Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
ЗМІСТ:
Бендас Т. В.. Гендерна психологія: Навчальний посібник. - СПб.: Пітер. - 431 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2006

У навчальному посібнику представлена ??нова галузь психологічної науки - гендерна психологія. За різними проявам психіки та поведінки порівнюються дівчатка і хлопчики, жінки і чоловіки. Використовуються матеріали численних вітчизняних і зарубіжних досліджень (у тому числі - не переведені на російську мову). Навчальні завдання різноманітні: підготовка доповіді і реферату, проведення пілотажних досліджень, тренінгові вправи, теми групових дискусій, творчі завдання. У Додатку поміщені методики, використовувані для порівняння чоловіків і жінок з різних позиціях. Деякі з них представлені як навчальні завдання. Їх застосування дозволить студентам та аспірантам набути навичок роботи з даними методиками. Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Воно може бути також корисно викладачам, які читають курс гендерної психології, і фахівцям, чиї професійні інтереси пов'язані з проблемами диференціації чоловіків і жінок.

Передмова
Глава 1 ВСТУП У гендерної психології
Коротка історія формування гендерної психології
Стратифікація підлог в різних культурах
Предмет, завдання і методи гендерної психології
Теорії та концепції
Висновки
Глава 2 індивідуальна характеристик
Зростання
Обмін вешеств і орієнтація на заощадження-трату енергії
Харчування і ставлення до їжі
Статура
Деякі фізіологічні показники
Глава 3 ГЕНДЕРНА ДЕМОГРАФІЯ
Здоров'я і хвороби
Пропорція статей у суспільстві
Глава 4 психомоторики
Моторика в дитячому віці
Моторика у дорослих: тремор, сила, диференційованість, м'язового напруження, вольове зусилля
Швидкість, точність і тренування психомоторики
Складні руху та моторика у нестандартних ситуаціях
Ліфтинг і причини статевих відмінностей в моториці
Глава 5 ВІДЧУТТЯ І СПРИЙНЯТТЯ
Зорова модальність
Візуально-просторові здібності
Слуховая модальність
Тактильна модальність
Інші модальності
Соціальна перцепція
Висновки
Глава 6 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ, МОВНІ І ЕМОЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Увага і пам'ять
Загальний інтелект, мова і математичні здібності
Емоційні стани
Висновки
Глава 7
особистісні характеристики
Мотивація досягнення і аффіліаііі
Мотивація влади та домінантність
Інші характеристики особистості
Висновки
Глава 8 СОЦІАЛЬНЕ ПОВЕДІНКА
СТИЛЬ веління
Успішність діяльності
Взаємодія з партнерами свого і протилежної статі
Висновки
Глава 9
ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ
Гендерна сегрегація в дитячих групах
Чоловіки і жінки в діловому світі
Дружні і сексуальні гендерні відносини
Подружні стосунки
Працююча дружина або домогосподарка
Крос-культурні дослідження сімейного лідерства
Взаємовідносини батьків і дітей у сім'ї
Девіантні відносини
Використання різних мовних патернів на переговорах
Висновки
Запитання АЛЯ самоперевірки 1.
ГЛОСАРІЙ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТОК ДО ГОЛОВИ 1
Експериментальні завдання з вивчення інтелекту чоловіків і жінок
ДОДАТОК ДО ГОЛОВИ 4
Методика міокінетіческой діагностики Світи-і-Лопе
ДОДАТОК ДО ГОЛОВИ 5
Методики вивчення зорово-просторових здібностей
Методика «Свідчення свідків» Т. Ліндхольм (Lindholm, 1999)
ДОДАТОК ДО ГОЛОВИ 7
Запитальник Сандри Бем з вивчення лласкулінності-феллінінності
Методика TAT (варіант X. Хекхаузена) - математична обробка в модифікації Т. В. Бендас
Проективна методика уникнення успіху М. Хорнер (Horner, 1987), модифікація Т. В. Бендас
I Шкала макіавеллізм Р. Крісті та Ф. Гейза (1970): Мак-V
ДОДАТОК До ЧОЛІ 8
Методика вивчення орієнтації керівника А. А. Єршова
Методика вивчення лідерського стилю Р. Бейлза-К. Шнейер, модифікація Т. В. Бендас
Методика вивчення лідерського і тендерного стилів веління менеджера А. Кенн і?. Зігфріда, модифікація Т. В. Бендас
Тренінгове вправу «Ділові переговори чоловіків і женшин» (розроблено К. Джонсон (Johnson, 1994), модифікація Т. В. Бендас)
Предметний покажчик
Гендерна психологія: