Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія
ЗМІСТ:
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003

У підручнику експериментальна психологія розглядається як самостійна наукова дисципліна, що розробляє теорію і практику психологічного дослідження та має в якості основного предмета вивчення систему психологічних методів. Психологічне дослідження представлено як специфічний процес наукового пізнання зі своєю логікою і фазами розвитку. У систематизованому вигляді наведена сукупність використовуваних в психології методів. Розглянуто як процесуально-практичні, так і теоретико-методологічні аспекти способів отримання, обробки та інтерпретації психологічних відомостей. Основна увага приділена емпіричним методам психології.

Книга призначена для професійних психологів будь-якої спеціалізації, а також для студентів, аспірантів і слухачів псіхологіческіхвузов і факультетів.

Введення
Глава 1. ОБСЯГ ПОНЯТТЯ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Глава 2. З ІСТОРІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Частина I ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ Про психологічне дослідження
Глава 3. ВИДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Глава 4. ЕТАПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
4.1. ЗАГАЛЬНА СХЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
4.2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
4.3. Висунення гіпотези
4.4. ПЛАНУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
4.5. ЗБІР ДАНИХ 4.5.1. Загальне поняття про даних
4.6. ОБРОБКА ДАНИХ 4.6.1. Загальне уявлення про обробку
4.6.2. Первинна обробка
4.6.3. Вторинна обробка 4.6.3.1. Загальне уявлення про вторинній обробці
4.6.3.3. Заходи мінливості (розсіювання, розкиду)
4.6.3.4. Заходи зв'язку
4.6.3.5. Нормальний розподіл
4.7. Інтерпретація результатів 4.7.1. Інтерпретація як теоретична обробка емпіричної інформації
4.7.2. Пояснення результатів 4.7.2.1. Загальне уявлення про пояснення
4.7.2.2. Види пояснення в психології
4.7.3. Узагальнення результатів
4.8. Висновки і включення результатів у систему знань
Частина II МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ Розділ А Загальне уявлення про систему методів у психології
Глава 5. КАТЕГОРІЯ «МЕТОД» В СИСТЕМІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ
Глава 6. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ
Глава 7. Організаційні методи (підходи)
Глава 8. МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ
8.1. КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ
8.2. Якісні методи
Глава 9. Інтерпретаційні методи (підходи)
Розділ В Емпіричні методи общепсихологического значення
Глава 10. Спостереження 10.1. Загальне уявлення про метод спостереження
10.2. Види спостереження
10.3. Інтроспекція - специфічний метод психології
Глава 11. Вербально-комунікативні методи
11.1.2. Основні способи ведення і види психологічної бесіди
11.1.3. Особливості бесіди з дітьми
11.2. ОПИТУВАННЯ 11.2.1. Загальні відомості про опитувальних методах
11.2.2. Інтерв'ю 11.2.2.1. Інтерв'ю як єдність бесіди і опитування
11.2.2.2. Процедура інтерв'ювання
11.2.2.3. Вимоги до інтерв'юера
11.2.2.4. Види інтерв'ю
11.2.3. Анкетування
11.2.3.2. Анкета
11.2.3.3. Види анкетування
11.2.4. Порівняльний аналіз інтерв'ю та анкетування
Глава 12. ЕКСПЕРИМЕНТ
12.1. Загальна характеристика психологічного експерименту 12.1.1. Визначення
12.1.2. Основні елементи експериментального методу
12.1.3. Рівні експерименту
12.2. Процедурні особливості експерименту
12.2.1.2. Вимоги до процедури пред'явлення НП
12.2.2. Контроль додаткових змінних
12.2.2.2. Контроль внутрішніх ДП
12.2.3. Фіксація експерименту
12.3. Види експерименту
12.4. Експеримент як спільна діяльність дослідника і випробуваного
12.4.2. Експериментальне взаємодія
12.4.3. Послеексперіментальное спілкування
Глава 13. Психологічне тестування
13.1. Загальне уявлення про психологічному тестуванні
13.2. Виникнення і розвиток методу тестування
13.3. Класифікація психологічних тестів
13.5. Об'єктивні тести
13.6. Проективні тести
13.7. Комп'ютерне тестування
13.8. Вимоги до побудови та перевірці тестових методик
Глава 14. Моделювання в психології
14.2. Трохи історії
14.3. Поняття «МОДЕЛЬ» 14.3.1. Загальне уявлення про модель
14.4. Специфіка моделювання в психології
14.5. Основні напрями моделювання в психології
14.5.1.2. Моделювання фізіологічних основ психіки
14.5.2. Психологічне моделювання
Розділ Г Емпіричні методи частнопсіхологіческого значення
Глава 15. Психосемантической МЕТОДИ
15.2. Метод семантичного радикала
Глава 16. Психомоторне методи психодіагностики
16.2. Методи дослідження моторики
16.3. Методика міокінетіческой психодіагностики
Глава 17. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ
17.1. Соціометрія
17.2. Групова оцінка особистості
17.3. Референтометрия
17.4. Методика Фідлера
Глава 18. Психотерапевтичних методів
18.1. Загальне уявлення про психотерапії
18.2. Гіпнотерапії
18.3. Аутогенне тренування
18.4. Раціональна (роз'яснювальна) психотерапія
18.5. Ігрова психотерапія
18.6. Псіхоестетотерапія
18.7. Наркопсихотерапия
18.8. Тілесна психотерапія
18.9. Соціальна психотерапія
Глава 19. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ
Глава 20. БІОГРАФІЧНІ МЕТОДИ
20.1. Загальні відомості про систему біографічних методів
20.2. Психобіографію
20.5. Психологічна автобіографія
Глава 21. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ
21.1. Психофізіологічні методи як об'єктивні способи вивчення психіки
21.2. Методи дослідження роботи вегетативної нервової системи 21.2.1. Вимірювання шкірно-гальванічної реакції
21.2.2. Методи дослідження роботи серцево-судинної системи
Вимірювання артеріального тиску.
21.2.3. Методи дослідження роботи дихальної системи
21.2.5. Методи дослідження роботи очей
21.3. Методи дослідження роботи соматичної нервової системи
21.4. Методи дослідження роботи центральної нервової системи 21.4.1. Електроенцефалографія (ЕЕГ)
21.4.2. Метод викликаних потенціалів
Глава 22. Праксіметріческіе МЕТОДИ
22.1. Загальне уявлення про праксіметріі
22.2. Загальні методи дослідження окремих рухів і дій
22.3. Спеціальні методи дослідження трудових операцій та діяльності
ЛІТЕРАТУРА
Експериментальна психологія: