Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Дія механізму планування програм розвитку регіону на основі базових елементів державноїполітики


Змінилися умови господарювання висунули антитези традиційним передумовам стратегічного планування. Їх суть в тому, що розвиток зовнішнього середовища передбачити неможливо, темпи і радикальність змін перевершують здатність організації змінити відповідним чином свою форму, різноманітність стратегій збільшує нестабільність зовнішнього середовища, стратегії далеко не оптимальні з точки зору систем більш високого порядку, цілеспрямований вплив на майбутні результати функціонування фірми неможливо. Не всі ці умови можна прийняти без застережень, але проте їх слід враховувати при побудові системи стратегічного планування процесів розвитку регіону.
У регіональному плануванні та реалізації програм розвитку місцевій владі приділяється істотна роль. У цьому зв'язку постає завдання про необхідність визначити межі взаємодії та поділу функцій державних, регіональних і місцевих властей. При розробці стратегії розвитку території належить визначити пріоритети розвитку економіки, вивірити статус державних, регіональних, муніципальних цільових програм. Це супроводжується визначенням оптимального співвідношення між інвестиційним, фінансовим, природно-ресурсним, податковим та іншими компонентами.
Системний підхід до побудови моделі оцінки ефективності інвестицій також ставить перед необхідністю врахування такої ситуації, коли невеликі зміни в навколишньому середовищі викликають великі варіації у вихідних даних і переносять проект розвитку з класу бажаних в клас небажаних. Тому теорія раціональних рішень в рамках реалізації програм розвитку регіону набуває все більшого значення.
У цьому зв'язку позначилося кілька моделей прийняття рішень: підхід, заснований на принципах "раціональної поведінки" інтерпретує цей процес як "доцільний вибір учасниками", які мають перед собою певну мету; "організаційна" модель розглядає рішення як результат діяльності організації, яка володіє внутрішніми силами, структурою, процедурами і "репертуаром"; модель "державної політики" розуміє рішення як результат політичних переговорів, які визначаються поглядами, мотивами, впливом і маневрами залучених у гру політичних супротивників. Разом з тим слід усвідомлювати, що концепція прийняття рішень - це соціораціональная модель, яка об'єднує погляди на доцільність. У ній сконцентровані об'єктивна, суб'єктивна, інтерсуб'єктивності і позиційна доцільності. Об'єктивна доцільність пов'язана з традиційним економічним розумінням інвестиційних рішень.
При поєднанні позитивного комплексу факторів зовнішнього середовища з місцевими умовами вдається побудувати систему інвестиційних відносин, чуйно реагує на зміни інтересів учасників. Прикладом подібного рішення може послужити наступний алгоритм дій регіональної адміністрації, спрямований на залучення фінансових коштів з метою забезпечення динамічного розвитку регіональної економіки (табл. 1).
1 Послідовність дій обласної адміністрації з мобілізації ресурсів і залучення фінансових коштів в економіку регіону Послідовність дій по залученню ресурсів в регіон Дії регіональної влади по виконанню процедур залучення інвестицій Робота орієнтована на умовах політичної та економічної стабільності в цілому по країні і в області, а також, за умови, якщо основні економічні показники (інфляція, дефіцит бюджету, стабільність валюти і т.д.) знаходяться під контролем 1 Виявлено і публічно доведена реальна зацікавленість обласної адміністрації в залученні необхідних ресурсів на територію. Відкрито реалізуються зусилля по реальній підтримці в цьому питанні з боку виконавчої та законодавчої гілок влади регіону Обласна адміністрація ініціатор цієї роботи Продовження табл. 1
Продовження табл. 1
2 Обласна адміністрація демонструє ясне розуміння того, куди необхідно залучати матеріальні ресурси і фінансові кошти (в які сектори економіки) і в якій послідовності, шляхом публічної заяви довготривалих пріоритетів економічного зростання 3 Обласна адміністрація публічно показує можливості існуючих інструментів залучення господарських ресурсів, практичними кроками підтверджує на практиці ефективність дій і прозорість результатів Обласна адміністрація розробляє адміністративні процедури залучення коштів в регіон Послідовність дій по залученню ресурсів в регіон Дії регіональної влади по виконанню процедур залучення інвестицій 4 Обласна адміністрація розробляє правову базу для залучення господарських засобів в тій частині права, якого не вистачає для території та яке лабильно щодо інтересів переважної більшості населення. Законодавчі збори на альтернативі або працюючи паралельно, стверджує запропоновані поправки (закони), спираючись на експертизу і оцінивши в цілому економічну доцільність введення цих правових актів, діючи за принципом поєднання інтересів населення з інтересами країни.
