Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Сичов Ю.Н.. Безпека життєдіяльності: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 147 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Дія шуму, ультразвуку, інфразвуку, вібрації на організм людини

Експлуатація промислового обладнання супроводжується значним рівнем шуму і вібрації, негативно впливають на стан здоров'я працюючих. З точки зору безпеки праці шум і вібрація - одні з найбільш поширених шкідливих виробничих факторів на виробництві, які за певних умов можуть виступати як небезпечні виробничі фактори. Крім шумового і вібраційного впливу, шкідливий вплив на людину в процесі праці можуть надавати інфразвукові й ультразвукові коливання.

Шум - це поєднання звуків різної частоти та інтенсивності. З фізіологічної точки зору шумом називають будь-який небажаний звук, який надає шкідливий вплив на організм людини.

Звукові коливання, що сприймаються органами слуху людини, є механічними коливаннями, що поширюються в пружної середовищі (твердої, рідкої або газоподібної).

Таблиця 4.4

Джерела звуку і їх рівень Джерело звуку Рівень звуку, дБ Спокійне дихання 10 Шелест листя 20 Розмова 30 Денний шум в будинку, без транспорту на вулиці 40 Радіо середньої гучності 50 Працюючий автомобіль на відстані 10 м, пилосос 60 Вулиця з пожвавленим рухом 70 Рух поїзда по мосту 80 Мотоцикл 90 Шум у вагоні поїзда, в цеху, на дискотеці 100 Грім 110 Взлетающий літак, стрільба з автомата на відстані 100 м 120 Сирена 140

Людське вухо сприймає чутні коливання, що лежать в межах від 20 до 20000 Гц.

Звуковий діапазон прийнято поділяти на низькочастотний (20 - 400 Гц), среднечастотний (400 - 1000 Гц) і високочастотний (понад 1000 Гц). Звукові хвилі з частотою менше 20 Гц називаються інфразвуковими, а з частотами більше 20 000 Гц - ультразвуковими. Інфразвукові й ультразвукові коливання органами слуху людини не сприймаються.

Звуки дуже великої сили, рівень яких перевищує 120 - 130 дБ, викликають болюче відчуття і пошкодження в слуховому апараті (акустична травма). Розрив барабанних перетинок в органах слуху людини відбувається під впливом шуму, рівень звукового тиску якого становить 186 дБ. Вплив на організм людини шуму, рівень якого близько 196 дБ, призведе до пошкодження легеневої тканини (поріг легеневого пошкодження).

Не тільки сильні шуми, що призводять до миттєвої глухоті або пошкодження органів слуху людини, шкідливо відбиваються на здоров'ї і працездатності людей. Шуми невеликого рівня негативно впливають на нервову систему людини, викликають безсоння, нездатність зосередитися, що веде до зниження продуктивності праці і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків на виробництві. Постійна дія шуму на людину в процесі праці може викликати різні психічні порушення, серцево-судинні, шлунково-кишкові та шкірні захворювання, туговухість.

При постійному впливі шуму на організм людини можуть виникнути патологічні зміни, звані шумовий хворобою, яка є професійним захворюванням.

Інфразвук робить негативний вплив на органи слуху, викликаючи стомлення, почуття страху, головні болі і запаморочення, а також знижує гостроту зору. Особливо несприятливо вплив на організм людини інфразвукових коливань з частотою 4 - 12 Гц.

Шкідливий вплив ультразвуку на організм людини виявляється у порушенні діяльності нервової системи, зниження больової чутливості, зміні судинного тиску, а також складу і властивостей крові.

Вібрація - сукупність механічних коливань (табл. 4.5). Амплітуда коливань вібрації, мм Частота вібрації, Гц Результат впливу до 0,015 різна Не впливає на організм 0,016 - 0,050 40 - 50 Нервове збудження з депресією 0,051 - 0,100 40 - 50 Зміна в центральній нервовій системі, серці та органах слуху 0,101 - 0,300 50 - 150 Можливо захворювання 0,101 - 0,300 150 - 250 Викликає виброболезнь Таблиця 4.5

