Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяВійськова історія
ЗМІСТ:
Піонтковський С.А.. Громадянська війна в Росії (1918-1921). Хрестоматія. М.: Комуністичний університет ім. Я.М. Свердлова. - 708 с., 1925
З усіх моментів історії Жовтневої революції найбільше написано і видано матеріалів по періоду громадянської війни. Але якщо зараз по цій епосі є багата (у кількісному відношенні) література, то спроб дати систематизацію як матеріалу, так і загального огляду подій поки немає. Тим часом історія громадянської війни ще й тепер має для нас величезний політичний інтерес. Наукова розробка історії громадянської війни без систематизації документального матеріалу неможлива. Такий спробою дати систематизацію матеріалу, причому дати цю систематизацію матеріалу таким чином, щоб, з одного боку, розташування матеріалу давало можливість представити загальний нарис, загальний вигляд історії громадянської війни, а з іншого боку, дати документи, матеріали, які б давали можливість виявити і з'ясувати основні риси епохи - є хрестоматія з історії громадянської війни.
ПЕРЕДМОВА.
ЧАСТИНА ПЕРША.
РЕСПУБЛІКА РАД.
ЖОВТЕНЬ.
Т. Ленін про жовтневої революції.
Декрет про світ.
Про землю.
Конституція (Основний закон) Р. С. Ф. С. Р.
Про конфіскацію акціонерних капіталів приватних банків.
Про націоналізацію найбільших підприємств1).
0 соціалізації землі.
Про організацію та постачанні сільської бідноти.
Про обкладення сельекіх господарів натуральним податком, у вигляді відрахування частини сільсько-господарських-них продуктів.
Про націоналізацію зовнішньої торгівлі.
Про скасування права приватної власності на нерухомість у містах-
Про скасування спадкування.
Про організацію постачання населення всіма продуктами і предметами особистого споживання і домашнього господарства,
Про споживчих кооперативних організаціях.
Кодек законів про працю.
Створення краен Армії.
Визнання Соціалістичної Вітчизни в небезпеці.
Про обов'язкове навчання військовому мистецтву.
Про набір в Робітничо-Селянську Червону армію.
Організація Робітничо-Крестьянекой Червоної Армії.
Заходи до створення Червоної Армії.
Тезіеи ЦКРКП у зв'язку з положенням Східного Фронту.
Про армійському будівництві.
На захист Петрограда.
Bee на боротьбу е голодом.
Боротьба е голодом.
Про залучення до заготівлі хліба робочих організацій.
Тимчасове припинення пасажирського руху.
Боротьба за мир і світову революцію.
Радянська Росія пропонує уряду Сполучених Штатів розпочати мирні переговори.
Відповідь союзникам.
Боротьба проти інтервенції.
Про світ та інтервенції.
На вбивство Лібкнехта.
Брестський мир.
Доповідь т. Леніна по вопроеу про Брестський мир на YII С'езде РКП.
Меншовики і громадянська війна.
Ее-ери і інтервенція.
По міжнародній політиці.
Організація інтервенції і контрреволюції.
Французи й інтервенція.
Французький план російської контр-революції.
Повстання в Ярославлі і його програма.
Меншовики і Ярославське повстання.
Повстання в Муромі і його програма.
Повстання лівих ее-рів.
Урядове повідомлення про повстання л. с. р.
Доповідь т. Дзержинського Раднаркому про повстання л. с,-р.
Ліві Е.-Р. про самих себе.
Про замах на тов. Леніна.
Відозва Центрального Виконавчого Комітету.
Організація е-р. ~ Го замаху на тов. Леніна.
Замах JL-C.-P. на М. К.
Декларація анархістів підпілля.
Показання організаторів та учасників замаху на М. К. РКП.
Повстання куркулів у селі.
Громадянська війна в селі.
Повстання в Тамбові.
Воеетаніе в Гомелі.
Повстання в Сибіру 2).
Кронштадтекій заколот.
