Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Головна → 
Хімічні науки
ХІМІЧНІ НАУКИ
Лавров І. А. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація 2005
Мета цієї роботи полягала у виявленні ролі факторів середовища для реакцій утворення фосфоровмісних полімерів. Проведені раніше дослідження радіаційно-ініційованих процесів полімеризації білого фосфору в різних середовищах (як у полярних, наприклад, вода, так і в неполярних, наприклад, сірковуглець, бензол, бромоформ, чотирихлористий вуглець) не ставили задачу систематичного вивчення впливу полярності середовища на такі процеси. Застосування як розчинника суміші бензолу і ДМСО дозволяє моделювати характеристики розчинника від неполярного (100% бензол) до полярного (100% ДМСО), при цьому в процесі беруть участь одні й ті ж активні інтермедіати - продукти радіолізу.
Черкасов, Андрій Вікторович малоенергоємних технологія в'яжучих композицій з керованим розширенням на основі магнийсодержащих матеріалів / Дис . канд. техн. Наук / Білгород 2006
Копилова Н.А. Шпаргалка з хімії / Н.А. Копилова. - Вид. 2-е. - Ростов н / Д: Фенікс,. - 94 с. - (Бібліотека школяра). 2012

Посібник містить основні відомості по всіх розділах шкільного курсу хімії. Наочне виклад матеріалу допоможе швидко знайти і засвоїти необхідну інформацію.

Посібник може бути використано при підготовці школярів до контрольних робіт, іспитів, вступного ЄДІ.

Розраховано на школярів, випускників, абітурієнтів, шкільних вчителів.

Алена Ігорівна Титаренко Шпаргалка з органічної хімії 2010