Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕтика → 
« Попередня Наступна »
А. М. Пронін. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА, 2003 - перейти до змісту підручника

ХУДОЖНЄ УЗАГАЛЬНЕННЯ


- сприйняття художнього твору як цілісного явища, на рівні єдності форми і змісту. Сприймаючи художній твір, ви визначаємо його жанрове своєрідність, особливості стилю та ін досить точні характеристики, що виражаються судженнями: «Це - комедія, це - реалістичний твір, це - пейзаж, чи це - православна ікона тощо»
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ХУДОЖНЄ УЗАГАЛЬНЕННЯ"
 1. гіперболізації
  художнього узагальнення з елементами перебільшення тих чи інших
 2. ТЕМА 4. ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ МИСТЕЦТВА
  художнє пізнання дійсності і як сфера специфічного впливу на емоційно-інтелектуальний світ особистості. Функції мистецтва. Мистецтво як гра. Мистецтво як мимесис. Художній образ як форма емоційної оцінки дійсності. Способи художнього узагальнення: типізація і ідеалізація. Поняття творчості і специфіка художньої творчості. Спонукальні
 3. ТЕМА 5. ВИДИ, ПОЛОГИ, ТИПИ І ФОРМИ МИСТЕЦТВА. ЇХ ЕСТЕТИЧНА СПЕЦИФІКА
  художньої літератури. Пологи мистецтва: епос (оповідання, повість, роман, поема) лірика (ліричний вірш, байка, послання, ода, балада, елегія) драма (драма, комедія, трагедія, трагікомедія, мелодрама, фарс). Основні види мистецтва: Декоративно-прикладне мистецтво. Художньо-промислове конструювання, дизайн Скульптура - мистецтво ліплення з глини, гіпсу, алебастру, дерева,
 4. Опції естетики
  художньої практики, не дозволить глибоко і безпомилково вирішити творчі проблеми . Світогляд не тільки керує талантом і майстерністю, воно саме формується під їх впливом у процесі творчості. Своєрідність бачення світу, відбір художнього матеріалу визначаються і регулюються світоглядом. При цьому найбільш безпосередньо впливає на творчість та сторона світогляду,
 5. ТЕМА 4. Естетична свідомість
  художньої творчості є переживання, причому таке, яке приголомшує всю душу художника і залишає незгладимий слід у його пам'яті. Воно переслідує його до тих пір, поки той не знайде такий спосіб самовираження, який дозволить досягти емоційної розрядки і звільнитися від цього почуття. Таким чином, справді творчий задум ніколи не визначається раціональними міркуваннями,
 6. Гіпотези генезису мистецтва
  художніх творів належать до епохи пізнього палеоліту (20-30 тис. років до н. е..). Прагнення зрозуміти своє місце в навколишньому світі прочитується в тих образах, що донесли до нас рельєфи і живопис в печерах Ласко і Альтаміра. Мистецтво, фіксуючи ту міру соціальності, яка властива Homo Sapiens, ставало і засобом спілкування між людьми і закріплювало властиву йому здатність
 7. Тема: ПІЗНАННЯ
  художнього та ін.) Особливе місце займає наукове знання. Його відрізняє системність, доказовість, спрямованість на осягнення сутності предмета і виявлення закономірностей навколишнього світу, наявність спеціального категоріального апарату, опора на специфічні методи і засоби пізнання та ін У науковому пізнанні істинним повинен бути не лише його кінцевий результат, але і ведучий до нього
 8. § 1 Філософська метафізика як спосіб людського буття
  художньому полотні. Філософський аналіз метафізичного лежить глибше, нижче його розвилки на чуттєву і раціональну, досвідчену і сверхопитних ступеня пізнання. Таким чином, справедливо відкидаючи претензії діалектики на раціональне дослідження метафізичного, Поппер закриває мисленню вхід в це сверхопитних і як спробу «продумати» метафізичний план буття. Недостатність діалектики не § 2 Дух і Літера: можливості експлікації метафізичних сутностей
