НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

9. Рушійні сили, умови і джерела розвитку дитини

>

Онтогенез людини розгортається в культурному просторі і в деякому історичному проміжку вре-мени. При цьому існують впливу як з боку такого простору на індивіда, так'і зворотні. Сам процес такої взаємодії, тобто певні від-носіння між індивідом і середовищем, - це конкретні умови, в яких здійснюється «розгортка» Геноти-'пической програми. Умови можуть бути сприятливими або несприятливими для процесу індивідуального розвитку. Л. С. Виготський показав провідну роль системи відносин між індивідом і середовищем для пси-хіческого розвитку людини.

Соціальна ситуація розвитку дитини - red * основне поняття механізму психічного розвитку. Це в та конкретна форма значущих для дитини відносин, j в яких він знаходиться з навколишнім його дійсними-. ністю в той чи інший період свого життя. Кожен віз-раст характеризується специфічною, єдиною і неповторною соціальної ситуацією розвитку, тобто сформованою системою взаємин дитини з дорослими, яка виступає джерелом цього разу-'витія.

Провідна діяльність - це та діяльність дитину-! ка в рамках соціальної ситуації розвитку, виконання) якої визначає виникнення і формування у нього основних психологічних новоутворень на даному ступені розвитку.

Провідна діяльність, створюючи умови для розвитку, 'обумовлює основні зміни в психічному раз-вітіі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Рушійні сили, умови і джерела розвитку дитини "
 1. Про відмінність між механічними і динамічними рушійними силами матерії
  рушійними або механічно як тіла, або динамічно просто як матерія ( речовину) для утворилися тел. Перші переміщують (vis locomotiva), другий рухають один одного в своїх частинах всередині простору, займаного матерією (vis interne motiva). Перші можна розглядати як (природні або штучні) машини, якщо мислити їх форму за аналогією із засобами для [певної] мети.
 2. Примітка
  рушійні сили - це ті, які повідомляють іншим рух, яким вони самі наділені. Динамічно рушійні сили - це ті, які [діють] автоматично, наприклад тяжіння. ПРИМІТКИ
 3. 47. Пізнавальна сфера дошкільника
  умовою формування внутріш-. нього, ідеального плану розумової діяльності. У центрі свідомості в дошкільному віці, за Л. С. Ви-готській, варто пам'ять. У цьому віці виникає на-мерен запам'ятовування з метою наступного програвання-ведення матеріалу. В основі орієнтації в цей
 4. Про кількостіматерії ВЗАГАЛІ
  рушійні сили, засіб, який при русі якої матерії з рівним моментом швидкості (який знаходять через коливання маятника) за допомогою сили , панівною у всьому світовому просторі і на рівних відстанях від центру деякого небесного тіла ганяє до цього центру (за допомогою тяжіння), є машина, названа вагами; тільки за допомогою ваг і можливі точне вимірювання і визначення
 5. Примітка
  рушійна сила, яка там приймалася до уваги, стосувалася лише наповнення того чи іншого простору, при цьому сама наповнює його матерія не розглядалася як рухома. Відштовхування було тому спочатку рушійною силою, що наділяє рухом; навпаки, в механіці розглядається сила матерії, наведеної в рух для того, щоб повідомити цей рух іншої матерії. Ясно, однак, що
 6. Примітка
  рушійних силах матерії та їх сполуки), подібно з поняттям досвіду як цілого, причому доводиться, що це поняття необхідно узгоджується з можливістю одного досвіду. Але те, що з ним узгоджується, саме є предмет досвіду, тобто існує така річ, як те, що мислиться в понятті теплорода. Те, що могло б здивувати в цьому доказі, - це несподівана легкість його. Це здивування, однак,
 7. Дефініція 2
  рушійна сила, завдяки якій одна матерія може бути причиною наближення до неї інших матерій (або, що те ж саме, завдяки якій вона противиться віддаленню інших від неї). Сила відштовхування є та, завдяки якій одна матерія може бути причиною віддалення інших матерій від неї (або, що те ж саме, завдяки якій вона противиться наближенню інших матерій до неї). Цю силу ми
 8. Про динамічно рушійних силах матерії, оскільки вони лежать в основі механічних рушійних сил
  рушійних силах не тільки твердість (протилежність рідкого стану), а й Тугість ( як протилежність гнучкості) і шорсткість (як протилежність гладкості і слизькості при зрушуванні протидіючих один одному твердих поверхонь). - Ці сили, однак, можна угледіти в кінцевому підсумку тільки в ідеї спочатку (primitive) рушійною себе внутрішньо і вагомою, а тому зовні
 9. Теорема 2
  рушійної сили. Далі, рух простору на відміну від руху тіла лише Форон-мично і рушійної сили не має. Отже, судження про те, що тут рухається або тіло, або простір в протилежному напрямку, є судження диз'юнктивне, в якому, якщо стверджується один член, а саме рух тіла, виключається другий, тобто рух простору; таким чином, круговий
 10. Теорема 7
  рушійної сили, незалежне від будь-якого зустрічі, незалежно і від наповнення простору, що знаходиться між дви-жущім і рухомим, тобто воно повинно мати місце і за відсутності наповнення простору між тим і іншим, інакше кажучи, воно має бути дією через порожній простір. Отже, початкове і суттєве для якої матерії тяжіння є безпосередня дія
 11. Модальність рушійних сил матерії §
  рушійних сил матерії відноситься і те, що таке ціле (крім того що воно невагомо, нестислива і несцепляемо) мислиться також як невичерпне. Це якість його є постійна рівна тривалість руху матерії; якщо цю тривалість мислити як пізнавану a priori, то вона є необхідність у явищі (реграм-tuitas est necessitas phaenomenon). Отже, модальність рушійних
 12. Теорема 6
  рушійна сила матерії, за допомогою якої ця матерія змушує іншу наближатися до неї; отже, якщо вона є у всіх частин матерії, то матерія через посередництво ЕЕ прагне скоротити відстань між своїми частинами, стало бути і простір, займане ними усіма разом. Але дії рушійної сили може перешкодити тільки інша, їй протилежна рушійна сила; ця
 13. Зчеплення є дія живої сили
  рушійну силу удару матерії одного тіла по іншому тілу, сохраняющему безперервне збудження таких ударів, на відміну від сили тиску, який є мертва сила (момент руху), що може бути причиною руху тільки в деякий проміжок часу. Так, удар вагомою рідини (наприклад, води) по твердій поверхні іншого тіла дорівнює тільки тиску певної ваги; стало бути, це мертва
 14. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  сили і мотивація конфліктів у суспільстві. 3. Рівні економічних конфліктів в сучасному суспільстві. 4. Війна як конфлікт. 5. Ідеологічні конфлікти в сучасному російському суспільстві. 6. Конфлікти у сфері мистецтва. 7. Релігійні конфлікти й основні сфери їх прояву: історія і сучасність. 8. Державна влада як основою предмет політичних конфліктів.