. ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР (1820-1903)
  ідеї всесвітньої еволюції, яка охоплює як природу, так і суспільство. Спенсер невідрізняв соціальну моральність від відносин у тваринному світі, розглядав її як приватний випадок поведінки, яка властива всім живим організмам, як найвищий результат еволюційного розвитку. «Ряд істин, званих вченням про моральність, по суті своєму однорідний з істинами світу фізичного. Порядок речей ... до
 9. Іммануїл Кант ( 22.4.1724-1804)
  ідеї рівності в моралі. Буржуазному принципом «взаємного використання», який виправдовує експлуатацію людини людиною, Кант протиставив Категоричний імператив з таким формулюванням: роби так, щоб ти завжди ставився до людства в своєму обличчі, і в особі всякого іншого так само, як до мети, і ніколи не ставився б до нього тільки як до засобу. (Див.: Кант І. «Основи метафізики
 10. ТЕМА 2. ІСТОРІЯ естетичної думки
  ідеї пізньої античності. Естетичні погляди в системі середньовічної європейської культури (Августин, Боецій, Ф. Аквінський). Особливості естетичних поглядів середньовічного Сходу (Китай - Су Аши, Цзінь Хао; Індія - трактат « Натья Шастра »; етична доктрина філософської школи« веданти »). Предметно-практична естетика Відродження. Гуманістична естетика Леонардо да Вінчі« Трактат про
 11. РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
  ідеї або ідеали, на яких базується культура певного історичного типу суспільства. Ось чому певна філософська картина світу являє собою діалектичну єдність сущого і належного, в якому суще критикується з позицій належного (ідеалу), - при цьому автори конкретної філософської системи як правило виступають від імені всіх членів суспільства. Тут відбивається специфічна роль
 12. Тема: ФІЛОСОФІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ВІДРОДЖЕННЯ, НОВОГО ЧАСУ І ПРОСВІТИ.
  ідеї можна уподібнити онтологическому (вчення про світ) і гносеологічному (вчення про пізнання) аспектам філософії. Згідно християнського догмату (Біблії) Бог створив світ з нічого, створили впливом своєї волі, завдяки своїй всемогутності, що в кожну мить зберігає, підтримує буття світу. Вчення, про творіння переносить центр ваги з природного на надприродне (сверхестественное)
 13. Тема: ЄВРОПЕЙСЬКА (посткласичному) ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  ідеї: пізнання - це прагматична віра; істинність є неспекулятивний досвід, що дає бажаний результат; філософська раціональність це і є практична доцільність. Завдання людини - найкращим чином використовувати ці ідеї. Філософія допомагає людині в перетворенні світу. У наш час прагматизм пов'язують з іменами Джон Дьюї (1859-1952) і Річард Рорті (1931 р.н. ). Криза
 14. Тема: ФІЛОСОФІЯ У XX СТОЛІТТІ
  ідеї феноменології отримали в екзистенціалізмі і герменевтиці. Аналітична філософія. Логіко-лінгвістичний поворот, тобто переклад філософських проблем в сферу мови і рішення їх на основі аналізу мовних засобів і виразів у філософії XX в. почався з Бертрана Рассела (1872-1970), Людвіга Вітгенштейна (1889-1951). Лінгвістичну і логіцістскую традицію аналізу продовжив неопозитивізм.