І. До НАСЕЛЕННЮ ФОРТЕЦІ і МІСТА Кронштадті.
«За що ми боремося».
Кронштадтекое повстання і з.-р.
Уроки громадянської війни.
Лист до робітників і селян з приводу перемоги над Кличком.
СТАН КОНТР-РЕВОЛЮЦІЇ-ДЕРЖАВНІ утворенням великих і дрібної буржуазії.
Зап про орієнтацію в етан контр - революції. Мілюков про німецьку орієнтації.
Мілюков про завдання внутрішньої політики.
САМАРА.
Комітет Членів Установчих Зборів
Міжнародне становище і Чехо-Словацькі корпусу.
Історія Самарського повстання.
Вступ Установчих Зборів в Самару.
Програма Комітету Заснує, Зборів.
Декларація Комітету Членів Веероееійекого Установчих Зборів.
Передача підприємств етарим власникам. I.
Організація буржуазії.
Тимчасове положення Ради з Торгово-промисловим справах при Комітеті Членів всеросійського Установчих Зборів.
Постанова про землю.
Організація влаеті. НАКАЗ № 85. Комітету Членів Всеросійського. Установчих Зборів.
Армія Комітету Установчих Зборів.
Військові операції учреділовцев.
Чехи про народної армії.
Зовнішня політика Комітету Установчих Зборів
Звернення до урядів еоюзних держав комітету членів веероееійекого установчих зборів.
Комітет Учр. Зборів і селянство. Креетьянетво і мобілізація в армію.
Комітет Установчих Зборів і меншовики.
Учаетіе в добровольчої армії.
Падіння Самари.
ОБЛАСНЕ правих тельствами УРАЛА.
Декларація уряду.
ЗАХІДНО - СИБИРСКИЙ КОМІСАРІАТ І СИБІРСЬКЕ ТИМЧАСОВЕ УРЯД ').
Про повстання в Сибіру.
Від Ради Народних Комісарів Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки.
Чехо-словацьке повстання під Омському.
Завдання Західно-Сибірського Комітету.
Декларація Уповноважених Сибірського Тимчасового Уряду.
Денаціоналізація підприємств.
Тимчасовий Сибірський Уряд про свої цілі.
Декларація Тимчасового Сибірського Уряду.
Організація влади. Про анулювання декретів Радянської влади.
Тимчасові правила про заходи щодо охорони державного порядку і громадського спокою.
Робоче законодавство Тимчасового Сібірекого Уряду.
Військова дисципліна на залізницях.
Аграрне законодавство.
ОБ'ЄДНАННЯ контрреволюційні НИХ ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ дрібної буржуазії.
Організація центральної влаеті. Засідання уповноважених представників комітету Членів Всерос, Учр. Собр. і Сибірського Тимчасового Уряду в Челябінську 15-го липня 1918
Конституція Уоімекой Директорії.
Акт про освіту Всеросійської Верховної Влади 26/8-10/23 вересня 1918.
Грамота Веероееійекого Тимчасового Уряду до всіх народів Росії.
Останні дні с'езда членів Установчих Зборів.
КЛИЧКО ').
Що нееет Колчак робітничому класу.
Початок контр-революційного руху в Сибіру.
Встановлення одноосібної диктатури.
Постанови Ради Міністрів від 18 листопада с. м.
Колчак про свої цілі.
Маніфест Колчака.
Колчак і Комітет Членів Установчих Зборів.
Аграрна і робоча політика Колчака.
Декларація про землю.
Земельна практика - повернення поміщиків в села.
Організація влади в колчаковіі.
Суд у Колчака.
Накази про управління Приморської областю.
Інтервенція в Сибіру.
Омское повстання і англійці.
Колчак і японці.
Положення влади Колчака в Сибіру.
Зовнішнє і внутрішнє становище в Сибіру.
Пролетаріат, селяни і адмірал Колчак.
Робочі і партизанський рух
Березневе повстання в Кольчугине.
