НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологія → 
Експериментальна психологія
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Нікандров В.В. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с. 2003

У підручнику експериментальна психологія розглядається як самостійна наукова дисципліна, що розробляє теорію і практику психологічного дослідження та має в якості основного предмета вивчення систему психологічних методів. Психологічне дослідження представлено як специфічний процес наукового пізнання зі своєю логікою і фазами розвитку. У систематизованому вигляді наведена сукупність використовуваних в психології методів. Розглянуто як процесуально-практичні, так і теоретико-методологічні аспекти способів отримання, обробки та інтерпретації психологічних відомостей. Основна увага приділена емпіричним методам психології.

Книга призначена для професійних психологів будь-якої спеціалізації, а також для студентів, аспірантів і слухачів псіхологіческіхвузов і факультетів.