Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

7.4. ДОГОВІР ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Згідно ст.275 ГК України за договором енергопостачання енерго-постачає підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію використовуваного ним енергетичного обладнання.

У Цивільному кодексі України цей договір іменується договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу - це договір, за яким одна сторона (постачальник) зобов'язується надавати іншій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент ) зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечувати безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами (ст.714 ЦК).

Положення ГК поширюються на постачання не тільки електричної енергії, але також води і тепла. Правила надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, а також Типовий договір про надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.97 р. № 1497.

Сторони у договорі постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу - постачальник і споживач (абонент). Згідно ст.24 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.97 р. енергопостачальники зобов'язані забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договорів. Вони здійснюють постачання електричної енергії за власних мереж на закріпленій території і не мають права відмовити споживачу, розташованому на цій території, в постачанні електричною енергією.

Енергопостачальники, які здійснюють діяльність з передачі електричної енергії з використанням власних мереж, зобов'язані забезпечити рівноправний доступ до цих мереж усіх суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали в установленому порядку ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності та уклали договір на передачу електричної енергії.

Права споживачів електроенергії: -

підключення до електричної мережі при виконанні правил користування електричною енергією; -

вибір постачальника електричної енергії; -

отримання інформації про якість електричної енергії, цін, порядку оплати, умов та режимів її споживання; -

отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами; -

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення їх прав, згідно з законодавством.

Захист прав споживачів електричної енергії здійснюється відповідно до законів України «Про електроенергетику» від 16.10.97 р., «Про захист прав споживачів» у редакції Закону від 15.12.93 р., «Про захист економічної конкуренції »від 11.01.2001 р. та іншими нормативно-правовими актами.

Правила користування електричною енергією для населення, а також Типовий договір про користування електричною енергією затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 р. № 1357.

Детально відносини енергопостачальників та споживачів енергії врегульовані Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергії від 31.07.96 р., Договором на користування електричною енергією, який додається до цих Правил, Правилами користування тепловою енергією , затвердженими наказом Міненерго та Держбуду від 28.10.99 р., і доданими до них типовими договорами про постачання теплової енергії в гарячій воді і про постачання теплової енергії у вигляді пари.

Поряд з правами, споживачі енергії мають обов'язки - дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергією, забезпечувати безпечну експлуатацію його енергетичних установок та їх належний технічний стан.

Відповідальність сторін. Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, несуть відповідальність за порушення умов та правил здійснення ліцензованої діяльності з урахуванням неналежного здійснення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії, а також із суб'єктом підприємницької

ло

тельской діяльності, що здійснюють передачу належної енергопостачальнику електричної енергії, у разі, коли електрична енергія поставляється мережами, які не є його власністю.

Енергопостачальники несуть відповідальність перед споживачами електричної енергії у розмірі п'ятикратної вартості недовідпущеної електричної енергії у разі переривання енергопостачання з вини енергопостачальника (згідно з умовами договору на користування електричною енергією). При відпустці електричної енергії, параметри якості якої знаходяться за межами показників, зазначених у договорі на користування електричною енергією, енергопостачальник несе відповідальність у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії.

Споживач енергії нс ^ ет відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником .. нріі »... користування електричною і тепловою енергією, невиконання пр ^ .. ". ний державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно зеко .. ^ ... ельству України.

Споживачі (крім населення) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам п'ятикратну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини. У разі перевищення договірної величини потужності споживачі (крім населення) сплачують енергопостачальникам п'ятикратну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності.

Споживач, якому електрична енергія постачається енергопостачальником, який здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, зобов'язаний оплачувати її вартість виключно коштами з їх перерахунком на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника. У разі проведення споживачем розрахунків в інших формах та (або) сплати грошових коштів на інші рахунки такі кошти як оплата спожитої електричної енергії не враховуються.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.4. ДОГОВІР ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ "
 1. ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
  договорами поставки, контрактації та довірчого управління майном. В розділ 16 включені важливі питання захисту права власності та відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних організацій. Значна увага в четвертому виданні приділяється аналізу нового законодавства, особливо законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про вексельний
 2. Форма авторського договору
  договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, згідно загальним правилом, передбаченим російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони у разі звернення до
 3. Оформлення договору
  договір укладений між: 1) ___ (далі - Правовласник), з одного боку, і 2) ___ (далі - Правонаступник), з іншого боку, надалі разом іменуються Сторони. Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець»,
 4. Договори про створення твору (авторські договори замовлення)
  договором не буде передбачено ніяких умов про передачу прав, то особа, яка замовила портрет, зможе володіти його оригіналом на праві власності, але для створення копій і навіть для показу створеної картини на виставці буде потрібно отримувати додаткову згоду у художника або того, кому він передасть свої права на створений ним твір. Зрозуміло, особа, яка замовила створення твору і
 5. Умови про території в авторському договорі
  договором дозволяється здійснювати використання творів, доцільно якомога точніше визначати в самому договорі. Правда, як і для термінів передачі прав, стосовно території чинне законодавство містить доповнюю норму, згідно з якою «за відсутності в авторському договорі умови про територію, на яку передається право, дія переданого за договором права
 6. 7.2 . ДОГОВІР ПОСТАВКИ
  7.2. ДОГОВІР
 7. 7.6. Договір найму (оренди)
  7.6. ДОГОВІР НАЙМУ
 8. 7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
  7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ
 9. Умова про винятковість прав, переданих за авторським договором
  договорі слід вказувати, які права по ньому передаються - виключні або невиключні. Формулювання при передачі виключних прав може бути простою. Права передаються правонаступникам на винятковій основі. Або дещо більш складною: Стосовно зазначених у цьому договорі способів використання Творів Права передаються правонаступникам на винятковій основі,
 10. ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ
  договорі: Трактати. М., 1998. С. 67-68, 93-97, 102, 104-105, 106 - 122, 139-132, 136-139. Руссо Ж.-Ж.. Про суспільний договір, або Принципи політичного права / / Про суспільний договір: Трактати. М., 1998. С. 198-213, 216-224, 232-233, 238-240, 270-271. Філософія епохи ранніх буржуазних революцій. М., 1983. С. 223-252. Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо / / Асмус В.Ф. Історико-філософські етюди. М.,
 11. Передача прав на твір. Авторські договори
  договором. Дану формулювання прийнято тлумачити розширено. У російському цивільному праві визначальне значення має не назва, а зміст договору. Таким чином, не настільки вже важливо, як саме називатиметься договір, по якому передаються авторські права, - «авторський договір», «договір про передачу авторських прав», просто «договір», «угода», «контракт» чи інакше. Головне, щоб в
 12. Терміни охорони авторських та суміжних прав
  договірного регулювання. Розробники, по-перше, ввели нову термінологію, а по-друге, допустили можливість укладення договору про «відчуження виключного права на твір», тобто його передачі правонабувач в повному обсязі і назавжди. Раніше існувала і в даний час продовжує діяти двочленна система авторських договорів про використання твору:
 13. передмові до другого видання
  договорів у сфері підприємництва значне число суперечок виникає у зв'язку з укладенням та виконанням договорів оренди, тому в спеціальні підрозділи виділені договори оренди державного та комунального майна і договір оренди землі. Зовнішньоекономічні договори (контракти) викликають істотні труднощі в підприємницькій практиці, у зв'язку з чим аналіз їх правового
 14. Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконання і фонограми
  договорів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, оскільки їх розробка повинна була дозволити врахувати розвиток нових цифрових та комп'ютерно-мережевих технологій. Однак насправді ці акти регулюють не лише питання, пов'язані з Інтернетом. Швидше, можна відзначити, що поява Інтернету, розвиток форм цифрового запису творів, поширення нових способів комунікації