Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Функціональні вимоги до сервера Інтегрованої первинної бази даних

Позначений в підзаголовку сервер призначений для: управління Інтегрованої первинною базою даних ІКС ; організації доступу до інформаційних ресурсів ІКЦ локальних і віддалених користувачів;

організації взаємодії з інформаційними ресурсами інших ІКЦ і систем;

сполучення з автоматизованими інформаційними системами органів державної влади;

інтеграції інформації, що надходить від різних джерел;

ведення власних тематичних інформаційних ресурсів. За ним "закріплено" забезпечення цілого ряду функцій, в тому числі:

централізоване інформаційно-довідкове обслуговування користувачів;

зберігання та підтримка в актуальному стані інформаційних фондів ІКС (метаінформації , центральних баз даних і т. п.);

засоби сполучення з Web-сервером; управління розподіленими базами даних; забезпечення безпечного доступу та зберігання інформації; збір, тематична класифікація та надання користувачам ІКС оперативної інформації від зовнішніх джерел інформації;

паралельний доступ до колективних ресурсів багатьох користувачів;

інформаційне сполучення й тиражування баз даних; ведення розподілених колективних баз даних і архіву, а також ієрархічного словника- довідника, що забезпечує облік інформаційних об'єктів ІКЦ;

управління інформаційними ресурсами в режимі підвищеної надійності, готовності та безпеки.

Функціональні вимоги до сервера первинної бази документів

Основними функціями цього сервера є: управління документами, що містять факти, тексти, зображення, звук, графіку, таблиці та інші об'єкти; контроль видачі та повернення документів; управління структурними компонентами документів; організація тематичних папок і гіпертекстових посилань документів;

створення електронної копії документа і керування образами документів;

багаторівневий захист доступу до документам; адміністрування базою документів і архівом; контроль за змінами тексту документа і відстеження його версій, архівування;

комбінований Атрібутний і повнотекстовий пошук на основі різних методів індексування;

робота в тісному взаємозв'язку з системами обробки зображень, автоматизації ділових процесів, управління архівами документів на оптичних носіях.

Сервер корпоративної бази документів повинен забезпечувати: введення і обробку документів з паперових носіїв; ведення тезауруса і словника даних, супровід системних бібліотек та інших утилітарних завдань;

роботу з текстовими даними в режимах редагування та індексування;

створення страхових копій та їх використання для відновлення баз документів;

обмеження доступу користувачів до окремих полів записів файлів баз документів; пару з Web -сервером.

Функціональні вимоги до сервера доступу до інформаційних ресурсів

Даний сервер покликаний забезпечувати:

реалізацію Web-технології доступу до інформаційних ресурсів;

інтеграцію інформаційних ресурсів ІКС на основі Web-технології;

єдину прозору середу доступу до інформаційних об'єктів;

єдину адресацію необхідних користувачеві ресурсів;

виконання запитів користувача як в режимі on-line, так і off-line за допомогою засобів електронної пошти;

класифікацію інформації;

повнофункціональне взаємодію з ІАС ІТКМ.

Функціональні вимоги до сервера електронної пошти

Повідомленням електронної пошти ІКЦ можуть бути текстовий файл, графіка, зображення, виконавчі модулі програм, голосові повідомлення, факсимільні повідомлення, телексні повідомлення, і в цьому зв'язку сервер повинен:

формувати і пересилати повідомлення, що містить дані різних типів - текстових, бінарних, графічних і т. д.;

зберігати повідомлення, прийняті для абонентів, до моменту їх активізації;

вести реєстрацію абонентів;

відправляти повідомлення в будь-яку кількість адрес однією операцією;

забезпечувати накопичення , зберігання, маршрутизацію і видачу електронних повідомлень (електронний поштамт);

прив'язувати операцію відправлення повідомлення до подій різного характеру і до часу;

керувати проходженням повідомлення та його прийомом; отримувати відомості про доставку повідомлення кінцевому абоненту; здійснювати захист інформації користувача засобами шифрування;

здійснювати захист службової інформації накладенням маски, пов'язаної з конкретним абонентом, на фактографическую службову інформацію;

отримувати інформацію довідкового характеру про абонентів системи;

підписувати інформацію електронним підписом для забезпечення її достовірності.

Функціональні вимоги до сервера корпоративного електронного документообігу

На цей сервер покладено: управління потоками робіт в ІКС; ведення електронних форм документів; взаємодія з Web-сервером ІКЦ;

забезпечення технології колективної роботи в ІКС з підготовки та узгодження документів.

В системі повинні моделюватися як вільні технології пересилання документів, коли немає усталених маршрутів і бажано здійснити послідовну або паралельну розсилку, їх адреси вибирають з деякого списку, призначити час робіт, переглянути їх статус і т. д. , так і фіксовані способи переміщення документів між співробітниками, коли виконання робіт розписано за ролями, документам, часу їх обробки, задані маршрути їх руху.

