Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Характеристика інформаційного поля Суррей


Джерела отримання інформації та форми подання інформації визначаються складом банку даних регіональної інформаційної системи. Розглянемо джерела отримання інформації в банку даних:
Законодавча інформація про діяльність інформаційної системи Суррей надходить безпосередньо від Регіональних органів влади.
Законодавча інформація, регулює функціонування системи реалізації програм розвитку регіону в регіоні та економіки в державі - від Федеральних органів влади, через періодичні видання, з комп'ютерної мережі.
Ситуативна промислові показники і інформація, що характеризує ресурсну базу регіону - через податкові органи, статистичне управління, аудиторські фірми, суб'єкти господарювання і т.д.
Макро-і мікроекономічні показники, що характеризують кон'юнктуру ресурсного ринку надходять з періодичних видань та експертних оцінок.
Дані щодо проектів розвитку можуть надходити за наступними каналами:
Реєстраційний канал. Всі види бізнесу, кожний реалізований проект розвитку регіону проходить реєстрацію у виконавчих органах. За допомогою цього каналу інформація потрапляє і накопичується у банку даних.
Контрольний канал - отримання інформації з аудиторських організацій та податкових служб. Він є каналом отримання необхідної і досить повної інформації.
Зазначені канали сьогодні цілком традиційні, але явно недостатні. У зв'язку з цим, в технології роботи фонду повинен бути сформований третій, головний канал отримання інформації - аналітичний канал.
Аналітичний канал припускає, що нормативно має бути закріплена необхідність надання планових показників проектів розвитку регіону у закріплені організації Суррей. Після оцінки та попередньої експертизи ресурсних потоків проектів результативні показники потрапляють в банк даних Суррей і тільки потім на реєстрацію. Перевага даного каналу полягає в тому, що проект розвитку регіону оцінюється і опрацьовується попередньо. Аналітичний канал фільтрує інформацію за проектами і може дати їм попередню оцінку в частині ресурсозабезпечення перш, ніж вони потрапляють в процес узгодження.
Дані про реалізацію проектів розвитку регіону з приводу можливих коригувань надходять в Систему безпосередньо від об'єктів управління.
До форм отримання та подання інформації пред'являються особливі вимоги: інформація повинна бути зручною для сприйняття і для подальшого використання.
Як правило, в результаті збору первинних даних виходять розрізнені індивідуальні показники, які незручні для прямого застосування і вирішення завдань користувачами. Техніка функціонування регіональної інформаційної системи вимагає формалізації та уніфікації як первинних записів, так і вихідних повідомлень. Тому необхідно, щоб була забезпечена єдність форм документації, що надходить в Систему і виходить з Системи. У зв'язку з цим, в роботі пропонуємо створити таку систему інформації, яка дозволить отримувати і подавати інформацію в єдиній формі.
Законодавча інформація, яка регламентує функціонування Регіональної інформаційної системи та законодавча інформація, а також нормативно-правові акти, що регулюють інвестиційну діяльність держави та регіону повинні надходити в Систему в тому вигляді, в якому вони публікуються федеральними та регіональними органами влади. Користувачам ця інформація надається або в тій формі, в якій вона надходить в Систему (опублікований законодавчий документ), або у формі аналітичного звіту (за заявкою користувача).
Макроекономічні показники, показники ситуативної інформації за економічним становищем регіону надходять в Систему в довільному вигляді, але достатній для визначення показників, складових ресурсні банки даних. Користувачам ці показники надаються в такій формі: макроекономічні показники розвитку ресурсного ринку - у формі аналітичного звіту (статистична довідка про зміну показників за періодами + аналіз), дані за аналітичними блокам регіону (географія, логістика, фінансова оцінка) - у формі звіту-дослідження з регіону / галузі або у формі аналітичного звіту (опис реальних альтернатив ресурсозабезпечення + аналіз). Крім того, форма надання ситуативної інформації по ресурсній базі регіону може визначатися індивідуальними запитами користувачів.
Єдина система інформації щодо проектів розвитку створена на рівні об'єктів управління програмою. Система збору інформації за програмами розвитку включає в себе всю документацію по конкретному проекту. Однак, існують основні параметри, за якими інформація про проект відстежується, потрапляє в регіональну інформаційну систему від об'єкта управління проектом. Ці параметри містяться в інвестиційній заявці, в анкеті позичальника, ТЕО і бізнес-плані. Інвестиційна пропозиція має типову форму. Перераховані документи служать основою для ознайомлення з проектами фахівців регіональної інформаційної системи та включення параметрів ресурсозабезпечення проектів в банк даних Суррей. Ці документи є формою представлення інвесторам інформації про інвестиційний проект.
