Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія Росії → 
« Попередня Наступна »
Б. Ю. Іванов, В. М. Карєв, Є. І. Куксін, А. С. Орєшников, О. В. Сухарева. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНИ З найдавніших часів до наших ДНІВ, 1999 - перейти до змісту підручника

Давньоруські князівства IX-XIII ст. Новгородська республіка

Алексєєв Л. В., Полоцька земля. Нариси історії Північної Білорусії в IX-XIII ст., М.,

1966;

Алексєєв Л. В., Смоленська земля в IX-XIII ст., М ., 1986;

Воронін Н. І., Архітектура Північно-Східної Русі XII-XV ст., т. 1-2, М., 1961-62; Давньоруські князівства X-XIII ст. , М., 1975;

Дубов І. В., Північно-Східна Русь в епоху раннього середньовіччя, Л., 1982; Кафенгауз Б.Б., Стародавній Псков, М., 1969;

Клюг Е., Князівство Тверське (1247-1485 рр..), пров. з нім., Тверь, 1994; Котляр Н.Ф., Формування території і виникнення міст Галицько-Волинської Русі IX-XIII ст., К., 1985;

Кучкін В. А., Формування державної території Північно-Східної Русі в XXIV ст., М., 1984;

Лимонов Ю. А., Володимиро-Суздальська Русь. Нариси соціально-політичної історії, Л., 1987;

Монгайт А. Л., Рязанська земля, М., 1961;

Нариси російської культури XIII-XV вв ., ч. 1-2, М., 1970;

Пашуто В.Т., Нариси з історії Галицько-Волинської Русі, М.-Л., 1950;

Смирнов І. І., Нариси соціально-економічних відносин Русі XII-XIII ст., М.-Л.,

1963;

Тихомиров М. Н., Селянські і міські повстання на Русі XI-XIII ст., М., 1955; Тихомиров М. Н., Середньовічна Москва, М., 1997;

Толочко П. П., Київ та Київська земля в епоху феодальної роздробленості XII-XIII ст., К., 1980;

Феннел Дж., Криза середньовічної РУСН, пров. з англ, М., 1989;

Хорошев А. С., Церква в соціально-політичній системі Новгородської феодальної республіки, М., 1980;

Янін В. Л., Новгородська феодальна вотчина. (Історико-генеалогічне дослідження), М., 1981;

Янін В. Л., Новгородські посадники, М., 1962.

Русь і Золота Орда

Вернадський Г.В., Монголи і Русь, Тверь, 1997;

Греков І. Б. , Східна Європа і занепад Золотої Орди (на рубежі XIV-XV ст.), М.,

1975;

Греков Б.Д., Якубовський А.Ю ., Золота Орда і її падіння, М.-Л., 1950; ЕгоровВ.Л., Історична географія Золотої Орди в XIII-XIV ст., М., 1995; Каргалов В. В., Зовнішньополітичні фактори у розвитку феодальної Русі. Феодальна Русь і кочівники, М., 1967;

Каргалов В. В., Кінець ординського іга, М., 1980; Насонов А.Н., Монголи і Русь, М.-Л., 1940;

Пашуто В. Т., Героїчна боротьба російського народу за незалежність (XIII в.), М., 1956; Полубояринова М.Д., Російські люди в Золотій Орді, М,, 1978 ;

Сафаргалієв М. Г., Розпад Золотої Орди, Саранськ, 1960; Татаро-монголи в Азії і Європі, М., 1977;

Федоров-Давидов Г . А., Золото-ординські міста Поволжя, М., 1994; Федоров-Давидов Г. А., Громадський лад Золотої Орди, М., 1973.

Середньовічна Русь XIII-XV ст. в геополітичному просторі Східної

Європи

Бичкова М. Е.. Російська держава і Велике князівство Литовське з кінця XV в, до 1569 р. Досвід порівняльної-історичного вивчення політичного ладу, М., 1996; Князь Олександр Невський і його епоха.

