Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності

Основними функціями (напрямами) правоохоронної діяльності є: 1)

конституційний контроль, 2)

правосуддя; 3)

організаційне забезпечення діяльності судів; 4)

прокурорський нагляд і інші напрямки діяльності прокуратури; 5)

виявлення і розслідування злочинів: -

попереднє слідство, -

дізнання, -

оперативно-розшукова діяльність; 6)

кримінально-виконавча діяльність; 7)

нотаріальні дії ; 8)

юридична допомога і захист у кримінальних справах (надання юридичних послуг).

У літературі згадується і про інших напрямках правоохоронної діяльності: -

судочинство (кримінальний процес); -

забезпечення безпеки; -

охорона громадського порядка14; -

провадження у справах про порушення митних правил; -

провадження у справах про податкові правопорушення; -

контррозвідувальна діяльність;

20 -

зовнішня розвідка.

Деякі з них певною мірою дублюють ряд вищенаведених напрямків правоохоронної діяльності (наприклад, правосуддя - це складова частина судочинства, і притому саме судочинство здійснюється з метою вирішення завдань що стоять перед правосуддям). Інші не увійшли у зміст рекомендованої Радою з правознавства УМО університетів РФ

21

Програмі дисципліни «Правоохоронні органи», на основі якої підготовлений справжній підручник.

Основні напрямки правоохоронної діяльності взаємозалежні один з одним. Так, різновидом правосуддя є правосуддя, здійснюване в рамках конституційного провадження. Конституційне ж виробництво - це основний вид конституційного контролю. Правосуддя з кримінальних справах передують виявлення і розслідування злочинів з одночасним здійсненням захисту (юридичної допомоги) та прокурорського нагляду, після ж звершення акту правосуддя по уголов-ному справі, здійснюється кримінально-виконавча діяльність.

Аналогічним чином взаємопов'язані напрямки правоохоронної діяльності, реалізовані поза діяльності, обумовленої виявленням ознак злочину.

1.2 Загальна характеристика правоохоронних органів. Коло державних і недержавних органів, що виконують правоохоронні функції

Ознаки правоохоронного органу: 1)

правова регламентація його статусу та діяльності; 2)

стоять перед ним завдання - захист (охорона, забезпечення) прав, свобод і законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави в цілому, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, забезпечення безпеки, законності та (або) правопорядку, боротьба із злочинністю; 3)

наявність у його розпорядженні засобів (передбачених за-

22

Коном повноважень), що дозволяють вирішувати зазначені завдання.

Таким чином, правоохоронним органом є установа, а в деяких випадках посадова або інша особа (наприклад, суддя, слідчий, який надає юридичну допомогу громадянин), яке відповідно до закону зобов'язана і має право захищати права, свободи, законні інтереси фізичних (юридичних) осіб, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, держави в цілому і (або) забезпечувати законність і правопорядок.

До числа правоохоронних органів прийнято відносити: 1)

Конституційний Суд РФ, 2)

Конституційні, Статутні суди суб'єктів Російської Федерації) ; 3)

суди загальної юрисдикції (Верховний Суд РФ, Верховні суди республік, окружні, обласні, міські (у містах Москва, Санкт-Петербург) суди, суди автономних округів та автономної області, районні та міські суди, мирові судді), 4)

арбітражні суди (Вищий арбітражний Суд РФ, федеральні арбітражні суди округів, (арбітражні касаційні суди), арбітражні апеляційні суди, арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації); 5)

органи прокуратури (Генеральна прокуратура РФ, прокуратури суб'єктів Російської Федерації, районні, міські прокуратури, військові прокуратури, прокуратури на залізничному, водному і повітряному транспорті, інші спеціалізовані прокуратури); 6)

Міжнародний комерційний арбітражний суд; 7)

Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації; 8)

Третейські суди для вирішення економічних спорів; 9)

Міністерство юстиції РФ; 10)

Судовий департамент при Верховному суді РФ; 11)

органи попереднього слідства (слідчих органів внутрішніх справ , Федеральної служби безпеки, прокуратури і федеральних органів податкової поліції); 12)

начальників слідчих відділів (органів внутрішніх справ, Федеральної служби безпеки, прокуратури та органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин); 13)

