Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціАварійно-рятувальні формування → 
Наступна »
Нехорошев С.Н та ін. Довідник рятувальника: Книга 1: Загальні відомості про надзвичайні ситуації. Права та обов'язки рятувальників / ВНДІ ГОЧС. М. - 88 с: ил., 2006 - перейти до змісту підручника

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Надзвичайна ситуація (НС) - це обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.

Надзвичайні ситуації характеризуються причинами виникнення, масштабами, інтенсивністю і тривалістю впливу вражаючих факторів, чисельністю потерпілих (уражених) людей, величиною економічного збитку і ступенем впливу на природне середовище.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ природного і техногенного характеру "
 1. HI. Надзвичайні ситуації техногенного характеру
  ситуації техногенного
 2. Програмно-цільові методи
  природної та техногенної безпеки. Цьому присвячені дослідження, що ведуться з 1991 22 року в рамках підпрограми «Безпека населення і народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф» (підпрограма «Безпека»), що входить до складу Федеральної цільової науково-технічної програми «Дослідження і розробки за пріоритетними напрямами розвитку
 3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру "від 21.12.1І4 р. № SB-IS. 2. Постанова Уряду РФ" Про створення Російської системи попередження і дій у надзвичайних ситуаціях "від 18.04.I2 р. , № 261. 3. Положення про Державний комітет Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.
 4. 3.3. Забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній сфері та при виникненні надзвичайних ситуацій
  характеристика нашого часу і прихована передумова швидкого і різкого емоційно-психологічного зриву людей в критичній обстановці; слабка отработанность алгоритмів керування населенням в умовах надзвичайної ситуації і, як наслідок, відсутність доступної інформації про дії місцевих органів влади, сил МНС, порядку аварійно-рятувальних робіт і евакуації населення;
 5. Міжвідомча координація
  надзвичайних ситуаціях (РСЧС). Організовує як власними силами, так і в кооперації із зацікавленими міністерствами та відомствами, науково-технічні та дослідно-промислові розробки системи оповіщення, захисту населення та реабілітації, розробки засобів порятунку та ведення аварійно-рятувальних робіт, виступає в якості державного замовника НДДКР, спрямованих на досягнення
 6. 2. Надзвичайні ситуації метеорологічного характеру
  ситуації метеорологічного
 7. 1.1. Концепція
  надзвичайних ситуацій (НС) техногенного характеру, масштаби яких, в ряді випадків такі, що призводять до незворотних змін навколишнього природного середовища, позначаються на економіці і безпеки держави. Враховуючи зростаючі масштаби прямого збитку від НС можна очікувати, що без прийняття необхідних заходів у найближчій перспективі по ряду показників економіка країни буде не в змозі
 8. Економічні механізми
  надзвичайних ситуацій та залучення потрібних для цього чималих інвестицій. Нині реалізується комплекс цільових досліджень, спрямованих на розробку процедур оцінювання рівня безпеки, з урахуванням взаємозалежних факторів вартості та надійності, побудова окремих елементів і в цілому державної системи економіки катастроф. На регіональному та об'єктовому рівні створюються
 9. Латишев О.В. Иванкин М А, Олешко Ф.П., БелашоваН В., Архипов Н.М.. Залізний А. Ф., Лаптєв А Ф., Агєєв А.В.. Методичні рекомендація з питань цивільному зашиті та дії населення в надзвичайних та екстремальних ситуаціях Методичний посібник - Луганськ. вид-во УМЦ ГЗ та БЖД Луганської області, 2006. -176 стр., 2006

 10. Теорія безпеки
  надзвичайних ситуацій (РСЧС), якщо аварії і катастрофи не вдалося запобігти, і загрози з потенційних перейшли у реальні і реалізовані. Для кількісного аналізу та встановлення шкал вимірювання стану безпеки людини, суспільства і держави в рамках розвиненою до теперішнього часу теорії безпеки в якості базових критеріїв безпеки можна прийняти наступні: ризики для життя
 11. Взаємозв'язок державної та регіональної науково-технічної політики
  надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. При цьому до компетенції центрального уряду входять створення відповідної законодавчої бази, вибір загальнонаціональних стратегічних пріоритетів фундаментальних наукових досліджень і фінансування відповідних науково - технічних програм і проектів, організація міжнародного науково-технічного співробітництва,
 12. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  характеристика. Предмет конфлікту, образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту і позиції конфліктуючих сторін та їх роль в аналізі конфлікту. Класифікація конфліктів і причини конфліктів. Причина і конфліктна ситуація. Типи конфліктних ситуацій. Динаміка конфлікту. Етапи і фази конфлікту. Тема 3. Теорії механізмів виникнення конфліктів Формул и конфлікту. Конфлікти типу А, Б, В.
 13. 1.2. Механізми реалізації
  надзвичайних ситуацій. Висновки та рекомендації вчених становлять особам, які приймають рішення, можливість адекватно реагувати на різні джерела та рівні небезпек, прогнозувати аварійні ситуації та сценарії їх розвитку, створювати ефективні системи управління зниженням ризику і збитку від аварій та катастроф, ліквідації їх наслідків; пред'являти обгрунтовані вимоги до нових
 14. 6.3. Економічна політика (інвестиційна, інноваційна політика) з урахуванням фактора зміни клімату
  надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру (РСЧС) - під егідою МНС Росії повинен бути розроблений ком-плекс програмних заході, спрямованих на підвищення ефективності РСЧС. Особливу увагу, перш ісего з боку МНС Росії та Міністерства регіонального розвитку, має бути приділена великим містам, мономістам і менш розвиненим регіонам , що відрізняється підвищеним рівнем
 15. ВСТУП
  ситуації по точках напруги. За демонстрацій і виступів ЗМІ. Але де об'єктивна 4 розстановка акцентів? Зрозуміло, можливі техногенні катастрофи повинні бути в полі зору, але вони не повинні затуляти інші, може бути, ще більш серйозні проблеми. Вихлопні гази автомобілів, наприклад, не сприймаються зазвичай як щось першочергове. Тим часом ця проблема поступово переростає в
 16. Нехорошев С.Н та ін. Довідник рятувальника: Книга 1: Загальні відомості про надзвичайні ситуації. Права та обов'язки рятувальників / ВНДІ ГОЧС. М. - 88 с: ил., 2006

 17. Вплив змін клімату на міграційні процеси
  ситуацію всередині країни і за кордоном. У цьому бачиться яскравий прояв більш високого (порівняно з багатьма іншими регіонами світу) адаптаційного потенціалу Росії, який був закономірно віднесений національної Кліматичній доктриною до важливих переваг країни. По-іншому представляються перспективи кліматичної імміграції до Росії частини тих десятків мільйонів, а можливо, і сотень
 18. Чутки, плітки, паніка
  надзвичайної ситуації, часто виявляються чутки як особлива форма масового обміну недостовірної або перекрученої інформацією в усному вигляді. Чутки зазвичай виникають при відсутності повної та достовірної інформації з актуальної для людей в даний момент проблеми. Інформація, передана у формі чуток, виникає, як правило, стихійно і має несанкціонований, неконтрольований і некерований
 19. 6.2. Кліматичний фактор ее стратегіях національно »безпеки та соціально-економічного рал пиття
  ситуаціях, розвитку мереж соціальної