 9. художньої і технічної, інтуїтивного і дискурсивного, емпіричного і містичного, природничо-наукового і гуманітарного і т.д . і т.п. Подібно до того, як розпиляний магніт на кінцях своїх фрагментів знову виявляє різницю потенціалів - позитивного і негативного, кожен з названих полюсів, взятий окремо, так само норовить протиставити себе самому собі. Справа, можливо, не в
  § 3 метафізика-етичний діалог совісті та відповідальності як феномен сенсу життя людини
 10. художніх роздумів Достоєвського. У тому випадку, коли людина самовизначається цілком, з анти-номічних вимог побутової моралі немає виходу, крім звернення до її трансцендентним планам. Сприйняття абсолютної вести вимагає адекватного, буттєвого ж відповіді. Таким чином, корінь трагедії Раскольникова лежить в прірви між його, нехай перетвореним, сприйняттям абсолютної вести і
  /. /. /. Наукове знання як різновид знання
 11. художнього образу, характерного, наприклад, для мистецтва. Знання є не тільки результатом цілеспрямованого процесу, специфічної діяльності, яку виконують спеціально підготовлені для цієї мети люди: вчені, художники, філософи (знання, що добувається ними, називають "спеціалізованим"). Знання набувають все люди в процесі повсякденного життя, безпосередній практичній
  1.1.2. Науки природні і суспільні. Гуманітарний знання
 12. художньо-образна, фіксування загального і одиничного, доступна - недоступна формалізації та ін.) Отже, є всі підстави говорити про єдність природничо-наукового і суспільно-наукового знання, про те, що і для природничих і для суспільних наук характерні єдині загальнонаукові методи дослідження, подібні логічні засоби аналізу, єдині форми вираження. У літературі,
  1.2.1. Соціологія і буденне знання
 13. художня діяльність відрізняється від професійно створюваного ис-18 МІСЦЕ СОЦІОЛОГІЇ СЕРЕД РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ ЗНАННЯ кусства, народна медицина від знань, що добуваються медичною наукою, повсякденні правові уявлення від правових норм, що формулюються представниками правової науки і т.д. Для буденного знання, яке називають ще "здоровим глуздом", характерні свої, відмінні від
  Матеріали для читання
 14. художніх смаків, революцій і так далі), складає її другу найважливішу задачу. Жодна з цих завдань не вирішується небудь інший громадської наукою; жодна з них не належить логічно іншій науці. Вони охоплюють спеціальну область соціології. Поряд з цією глибинною різницею між завданнями соціології та завданнями генерализирующий суспільних наук існує важлива відмінність в
  Матеріали для читання
 15. мистецька краса, або об'єкт релігійної віри, чи державне могутність, або національну гідність тощо), або ж - мотивами суб'єктивного порядку, тобто потягом задовольнити особисті потреби, свої і чужі. Всяка віра, яке б не було її зміст, створює відповідну собі мораль, тобто покладає на віруючого відомі обов'язки і визначає, що в його житті,
  СИМЕОН (Симеон Великий) (864? - 27 травня 927)
 16. художнього середовища, володіє особливими рисами і відрізняється м'якою мальовничістю, любов'ю до м'яким текучим формам, тонкої емоційністю. Кращі пам'ятники сербського монументального мистецтва - фрески в Студениці і Нерезі (12 в.), Мілешево, Сопочанах, градація (13 в.), Старо Нагорічіно, Грачанице, Дечани (14 в.), Раваніца, Любостіня, Манасії (14 і рубіж 14 -15 ст.). Сербські пам'ятники 13 в.,
  художественной среды, обладает особыми чертами и отличается мягкой живописностью, любовью к мягким текучим формам, тонкой эмоциональностью. Лучшие памятники сербского монументального искусства - фрески в Студенице и Нерези (12 в.), Милешеве, Сопочанах, Градаце (13 в.), Старо Нагоричине, Грачанице, Дечанах (14 в.), Раванице, Любостинье, Манасии (14 и рубеж 14-15 вв.). Сербские памятники 13 в.,