НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Михайлов, В. П. Соломін, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко та ін. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / - СПб.: Пітер. - 302 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

Глобальні екологічні проблеми сучасності

Приступаючи до вивчення екологічних проблем, необхідно розглянути глобальні проблеми людства. Ранжування глобальних проблем змінювалося з часом. Так, модель Д. Медоуза (1972 р.) була першим звітом Римському клубу - міжнародної неурядової організації, утвореної в 1968 р. В одній зі своїх робіт (Кінг А., Шнайдер Б. Перша глобальна революція. - М., 1991) дослідники відзначають чотири найбільш актуальні проблеми: демографічну, екологічну, продовольчу, енергетичну, - а також виділяють три вузла глобальних проблем, що вимагають негайного вирішення: конверсія військової економіки, проблеми енергетики та потепління клімату, проблеми світового розвитку.

Спробу класифікації глобальних проблем зробив 10. Гладкий, виділивши три основні групи: 1) проблеми політичного та соціально-економічного характеру (запобігання ядерної війни, нормальне функціонування світового господарства, подолання відсталості слаборозвиненими країнами); 2) проблеми природно-економічного характеру (екологічна, енергетична, продовольча, сировинна, Світового океану ); 3) проблеми соціального характеру (демографічна, міжнаціональних відносин, кризи культури і моральності, урбанізації, охорони здоров'я).

У рамках загальноприйнятої класифікації, розроблений ної на початку 80-х рр.. XX в., Виділяють три основні групи глобальних проблем: 1.

Проолеми, пов'язані з головними соціальними питаннями (запобігання світової ядерної катастрофи, подолання розриву в рівнях соціально-економічного розвитку між розвиненими і країнами, що розвиваються та ін.) 2.

Проолеми, що стосуються відносин людини і навколишнього середовища (енергосировинна, екологічна, продовольча, освоєння космічного простору та ін.) 3.

Проблеми відносин людини і суспільства (використання досягнень науч-но-технічного прогресу, ліквідація небезпечних хвороб, поліпшення системи охорони здоров'я, ліквідація неписьменності та ін.)

До числа головних завдань сучасної глобальної екології як міждисциплінарної, комплексної науки відносяться вивчення антропогенних змін в середовищі проживання та обгрунтування методів збереження п поліпшення цього середовища і інтересах людини, У зв'язку з цим найважливіше значення набувають прогнозування змін екологічної ситуації в майбутньому і на цій основі розробка МЕРО-пріятпй, спрямованих на збереження і поліпшення навколишнього середовища, запобігання небажаних змін біосфери.

Серед сучасних глобальних екологічних проблем виділяють парниковий ефект, руйнування озонового шару Землі, кислотні опади, вихлопи автотранспорту, забруднення гідросфери, руйнування грунту і відновлення се родючості, зміна клімату, опустелювання, збереження та охорону біологічних ресурсів, застосування пестицидів і агрохімікатів у сільському господарстві, знищення та деградацію лісів і рослинності, проблему видалення побутових, промислових і токсичних відходів, дефіцит чистої питної води, її очищення та ін

14.4.1.

Парниковий ефект

Атмосфера майже цілком пропускає випромінювання Сонця до Землі, але через наявність в атмосфері парникових газів (до них відносяться діоксид вуглецю, метан, фреон, оксиди азоту тощо) істотно затримується зворотне теплове випромінювання земної поверхні. Парникові гази утворюють як би скляний дах парника над планетою, і велика частина випромінюваного Землею тепла повертається назад. Теплова енергія накопичується в приповерхневих шарах атмосфери тим інтенсивніше, чим більше в них концентрація парникових газів - ветом суть парникового ефекту.

Посилення парникового ефекту призводить до збільшення кількості опадів, зміні напрямків вітрів, океанських течій, скорочення розмірів льодовиків, підвищення температури на поверхні Землі і потепління клімату. Багато тисячолітніх середня температура на планеті трималася на рівні + 15 ® С. За останні 100 років температура біля поверхні Землі зросла на 0,5-0.6 ® С і може досягти +18 ° С. Вже зараз потепління прискорило танення льодовиків і процес опустелювання. При збереженні існуючих темпів потепління може виникнути загроза затоплення низовин в таких країнах, як Японія. Південна Корея, Австралія, Нідерланди та ін