4.1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дія шуму, ультразвуку, інфразвуку, вібрації на організм людини "
 1. Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу
  дії; освітлення ( Природне і штучне); електрично заряджені частинки повітря (аероіони). 2. Хімічні фактори: шкідливі речовини хімічної природи. 3. Біологічні фактори: мікроорганізми - продуценти, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів; патогенні мікроорганізми. 4. Фактори трудового процесу: фізична динамічна і
 2. 3.2.2 Вібрації і акустичні коливання
  дією змінного фізичного поля, називаються вібрацією. Вплив вібрації на людину класифікують: за способом передачі коливань; по напрямку дії вібрації; по тимчасовій характеристиці вібрації. Залежно від способу передачі коливань людині, вібрацію поділяють на загальну, що передається через опорні поверхні на тіло сидить або стоїть людини, і локальну,
 3. 3.2.6. Одночасне дію шкідливих факторів
  дії, ефект якого може виявитися більш значним, ніж при ізольованому дії того чи іншого фактора. Встановлено, що токсичність отрут в певному температурному діапазоні є найменшою, посилюючись як при підвищенні, так і зниженні температури повітря. Головною причиною цього є зміна функціонального стану організму: порушення терморегуляції, втрата
 4. 3 Розділ 1. РЕФЛЕКС ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  дію при посередництві центральної нервової системи. Термін «рефлекс» був введений у фізіологію французьким ученим РенеДекартом в XVII в. Але для пояснення психічної діяльності він був застосований лише в 1863 р. основоположником російської матеріалістичної фізіології М. І. Сєченовим. Розвиваючи вчення І. М. Сеченова, І. П. Павлов експериментально дослідив особливості функціонування рефлексу.
 5. 9.1.1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
  Організму початково збуджується внутрішнім мотиваційним станом - «драйвом» (си-уе), яке залежить від потреби, первинної потреби (пеее). 2. Існує сукупність вроджених первинних по требностей: голод, спрага, уникнення болю, потреба у продовженні роду і т. д. 3. Всі нові форми спрямованої предметної активно сти - вторинні потреби - живі організми прид-
 6. 2. Шкідливі фактори виробничого середовища та їх вплив на організм людини
  організм
 7. Ф. М. Гімранов, Є. Б. Гаврилов. Безпека життєдіяльності. Ч. 2. Безпека технологічного обладнання: Навчальний посібник. Казан.гос.технол.ун-т. Казань. 84 с., 2002

 8. 9.2.2. Біологічне і еволюційне значення емоцій
  дії. У разі несовпаде ня виникають негативні емоційні стани (див.: П. К. Анохін, теорія функціональних систем). - Позитивні емоції фіксують і закріплюють визначений ні форми функціональної організації живого організму, що забезпечують досягнення біологічно корисних резуль татів. Негативні емоції фіксують біологічно шкоду Цінні та небезпечні фактори і способи
 9. Безпека при роботі з комп'ютером
  дії ряду небезпечних і шкідливих виробничих факторів: електромагнітних полів, інфрачервоного і іонізуючого випромінювань, шуму і вібрації, статичної електрики та ін Робота з комп'ютером характеризується значною розумовою напругою і нервово-емоційним навантаженням операторів, високою напруженістю зорової роботи і достатньо великим навантаженням на м'язи рук при роботі з
 10. 77. Властивості білків. Перетворення білків в організмі
  дії ферментів або шляхом нагрівання білка з розчином кислоти або лугу. У результаті гідролізу утворюються L-амінокислоти. Під впливом ряду факторів (нагрівання, дії радіації, навіть сильного струшування) може порушитися конфігурація молекули. Цей процес називається денатурацією білка. Сутність денатурації білка: 1) складається в руйнуванні водневих зв'язків, сольових і
 11. 6.2. Інформаційно-кібернетичний підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в когнітивної психології
  дії та операції. - Від об'єкта управління до керуючої системі по каналах зворотного зв'язку надходить інформація про результати вико нання дій та операцій. 3. Явище обміну інформацією є відображення мно дружність елементів джерела інформації в безліч зі стоянь носія інформації. 4. Володіючи психікою, живий організм являє зі
 12. 2. Стрес. Шляхи подолання страху і стресового стану
  дію різних несприятливих факторів (стресорів). Несприятливі фактори, які викликають реакцію стресу: страх, холод, спека, спрага, фізичний біль, перевтома, самотність. Наслідком стресу може бути:> пасивність - стан безпорадності, безнадійності;> підвищений, часто нерегульоване емоційний стан (ейфорія, геройство), яке не завжди веде до
 13. Джон Бродус Уотсон (1878-1958) Біхевіоризм 1 .
  Організму на разнообраз ві стимули із зовнішнього середовища. 2. Основні завдання психології: - 'виявлення і опис різних типів реакцій на зовнішні стимули; - дослідження процесів (законів) утворення нових ре акцій і їх комбінацій. 3. Реакції організму на різні подразники можуть бути: - вродженими і здобуваються; - явними - зовнішніми, безпосередньо спостерігаються;
 14. Петро Кузьмич Анохін (1898 - 1974) Теорія функціональних систем в організації життєдіяльності живих організмів
  дій на основі випереджаючого відображення і механізмами цілепокладання. 3. Як формується здатність до випереджаючого отра жению і целеполаганию у живих організмів у процесі еволюції ції? Цілеспрямованість живої системи заснована на випереджальному відображенні, яке з'явилося із зародженням життя на Землі і є відмітною властивістю живого. - Випереджувальний відображення полягає в
 15. 76. Білки
  організмів; 2) вони містяться в протоплазмі і ядрі всіх рослинних і тваринних клітин і є головними носіями життя; 3) за визначенням Ф. Енгельса, «життя є спосіб існування білкових тіл»; 4) молекулярна маса білків виражається десятками і сотнями тисяч, а у деяких білків досягає кількох мільйонів. Функції білків в організмі різноманітні. 1. Білки