Дослідження та матеріали, СПБ, 1995; Льодове побоїще 1242 р. праці комплексної експедиції з уточнення місця Льодового побоїща, М.-Л., 1966;

Пашуто В . Т., Утворення Литовської держави, М., 1959; Пашуто В.Т., Олександр Невський, 2 изд., М., 1975;

Шаскольский І. П., Боротьба Русі проти хрестоносної агресії на берегах Балтики в XII-XI1I ні., Л., 1978.

Піднесення Москви. Куликовська битва 1380

Горський А. А., "Слово о полку Ігоревім" та "Задонщина", М., 1992; Куликове поле. Матеріали і дослідження, Праці Гим, в. 73, М., 1990; Куликове поле. Збірник документів і матеріалів до 600-річчя Куликовської битви, Тула, 1982;

Куликовська битва в історії та культурі нашої Батьківщини, М., 1982; Куликовська битва, М., 1980;

Куликовська битва в історії та культурі нашої Батьківщини, М., 1983;

Прохоров Г.М., Повість про Митяе:

Русь і Візантія в епоху Куликовської битви, Л., 1978;

"Слово о полку Ігоревім" та пам'ятки Куликовського циклу, М.-Л., 1966.

Руські князівства в 14-початку 16 ст. Освіта єдиної Російської держави

Аграрна історія Північно-Заходу Росії. Друга половина XV - початок XVI в .. Л., 1971;

Алексєєв Ю. Г., Государ всієї Русі, Новосиб., 1991;

Алексєєв Ю. Г., Звільнення Русі від ординського іга, Л., 1989;

Алексєєв Ю. Г., Псковська судна грамота і її час. Розвиток феодальних відносин на Русі XIV-XV ст., Л., 1980;

Базилевич В. К., Зовнішня політика Російської централізованої держави. Друга половина XV в., М., 1952;

Борисов Н. С., Російська церква в політичній боротьбі XIV-XV ст., М., 1986; Будовніц І.У., Монастирі на Русі і боротьба з ними селян в XIV-XVI ст., М., 1966; Вернадський Г. В., Московське царство, ч. 1-2, М., 1997;

Веселовський С. Б., Село і село в Північно-Східної Русі XIV-XVI ст., М.-Л., 1936; Веселовський С. Б., Феодальне землеволодіння в Північно-Східній Русі, т. 1, М.-Л.,

1947;

Горський А.Д., Боротьба селян за землю на Русі в XV-початку XVI ст., М., 1974; Горський Л. Д., Нариси економічного становища селян Північно-Східної Русі XIV-XV ст., М., 1960;

Данилова Л. В., Нариси з історії землеволодіння і господарства в Новгородській землі в XIV-XV ві., М., 1955;

Дегтярьов А. Я., Російське село в XV-XVII ст. Нариси історії сільського розселення, Л.,

Дмитрієва Р. П., Сказання про князів Володимирських, М., 1955;

Заозерськая Є. І., У витоків крупного виробництва в російській промисловості XV-XVI ст., М., 1970;

3імін А. А., Витязь на роздоріжжі. Феодальна війна в Росії XV в., М., 1991; Зімін А. Л., Росія на рубежі XV-XVI столітті, М., 1982;

Івіна Л.І., Велика вотчина Північно -Східної Русі кінця XIV - першої половини XVI в., Л., 1979;

Історія держави Російської. Хрестоматія. Свідоцтва. Джерела. Думки, кн. 2. XV-XVI ст., М., 1998;

Казакова Н.

А., Лур'є Я. С., Антифеодальні єретичні руху на Русі XIV - початку XVI в., М.-Л., 1955;

Казакова Н. А., Російсько-ливонские і російсько-ганзейские відносини (кінець XIV-початок XVI ст.), Л., 1975;

Каштанов С. М., Соціально-політична історія Росії кінця XV - першої половини XVI в., М., 1967;

Клибанов Л. І., Рух реформації в Росії в XIV - першій половині XVI в., М.,

I960;

Кобрин В. Б., Влада і власність в середньовічній Росії (XV-XVI ст.), М., 1985; Конану А. І., Історія землеволодіння Білозерського краю XV-XVI ст., М.-Л., 1951; Кочна Г. Є., Сільське господарство на Русі в період утворення російської централізованої держави. Кінець XIII-початок XVI ст., М.-Л., 1965;