Інформація про стан ресурсної бази регіону інтегрується в базі даних у вигляді статистичних таблиць в розрізі конкретного ресурсу відповідно до заданої блокової структурою (рис. 6).
При моніторингу реалізації конкретного проекту розвитку форма отримання інформації про можливі коригуваннях даних по ресурсній базі проекту розробляється співробітниками регіональної інформаційної системи. Форма подання інформації по реализуемому проекту - аналітичний звіт (оцінка поточного стану робіт і порівняння досягнутих результатів із запланованими + пропозицію коригувальних дій), для решти користувачів дані надаються в уніфікованій формі.
Від користувачів до Регіональної інформаційну систему надходять запити (початкова стадія роботи) та анкети (опис збоїв при реалізації проекту). Надходження запитів здійснюється за встановленою формою. Насамперед відзначимо, що взаємини користувача з інформаційною системою може проводитися в пасивному, або в активному діалозі.
Якщо взаємодія йде в пасивному діалозі, це означає, що користувачеві пропонується питання і кілька альтернативних варіантів відповідей на нього. Із запропонованих відповідей користувач вибирає цікавить його варіант. Далі, крок за кроком запит може уточнюватися. Якщо взаємодія відбувається в активному діалозі, то користувач сам формує запит на отримання цікавить його інформацією і вказує форму її подання.
У певних випадках, між користувачем і Регіональної інформаційної системою може відбуватися діалог у комбінованій формі.
Вимоги до точності інформації в Регіональній інформаційній системі повинні виконуватися таким чином:
відсутність спотворень при надходженні і передачі інформації будь-якого виду;
достовірність інформації - дотримується шляхом перевірки інформації фахівцями регіональної інформаційної системи;
частота надходження інформації: законодавчих актів, макроекономічних, мікроекономічних, статистичних показників і аналітичних даних - один раз на місяць; даних щодо проектів розвитку регіону - по міру надходження заявок; даних з моніторингу коригувань у реалізації проектів розвитку - за погодженням з об'єктом управління проектом (надання анкет); запити - по мірі надходження.
Масиви даних Суррей, як зазначалося раніше, інтегрують інформацію з баз даних інших управлінських організацій регіону. До теперішнього часу у відомчих системах оперативної обробки даних, що здійснюють різний облік, ведеться ряд баз даних, які в сукупності своїй представляють собою неузгоджене безліч інформації. Неузгодженість виражається в довільній ідентифікації інформації, а також безпосередньо самих об'єктів ресурсного комплексу. Крім того, первинна інформація відомчих реєстрів постійно змінюється і потрібно періодичне її накопичення в хронологічній послідовності для виведення яких-небудь закономірностей з метою підтримки прийняття рішень на рівні регіону.
Створення єдиного інформаційного простору для управління ресурсами області вимагає узгодженого ведення систем оперативного обліку на основі загальних довідників, складових основу корпоративних сховищ даних. При цьому узгодженість може забезпечуватися або безпосереднім використанням у процесі завантаження інформації довідкових класифікаторів, взятих зі сховища даних (можливо, їх фрагментів), або введенням унікальних у рамках всієї системи ідентифікаторів, на які в сховище є відповідні довідники. Перерахуємо найістотніші проблеми, які повинні бути вирішені для успішного ведення інтегрованих сховищ по ресурсах області.
Необхідно прагнути до дотримання однозначної ідентифікації інформації в системі.
Бажано мати на рівні області інтегровані сховища відомостей, певна інформація з яких може бути використана різними відомствами в якості відповідних загальносистемних довідників.
Всі відомості, які можуть бути зведені до перераховувати типу, слід кодувати в системі на основі внутрішніх довідників.
Кожен зареєстрований об'єкт повинен мати унікальний в рамках області кадастровий номер, який буде однозначно ідентифікувати його в регіональній інформаційній системі. За відповідним інвентарному номеру в сховище буде накопичуватися динаміка стану об'єкта ресурсної бази. Аналогічним чином повинні бути ідентифіковані всі ресурси області.
Кожен запис відомчої бази даних у системі оперативної обробки інформації повинна супроводжуватися службовим датою її актуалізації і ознакою первинного введення, коригування відомостей або припинення існування. Ці відомості необхідні для забезпечення можливості подальшого використання інформації на рівні обласних сховищ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В РАМКАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Суррей.
ЗАГАЛЬНА ЗАДАЧА ОЦІНКИ АЛЬТЕРНАТИВ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ зводиться до визначення міри близькості ВЕКТОРА ЕТАЛОНИ І фактичне значення. Конкретна реалізація ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ресурсозабезпечення ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ наступним вимогам:
технологія оцінки повинна бути зрозумілою з змістовної сторони, в алгоритмі оцінки повинен бути реалізований механізм перетворення якісних параметрів у кількісні або рангові значення;
необхідно враховувати, як показує практика, що можуть зустрітися випадки, коли відхилення фактичного значення показника від еталонного одно небажані, тобто керуюча система повинна забезпечити найбільш точне слідування основним цілям (еталонному вектору);
типовою є також ситуація, коли відхилення фактичного значення показника від еталонного в бік перевищення (позитивні відхилення) оцінюються як бажані, а відхилення в бік зменшення в порівнянні з еталонним значенням (негативні відхилення) - як небажані;
часто виникає ситуація, коли позитивні відхилення від еталону можуть не враховуватися у зведеній оцінкою, а негативні можуть бути повністю враховані;
в наборі цілей, які ставляться перед системою управління в якості еталонних, можуть бути цілі, що мають різну значимість (вага) при формуванні зведеної оцінки.
Проблема вироблення системи вимірювання для різних критеріїв може бути вирішена за допомогою використання дискретних оцінок для кожного критерію (найвищу якість, середня якість і нижчу якість). Для формування і визначення зведеної оцінки та прийняття рішення можна використовувати такі методики багатокритеріального оцінювання:
впорядкування по корисності критеріїв (операція вивчена недостатньо, хоча є дані, що при кількості критеріїв порядку 7, з двійковими оцінками, експерти дають стійке ранжування корисності критеріїв);
призначення кількісних ваг критеріям (ця операція часто використовується, хоча останні дослідження показують, що цей прийом не досить надійний);
декомпозиція складного критерію на прості (виконується надійно при невеликій кількості підкритеріїв);
призначення кількісного еквівалента для якісної оцінки (автори вважають необгрунтованою таку заміну, хоча ця операція часто використовується, і не існує детальних психологічних досліджень, які б підтвердили її негативні сторони).
Використовуючи вищевказані методики при розгляді альтернатив забезпечення ресурсами проекту розвитку, експертна комісія дає висновок з додатком звіту-дослідження, в якому міститься опис оптимального для конкретного випадку процесу мобілізації і використання ресурсів, виражене в

 Рис. 7 Структура процесу прийняття рішення
 Як основні завдання Суррей з позицій інформаційного аспекту, як показує практика і проведені дослідження, доцільно виділити наступні завдання, які можна розділити на стратегічні, оперативні та адміністративні.
 Стратегічні завдання:
 Регіональна відомча інформаційна інтеграція, спрямована на формування єдиного інформаційного середовища регіону за допомогою соціально-економічного та інформаційного моніторингу. Розробка механізмів внутрирегионального інформаційної взаємодії.
 Створення інформаційної інфраструктури: технічні засоби; прикладні системи; концептуальні розробки, що стосуються організації збору, обробки, зберігання та видачі інформації, постійного вдосконалення інформаційних технологій і систем комунікації.
 Управління інформаційними технологіями:
 Відстеження технологічних та інформаційних нововведень в області збору, обробки, систематизації, аналізу та синтезу інформації з її організацією "під проблему"; оцінка можливостей і доцільності використання інформації у прийнятті стратегічних рішень з управління ресурсною базою регіону.
 Дослідження технологічних, технічних та інших потреб системи з усіх питань інформаційної та комунікаційної політики.
 Стратегічне управління інформаційними системами: опис і моделювання даних; розробка концепції банку даних, проектування систем захисту і надійності інформації (даних); створення системи стратегічного управління з позицій інформаційного аспекту.
 Завдання розробки системної концепції та організація структури управління Суррей (виділення і розподіл завдань, обов'язків і функцій між працівниками та підрозділами, організація діяльності, зв'язків із зовнішнім середовищем).
 Оперативні та адміністративні завдання управління Суррей з позицій інформаційного аспекти взаємопов'язані, і тому доцільно їх розглядати спільно. Як показали дослідження, сюди доцільно віднести наступні завдання: 
 Технічного характеру: розробка та експлуатація системи підтримки прийняття рішень в рамках Суррей; методики та проекти організації робіт; програмні засоби; система комунікацій (регіональні та внутрішні зв'язки); порядок проходження внутрішньої і зовнішньої інформації і т.д.
 Консультаційного характеру: консультування користувачів інформаційної системи та інформаційних технологій; методична допомога споживачам інформації, необхідність якої викликана специфікою інформаційних технологій.
 Визначення та систематизація (узагальнення) дійсних інформаційних потреб апарату управління Суррей.
 Придбання, введення в дію та експлуатація технічних і програмних засобів протягом всього їх життєвого циклу.
 Структурування даних і банків даних.
 Системи захисту даних та їх надійність.
 Придбання інформаційних послуг і продуктів.
 Управління кадрами, підбір фахівців, їх використання.