Діоксид вуглецю надходить в атмосферу в результаті спалювання углеродсодержащих видів палива (нафта, газ, кам'яне вугілля) у промисловості, на теплоелектростанціях, в автомобільних двигунах. За останні 200 років концентрація С02 в повітрі змінилася з 275 до 350 часток на 1 млн частинок повітря, тобто на 25%, а з 1958 р. по 2001 р. концентрація С02 зросла з 350 до 368 часток. Якщо людство не вживе заходів, щоб скоротити викид газів, то до середини століття середня глобальна температура приземної атмосфери підвищиться на 1.5-4.5 'С. Частки деяких держав у викиді діоксиду вуглецю такі: США - 22%. Росія і Китай - по 11%, Німеччина і Японія - але 5%. Аналіз динаміки кліматичних даних в Росії показав, що в 80-х і початку 90-х рр.. XX в. середньорічні температури в північній половині Східно-Європейської рівнини зросли через частій повторюваності теплих зим. Причому, відзначена спряженість ареалів максимальної мінливості кліматичних характеристик з географічним розподілом забруднень атмосфери.

Зміна клімату впливає на сільське, лісове та водне господарство. Це свя зно з перерозподілом опадів і збільшенням числа і інтенсивності посух. Наприклад, в зоні вічної мерзлоти в результаті потепління і танення льодів стане руйнуватися господарська інфраструктура, буде нанесений збиток добувної промисловості, транспортним, енергетичним системам, комунальному господарству. Однак підвищення температури на 1-2 ° С в цілому буде сприятливим для сільського господарства європейської частини нашої країни, оскільки дозволить вирощувати теплолюбиві сільськогосподарські культури на обширних територіях.

У грудні 1997 р. в Кіото була проведена міжнародна конференція але глобальній зміні клімату на планеті, в якій взяли участь представники з 159 країн. Був прийнятий заключний протокол, який передбачав загальне скорочення на 5,2% викидів в атмосферу парникових газів. До 2008-2012 рр.. країни Європейського союзу повинні скоротити викиди парникових газів (від рівня 1990 р.) на 8%, США - на 7%, Японія, Канада - на 6%. Росія і Україна до 2012 р. можуть зберегти викиди на рівні 1990 р. через зменшення промислового виробництва в останні роки. 14.4.2.

Кислотні опади

Кислотними називають будь-які атмосферні опади - дощі, тумани, сніг, - кислотність яких вище нормальною. Проблема кислотних опадів виникла на початку 70-х рр.. XX в. Найбільш гостро вона проявилася в країнах Скандинавського півострова, де в озерах стали зникати риба, мікроорганізми, причому вода зовні залишалася чистою. Кислотні властивості середовища визначаються іонами водню. Чим більше концентрація водневих іонів у розчині, тим вище його кислотність. Для вираження концентрації іонів водню використовують одиниці водневого показника, або pH. Шкала pH: від 0 (украй висока кислотність) через 7 (нейтральне середовище) до 14 (украй сильна лужність).

Кислотні дощі містять розчини сірчаної, азотної та інших кислот, в які перетворюється волога повітря, поглинаючи сірчистий газ, у великих кількостях виробляється при спалюванні палива транспортом, електростанціями, на металургійних виробництвах і т. п.

Кислотні дощі пригнічують рослинність, знижують приріст лісу і врожайність сільськогосподарських культур. Кислота збільшує рухливість в грунтах алюмінію, що призводить до пригнічення листя і хвої, крихкості гілок. Особливо сильно пошкоджуються хвойні дерева, тому що хвря змінюється рідше і накопичує більше шкідливих речовин, ніж листя, за один і той же період. Великої шкоди кислотні опади завдають водойм. Відбувається закислення озер, що веде до загибелі ікри, мальків, планктону, багатьох видів водоростей і риб. Озера стають практично млявими.

Світова спільнота робить певні кроки по боротьбі з кислотними дощами. У 1985 р. в Гельсінкі 20 держав Європи та Канада підписали Протокол про 30-процентне зниження викидів сірки. Прийняті в країнах Великої сімки в 1970-1990 рр.. заходи дозволили при зростанні ВВП на 60% практично не збільшити викиди хімічних сполук, що сприяють утворенню кислотних опадів. 14.4.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глобальні екологічні проблеми сучасності "
 1. ТЕМА 4. ЕКОЛОГІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  екологічна діяльність, соціально-екологічні відносини, екологічна криза). Сучасна екологічна ситуація: проблеми і пошуки рішення. Основні поняття: природа, географічне середовище, екологічна криза. Джерела та література: Кемеров В.Є., Керімов TX Xрестоматія з соціальної філософії. М., 2001. С. 388-409. Барулин В.С. Соціальна філософія. М., 2002. Гол. 9. Гегель
 2. Управління глобальними конфліктами
  глобальними конфліктами зводиться до їх прогнозуванню та своєчасному запобіганню. Суб'єктами такого управління є окремі держави, союзи держав, міжнародні організації та громадські рухи. Але слід зауважити, що відсутність єдиного суб'єкта управління глобальними конфліктами в світовій спільноті не дозволяє ефективно вирішувати багато проблем планетарного характеру. В
 3. Зразкові плани семінарських занять Заняття 1. Онтологія як філософське вчення про бигіі Питання для обговорення 1.
  Глобального еволюціонізму Питання для обговорення 1. Розуміння діалектики в історії філософії: онтологічні, гносеологічні та логічні аспекти діалектики. 2. Сучасні дискусії про статус діалектики в системі філософського знання. 3. Діалектика і синергетика. Роль синергетики в осмисленні еволюційних процесів,. 4. Історія становлення та евристичний потенціал принципу
 4. Контрольний тест
  глобальними конфліктами розуміють: а) конфлікти між регіонами; б) конфлікти, зумовлені глобальними проблемами сучасності, що зачіпають інтереси всього людства і що несуть загрозу існуванню цивілізації; в) конфлікти, зумовлені глобальними проблемами сучасності і виникаючі між світовими спільнотами; г) конфлікти, пов'язані з природними катастрофами;
 5. ТЕМА 4. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
  глобальних проблем сучасності в статиці і ймовірнісної динаміці. Системна взаємозв'язок всіх глобальних проблем. Стихійність і нерівномірність розвитку людства як системоутворюючий фактор. Глобальні проблеми як вираз сучасного антропологічної кризи. Основні поняття: глобальні проблеми сучасності, антропологічна криза, модернізація. Джерела та література:
 6. На шляху до глобального: частина 1
  глобальній перспективі », або« глобальному свідомості ». Більшість підходів у рамках «нової парадигми» наголошують, що ми сьогодні живемо в планетарної мережі, і нам необхідна глобальна системна карта, на якій ми могли б бачити цю глобальну територію. КУ: Єдина карта глобального простору - це одне, а картограф, здатний накреслити таку карту, - зовсім інше. Глобальна
 7. Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  екологічною безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 8. 1. Специфіка глобальних проблем людства
  глобальним проблемам », які зачіпають корінні інтереси всього людства в цілому і кожного жителя землі окремо, справляють істотний вплив на вирішення інших, більш приватних проблем, що стоять перед тим чи іншим державою. Ці проблеми можуть бути дозволені тільки об'єднанням зусиль усіх країн. Безпосередньою причиною виникнення глобальних проблем є переважання
 9. Заняття 15.1. Семінар-гра з теми «Глобальні та регіональні конфлікти» (проводиться у формі захисту рефератів)
  глобальних і регіональних х конфліктів, розвиток у них навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій на обговорювану тему в ігровій формі. Ігрова ситуація. На засіданні «Експертної ради» проходить захист реферату. Дійові особи: автор реферату, опоненти, члени «Експертної ради», голова «Експертної
 10. Релігія Геї
  глобального населення. І ми досягаємо цієї космополітичної стадії, проходячи через складний і трудомісткий процес внутрішнього зростання та подолання. Глобальна карта не може зробити цього. Карта теорії систем не може зробити цього. Екологічна карта не може зробити цього. Але Низхідна мережу повністю відхиляє подолання. І тому вона зневажає єдине джерело справжнього порятунку
 11.  ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ ФІЛОСОФІЯ і НАУКА НА МЕЖІ XX - XXI СТОЛІТЬ
    екологічні імперативи сучасної цивілізації. Людина і природа в техногенній культурі. Перспективи сталого розвитку та коеволюція людини і біосфери. Етика, економіка і право як необхідні компоненти екологічної культури постіндустріального суспільства. Духовно-екологічна цивілізація як ідеал і мета розвитку людства. «Епоха глобалізму» і проблема розвитку білоруської
 12.  Приблизний план семінарського заняття Заняття 1. Проблема розвитку в сучасній науці і філософії Питання для обговорення
    глобального еволюціонізму в сучасній науковій картині світу. еми для доповідей і дискусій 1. Діалектика і синергетика: проблема модернізації ідеї розвитку і загально и зв'язку. 2. Особливості соціально? ' діалектики. 3. Глобальний еволюціонізм і проблема синтезу знань у сучасному науковому дослідженні. Основна література Глобальним] еволюціонізм. М., 1994. Добронравова І.С.