Лимонов Ю. А., Культурні зв'язки Росії з європейськими країнами в XV-XVII ст., Л.,

1978;

Лур'є Я. С., Ідеологічна боротьба в російській публіцистиці кінця XV - початку XVI в., М.-Л., 1960;

Лур'є Я. С., загальноруські літописі XIV-XV ст., Л., 1976; Лур'є Я. С., Російські сучасники Відродження, Л., 1988;

Любавський М. До ., Освіта основний державної території великоруської народності. Заселення і об'єднання центру, Л., 1929;

Назаров В. Д., Повалення ординського іга на Русі, М., 1983;

Нариси російської культури XII1- XV вв., ч. 1-2, М., 1969-70;

Розвиток російського права в XV - першій половині XVII в., М., 1986;

Російська централізована держава. Освіта і еволюція. XV-XVIII ст., М.,

1980;

Сахаров А.М., Міста Північно-Східної Русі XIV-XV ві., М., 1959 ;

Сахаров А. М., Освіта і розвиток Російської держави в XIV-XVII ст., М.,

1969;

Тихомиров М. Н., Російська держава XV-XVII ст., М., 1973;

Тихомиров М.Н., Середньовічна Москва в XIV-XV ст., М., 1957;

Тихомиров М.Н., Середньовічна Росія на міжнародних шляхах (XIV-XV ст.), М.,

1966;

Фонкіч Б. Л., Грецько-російські культурні зв'язки в XV-XVII ст. (Грецькі рукописи в Росії), М., 1977;

Хорошкевич А. Л., Російська держава в системі міжнародних відносин кінця XV - початку XVI в., М., 1980;

Хорошкевич А. Л., Торгівля Великого Новгорода з Прибалтикою і Західною Європою в XIV-XV ст., М., 1963;

Черепнін Л. В., Новгородські берестяні грамоти як історичне джерело, М., 1969; Черепнін Л. Ст, Утворення Російської централізованої держави в XIV-XV ст., М.,

Черепнін Л. В., Російські феодальні архіви XIV-XV вв ., ч. 1-2, М.-Л., 1948-51; Шапіро А. Л., Проблеми соціально-економічної історії Русі XIV-XVI ст., Л., 1977; Шапіро А. Л., Російське селянство перед закріпаченням, Л., 1987; Шаркова І. С., Росія та Італія. Торговельні відносини XV - першої чверті XVIII в., Л.,

