Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиПідручники, шпаргалки з хімії → 
« Попередня Наступна »
Алена Ігорівна Титаренко. Шпаргалка з органічної хімії, 2010 - перейти до змісту підручника

24. Схарактеризуйте

Будова і номенклатура.

Дієнові вуглеводні - це вуглеводні з двома подвійними зв'язками.

Загальна формула дієнових вуглеводнів: СnН2n-2.

Алкадієни, в молекулах яких дві подвійні зв'язку розділені однієї простої зв'язком, називаються сполуками із зв'язаними подвійними зв'язками (дивинил і його гомологи).

СН2 = СН-СН = СН2 бутадієн-1, 3 (дивинил).

Алкадієни, в молекулах яких дві подвійні зв'язку примикають до одного вуглецевого атома, називаються вуглеводнями з кумулірованнимі подвійними зв'язками (аллен і його гомологи):

СН2 = С = СН2 пропаде-1, 2 (аллен);

R-СН = С = СН2 алкілаллени.

Вуглеводні, в молекулах яких дві подвійні зв'язку розділені двома і більш простими зв'язками, називаються алкадиенами з ізольованими подвійними зв'язками.

СН2 = СН-СН2-СН = СН2 Пентада-1, 4.

Хімічні властивості дієнових вуглеводнів.

Маючи подвійні зв'язки в молекулах, дієнові вуглеводні вступають у звичайні реакції приєднання.

Наприклад: а) знебарвлюють бромну воду, б) приєднують галогеноводороди.

Характерною особливістю реакції приєднання є те, що поряд із звичайним 1,2-приєднанням йде 1,4-приєднання, при цьому між 2-м і 3-м вуглецевими атомами виникає подвійний зв'язок. При реакції бутадієну-1, 3 з бромистим воднем виходить два продукти:

Співвідношення продуктів реакції залежить від температури і природи галогену. Вихід продукту 1,4-приєднання збільшується з підвищенням температури і при переході від хлору до йоду.

При кімнатній температурі отримують суміш продуктів 1,2 - і 1,4-приєднання. При низьких температурах утворюється більше того продукту, швидкість утворення якого вище (кінетично контрольований продукт 1,2-приєднання). При високих температурах утворюється термодинамічно більш стабільний продукт 1,4-приєднання (термодинамічно контрольований продукт реакції). За наявності достатньої кількості брому молекула бутадієну може приєднати за місцем утворюється подвійний зв'язку ще одну молекулу галогену. При наявності подвійних зв'язків дієнових вуглеводні досить легко полімеризуються.

Продуктом полімеризації 2-метілбутадіен-1, 3 (ізопрену) є природний каучук.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24. Дієнові вуглеводні "
 1. Дієнові вуглеводні
  дієнових вуглеводнів - апкадіени. Номенклатура. За систематичною номенклатурою назви дієнових вуглеводнів походять від назв алканів. в яких остання буква замінюється на закінчення-дієн. Ізомерія. Для дієнових вуглеводнів характерні два види ізомерії - вуглецевого ланцюга і подвійних зв'язків. Два найбільш важливих представника дієнових вуглеводнів - бутадієн-1, 3 (дивинил)
 2. 26. Ароматичні вуглеводні (арени)
  вуглеводнів: 1) ароматичні вуглеводні (арени) - це вуглеводні, молекули яких містять одну або кілька бензольних кілець, наприклад: а) бензол, б) нафталін, в) антрацен; 2) найпростішим представником ароматичних вуглеводнів є бензол, його формула - С6Н6; 3) структурна формула бензольного ядра з чергуються трьома подвійними і трьома простими
 3. Природні джерела вуглеводнів: нафта, природні та попутні нафтові гази
  вуглеводнів. Вона містить в собі як рідкі, гак 11 розчинені тверді і навіть (у невеликій кількості) газоподібні вуглеводні. Зазвичай це парафінові і циклічні вуглеводні, циклоалкани. Їх співвідношення коливається в нафти різних родовищ. Крім вуглеводнів нафту містить кисневі, сірчисті і азотисті органічні сполуки. У сирому вигляді нафту не використовується, її
 4. 33. Нафта і нафтопродукти
  вуглеводнів. 1. Якщо нагрівати її в приладі, то можна помітити, що переганяється вона не при певній температурі, що характерно для індивідуальних речовин, а в широкому інтервалі температур. 2. Спочатку при помірному нагріванні перегоняются переважно речовини з невеликою молекулярною масою, що володіють більш низькою температурою кипіння, потім при більш високій температурі
 5. Граничні вуглеводні (алкани)
  вуглеводнями або Алка називають з'єднання, склад яких виявляється загальною формулою С ^ Н ^.,,, де л - число атомів вуглецю. Відповідний ряд граничних вуглеводнів Формула Назва Радикал Назва сн, Метан СН3-Метил с2нв Етан С.Н5-Етил С3Н "Пропан С5Н7-Пропив Формула Назва Радикал Назва СД,, Бутан С4Н, - Бутпл Пентан С5Н | Г Пента (аміл) с, ні гексан С.Н "- гекса
 6. Неграничні вуглеводні (алкени)
  вуглеводні - ненасичені вуглеводні ряду етилену з однієї подвійним зв'язком в молекулах. Алкени утворюють Гомологічний ряд сполук, що мають загальну формулу С ^ Н ^. Родоначальником цього ряду є етилен - Н, С = СН,. Характеристика ненасичених вуглеводнів Електронна будова (на прикладі етилену). Атоми вуглецю при подвійному зв'язку перебувають у стані .i / r-гібридизації. Валентний
 7. 34. Крекінг нафтопродуктів
  вуглеводнів при сильному нагріванні розкладаються на більш дрібні, значить, таким шляхом можуть бути отримані молекули, що відповідають бензинової фракції. Досвід цього явища. 1. У нагреваемую на сильному полум'я залізну трубку впускаються з воронки по краплях гас або мастило. 2. Незабаром в U-подібній трубці буде збиратися рідина. 3. У циліндрі над водою збирається газ.
 8. 32. Нафта і її переробка
  вуглеводнів за фракціями відповідно до їх молекулярною масою. Усіх цих недоліків позбавлений спосіб перегонки нафти на безперервно діючих трубчастих установках: 1) установка складається з трубчастої печі для нагрівання нафти і ректифікаційної колони, де нафта розділяється на фракції (дистиляти) - окремі суміші вуглеводнів відповідно до їх температурами кипіння - бензин,
 9. 21. Ацетилен і його гомологи
  вуглеводень, який містить потрійний зв'язок, що складається з однієї?-Зв'язку і двох?-Зв'язків. Особливості будови: 1) перший представник ряду ацетилену - безбарвний газ. Особливості безбарвного газу: а) трохи розчинний у воді, б) його молекулярна формула С2Н2; 2) у молекулі ацетилену ще на два атоми водню менше, ніж в молекулі етилену; 3)?-Зв'язок поступається
 10. 37. Граничні спирти
  вуглеводнів, в молекулах яких один або кілька атомів водню заміщені гідроксильними групами (ОН), називають граничними спиртами або алкоголями. Загальна формула R-OH. Спирти класифікуються: 1) за будовою вуглеводневого радикала розрізняють: а) спирти алифатического (жирного ряду), Аlk-ОН; б) ароматичні, які поділяються на феноли Аr-OH і жірноароматіческіх спирти Ar (CH2) n-OH;
 11. 71. Нітросполуки
  вуглеводнів, які виходять шляхом заміщення атома водню на нітрогрупу; 3) по числу нітрогруп розрізняються моно-, ди-і полінітросоедіненія; 4) назву вуглеводнів походить від назв вихідних вуглеводнів з додаванням приставки нітро-, наприклад: а) нитрометан - СН3NO2; б) 2-нітропентан - СН3-СН2-СН2-СН (NO2) - СН3. Введення в органічну речовину нітрогрупи називається
 12. Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук
  диенов та їх похідних. Природний або натуральний каучук Являє собою неграничний вуглеводень, молекули якого містять велику кількість подвійних зв'язків. Його склад може бути виражений формулою (С5НД,, де величина п складає від 1000 до 3000. Природний каучук є полімером ізопрену: ЛСН, = С-СН = СН, -> (-СН "-С = СН-СН, -), 1 "1 - СН, СН3 Молекулярна маса натурального каучуку
 13. 44. Багатоатомні спирти
  вуглеводневим радикалом, 2) якщо в молекулі вуглеводню замінені гідроксильними групами два атоми водню, то це двоатомний спирт; 3) найпростішим представником таких спиртів є етиленгліколь (етандіол-1, 2): СН2 (ОН) - СН2 (ОН); 4) у всіх багатоатомних спиртах гідроксильні групи перебувають при різних атомах вуглецю; 5) для отримання спирту, в якому хоча б
 14. Арени (ароматичні вуглеводні)
  вуглеводні - углеводоров & ди, що мають у молекулі одне або декілька бензольних кілець. Склад їх молекул відповідає загальній формулі С, Н2> _ (.. Бензол-найпростіший представник ароматичних вуглеводнів або аренов. Електронна будова. Всі CC-зв'язку бензольного кільця рівноцінні, кожен атом вуглецю знаходиться в стані луг-гпбрпдізаціі. Електронне хмара четвертого електрона (/ ^-електрона)
 15. 31. Природний і попутний нафтовий газ
  вуглеводню, тим менше його міститься в природному газі. 4. Склад природного газу різних родовищ неоднаковий. Середній склад його (у відсотках за об'ємом) наступний: а ) СН4 - 80-97; б) С2Н6 - 0,5-4,0; в) С3Н8 - 0,2-1,5. 5. Як пальне природний газ має великі переваги перед твердим та рідким паливом. 6. Теплота згоряння його значно вище, при спалюванні він
 16. 1.6.1. Кислотно-каталітична катионная полімеризація і олігомеризація в іонних рідинах
  диенов. Використання кислот Льюїса як ініціаторів катіонної полімеризації призводить до формування полімерів з високою молекулярною масою. До таких катализаторам відносяться галоїди металів (наприклад. А1С13, BF3 і SbCl5), металлорганические з'єднання (наприклад, EtAlCl2) і оксигалогеніди (наприклад, РОС13). Кислоти Льюїса в присутності джерела протонів (наприклад, Н20 , НС1) або джерела