Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

5.2. Документи з питань інформації та інформатизації СНД

У період 1991-1998 рр.. схвалено понад 20 організаційно-розпорядчих документів (угод, рішень та ін) з питань інформації та інформатизації СНД. У зв'язку з розширенням інформаційних процесів ця робота набуває пріоритетного значення. Наведемо для ілюстрації деякі прийняті документи.

Ось, наприклад, текст протоколу про створення Статистичного комітету, що координує діяльність статистичних служб країн СНД. Рішення про це було прийнято в Мінську 30 грудня 1991 і схвалено на Нараді глав урядів Співдружності Незалежних Держав.

Основними функціями Статкомітету СНД є: формування зведених статистичних даних, необхідних для взаємодії держав - членів СНД у політичній, соціально-економічній, зовнішньоекономічної діяльності;

розробка і здійснення на основі взаємних консультацій єдиної статистичної методології;

забезпечення порівнянності і наступності статистичних розробок;

здійснення взаємодії з координуючими службами Співдружності, забезпечення їх необхідною економіко-статистичною інформацією;

аналіз ходу реалізації програм, передбачених Угодами СНД, і взаємних зобов'язань;

статистичне вивчення розвитку загальноєвропейського та євразійського ринків, інтеграції держав - членів СНД в світову економіку;

статистичне дослідження процесів економічних реформ, приватизації та демонополізації, становлення ринкових відносин;

забезпечення взаємодії в статистичному вивченні та аналізі екологічних проблем;

методологічне та програмне забезпечення проведення переписів населення, одноразових обліків і обстежень в області промисловості, у тому числі в паливно-енергетичному комплексі, інших базових галузях, сільському господарстві, капітальному будівництві, а також в галузі процесів, що відбуваються в соціальній сфері.

Статкомітет СНД має право отримувати від національних статистичних служб держав - членів Співдружності відповідні статистичні дані безкоштовно за узгодженою програмою, а також нормативні акти з найважливіших соціально-економічних та політичних проблем.

Фінансування Статкомітету СНД здійснюється державами - членами Співдружності пропорційно їх частці в загальному обсязі національного доходу цих держав.

При Статкомітеті СНД діє Інформаційно-технічна служба, Асоціація "Статінформ".

Передбачено випуск статистичних збірників, бюлетенів та інших видань з обміну інформацією, а також формування банків даних.

Угоду про науково-технічне співробітництво в рамках держав - учасниць СНД

Дана Угода була підписана в Москві 13 березня 1992 главами урядів Незалежних Держав. У ньому зафіксовані взяті на себе Сторонами зобов'язання:

"проводити консультації та обмін інформацією між органами управління держав, відповідальних за формування та реалізацію науково-технічної політики;

забезпечувати гармонізацію систем охорони промислової власності, науково-технічної інформації, стандартизації, метрології та сертифікації;

забезпечувати порівнянність статистичних показників у сфері науково-технічної діяльності.

Міждержавне співробітництво у вирішенні комплексних науково-технічних проблем реалізується у вигляді:

міждержавних програм фундаментальних досліджень;

міждержавних науково-технічних програм; міждержавних програм і проектів з розвитку і освоєння нових технологій;

інших міждержавних програм і проектів ". В Угоді дається визначення науково-технічного об'єкта спільного використання. Науково-технічний об'єкт (науково-технічна організація, науково-дослідний і експериментальний полігони, інформаційні ресурси та мережі, бібліотеки тощо), результати діяльності якого використовуються декількома державами, набуває статусу об'єкта спільного використання виключно за згодою її власника.

Для забезпечення співробітництва в рамках цієї Угоди формується міждержавна система обміну науково-технічною інформацією на основі існуючих інформаційних структур.

Угода про обмін економічною інформацією

Цей документ, підписаний главами урядів СНД у Мінську 26 червня 1992 року висловлює прагнення сформувати Єдиний інформаційний простір. Уряди країн СНД через свої економічні, фінансові та інші органи, наукові установи та інформаційні агентства здійснюють узгоджені заходи по всебічному розвитку обміну інформацією, що характеризує соціально-економічне становище відповідних держав, хід економічних перетворень, стан міждержавних господарських зв'язків і видають необхідні нормативні акти.

