Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка
ЗМІСТ:
В.Н. Щукові. Економічний потенціал регіонів Росії і ефективність його іспользованіяУчебное посібник Іваново 2002, 2002

Потенціал господарських систем є матеріальною основою їх функціонування. Однак він не знайшов належного відображення в економічній науці.
У пропонованій роботі ставитися завдання подолання цього недоліку. Особливе значення категорія потенціалу грає в територіальній організації виробництва, в функціонування регіонального господарства. У посібнику розглядаються питання змісту та структури економічного потенціалу: дається поняття і характеристика еколого-економічного (природно-ресурсного) потенціалу, наводяться показники виробничого потенціалу. Особливу увагу приділено інноваційному потенціалу, науково-технічних факторів розвитку виробництва, а також трудовому (кадровому) і освітньому потенціалу. У роботі досліджується вплив використання потенціалу на рівні соціально-економічного розвитку країни та регіонів, на якість життя населення.
Книга призначена для студентів економічних спеціальностей, а також і інших спеціальностей, які вивчають регіоналістики.

ВСТУП
Глава I. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У МЕХАНІЗМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
1.1. Зміст і структура економічного потенціалу
1.2. Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території
1.3. Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів
1.4. Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки
1.5. Трудовий (кадровий) потенціал
ГЛАВА II. ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
2.1. Рівень економічного розвитку
II.2. Характеристика соціального розвитку. Індекс розвитку людського потенціалу
Бібліографічний список
Додаток 1 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОСІЙСЬКИХ РЕГІОНІВ У 2000-2001 рр..
Зміст
Регіональна економіка:
  1. І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с. - 2002 рік