Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В. . Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік)., 2005 - перейти до змісту підручника

38. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ

Для дослідження тієї чи іншої психологічної проблеми використовується відповідна система прийомів і правил дослідження - методика конкретного дослідження. Вона передбачає певну структуру дій: висування гіпотези, вибір експериментального прийому і відповідного матеріалу, виділення контрольних і експериментальних груп випробовуваних, визначення вмісту серій експерименту, статистична і теоретична обробка експериментального матеріалу і т.
п.

В експериментальному дослідженні можливі появи артефактів - відхилень від нормальної закономірності. Вони виникають через порушення в проведенні експерименту або через дефекти експериментальної методики. Зокрема, результати можуть бути порушені дією на випробуваного навіювання. Для максимального зменшення впливу артефактів може використовуватися подвійний сліпий досвід.

Даний підхід являє собою експериментальну процедуру, яка характеризується тим, що в невіданні про сенс і особливості проведення експерименту залишається не тільки випробуваний, але і експериментатор, який його проводить.

За рахунок таких умов виключається можливість впливу експериментатора на результати експерименту і підвищуються показники його об'єктивності. Зокрема, подібні умови можуть моделюватися допомогою комп'ютера. X

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "38. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ"
 1. 3? б Експериментальна перевірка адекватності запропонованої моделі.
  Експериментальні дані сушки кальциту в БСУ (див. Додаток), Коефіцієнти А]
 2. 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  експериментальних методів, що прийшли на зміну інтроспекції, і формування особливого предмета психології людини, основними ознаками якого стали діяльнісна активність і присвоєння суспільно-історичного досвіду. Психологія як самостійна наука утвердилася лише наприкінці XIX в., Після того як отримала експериментальну базу і природничо-наукову фізіологічну основу. Згодом,
 3. 37. МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ I
  експериментальна страті-'гія, яка представляє собою дослідження певних характеристик того чи іншого процесу, має метою виявлення його інваріантних ознак, без активного включення в сам процес. Спостереження може бути орієнтоване на реєстрацію ак-I тов поведінки і фізіологічних процесів і, як правило, виступає в якості попереднього етапу перед плануванням і
 4. 2. Становлення вікової психології як науки
  експериментальної психології. Період накопичення емпіричних даних про розвиток дитини (В. Прейер, В. Штерн, Ж. Піаже, Н. А. Рибніков та ін) змінився періодом експериментального дослідження розумового розвитку дітей. Вже з 908 р. починається тестове обстеження дітей, з'являються вимірювальні шкали розумового розвитку. Наступний етап у розвитку вікової психології пов'язаний із спробою
 5. 3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень
  експериментальні дослідження з використанням методики ра-ционального планування багатофакторного експерименту. План експери-мента складений за шести факторам на п'яти рівнях. Дослідження проведе-ни в лабораторних умовах за технологічною схемою, що включає лише основну і контрольну флотації сульфідів (рис. 4). Рис. 4. Технологічна схема проведення експерименту
 6. 39. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  експериментального дослідження є: 1) лабораторний експеримент; 2) природний експеримент. Лабораторний експеримент - дослідницька стратегія, яка заснована на моделюванні діяльності індивіда в спеціальних умовах. Провідною ознакою лабораторного експерименту є забезпечення відтворюваності досліджуваної характеристики та умов її проявів. Зазвичай він проводиться в
 7. Чи можлива експериментальна перевірка теорії струн?
  Експериментальну перевірку, необхідні нові успішні передбачення, проте їх досить складно зробити, враховуючи комплексний характер теорії. Можна сказати, що теорія струн ще не вийшла з «дитячого віку», за висловом Бартона Цвейбаха, «не так-то просто зробити прогноз, грунтуючись на теорії, яка сама ще не закінчена і не володіє прийнятої інтерпретацією». Проте чисто
 8. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  експериментальний результат; Yt - теоретичний (розрахунковий) результат; Yep - середнє експериментальне значення; R - коефіцієнт нелінійної множинної кореляції. Результати розрахунку коефіцієнта кореляції і його значущості за даними табл. 3 і точковим графіками наведено в табл. 38. Як бачимо, всі приватні залежності виявилися значущими. Використовуючи формулу (3.1),
 9. Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність
  експериментальні, експертні та «життєві» критерії. а) Експериментальна валідність. Оцінка експериментальної валідності обмежена у зв'язку з відсутністю подібної методики. Проте нам вдалося отримати значиму кореляційний зв'язок за деякими шкалами опитувальника, використовуючи окремі шкали інших опитувальників: опитувальника А. Я. Варги і опитувальника PARI. На вибірці 55 людина отримані
 10. Додаток В \ кт промислових випробувань методу визначення реологічних характеристик бурового розчину за даними буріння
  експериментальних даних, за даними буріння, розрахунки тисків нагнітаючи-ня проведені на основі експериментальних реологічних характеристик отриманих за даними буріння. Вони показали хорошу збіжність з фактичними тисками нагнітаючи-ня в свердловині. Дана методика може бути рекомендована до використання для контролю забійного тиску при бурінні свердловин, уточненого розрахунку
 11. 3.1 Розробка моделі процесу сушіння в БСУ.
  Експериментальних даних видно [9], що 1-й етап сушки являє собою процес, де швидкість сушіння практично не залежить від часу. Цей етап, як показують експерименти, є найтривалішим за часом і являє собою власне сушку, тобто випаровування вологи з матеріалу (див. п.п. 1.1). Грунтуючись на припущенні про незмінність швидкості сушіння в часі і застосуванню
 12. 1.6 Моделі для коефіцієнта теплової передачі.
  Експериментальних досліджень з тим, щоб удосконалити співвідношення для об'ємного коефіцієнта теплової передачі. Співвідношення, отримані в ході цих досліджень, все ще широко використовуються. Як стверджує МакКормік [2 9] більшість відносин, що виражають розглянутий коефіцієнт, може бути зведене до формули: Uv = ^ Gn, (1.7) де G - швидкість маси сушить повітря, кг / год * м2; D
 13. 3. Методи дослідження вікової психології
  дослідження, в процесі якого ми самі викликаємо цікавлять нас психічні явле-ня і створюємо умови, необхідні і достатні для прояву і вимірювання зв'язків досліджуваних змінних між собою і обставинами життя дитини. Розрізняють лабораторний (проводиться у спеціально створених умовах, з апаратурою) і природний експеримент (проводиться в звичайних умовах
 14. 3.1. Розробка технологічного режиму основного циклу флотації 3.1.1. Методика проведення експерименту
  експериментальних досліджень по встановленню режиму основного циклу флотації позабалансовому руди Жірекенского місце-народження використана методика раціонального планування многофак-торного експерименту
 15. Тема 6. Основні напрямки в мистецтві ХХ століття
  експериментального мистецтва, а також з'ясувати, форма чи зміст художнього твору стають предметом експерименту художника ХХ в. Необхідно перерахувати імена майстрів світового мистецтва і проаналізувати їх творчі долі. Доцільно з'ясувати стан мистецтва кінця ХХ