"Договірні Сторони, - читаємо в тексті, - забезпечують відповідно до чинного в державах законодавством на двосторонній або багатосторонній основі обмін економічною інформацією і проводять соціально-економічні дослідження", а міністерства (відомства, організації) "формують на взаємній основі обмінний пакет інформації, який охоплює:

показники, передбачені в щорічних угодах з економічного співробітництва держав; дані, відсутні в матеріалах, що розробляються по лінії Статкомітету СНД;

інші матеріали, що представляють взаємний інтерес ". "Економічна інформація надається за взаємною домовленістю, як правило, безкоштовно і використовується отримують її державними органами в службовому порядку і може бути опублікована у відкритій пресі лише за погодженням з Договірними Сторонами", - підкреслюється в тексті Угоди.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. Документи з питань інформації та інформатизації СНД "
 1. Укази Президента РФ з питань інформатизації та забезпечення інформаційної безпеки
  документ, що відображає сукупність офіційно прийнятих поглядів на цілі та державну стратегію в галузі забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз політичного, економічного, військового, інформаційного та іншого характеру з урахуванням наявних ресурсів і можливостей. У Концепції вказується, що національні інтереси Росії в інформаційній
 2. ПЕРЕЛІК стандартних зведень по завданню "Контроль"
  документа), станом на (дата) Зведення про хід і результати виконання доручень, що містяться (вид, номер, дата документів, що містять доручення не більше 20 документів), станом на (дата) Зведення про хід та результати виконання доручень станом на (дата) Організація-виконавець (в зведення видаються невиконані доручення) Зведення про виконані дорученнях станом на
 3. 3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
  інформаційної безпеки в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах є: інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, та конфіденційну інформацію; засоби і системи інформатизації (засоби обчислювальної техніки , інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі та системи), програмні засоби (операційні
 4. 13.7.2 Департаменти Міністерства юстиції РФ
  документів, - відділу по захисту державної таємниці, - відділу планування, організації та контролю, - відділу листів і прийому громадян, - відділу інформаційних технологій виробництва; 17) Управління з контролю за дотриманням законності і прав людини в діяльності установ і органів кримінально-виконавчої системи; 18) Управління законодавства суб'єктів Російської
 5. Режими взаємодії між користувачами
  документообігу, що базується також на засобах електронної пошти. Але в даному випадку жорстко встановлюються формати документів, розклад і маршрути обміну. Ця система дозволяє задавати умови (події), виконання яких може змінювати маршрут руху документа та процедури його обробки або їх послідовність і т. п. Підсистема електронного документообігу повинна забезпечувати
 6. Життєвий цикл інформаційного забезпечення державного управління
  документів; приховування, умисне спотворення інформації про джерела загроз, недостовірність і неправдивість інформації, створюваної і поширюваної ЗМІ, порушення прав інтелектуальної власності на інформацію, невстановлення правил надання інформації, порушення правил отримання та споживання інформації, незаконне отримання і використання інформації з обмеженим
 7. 2.3. Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки Росії
  інформаційна безпека стає життєво необхідною умовою забезпечення інтересів людини, суспільства і держави і найважливішим, стрижневим, ланкою всієї системи національної безпеки країни. Доктрина розглядає всю роботу в інформаційній сфері на основі і в інтересах Концепції національної безпеки РФ. Доктрина виділяє чотири основні складові національних
 8. Правовий режим информационночіналитической і документаційною діяльності
  документованої інформації і відносяться до державних інформаційних ресурсів, що підлягають обліку і захисту в складі державного майна. Подання користувачам інформації має забезпечуватися в трьох режимах: регламентному, тобто відповідно до заявленої ними періодичністю представлення даних; за запитами (завданням), тобто у відповідності до змісту запитів
 9. Завдання " Довідки "
  документів в інтересах користувачів, забезпечення пошуку інформації в них з високою повнотою і точністю. Її користувачами є керівництво та працівники апарату уряду. Додаток 1 ПЕРЕЛІК стандартних зведень по завданню "Діловодство" Найменування 1. Зведення по вхідних листів Про надходження листів (по організаціям, автор) за період в (структурний підрозділ органу) Про
 10. Інформатизація управління.
  Інформацією про всі фактори, соціально-психологічних складових і громадських контекстах, які обумовлюють актуальні стану соціальної системи та перспективи її розвитку. В іншому випадку невраховані зміни можуть накопичуватися і зрештою проявити себе в економічному чи соціальному кризі. * Лапшин Ю., Модін А. Інформатизація управління ринковою економікою / / Російський