 Керівництво, планування і контроль виконання інформаційних процесів; забезпечення стійкої роботи.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Характеристика інформаційного поля Суррей"
 1.  Класифікація ресурсів є однією з основних методологічних завдань поряд з виробленням общейконцепціі та концептуальних підходів вишукування та мобілізації економічних ресурсів для реализацииструктурообразующих програм розвитку регіону.
    характеристикам. Переважаючим фактором повинна бути гнучкість форми вихідного звіту (залежно від містяться в запиті даних необхідно міняти форму вихідного звіту, яка не є абсолютним стандартом). Інфраструктура Суррей описує її внутрішні взаємозв'язки з підрозділами регіональної адміністрації та структурами, керуючими процесом реалізації проектів розвитку регіону в рамках
 2.  3.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
    характеристики внепроизводственной сфери, залежні від розвитку виробництва (рис. 9). У процесі мобілізації, дослідження та аналізу інформації службовці Суррей взаємодіють із спеціальними департаментами адміністрації регіону, як одними з елементів зовнішнього середовища. Отримана інформація обробляється і узгоджується відповідно до її змістом. Галузеві департаменти перевіряють
 3.  2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
    характеристика темпів і норм споживання та основних груп споживачів); логістичний [інформація про умови мобілізації (видобуток і доставка)]; фінансовий (оцінка вартості мобілізації і використання, інформація про платежі за користування і принципах оподаткування). 2.3 Інвестиційні ресурси Тамбовської області, їх стан та перспективи використання Аналіз сукупності ресурсів окремого
 4.  Цілі і завдання об'єкта управління ресурсами регіону як інформаційної системи
    характеристики і показники, що описують реалізовані і планові проекти розвитку регіону в частині їх ресурсного забезпечення (згідно законодавчо затвердженої стратегії розвитку регіону); аналітичні дані, що стосуються прогнозування темпів відтворення ресурсів, оцінка можливості альтернативного використання частини ресурсної бази в частині зміни: а) джерела мобілізації, б)
 5.  Вивчення соціальної диспозиції
    характеристик зі своїми метричними шкалами, причому зміни викликаються як переміщенням всередині певних градацій (аскриптивних, предзаданного і досягнутих у процесі мобільності соціальних характеристик), так і зовнішніми причинами переградуірованія (переоцінки) відповідних параметрів (це можуть бути макросоціальні зміни, громадські та природні катаклізми). Наприклад,
 6.  Боротьба за «справедливу нерівність»
    характеристик життя, відзначаючи, що всякий життєвий лад иерархичен і має свою аристократію. Вивчаючи феномени соціальної нерівності та структурування, не тільки критично налаштовані конфликтологи (від К. Маркса до Р. Дарендорфа), а й позитивно сприймають їх функціоналісти (від Е. Дюркгейма до Е. Гідденс), переважно зверталися до складних динамічних характеристиках, елементам і
 7.  Основні соціальні функції мистецтва
    характеристику функцій мистецтва, які взаємопов'язані, у зв'язку з тим, що твори мистецтва існують як цілісний феномен. суспільно-перетворююча та компенсаторна функції (мистецтво як діяльність і як розрада); пізнавально-евристична функція (мистецтво як знання та просвіта); художньо-концептуальна функція (мистецтво як аналіз стану світу); функція
 8.  Інформаційні методи дослідження мистецтва
    характеристик різних видів мистецтва. Тоді виникає питання, що є емпіричним критерієм краси? А чи можна його визначити? Предмет мистецтва, точніше, його речове-певна матеріальна субстанція за своєю суттю виконує роль носія інформації особливого типу, який в науковому знанні називається естетичним. Сам по собі предмет мистецтва (текст, картина, скульптура і т.д.)
 9.  Піфагор (580-500 рр.. До н.е.) і піфагорійці
    характеристиці будь-якої якості, в силу чого виявляється можливим площинний об'єкт представити у вигляді зв'язку лінійних елементів. Тобто, що якість, що відноситься до цілісного об'єкту, можна представити у вигляді структурної взаємозв'язку двох основних його якостей, що відносяться вже до частин цього цілого, кожна з яких має внутрішньо цілісний характер. Математично ця ідея виражена в піфагорійців
 10.  § 3. Соціально-політичне становище країн Центральної та Південно-Східної Європи у 70-ті - середині 80-х р.
    характеристики і параметри були єдиними для всіх. Угорщина. Економічна реформа, розпочата в 1968 р., багато в чому копіювала радянську 1965 р., але здійснювалася більш послідовно. Підприємства отримали широку самостійність. Різко скорочувалася директивне планування. Знімалися обмеження на розвиток дрібного приватного виробництва та обслуговування, приватної торгівлі. Розширювалося співробітництво