органи дізнання (органи внутрішніх справ, органи федеральної служби безпеки, прикордонні органи федеральної служби безпеки, федеральні органи державної охорони, органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, митних органи РФ, органи Служби зовнішньої розвідки РФ, органи Міністерства юстиції РФ, органи Державної протипожежної служби, Головний судовий пристав РФ; головний військовий судовий пристав; головні судові пристави суб'єктів Російської Федерації, їх заступники; старші судові пристави; старші військові судові пристави; старші судові пристави Конституційного Суду РФ , Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ; командири військових частин, з'єднань; начальники військових установ або гарнізонів; капітани морських суден; керівники геологорозвідувальних партій і зимівлі; глави дипломатичних представництв та консульських установ Російської Федерації); 14)

нотаріат; 15)

адвокатуру (Федеральна палата адвокатів РФ, адвокатські палати, адвокатські утворення першої ланки);

23

16) деякі інші правоохоронні органи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності "
 1. Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004

 2. 1.1 Правоохоронної діяльності, її основні ознаки та поняття, завдання і цілі
  спрямованість. Правоохоронна діяльність спрямована на захист прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів будь-яких суб'єктів правовідносин, на забезпечення безпеки, законності і правопорядку, а також на боротьбу із злочинністю. 2. Правоохоронна діяльність складається з рішень і дій, здійснюваних (прийнятих) уповноваженими на те законодавством
 3. Глава 2. Законодавство та інші правові акти про правоохоронні органи
  правоохоронних
 4. Глава 1. Основні поняття, предмет і система дисципліни «Правоохоронні органи»
  Глава 1. Основні поняття, предмет і система дисципліни «Правоохоронні
 5. Основні соціальні функції мистецтва
  функціонально. Перерахуємо і дамо коротку характеристику функцій мистецтва, які взаємопов'язані, у зв'язку з тим, що твори мистецтва існують як цілісний феномен. суспільно-перетворююча та компенсаторна функції (мистецтво як діяльність і як розрада); пізнавально-евристична функція (мистецтво як знання та просвіта); художньо-концептуальна функція (мистецтво як
 6. 3.3. Забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній сфері та при виникненні надзвичайних ситуацій
  функції, судових органів, їх інформаційно-обчислювальних центрів, науково-дослідних установ і навчальних закладів, що містять спеціальні відомості та оперативні дані службового характеру; інформаційно-обчислювальні центри, їх інформаційне , технічне, програмне та нормативне забезпечення; інформаційну інфраструктуру (інформаційно-обчислювальні мережі, пункти
 7. Вступне слово
  функцій Міністерства юстиції РФ; - діючих в Міністерстві юстиції РФ структурних підрозділів ; - завдань Головного управління виконання покарань Міністерства юстиції РФ; - засобів прокурорського нагляду; - нотаріальних дій та ін Даний підручник підготовлений на основі аналізу Конституції РФ, федеральних конституційних законів, федеральних законів, законів РФ,
 8. В.Н. Литовкіна, Е.А. СУХАНОВ, В.В. ЧУБАРОВ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / М.: Статут. - 731 стор, 2008

 9. Від автора
  функціонально-правової складових правового статусу кожного з державних та інших органів, а також громадян, діяльність яких хоч якимось чином спрямована на охорону (забезпечення, захист) прав і законних інтересів юридичних, фізичних осіб та держави в цілому. Але не прийдемо ми в цьому випадку до ситуації, коли навчальний процес буде штучно невиправдано ускладнений?
 10. ФУНКЦІЇ ЕТИКИ
  функція етики. «Любов до Близького». Функція нормалізації моралі і поведінки в суспільстві. Функція категоричної заборони морального і фізичного насильства над особистістю і суспільством. Функція позитивних взаємовигідних комунікацій (спілкувань). Функція граничної терпимості до чужих достоїнств і недоліків (смакам, ідеалам і т. д.) Функція єдності моралі і різноманіття звичаїв. Функція розумною
 11. § 8. Артефакти першого роду.
  функція - задоволення таких потреб як потреби в їжі, одязі, житлі, засобах зв'язку і пересування, засобах медичної допомоги та ряду інших подібних їм. Коло цих артефактів, їх кількість, якість, ефективність та інші характеристики змінюються від епохи до епохи, від цивілізації до цивілізації, від суспільства до суспільства. Часто артефакти першого роду включають в себе деталі, риси,
 12. Лінійний механізм стимулювання
  функція підприємства дорівнює різниці стимулів 1yi і витрат ji (yi, ri), тобто fi (l, yi) = lyi - ji (yi, ri). При гіпотезі слабкого впливу аналіз механізму стимулювання аналогічний аналізу механізму плати за ризик. Для того, щоб переконатися в цьому, досить порівняти цільові функції. Тому й висновки будуть аналогічні. А саме, якщо механізм призначення нормативу 1 і планованих рівнів