Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем ( далі - заявник), долікно подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо вони не передбачені Законом.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

Державний реєстратор за відсутності підстави для залишення документів, поданих для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи на відсутність підстави для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи-підприємця, передбачених Законом .

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця на підставі відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження доку-ментів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця повинно бути оформлено державним реєстратором і видано (надіслано рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця для взяття фізичної особи - підприємця на облік.

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця є:

невідповідність відомостей, зазначених в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відомостям, зазначеним в документах, які представлені для проведення державної реєстрації;

наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлених законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;

наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем.

Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця з інших підстав не допускається.

За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор зобов'язаний не пізніше двох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення ) заявнику повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, із зазначенням підстав для такої відмови, та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.

У разі відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця реєстраційний збір не повертається.

Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця може бути оскаржено до суду.

Порушення строків видачі (направлення рекомендованим листом) свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається отка-зом у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця і може бути оскаржено до суду.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, фізична особа - підприємець подає державному реєстратору документи, зазначені в Законі.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця здійснюється за процедурами, передбаченими ст.43 Закону для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем "
 1. Загальні положення
  державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Отже, необхідною умовою здійснення підприємницької діяльності є державна реєстрація суб'єктів підприємництва. Відповідно до ч.13 ст.58 ГК України діяльність незареєстрованого суб'єкта господарювання, який підлягає державній реєстрації, забороняється. Доходи,
 2. Реєстрація юридичної особи
  державному реєстрі найменування юридичної особи, тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом трьох робочих днів вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі
 3. 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  державної реєстрації суб'єктів підприємництва, ліцензування та патентування деяких видів підприємництва, що підтверджують визнання державою законності їх входження в сферу підприємництва. Якщо державна реєстрація є загальною умовою здійснення підприємницької діяльності будь-яким її суб'єктом, незалежно від її організаційно-правової форми та
 4. Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 5. ПЕРЕДМОВА
  державної реєстрації, ліцензування та патентування), а також правовий статус суб'єктів предіріні мательства, для того, щоб правильно орієнтуватися у виборі найбільш зручною і перспективною для них організаційно-правової форми підприємництва. Також необхідним є знання правил відкриття рахунків у банку, здійснення розрахунків з партнерами по бізнесу та умов отримання
 6. Реєстрація автрскіх прав
  державну реєстрацію, виплачувати державні мита (як в патентному право). У той же час відсутність офіційного підтвердження приналежності прав може на практиці ускладнювати їх захист. Так, можуть виникати значні проблеми із забезпеченням доказів авторства, проте для формального виникнення авторських прав російське законодавство не вимагає вчинення автором
 7. 2.4. Про державну реєстрацію прав на ділянки надр
  державної реєстрації є однією з основних рис цивільно-правового режиму нерухомості в вітчизняному правопорядку. В результаті віднесення ділянок надр до нерухомих речей може виникнути припущення про те, що на ділянки надр повинні поширюватися правила про державну реєстрацію прав на нерухоме майно. Мерцалова Г. В. Недра як об'єкт державної
 8. Додаток № 3 Кількість і структура кредитних організацій Тюменської області в 2001 році
  державної реєстрації про ліквідацію юридичної особи, - всього 18 19 19 19 19 19 22 у тому числі: - у зв'язку з відкликанням ліцензії за порушення банківського законодавства та нормативних актів Банку Росії 12 12 12 12 12 12 14 - у зв'язку з реорганізацією 6 7 7 7 7 7 8 з них: - у формі злиття --- у формі приєднання 6 7 7 7 7 7 8 у тому числі:
 9. § 1. Загальні зауваження
  фізичних осіб - іноземних громадян та осіб без громадянства. Іноземними громадянами визнаються в Росії особи, які не є громадянами Російської Федерації і мають громадянство (підданство) іноземної держави (ст. 3 Федерального закону від 31 травня 2002 р. "Про громадянство Російської Федерації" (далі - Закон про громадянство Російської Федерації)). У Федеральному законі від 25 липня 2002
 10. Автори і інші початкові власники авторських прав
  фізична особа, творчою працею якої створено твір »(ст. 4 Закону про авторське право). Згідно з російським законодавством авто-ром може бути тільки людина - фізична особа. Проте слід враховувати, що при наданні охорони твору відповідно до міжнародних договорів автор твору визначається відповідно до законодавства іноземної
 11. Охорона персонажів
  державної реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з патентам і товарним знакам. Слід зазначити, що в Росії в даний час під персонажем найчастіше розуміють найменування, образ або зовнішній вигляд вигаданого героя літературного чи аудіовізуального твору, в той час як за кордоном до числа персонажів іноді відносять не тільки вигаданих героїв, а й акторів,
 12. Презумпція авторства
  реєстрації та отримання правовстановлюючого документа, офіційно вказує на власника авторського права (яким є, наприклад, патент на винахід), кілька пом'якшуються за рахунок встановлення так званої презумпції авторства. У російському законодавстві презумпція авторства сформульована таким чином: «За відсутності доказів іншого автором твору вважається
 13. Забезпечення доказів авторства
  державна реєстрація діє тільки відносно комп'ютерних програм і баз
 14. передмові до другого видання
  державного та комунального майна і договір оренди землі. Зовнішньоекономічні договори (контракти) викликають істотні труднощі в підприємницькій практиці, у зв'язку з чим аналіз їх правового регулювання виділений в спеціальний розділ. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ Довідник доповнений двома новими розділами. Розділ 6 присвячений праву на промислову власність і