Організація повстанської армії.
Протест проти інтервенції.
Р. К. П. в колчаковеком підпіллі. Резолюції Сибірської Обласний конференції.
Екатеринбургское підпіллі.
Боротьба е Колчаком на Далекому Сході. Розстріли в Благовєщенську. -
Дрібна буржуазія про евоіх позиціях.
Партія соціалістів-революціонерів.
Маніфест політичного центру.
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
Універсал Української Центральної Ради.
Позиція Центральної Ради.
Боротьба з Центральною Радою. МАНІФЕСТ ко віємо робочим, селянам і солдатам України від 14 дек. 1917
Маніоеет Робітничо-Креетьянекого Уряду України.
СКОРОПАДСЬКИЙ.
Скоропадекій про свої цілі.
Закон про тимчасове влаштування Української держави.
Аграрне законодавство Гетьмана Ско-ропадекого.
Закон про право на врожай 1918 на території Української Держави
Робоча політика гетьмана Скоропадекого.
Українська буржуазія про робочий питанні.
Декларація Протофіс з робочого питання.
Лист Скоропадського до представника Німецької Імперії.
Повстання проти Гетьмана.
Спроба гетьмана і німців створити свою «Добровольчу армію».
Іеторія воеетанія в листопаді-грудні 1918 р. проти Гетмана5),
Декларація Директорії.
Ставлення Директорії до Рад Раб. Депутатів,
Ціна договору е Францією.
Допомога союзників.
Діяльність Директорії.
Дон.-Уряду отамана Каледіна, Круга Порятунку Дона, отаманів Краснова і Богаєвського
Козача контр-революція. Возваніе Ради Народних Комісарів.
Каледін про свої цілі.
Декларація об'єднаного військового уряду Донський Області.
Каледінщина та робітники. Шахтарі Донецького баееейна в боротьбі е Каледіним.
Р. К. П. і Каледінщина. Р. К. П. в Ростовському підпіллі.
Організація влаеті і боротьба е Радянської Роееіей. Мета боротьби.
Цілі Тимчасового Донського Уряду.
Круг Порятунку Дону і організація влади.
Отаман Краснов.
Цілі козачої контр-революцйі.
Аграрне законодавство уряду Краснова.
Робоча політика ген. Краснова.
Партизанський рух на Дону.
Інтервенція на Дону.
Лист отамана Краснова Імп. Вільгельму від 28 червня 1918
Лист отамана Краснова представникам Держав Згоди.
Французи і отаман Краснов.
Уряд отамана Богаевекого. Атам. Богаєвський про свої цілі,
Декларація Войековой Круга Веевелікого Войеков Донського.
Указ Військового Кола В. В. Д. з селянського питання.
Про Земельний Законі Веевелікого Войеков Донського.
Мова Крамарж на засіданні Войековой Круга.
Спроба про єднання контр-революцион-них гоеуд. утворень півдня Роееіі.
Ген. Денікін про проект створення Доно-Кавказького Союзу.
КУБАНЬ
Освіта влади на Кубані.
Положення, прийняте Крайової Радою І листопада 1918
Лист Агєєва, зачитане на засіданні Ради у вересні 1919
Закон про землю.
Справи кубанських демократів. Доповідь хорунжого 1-го Кубанського пластунського батальйону Василя Федоровича Близнюка 6 листопада 1918 за № 22 голові юридичної комісії Надзвичайної гади.
Кубанський край і Англія.
Денікіна
Походження і завдання Доброми. Армії. Алексєєв про походження Добровольчої Армії.
Ген. Денікін про добровольців.
Політичні цілі Доброми. Армії. Г. Денікін про цілі Доброарміі.
Політична програма Денікіна. I. Мова Денікіна в Ставрополі 26-го серпня 1918
Декларація р. Денікіна з аграрного питання,
Організація гоеударетвенной влаеті ген. Денікіним.
Положення про управління областями, займаними Добрармію
Наказ т. Денікіна про скасування Особливої ??Наради.
Організація боротьби на Фронті. Наказ про похід на Москву. 20 червня 1919.
Полонені червоноармійці в Доброми. Армії.
Поранені червоноармійці в руках Доброми. Армії.
Агіт-Відділ Денікіна-Оеваг.
 Організація влади Доброми. Армії в Ставропольської губ.
 Як «управляв> Денікін.
 Внутрішній стан денікінщина.
 Денікін і крупна і дрібна буржуазія.
 Пролетаріат і денікінщина.
 Становище робітників організацій в зайнятих Доброми. Армією Областях.
 Робочі організації і меншовики в денікінщина.
 Денікінекая організація в робочих лавах.
 Селянство і денікінщина. Селянські повстання.
 Махно.
 Креетьянекое рух в Чорномор'я.
 1, Декларація Чорноморських селян.
 Чорноморські селяни і англійці.
 Р-К. П. в Денікінеком підпіллі. Підпільна робота в Миколаєві.
 Комуністи в Денікінекой в'язниці.
 Останні дні Денікіна. Останнє засідання денікінського уряду в Новоросійську.
 Спроби організації Південно-російської влади.
 Програма Верховного Правління Північної Області.
 Освіта Тимчасового Уряду Північної Області.
 Призначення ген. Міллера генерал-губернатором Північної Області,
 Новий склад Тимчасового Уряду Північної Області.
 Земське Збори і його діяльність.
 Звернення Земської-Міського Наради до населення Північної Області.
 Інтервенція на Півночі.
 Голова Уряду Північної Області про інтервенцію.
 Союзники і влаеть уряду в Сівши. Області.
 Організація влаеті та управління Північної Облаеті.
 Організація армії.
 Призов до армії і флоту.
 Робоча політика.
 Постанова з робочого питання Верховного Управління Північної Області
 Аграрна політика в Північній Області.
 Земельні закони Тимчасового Уряду.
 Постанова про землю Тимчасового Уряду
 Наказ про заручників від 26 червня 1919 № 194.
 Професійне рух і меншовики.
 З.-Р. і Північне Уряд.
 Резолюція Y Конференції Архангельськ. Організації Партії З.-Р., що відбулася І серпня. 1918
 PKIL в підпіллі Північної Області.
 Евакуація Північного Уряду.
 Юденич.
 Походження Північно-Західного Уряду.
 Формування уряду і англійці »
 Лист англійської ген. Гофа,
 Цілі Північно-Західного Уряду.
 Декларація, складена Політичним Нарадою і запропонована 3 серпня 1919 генералу Юденичу для затвердження.
 Заходи Сев.-Зап. Уряду.
 Фінансовий маніфест.
 Заява Естонського Уряду про армії Північно-Західного Уряду. Меморандум Естонського Уряду Верховній Раді.
 Врангеля.
 Походження Уряду бар. Врангеля.
 Паризькі білогвардійці про Врангеле.
 Буржуазна контр-революція за Врангеля.
 Земельний закон Врангеля.
 Селянство і біла армія.
 Р. К. П. в кримському підпіллі.
 Облаетная конференція.
 ТУРКЕСТАН.
 Контр-революція в Ташкенті і повстання Оеіпова.
 Цілі повстання.
 Закаспійському Уряд.
 Освіта Закаспійського Уряду.
 Організація контр-розвідки.
 Заява Закаспійського Уряду з Фінансового питання.
 Англійці в Закаспіі.
 Звернення Закаспійського Уряду до Англії.
 Р. К. П. в Закаспійському підпіллі.
 Підпільна робота в Закаепіі.
 Підпільне відозву комуністів.
 КАВКАЗ.
 Англійці на Кавказі.
 Відозва генерала Томеона до народів Північного Кавказу.
 Демаркаційна лінія на Кавказі.
 Англійці і друк в Грузії.
 Англійці і Бічерахов.