Економічна доцільність подібних дій повинна переважати над поточною політичною еквілібристикою. Рішення стратегічно орієнтовані. Політичні інтереси слід підпорядкувати економічним інтересам населення Обласна адміністрація розробляє правову базу 5 Обласна адміністрація розробляє нормативні акти, які дозволяли б перетворювати положення правової бази в процедури, що регулюють способи залучення господарських засобів. Це конкретні заходи і дії по виконанню програми з урахуванням потреб у ресурсах на поточний, середньостроковий і довгостроковий періоди Законодавчі збори стверджує правову базу 6 Створення в рамках обласної адміністрації структур, які б забезпечували процес залучення та мобілізації ресурсів, відповідаючи за наслідки своїх дій. Ділова активність державних службовців повинна визначати працездатність ідей, їх прийнятність. Обласна адміністрація створює фінансові та управлінські (державне або напівдержавне агентство) структури, які оцінюють проекти розвитку регіону Дії регіональної Послідовність дій по влади щодо виконання залученню ресурсів в регіон процедур залучення інвестицій Їх добробут не повинно залежати від політичної кон'юнктури. Економічно доцільні дії виконавців слід оцінювати за ступенем досягнення наміченої цілі на території. Чергову мета визначає "правляча" зараз група політиків, що відповідає перед виборцями за стабільність, високий рівень благ і гідне життя 7 Всебічна оцінка проектів розвитку регіону, пропозицій і намірів, висунутих представниками регіональних фінансових, господарюючих та управлінських структур, структурними комітетами адміністрації Фінансові та управлінські (державні або напівдержавні) структури обласної адміністрації знаходять учасників проектів 8 Ранжування і відбір продуктивних ідей, проектів розвитку, які забезпечують прибутковість, економічне зростання регіонального валового продукту, зайнятість населення, і створюють передумови до пожвавлення економіки Фінансові та управлінські структури обласної адміністрації проводять відбір підрядників для здійснення проекту 9 Вишукування та залучення додаткових коштів, що покривають дефіцит потреби у фінансах Моніторинг здійснення проектів і програм 10 Оголошення про проведення тендера на відбір підрядників, субпідрядників, які можуть здійснювати програми, проекти Заключний етап: моніторинг процесу здійснення проектів щодо графіка, очікуваних результатів і т . д. Встановлено, що в цих умовах депресивного стану економіки короткострокові ринкові моделі самі по собі не можуть викликати довгострокових ініціатив, що виходять за межі поточних інтересів, якщо поруч з ними не поставити механізми, націлені на перспективу довгострокового розвитку. Вдосконалення і структуризація послідовності дій регіональної адміністрації в частині дії механізму формування ресурсної бази розвитку з оптимізацією процедур ефективного використання залучених ресурсів здатне пожвавити економічні процеси в регіоні. З урахуванням розвитку науки, освіти, культури можливо форсувати розвиток економіки на шляху граничної активізації інтенсифікованого процесу реалізації програм розвитку за рахунок переважно внутрішніх джерел фінансування. У цьому зв'язку передбачається оцінювати і аналізувати основні параметри економічної моделі процесу реалізації програм розвитку регіону з урахуванням її політичної та соціальної складових.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дія механізму планування програм розвитку регіону на основі базових елементів державноїполітики "
 1. Взаємозв'язок державної та регіональної науково-технічної політики
  дії адміністрації у формуванні регіональної науково-технічної політики, а діяльність НКЦ направлялася б на формування та супровід регіональних науково-технічних програм. - В даний час розроблений і активно впроваджується в дію в ряді регіонів механізм взаємодії федеральних і територіальних органів управління. Зокрема, він передбачає проведення експертиз,
 2. Теорія безпеки
  дії зазначених систем, об'єктів і структур на різних стадіях виникнення і розвитку аварійних і катастрофічних станів та їх наслідків в тимчасовій і просторової кінетичної постановці; створення наукових основ діагностування, моніторингу, раннього попередження та запобігання аварій і катастроф, побудова систем захисту та реабілітації. У рамках теорії безпеки
 3. 3.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  дій уряду; ясність і простота застосування норм (закони, укази та постанови повинні мати пряму дію і проходити перевірку на однозначність); усунення тих інститутів, які викликають недовіру і довели свою неефективність, виявлення точок ірраціональності та усунення причин ірраціональної поведінки; регулювання слідом за спостережуваними інтересами (будь-яка дія в
 4. Матеріали для читання
  дій, емпірична наука може своїми засобами визначити тільки наступне: 1) необхідні для цього кошти, 2) неминучі побічні результати зроблених дій і 3) обумовлену цим конкуренцію між можливими різними оцінками і їх практичні наслідки. Засобами філософських наук можна, крім цього, виявити "сенс" таких оцінок, тобто їх кінцеву смислову структуру і
 5. § 6. Німеччина в період фашистської диктатури
  діяти, використовуючи надзвичайні президентські укази, в обхід звичайної парламентської практики. Жорстко придушувалися будь антиурядові виступи. У вересні 1930 Брюнинг переконав президента Гінденбурга достроково розпустити парламент. Однак результати нових виборів виявилися ще більш несподіваними. Ліві партії збільшили свій електорат на 5,6 млн. голосів. І якщо гострий конфлікт між
 6. 1.2. Механізми реалізації
  дії повинна суворо обмежуватися і не перевищувати величин гранично допустимих навантажень на екосистеми. Склад заходів, якими має забезпечуватися безпека населення у разі виникнення НС, хто, як і якими засобами повинен з ними боротися, якою мірою і хто несе відповідальність, визначається існуючої і постійно розвивається нормативно-законодавчою базою країни,
 7. Економічні механізми
  дію ефективні економічні механізми стимулювання практичної діяльності з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та залучення потрібних для цього чималих інвестицій. В даний час реалізується комплекс цільових досліджень, спрямованих на розробку процедур оцінювання рівня безпеки, з урахуванням взаємозалежних факторів вартості та надійності, побудова
 8. § 3. Економічні та політичні результати другої світової війни для західноєвропейських країн
  механізмів «держави добробуту». З кінця 40-х до 60-х років у країнах Заходу сформувалося своєрідне згода між помірними консерваторами, лібералами і соціал-демократами щодо принципів державного втручання. Загалом у цей період соціальний реформізм і кейнсіанські принципи державного втручання досягли свого апогею. Держава надавала активну
 9. § 1. Проблеми вибору шляхів розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи
  дії СРСР перетворення загальнодемократичного змісту, які в той же час створювали певну основу для руху до соціалізму. У 1944-1945 р. у всіх державах регіону була вирішена першочергова загальнонаціональне завдання - звільнення від фашизму, відновлення національної незалежності. Перед народами відкрилася можливість демократичного розвитку. Слід мати на увазі, що в
 10.  § 2 Моральні підходи до проблеми сенсу життя в російської філософії
    дійсно служить дана річ, була здатна осмислити цю річ, для цього треба, щоб сама-то ця мета була більш, або менш цінною в наших очах, щоб за неї слід було гнатися ". Ступінь цінності мети, що, очевидно, обумовлює її імперативність і смисловий зміст. По-друге, смисложиттєвими мета - це "абсолютно цінна мета", яку ми переслідуємо "заради неї самої" і, по-третє, вона
 11.  Введення
    дій: Ресурси ^ концепція ^ стратегія ^
 12.  Схема функціонування економіки регіону
    діями в господарській системі в порівнянні з моментом Рис. 1 Регіон як підсистема національної економіки. Переважна схема економічних відносин: ^ ^ ^ - торговельні; - фінансові ДОСВІД І ПРИНЦИПОВО ускладнює завдання, що зв'язане з взаємозалежності всіх СУБ'ЄКТІВ. ВОЗНИК І ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ РОЗРИВ МІЖ складності та новизни ЗАВДАНЬ, З ОДНОГО БОКУ, І ФОРМАМИ, методів і прийомів