НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські науки → 
Філософія мови
ФІЛОСОФІЯ МОВИ
Радченко Олег Анатолійович Мова як міросозіданіе: лінгвофілософском концепція неогумбольдтіанства. Изд. 2-е, испр. і доп. - М.: Едиториал УРСС,. - 312 с. (Історія лінгвофілософской думки.) 2005

Пропонована монографія являє собою досвід аналітичного опису неогумбольдтіанского мовознавства - одного з найбільш значних напрямків у сучасному німецькому та європейському мовознавстві. В роботі дається характеристика основних положень неогумбольдтіанской філософії, соціології та психології мови, які отримали найбільш глибокий розвиток у працях Й. JI. Вайсгербера та його учнів. Книга вперше у вітчизняному мовознавстві всебічно висвітлює це лінгвістичне протягом, багато в чому визначило розвиток лінгвістики другої половини нашого століття.

Монографія розрахована на фахівців з загального мовознавства, філології та філософії.