НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЦивільне право
ЗМІСТ:
Р. Беленко. Цивільне право. Частина перша (конспект лекцій). - М.: А-Пріор. - 160 с., 2007

Справжнім виданням ми продовжуємо серію "У допомогу студентові", в яку входять кращі конспекти лекцій з дисциплін, що вивчаються в гуманітарних вузах.

Матеріал приведений у відповідність з навчальною програмою курсу "Цивільне право (частина перша)".

Використовуючи дану книгу при підготовці до здачі іспиту, студенти зможуть у гранично стислі строки систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення цієї дисципліни; зосередити свою увагу на основних поняттях, їх ознаки та особливості; сформулювати приблизну структуру (план) відповідей на можливі екзаменаційні питання.

Ця книга не є альтернативою підручникам для отримання фундаментальних знань, але служить посібником для успішної здачі іспитів.

Питання 1, Цивільне право як галузь права: поняття, предмет, метод
Питання 3. Цивільне право в системі галузей права 1.
Питання 6. Поняття, особливості, структура цивільних правовідносин
Питання 8. Громадяни (фізичні особи) як суб'єкти цивільного права. Цивільна правоздатність і дієздатність 1.
Питання 9. Опіка та піклування. Патронаж
Питання 11. Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим
Питання 14. Правоздатність юридичної особи
Питання 17. Класифікація юридичних осіб
Питання 19. Інші види комерційних організацій
Питання 22. Поняття і види об'єктів цивільних прав 1.
Питання 24. Поняття, відмінні риси та класифікація цінних паперів
Питання 26. Роботи та послуги як об'єкти цивільних прав. Комерційна або службова таємниця 1.
Питання 31. Види угод
Питання 35. Поняття, принципи і межі здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
Питання 37. Довіреність 1.
Питання 40. Умови і розмір цивільно-правової відповідальності
Питання 41. Поняття, види строків у цивільному праві. Обчислення строків
Питання 44. Призупинення і перерва перебігу позовної давності, відновлення терміну позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
Питання 46. Придбання і припинення права власності 1.
Питання 47. Право власності громадян 1.
Питання 49. Спадкування за законом 1.
Питання 50. Спадкування за заповітом 1.
Питання 52. Окремі види заповітів 1.
Питання 53. Скасування, зміна, недійсність та тлумачення заповіту 1.
Питання 56. Відмова від спадщини
Питання 59. Право державної і муніципальної власності
Питання 63. Обмежені речові права. Загальні положення
Питання 65. Поняття і система цивільно-правових способів захисту права власності
Питання 70. Основні категорії
Питання 72. Поняття патентного права
Питання 74. Оформлення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Питання 76. Товарний знак
Питання 78. Здійснення і захист особистих немайнових прав
Питання 82. Підстави виникнення зобов'язань 1.
Питання 85. Регресні зобов'язання
Питання 87. Класифікація договорів 1.
Питання 89. Підстави зміни і розірвання договору
Питання 92. Поняття і система способів забезпечення виконання зобов'язання 1.
Питання 95. Утримання 1.
Питання 99. Поняття і види припинення зобов'язань
Цивільне право:
  1. В.Н. Литовкіна, Е.А. СУХАНОВ, В.В. ЧУБАРОВ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / М.: Статут. - 731 стор - 2008 рік
  2. Р. Беленко. Цивільне право. Частина друга (конспект лекцій). М.: "А-Пріор". - 160 с. - 2007
  3. С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другої. Постатейний. Під ред .. Підготовлено для системи КонсультантПлюс. - 2007
  4. С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої. Постатейний. Підготовлено для системи КонсультантПлюс. - 2006
  5. Н.І.Маришева, К.Б.Ярошенко. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої Постатейний. КОНТРАКТ, ИНФРА-М. - 2004