Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюТехнологія буріння та освоєння свердловин → 
« Попередня Наступна »
ЖАБАГІЕВ АСЛАН МУХАМЕДІЯРОВІЧ. РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ спуск-підйомними КОМПЛЕКСУ бурових установок / Дисертація, 2002 - перейти до змісту підручника

Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу

Умовами праці називаються сукупність факторів трудового процесу та виробничого середовища, в якій здійснюється діяльність

людини.

Організація і характер трудової діяльності справляють істотний вплив на зміну функціонального стану організму людини. Різноманіття форм трудової діяльності діляться на фізичну і розумову працю.

Небезпечними і шкідливими виробничими факторами можуть бути

[114]:

1. Фізичні фактори: температура, вологість, швидкість руху повітря, теплове випромінювання; неіонізуючі електромагнітні поля і випромінювання; іонізуючі випромінювання; шум, ультразвук, інфразвук; вібрація; аерозолі переважно фіброгенного дії; освітлення (Природне і штучне); електрично заряджені частинки повітря (аероіони) .

2. Хімічні фактори: шкідливі речовини хімічної природи.

3. Біологічні фактори: мікроорганізми - продуценти, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів; патогенні мікроорганізми.

4. Фактори трудового процесу: фізична динамічна і статична навантаження; маса що піднімається і переміщуваного вантажу; число стереотипних робочих рухів; робоча поза, ступінь нахилу корпусу; переміщення в просторі; інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень; режим роботи.

Випущене в 1999 р. "Керівництво Р 2.2.755-99" [28], пропонує для оцінки умов праці, новий вид показників - показники важкості і напруженості трудового процесу. Важкість і напруженість трудового процесу характеризуються ступенем функціонального напруження організму. Воно може бути енергетичним, залежних від витрат потужності - при фізичній праці, і емоційним - при розумовому працю, коли має місце інформаційне перевантаження.

Відповідно до класифікації умови праці поділяються на чотири класи Г281: 1 - оптимальні; 2 - допустимі; 3 - шкідливі; 4 - небезпечні (екстремальні). У ці класи входять показники, що дозволяють оцінити ступінь відхилень параметрів виробничого середовища і трудового процесу від діючих гранично допустимих рівнів.

Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці не допускається, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних ситуацій. При цьому робота повинна проводиться у відповідних засобах індивідуального захисту та при строгому дотриманні режимів, регламентованих для таких робіт.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу "
 1. 1.5. Формулювання цілей і постановка завдань дослідження
  ергономічних показників бурових установок є важливим. У більшості літературних джерел пропонується робити оцінку тільки за двома показниками - це рівень шуму і вібрація. Не заперечуючи важливість цих показників, ми вважаємо, що при оцінці ергономічних показників БО необхідно враховувати показники важкості та напруженості трудового процесу, методологія розрахунку і вимірювання яких в
 2. Введення
  ергономічних чинників у процесі експлуатації бурової установки та впливу на них різних засобів механізації. Таким чином, метою даного дослідження є заповнення наявного пробілу в цьому питанні. Одним із шляхів інтенсифікації буріння свердловин є створення СПК бурових установок з більш оптимальними параметрами. Слід зазначити, що доцільність розробки методики
 3. 2. Методика розрахунку енергетичних витрат і витрат машинного часу при сіуско-іодьемних операціях за цикл буріння свердловини
  бурових установок з приводом від електродвигунів; с - 3.6 - для бурових установок з приводом від дизель-гідравлічних агрегатів; с = 4.8 - для бурових установок з приводом від дизельних двигунів з механічними трансмісіями. Однак, застосування даного методу не дозволяє виявити вплив характеристики приводу, розгалуженості кінематичної схеми і інерційно-
 4. 2.6.2. Вплив максимальної швидкості підйому незавантаженого талевого блоку при СПО на витрати машинного часу
  бурових установок вибір максимальної швидкості підйому незавантаженого елеватора здійснюють за трьома критеріями: - висока швидкість підйому не повинна порушувати і керованість системи з точки зору виключення затягування талевого блоку під кронблок при СПО; - швидкість навивки каната на барабан більше 20 м / с порушує щільність укладання каната по шарах на барабані, викликає
 5. СПИСОК * ЛІTЕPATУPИ 1.
  Показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу: Керівництво Р2.2.755-99. - М.: Федеральний центр держсанепіднагляду МОЗ Росії, 1999. - 192 с. 29. Глічев A.B. та ін Прикладні питання кваліметрії. - М.: Изд. стандартів, 1983. 30. ГОСТ 4543-71 Прокат з легованої конструкційної сталі. Технічні умови. -
 6. 1.2. Стан проблеми оцінки якості бурових установок
  ергономічні показники оцінюються тільки по шуму і вібрації, в той же час немає оцінки тяжкості і напруженості праці членів бурової бригади в процесі проводки свердловини; немає оцінки технологічності бурових комплексів, т. е. немає порівняльної оцінки витрат на виготовлення складальних одиниць бурових установок з витратами при їх експлуатації і т.д. Огляд існуючих методів оцінки якості
 7. 2.6.5. Вплив типу приводу бурової установки на енергетичні витрати при СПО
  бурові установки БО 2500-Еа ЕУ, ЛДУ) Як видно з даних рисунка, закономірність зміни використовуваної потужності при розгоні З ПК з дізельгідравліческім приводом істотно відрізняється від двох інших, що пояснюється особливостями характеристики ТТК. і його к.к.д. На рис. 2.25-2.28 представлені залежності енерговитрат в періоди розгону, усталеного
 8. 1.1. Технічний рівень сучасних бурових установок, що випускаються в Російській Федерації
  показників при бурінні вертикальних і похило - спрямованих свердловин. За допомогою цих установок створюється фонд свердловин, який і забезпечує основну видобуток нафти і газу та Росії Передові інженерні та конструкторські рішення, що не мають аналогів у світовій практиці, реалізовані Уралмашзавод в установках БО ЗОООЕУК, БО 3000ЕУК-1 (з ешелонів розташуванням лебедочного та насосного
 9. Додаток А Приклад визначення реологічних параметрів циркулюючого бурового розчину
  бурового розчину, описуваного бінгамовской моделлю рідини, при бурінні свердловини № 68 Середньо-Надимскій при наступних вихідних даних: глибина вибою Н , м 3356 глибина залягання пласта з мінімальним тиском поглинання Н ", м 3300 тиск поглинання Рп, МПа 37,9 середньозважений радіус свердловини
 10. 3. Визначення довговічності (ресурсу) планетарної коробки зміни передач 3.1. Оцінка довговічності (ресурсу) зубчастої передачі
  показник ступеня кривої контактної витривалості змінюється в інтервалі 4 <ри <9 для термоулучшенних коліс і 6 Ян ^ 9 - для зубчастих коліс з поверхневим зміцненням. Нижні значення показника ступеня відносяться до початкових стадіями прогресуючого викришування, верхні - переходу до граничного стану. Чим вище допускаемая ступінь пошкоджень, тим вище умовний межа витривалості і
 11. 3.3. Розрахунок довговічності (ресурсу) зубчастої передачі приводу лебідки бурової установки БО 2500-ЕПБМ1 на вигин
  показник кривої втоми, встановлюється: для зубчастих коліс з однорідною структурою матеріалу, включаючи загартовані при нагріванні ТВЧ з наскрізною загартуванням, і зубчастих коліс зі шліфованої перехідною поверхнею, незалежно від твердості і термообробки цр = 6; для зубчастих коліс азотованих, а також цементованих і нітроцементірованних з нешліфований перехідною поверхнею цр = 9;
 12. Методика оцінки тяжкості трудового процесу
  показниками важкості трудового процесу є: фізична динамічне навантаження , маса що піднімається і переміщуваного вантажу вручну, стереотипні робочі руху, статичне навантаження, робоча поза, нахили корпусу і переміщення в просторі. Кожен із зазначених факторів трудового процесу для кількісного вимірювання та оцінки вимагають свого підходу. 1. Фізична
 13. 2.5.2. Оцінка витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони за цикл проводки свердловини буровою установкою БО 2500-ДГУ
  показники буріння "типової свердловини" рівними'тпх - 2500 м, КСВ = 50 м, тс = 0.6 і кількість підйомів бурильної колони з N свічок за цикл буріння свердловини 5Я за формулою (2.50), і підставивши ці значення у формули (2.51) і (2.52), отримаємо сумарні витрати машинного часу на підйом бурильної колони з N свічок за цикл буріння свердловини, представлені на рис. 2.6. Загальні витрати
 14. Додаток В \ кт промислових випробувань методу визначення реологічних характеристик бурового розчину за даними буріння
  бурового розчину за даними буріння (Патент РФ № 2185611 від 19.09.2000 р.) при бурінні свердловин: № 118.2, № 122.4, № 1233, № 203.4, № 206.3, № 210.7, № 213.1 Заполярного НГКР; № П. 68 Середньо-Надимскій; № Р . 742 Урень-Гойська. Визначення реологічних параметрів за пропонованим методом засновано на тради-ційної реометрії бурових розчинів і дозволяє обчислити середньозважені значення
 15. 3.2 Розрахунок довговічності (ресурсу) зубчастої передачі приводу лебідки бурової установки БО 2500 - ЕПБМ1 на контактну витривалість
  бурових установках почали застосовувати трансмісії з планетарною передачею. Основними перевагами планетарної передачі є великі передаються крутний моменти і її широкі кінематичні можливості, які дозволяють використовувати передачу як редуктор з постійним передавальним відношенням, як коробку швидкостей із змінним передавальним відношенням за рахунок почергового гальмування