Функціональні вимоги до сервера колективно використовуваних комунікаційних додатків

згадували вище сервер призначений для організації: взаємодії по мережі та електронної пошти; сервісу загальносистемних технологій обробки інформації (статистичної, документальної та т. д.);

обробки даних, які можуть поступити як з інформаційних джерел самого ІКЦ, так і з зовнішніх джерел;

доступу та передачі результатів обробки інформації користувачам .

Функціональні вимоги до комплексу адміністрування

та управління

Даний комплекс повинен забезпечувати: моніторинг роботи всіх компонентів ІКЦ; безпека функціонування ІКЦ; архівування даних та оптимізацію їх зберігання; підтримку оптимального і надійного функціонування ІКЦ.

Засоби адміністрування та управління ІКЦ діляться на засоби управління: а) комунікаційним і каналообразующей-щим обладнанням; б) управління програмним, інформаційним і апаратним забезпеченням ІКЦ. Кошти повинні забезпечувати:

управління конфігурацією мережі та її змінами, що включає реєстрацію пристроїв і об'єктів, що працюють в ІКЦ, їх місце розташування, мережеві адреси і ідентифікатори, управління параметрами системного програмного забезпечення, підтримання схеми мережі;

управління надійністю, що передбачає обслуговування журналу помилок та ведення їх статистики, виявлення несправностей і збоїв, визначення способів їх усунення та приведення системи в працездатний стан;

управління продуктивністю, пов'язане із засобами накопичення статистичної інформації, оцінкою пропускної спроможності та завантаження інформаційно-обчислювальної системи, плануванням її розвитку;

управління безпекою, що припускає контроль доступу і збереження цілісності інформації в системі. Сюди відносяться функції ідентифікації користувачів, управління, підтримка ключів шифрування, управління повноваженнями, паролями і з'єднанням з зовнішніми мережами;

моніторинг роботи мережі, що забезпечує реєстрацію використання інформаційних ресурсів і пристроїв мережі.

Засобам управління програмним, інформаційним і апаратним забезпеченням ІКЦ визначені наступні функції:

облік використовуваного обладнання, програмного та інформаційного забезпечення;

автоматизоване поширення та інсталяція (установка) програмного забезпечення;