 Американці на Кавказі-
 Французи на Кавказі.
 Кавказька НЄФТЬ І Французи.
 Італійці на Кавказі.
 Секретна телегіамма Сазонова з Парижа на ім'я керуючого Мін. Ін. Справ уряду Колчака.
 Декларація Уряду незалежної Закавказької Республіки.
 Грузія.
 Акт незалежності Грузії
 Організація Грузією боротьби з Рад. Росією.
 Грузія і Добрармію.
 Підпільна робота Комуністичної Партії в Грузії.
 Військова історія:
 1.  Бугаєв А.. Нариси історії громадянської війни на Дону (лютий - квітень 1918 р.). - Ростов н / Д. - 400 с. - 2012 рік
 2.  Буровский А. М.. Чи не Друга Світова, а Велика Громадянська! Заборонена правда про війну / Андрій Буровский. - М.: Яуза-прес. - 512 с. - (Правда Віктора Суворова). - 2012 рік
 3.  Бугаєв А.. Нариси історії громадянської війни на Дону (лютий 1917 - лютий 1918 р.). - Ростов н / Д. - 400 с. - 2010 рік
 4.  Буровский А. М.. Найстрашніша російська трагедія. Правда про Громадянську війну - М.: Яуза-прес,. - 640 с.: Ил. - (Вся правда про Росію). - 2010 рік
 5.  Хадлстон Вільямсон. Прощання з Доном. Громадянська війна в щоденниках британського офіцера. 1919 - 1920: Центрполиграф; Москва. - 2007
 6.  Циркін Ю. Б.. Громадянські війни в Римі. Переможені. - СПб.: Філологічний факультет СПбДУ; Видавництво СПбДУ. - 314 с. - 2006
 7.  Ісаєв А.. Коли раптовості вже не було. Історія ВВВ, яку ми не знали. - М.: Яуза, Ексмо. - 480 е - 2006
 8.  Галин В.В.. Інтервенція і громадянська війна. (Серія: Тенденції) - М: Алгоритм. - 608 с. - 2004
 9.  Клавінг В.. Громадянська війна в Росії: Білі арміі.-М.: ТОВ «Видавництво ACT»; СПб.: Terra Fantastica. - 637, [3] тобто: 16 л. - 2003
 10.  В. Доценко. Громадянська війна в Росії: Чорноморський флот / - М.: ТОВ «Видавництво ACT»,. - 544 с.: 16 л. мул. - (Військово-історична бібліотека). - 2002 рік
 11.  Білозеров Б. П.. Фронт без кордонів. 1941-1945 рр.. (Історико-правовий аналіз забезпечення безпеки фронту і тилу північного заходу). Монографія. - СПб.: Агентство «РДК-принт». - 320 с. - 2001 рік
 12.  Курт Фон Типпельскирх. Історія Другої світової війни «Типпельскирх К., Історія Другої світової війни»: АСТ; Москва - 1999 рік
 13.  Антон Антонович Керсновскій. Історія Російської армії - 1992
 14.  Сергій Миколайович Бурін. На полях битв громадянської війни в США. М. - 176 с. - (Серія «Країни та народи») »: Наука; М. - 1988
 15.  Азовців Н. Н.. Громадянська війна в СРСР. -М.: Воениздат. - 447 е., мул. - 1986
 16.  Азовців Н. Н.. Громадянська війна в СССР.-М.: Воениздат. - 368 е - 1980
 17.  Наумов В. П. і Косаківський А. А.. Історія громадянської війни та інтервенції в СРСР (Сучасна буржуазна історіографія). М., «Знання». - 1976
 18.  Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС .. ІСТОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ в СРСР. 1917/1922 - 1968
 19.  Н. І. Супруненко. Нариси історії громадянської війни та іноземної військової інтервенції на Україні (1918-1920) - 1966
 20.  В. Н. Звегинцев. Кавалергарди у велику і громадянську війну 1914-1920 рік - 1966