Шахматов А. А., Огляд російських літописних зведень XIV-XVI ст., М.-Л., 1938.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Давньоруські князівства IX-XIII ст. Новгородська республіка "
 1. Давньоруська держава. Давньоруські князівства. Новгородська республіка
  давньоруська культура. Були створені оригінальні та перекладні пам'ятки писемності, що стали зразком для подальшого розвитку російської літератури і книжності ("Повість временних літ" та ін літописні зводи, житія святих Бориса і Гліба, Феодосія Печерського та ін, твори митрополита Іларіона, ігумена Данила, Володимира II Мономаха; Руська Правда). В епоху Давньоруської держави на базі
 2. ГЛАВА XIII
  ГЛАВА
 3. ГЛАВА XIII МОНТАЛАМБЕРОВСКАЯ ЕПОХА
  ГЛАВА XIII МОНТАЛАМБЕРОВСКАЯ
 4. ГЛАВА XIII МОНТАЛАМБЕРОВСКАЯ ЕПОХА
  ГЛАВА XIII МОНТАЛАМБЕРОВСКАЯ
 5. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  давньоруського канонічного права . Ч. 1: Пам'ятники XI-XV ст. Ріж - Російський історичний журнал. СГГД - Збори державних грамот і договорів, що зберігаються в Державній колегії іноземних справ. М., 1813-1828. Т. 1-4. Сергійович В. Лекції. - Сергійович В. Лекції та дослідження з давньої історії російського права. 3-е изд. СПб., 1903. Ск. СБ - Скандинавський збірник. Соф. 1-я-См.
 6. Середньовічна Русь 13-15 століть в геополітичному просторі Східної Європи
  давньоруські землі потрапили в залежність від монгольських ханів, встановилося т. н. монголо-татарське іго. У кінці 12 - початку 13 ст. німецькі, шведські, датські лицарі за активної підтримки папи римського вторглися в Східну Прибалтику. У ході підкорення в 13 в. лівів, естів, куршів, земгалов, прусів та ін склалися Лівонський орден, Ризьке архієпископство та інші католицькі
 7. ТЕМА 18 Італійські держави XIV-ХУвв. Священна Римська імперія німецької нації Криза універсалістської державності
  республіка. Венеціанська Республіка. Папська область. Неаполітанське Королівство. Затвердження династії Габсбургів. Імперське лицарство. Гуситські війни. Союзи німецьких міст. Конфлікти імператорів з провінційною знаттю слов'янських земель. Інтеграційні тенденції в Центральній Європі. Криза станово-представницької монархії і посилення «магнатських»
 8. 9.5 Федеральні арбітражні суди округів
  9.5.1 Дислокація федеральних арбітражних судів округів, їх основні повноваження Федеральні арбітражні суди округів є судами з перевірки в касаційній інстанції законності вступили в законну силу судових актів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації і арбітражних апеляційних судів. У Російській Федерації діють: 1) Федеральний арбітражний суд
 9. Додаток 1 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОСІЙСЬКИХ РЕГІОНІВ У 2000-2001 рр..
  Республіки, краю, області, округу Частка в загальноукраїнському потенціалі Зміни частки в потенціалі Ранги складових інвестиційного потенціалу Зміна рейтингу потенціалу Ранг потенціалу Ранг ризику 2000-2001 до 1999-2000 трудової споживчий інфраструктурний виробничий інноваційний фінансовий інституційний Природно-ресурсного 2000-2001 до 1999-2000 1999-2000 до
 10. ВІД ВИДАВНИЦТВА
  республіка AX - Академія мистецтв ВВС - Військово-повітряні сили ВДВ - Повітряно-десантні війська ВМС - Військово-морські сили ВМФ - Військово-морський флот ВРК - Військово-революційний комітет ВРНГ - Вища рада народного господарства, Всеросійський рада народного господарства ВЦВК - Всеросійський центральний виконавчий комітет ВЧК -
 11.  9.4 Арбітражні апеляційні суди
    9.4.1 Види арбітражних апеляційних судів, порядок утворення, повноваження Арбітражні апеляційні суди - це федеральні суди, призначенням яких є перевірка в апеляційній інстанції законності і обгрунтованості судових актів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації, прийнятих ними в першій інстанції. У Російській Федерації діють: 1) у Волго-Вятському судовому
 12.  ІОСФІФ Волоцкой (в миру Іван Савін)
    новгородських.
 13.  5. Заключні зауваження
    давньоруського князя може дати передусім аналіз тих суспільних підвалин, на яких вони спиралися в стародавній
 14.  VI ЕТИЧНІ НАВЧАННЯ в Київський та Московський РУСІ
    давньоруської культури Д. С. Лихачовим, коли він оцінював своєрідність давньоруської літератури: «XI-XIII ст. на Русі - це час незвичайних по швидкості, широті і глибині соціальних і політичних перетворень. Русь з родового общинного суспільства швидко стає суспільством феодальним. ... Виникає колосальне, найбільше в тогочасній Європі державу. Ця держава приймає розвинену
 15.  ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ В НІМЕЧЧИНІ
    князівств. З середини XIX в. тут розгорнувся масовий рух за створення демократичного загальнонаціонального держави. Першим його результатом, однак, стало об'єднання Німеччини в імперію при прусської гегемонії. Це був період швидкого зростання населення, промисловості, міст, університетської науки. Склалася найбільша в Європі соціал-демократична партія. Соціологічна наука
 16.  К. Г. Менгес. Східні елементи в "Слові о полку Ігоревім" / Наука. Ленінградське відділення, 1979