дистанційне виявлення збоїв і усунення їх наслідків; контроль за функціонуванням додатків; генерація повної карти обчислювальної мережі ІКС; управління конфігурацією ІКЦ та змінами в ній. Одна з головних "обов'язків" ІКЦ - здійснювати адміністрування. Це поняття вбирає в себе: розподілене управління, логічний репозитарій, засоби мережевого моделювання та опису відносин між елементами, автоматичний розподіл пристроїв і моніторинг вузлів в режимі реального часу, візуальне відображення маршрутів мережевого трафіку, конфігурування мережевих пристроїв.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Функціональні вимоги до сервера Інтегрованої первинної бази даних "
 1. Склад інформаційно-комунікаційного центру
  функціональних комплексів, що реалізують багаторівневу клієнт-серверну архітектуру: комунікаційний комплекс взаємодії з мережею інтегрального обслуговування ІТКМ , корпоративними мережами ІАЦ та інформаційних систем органів державної влади; сервер первинної бази даних, сервер первинної бази документів, сервер доступу до інформаційних ресурсів; сервер електронної пошти;
 2. Інтегрована первинна база даних ІКС
  вимоги по термінах і порядку подання звітності та методичні вказівки з питань обліку. Інформаційні ресурси Держкомстату включають такі основні групи інформаційних фондів: міжгалузеві, галузеві, проблемно-орієнтовані, а також регістри, субрегістри. Міжгалузеві інформаційні ресурси містять статистичну інформацію за основними показниками, що дозволяє
 3. Структура інформаційно-комунікаційної мережі
  функціональних вимог і реальних в даний момент програмно-технічних рішень. Необхідно мати на увазі, що це основний елемент, інтегруючий ІТКМ в інформаційний простір органів державної влади. Перший набір вимог визначає комунікаційне взаємодія з іншими корпоративними мережами органів державної влади, зовнішніми інформаційними ресурсами і зовнішніми
 4. Загальна схема обміну інформацією в ІТКМ
  серверів додатків кожного з ІКЦ. Інформаційно-комунікаційна мережа Будучи складовою частиною ІТКМ, мережа забезпечує безпечне і надійне інформаційне сполучення інформаційно-комунікаційних систем органів державної влади всіх рівнів та інформаційно-аналітичних підсистем, надаючи їм набір інформаційних та телематичних послуг (рис. 41). На відміну від СІО, мережа
 5. Трирівнева технологія обробки інформації в ІТКМ
  функціональних підсистем третього рівня, як правило входять до складу федеральних, відомчих і регіональних інформаційних систем і ситуаційних центрів . На рівні підтримки процесів прийняття рішень (DSS) здійснюється аналіз та експертна оцінка інформації, її візуалізація та мультимедійне представлення у вигляді, зручному для сприйняття тими, хто приймає рішення або готує
 6. 4.3. Технологія доступу до інформаційних ресурсів ІТКМ
  функціональним призначенням, а також принципами представлення та організації інформації. Бази даних та документів Центрального та регіональних сховищ інформації ІТКМ-1 повинні включати інформацію для наступних інформаційно-аналітичних підсистем: Макроекономіка; Фінанси і кредит; Соціальна сфера; Федерація і регіональна політика; Матеріали засобів масової інформації. На
 7. 4.4. Архітектура ІТКМ
  функціональних можливостей суперсерверов при одночасному зниженні їх вартості, поява нових високошвидкісних мережевих архітектур (Fast Ethernet, FDDI, ATM) дають підставу вважати найбільш важливою тенденцією розвитку інформаційних систем нового покоління перенесення центру ваги системи з ЛВС робочих станцій-клієнтів на мережу суперсерверов. За цим сценарієм все більша частина навантаження по
 8. Структура інформаційних об'єктів і показників Інтегрованої первинної бази даних ІКС
  функціональним призначенням. Крім показників і об'єктів, інформація з яких безпосередньо зберігається в базі даних, є обчислювані показники і обчислювані об'єкти - угруповання. Способи їх отримання задаються формулами, з використанням базових понять моделі. Основними в моделі інформаційних ресурсів ІКС є: відносини входження, що визначають підпорядкованість одного
 9. Система забезпечення інформаційної безпеки
  функціонально на службу адміністрування інформаційно-комунікаційної мережі, інформаційно-аналітичної системи, системи інформаційної безпеки. Функція регулювання взаємодії трьох підсистем адміністрування, уніфікації технічних, технологічних і правових рішень ІТКМ покладається на службу адміністрування, управління та технологічного обслуговування. Для зниження
 10.  Склад і структура ІКС
    функціональними можливостями і передбачає використання загальноприйнятих стандартів. Головні принципи побудови ІКС - відкритість, простота управління та адміністрування, модульність, захищеність дозволяють досягти необхідної надійності функціонування при оптимальному співвідношенні таких параметрів, як вартість, продуктивність і можливості еволюційного розвитку. В цілому
 11.  Об'єкти авторських і суміжних прав
    бази даних та охорони прав публікатора (див. далі). Крім того, такий об'єкт суміжних прав, як «передачі організацій ефірного та кабельного мовлення» був перейменований в «мовлення організацій ефірного або кабельного мовлення». Таким чином, система авторських і суміжних прав в Російській Федерації з 1 січня 2008 р. буде виглядати наступним чином: Охорона «нетворчих» баз даних Виходячи
 12.  Захищений гетерогенний, тобто змішаний, інформаційний обмін.
    вимог щодо забезпечення захисту КріптоПро-цедур від НСД на окремому комп'ютері-кріптосервере зробити значно легше, ніж на різних, часом екзотичних серверних платформах; забезпечується легкість використання СКЗИ для самих різних структур реалізації прикладних процесів і для самих різних апаратно-програмних платформ, так як замість вбудовування програмних СКЗИ досить
 13.  Цілі інформатизації Ради Федерації і призначення Інформаційно-комунікаційної системи
    функціональні підсистеми Згідно з класичною схемою побудови АСУ розглянуту нами систему можна що з двох основних частин: функціональної і забезпечує. Перша визначається складом і змістом функціональних підсистем і завдань, що вирішуються в інтересах користувачів, друга - включає технічне, програмне, інформаційне, технологічне та
 14.  3.3.2. Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення роботи Державної Думи
    вимогам відмовостійкості, надійності функціонування і забезпечують захист інформації від несанкціонованого доступу. Комп'ютерна мережа Державної Думи складається з 72 Ethernet-сегментів з пропускною здатністю 10 Мбіт / с кожен і двох зіркоподібних волоконно-оптичних FDDI-кілець зі швидкістю 100 Мбіт / с кожне. Кількість підключаються абонентів мережі досягає 2048, в тому числі
 15.  Системи інформаційних агрегатів
    функціонально та інформаційно пов'язаних об'єктів ОУ (комплекси галузей, міністерств, комітети, відомства, республіки, області, краю, міста та ін.) Ці системи об'єктів організаційного управління (СОУ) адекватно можуть відображатися моделями систем ІА. Для опису систем об'єктів ОУ моделлю систем ІА (СІА) необхідно визначити: цілі Цс (1) СОУ, плани ITc (t) СОУ, керуючі сигнали (рішення)
 16.  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
    сервер КС - комп'ютерна мережа КСА - комплекс засобів автоматизації КСЦ - комунікаційно-довідковий центр КХД - корпоративне сховище даних ЛОМ - локальна обчислювальна мережа ЛПР - особа, яка приймає рішення НСД - несанкціоноване дію НТІ - науково-технічна інформація ОАСУ - галузева АСУ ЗДАС - Загальнодержавна автоматизована система збору і обробки інформації для