НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські науки → 
Філософія науки
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
А.І. Зеленкова Філософія та методологія науки: навч. посібник для аспірат ов / А.І. Зе Ф56 Лєнков, Н.К. Кисіль, В.Т. Новиков [и др.]; під ред. А.І. Зеленкова. - Мінськ: Асагом. - 384 с. 2007

Навчальний посібник з курсу «Філософія та методологія науки» для аспірантів і здобувачів розроблено фахівцями Бел держуніверситету відповідно з новою програмою цього курсу, затвердженої ВАК Республіки Білорусь 30 Грудень 2004 Книга включає струкіурно-змістовну реконструкцію лекіі-оннош курсу, а також значний обсяг різноманітних навчально-методичних матеріалів, що дозволяють організувати вивчення основних проблем курсу на сучасному науково-теоретичному та методичному рівні.

Д.Д.Мордухан-Болтовской Філософія. Психологія. Математика. М.: Срібні ніті.-560 с. 1998

Справжня книга - збірка вибраних робіт видатного російського математика і філософа Дмитра Дмитровича Мордухай-Бол Котовського (1876-1952). Враховуючи широту діапазону його інтересів - важко знайти ісгоріко-філософсько-математичну проблему, яку в тій чи іншій формі він не торкнувся у своїх численних роботах - перед укладачами стояло проблема відбору тих його статей, які найбільш адекватно відображають основні риси його творчості. До збірки включені роботи, що відображають підхід вченого до тріади; "Філософія - Психологія - Математика". Матеріали книги вперше публікуються для широкого ознайомлення.

Книга розрахована як на фахівців - філософів, математиків, психологів, викладачів шкіл і вузів. - Так і на широкого читача, що цікавиться наукою і проблемами її розвитку.

Дж. РЕАЛЕ, Д. Антисери Західна філософія від витоків до наших днів. II. Античність. - ТОО ТК "Петрополіс". - 336 с. 1995

Книга Дж. Реалі і Д. Антисери "Західна філософія від витоків до наших днів" являє собою багатотомне видання з історії філософії, перший том якого - "Античність "- перед Вами. Автори в доступній формі показали процес формування наукових ідей від античності до нашого часу; підсумовували дослідницьку роботу багатьох поколінь західних істориків філософії та культури. Призначається для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Дж. РЕАЛЕ, Д. Антисери Західна філософія від витоків до наших днів. I. Античність. - ТОО ТК "Петрополіс". - 336 с. 1994

Книга Дж. Реалі і Д. Антисери "Західна філософія від витоків до наших днів" являє собою багатотомне видання з історії філософії, перший том якого - "Античність "- перед Вами. Автори в доступній формі показали процес формування наукових ідей від античності до нашого часу; підсумовували дослідницьку роботу багатьох поколінь західних істориків філософії та культури. Призначається для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Жуков Н.І. Філософські підстави математики Мн.: Університетське. - 110 с. 1990
У складеному на основі однойменного спецкурсу навчальному посібнику дається систематичний виклад філософських основ математики. Автор висловлює оригінальну точку зору з низки дискусійних питань, висвітлення яких проте здійснюється в рамках єдиної концепції. У другому, виправленому і доповненому, виданні більш докладно обговорюються парадокси в математиці і логіці, дається їх нетрадиційна класифікація, пропонується програма спецкурсу, тематика рефератів з філософських проблем математики, література. Посібник призначений студентам вузів і аспірантам, слухачам відповідних методологічних семінарів. Доступність викладу робить книгу корисної також вчителям математики та інформатики, широкому колу читачів, які цікавляться філософією математики.
Георг Вільгельм Фрідріх Гегель ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 1990
Філософія права »Гегеля (1770 - 1831) - одна з найбільш знаменитих робіт у всій історії правової, політичної та соціальної думки. Вона помітно виділяється навіть в історичному ряду таких класичних праць з політичної та правової філософії, як «Держава» і «Закони» Платона, «Політика» Аристотеля, «Про державу» і «Про закони» Цицерона, «Государ» Макіавеллі, «Левіафан» Гоббса, «Політичний трактат» Спінози, «Про дух законів» Монтеск'є, «Про суспільний договір» Руссо, «Метафізичні початки вчення про право» Канта, «Основи природного права» Фіхте і т. д. Подальша - аж до сучасності - історична доля цього гегелівського твори переконливо продемонструвала його неминуще значення.

«Філософія права» являє собою синтез філософських і політико-правових досліджень Гегеля протягом ряду десятиліть.