Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Державне регулювання оціночної діяльності

Державне регулювання оціночної діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні, об'єктивності та законності її проведення, у тому числі відповідності оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки майна, впровадження в практику оціночної діяльності міжнародних норм та правил оцінки майна, забезпеченні суспільних інтересів у питаннях оцінки майна, створення конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності-суб'єктів господарювання та навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів, проведення оцінки майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

Основними напрямками державного регулювання оціночної діяльності є: -

контроль за дотриманням єдності нормативно-правового та організаційного забезпечення оцінки майна; -

забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів та контроль за їх дотриманням; -

контроль за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності; -

організаційне забезпечення роботи Наглядової ради та Екзаменаційної комісії; -

видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів; -

визнання статусу саморегулівних організацій оцінювачів та контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, визначених Законом, забезпечення їх широкого залучення до регулювання оціночної діяльності; -

контроль за дотриманням законодавства суб'єктами оціночної діяльності та іншими суб'єктами під час проведення оцінки майна; -

сприяння встановленню єдиних норм та правил оцінки майна в Україні, що базуються на міжнародних нормах і правилах; -

ведення Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності; -

інші напрями діяльності для реалізації функцій державного регулювання оціночної діяльності.

Органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України.

Кабінет Міністрів України в питаннях оціночної діяльності здійснює повноваження, визначені Конституцією України, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження в питаннях оцінки майна відповідно до законодавства.

Фонд державного майна України забезпечує широке інформування суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні.

6 ст. 25 Закону зазначена відповідальність за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав н оціночної діяльності.

Органи місцевого самоврядування зобов'язані дотримуватися вимог Закону в частині майна, майнових прав, наявних у комунальній власності, в тому числі забезпечити єдність нормативно-правових вимог проведення оцінки зазначеного майна, передбачених Законом, сприяти створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання.

Посадові особи, громадяни, юридичні особи, оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності, винні в порушенні законодавства про оціночну діяльність, несуть відповідальність згідно із законом.

Діяльність саморегулірусмих організацій оцінювачів

Саморегулюючими організаціями оцінювачів є всеукраїнської ські громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, які визнані оцінювачами в порядку, встановленому Законом, отримали свій статус відповідно до вимог Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності.

Освіта і порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюються законодавством про об'єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку.

Всеукраїнські громадські організації фізичних осіб, які визнані оцінювачами відповідно до Закону, що претендують на визнання їх статусу саморегулівної організації оцінювачів, повинні відповідати таким критеріям: -

кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів; -

90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі, визначеної ст.

4 Закону, у складі суб'єктів оціночної діяльності; -

наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться ними.

Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів Фондом державного майна України встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють такі повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності: -

контроль за виконанням положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна , забезпеченням належної якості оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - її членами; -

рецензування звіту про оцінку майна, яка проводиться оцінювачами - членами саморегулівної організації оцінювачів, на вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб відповідно до вимогами положень (національних стандартів) оцінки майна та у порядку, встановленому саморегулівною організацією оцінювачів; -

участь у розробці нормативно-правових актів з оцінки майна; -

участь в професійної підготовки оцінювачів; -

участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової ради; -

захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов'язаних з оцінкою майна, в відповідно до законодавства; -

сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів; -

підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією; -

сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові права; -

встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами оцінки майна, забезпечення виконання ними вимог Закону, нормативно-правових актів з оцінки майна.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державне регулювання оціночної діяльності "
 1. 12.1. ПРОФЕСІЙНА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  державного та суспільного регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин з питань оцінки майна, майнових прав та використання її результатів. Положення Закону поширюються на правовідносини, що виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав,
 2. Основи проведення оцінки майна
  державного майна або майна, що перебуває у комунальній власності; - реорганізації , банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна); - виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка
 3. Набуття права на заняття оціночною діяльністю
  державного майна України. Фонд державного майна України повинен з-діяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів. Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають
 4. 5. Дисертації та автореферати
  регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Дис ... канд. юрид . наук. Єкатеринбург, 2003. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Макарова Е.М. Проблеми правового регулювання використання Інтернету в
 5. ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
  державних організацій. Значна увага в четвертому виданні приділяється аналізу нового законодавства, особливо законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про вексельний обіг» , нових редакцій законів «Про страхування», «Про зовнішньоекономічних операціях з давальницькою сировиною» та ін Враховано також перспективне цивільне законодавство (проект нового Цивільного
 6. Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  регулювання і управління екологічною безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків . Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 7. 1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону
  державного регулювання процесами розвитку. Ситуація обумовлює актуальність розробки державної та регіональних стратегій подолання низької інвестиційної активності. Перехід на ринкові відносини докорінно змінив умови, в яких функціонувала економіка регіону. Ускладнилося положення господарюючих суб'єктів у системі економічних зв'язків, а конкуренція веде до
 8. висновок
  державного втручання. Строго кажучи, поняття "ринкова економіка" або "ринкова система" абстрактні, вони представляють спрощену картину дійсності, в якій багато її боку відсутні. Ні зараз, ні коли раніше немає і не було жодної країни, економіка якої функціонувала б тільки за допомогою ринкового механізму. Поряд з ринковим механізмом завжди використовувався і
 9. ВСТУП
  регулювання ЗЕД »,« дер-жавного регулювання ЗЕД »,« Міжнародні аспекти інтелектуальної власності »та ін Програма курсу базується на знанні наступних дисциплін:« Економічна теорія »,« Світова економіка »,« Економіка підприємства »,« Міжнародні економічні відносини »,« Зовнішньоекономічні зв'язки »,« Міжнародне право »,« Міжнародне приватне право ». Мета дисципліни -
 10. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  державного регулювання ЗЕД Росії. Процедура підготовки та проведення експортної (імпортної) операції (товар і покупець за вибором студента). Модифікація або створення управлінської структури для розвитку ЗЕД підприємства. Зміст і характер міжнародних торгових угод (на конкретні види і групи товарів за вибором). Сучасні форми конкуренції на світовому ринку і обме-кові
 11. ПЕРЕДМОВА
  державної реєстрації, ліцензування та патентування), а також правовий статус суб'єктів предіріні мательства, для того, щоб правильно орієнтуватися у виборі найбільш зручною і перспективною для них організаційно-правової форми підприємництва. Також необхідним є знання правил відкриття рахунків у банку , здійснення розрахунків з партнерами по бізнесу та умов отримання
 12. МОРАЛЬ
  оціночним узагальненню з позиції авторитетного думки в суспільстві. Мораль виступає як завдання, яке вимагає свого рішення і як теоретичне роздум виховно-педагогічного характеру. Мораль - якийсь орієнтир того, що повинно бути і на що необхідно всім рівнятися в суспільстві. Необхідність в моралі виникають тоді, коли в суспільстві виникає потреба розібратися в проблемах провини і
 13. 3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  державного регулювання в частині ресурсного забезпечення програм розвитку повинні полягати не стільки в забезпеченні трансформації планової системи в ринкову, скільки в створенні цивілізованого ринкового середовища функціонування суб'єктів господарювання. Існує гостра необхідність у регіональній структурній перебудові механізму ресурсозабезпечення, що забезпечує процес реалізації
 14.  Самнер Вільям Грем (1840-1910)
    державного регулювання, реформ і тим більше революційних перетворень суспільного життя. Самнер розробив поняття, згодом широко застосовувалися в соціальних науках: ми - група, вони - група і «етноцентризм» (поняття, що використовувалося раніше Гумпловичем). Основні праці: «Народні звичаї»
 15.  1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
    державної реєстрації суб'єктів підприємництва, ліцензування та патентування деяких видів підприємництва, що підтверджують визнання державою законності їх входження в сферу підприємництва. Якщо державна реєстрація є загальною умовою здійснення підприємницької діяльності будь-яким її суб'єктом, незалежно від її організаційно-правової форми та
 16.  Доктрина інформаційної безпеки РФ про стан і вдосконаленні правових відносин в інформаційній сфері
    державної політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки РФ. Робота в цьому напрямку передбачає: оцінку ефективності застосування чинних законодавчих та інших нормативних правових актів в інформаційній сфері та вироблення програми їх вдосконалення; створення організаційно-правових механізмів забезпечення информацион ної безпеки;
 17.  Введення
    державної, так і з регіональної точок зору. Державне регулювання цього процесу покликане не скасовувати принципи і механізми ринкового господарювання і не замінювати їх директивним управлінням, а, навпаки, сприяти створенню сприятливих умов для активізації діяльності господарюючих суб'єктів. На нашу думку, розглядати проблему ресурсного забезпечення проектів
 18.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    регулювання зовнішньоекономічну діяльність: підручник / В. В. Покровська. - М.: МАУП, 2002. - 456 с. Прокушев, Є. Ф. Зовнішньоекономічна діяльність: учеб.-практич. посібник / Є. Ф. Прокушев. - М.: ІОЦ «Маркетинг Підручник», 1998. - 208 с. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник / за ред. Р. І. Хасбулатова та ін - М.: Міжнародні відносини, 2001. - 544 с. Періодичні