Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБЖД та соціально-небезпечні ситуації
ЗМІСТ:
В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломін. Надзвичайні ситуації соціального характеру і захист від них, 2007

Викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» почалося в російських вузах в 1990-х роках. І це далеко не випадково. В умовах соціальної нестабільності, перманентних економічних негараздів, морального і фізичного зносу виробничих фондів і техніки, погіршення екологічної ситуації загострюється проблема виживання людини, виникає нагальна необхідність забезпечення його безпеки.

На відміну від багатьох академічних дисциплін, «Безпека життєдіяльності» носить інтегральний характер і вимагає оволодіння широким спектром наукових і прикладних знань. Це викликає певні труднощі у її вивченні та освоєно ії умінь і навичок безпечної поведінки, усугубляющиеся відсутністю систематизованої наукової та навчальної літератури з питань соціальної безпеки. Компенсувати певною мірою цю прогалину допоможе пропоноване навчальний посібник.

Передмова
Глава 1
Безпека життєдіяльності як наукова та навчальна дисципліна: соціальний аспект
Сутність і основні складові дисципли ни «Безпека життєдіяльності» в соціальному контексті
Характеристика системи «людина - соціальне середовище» в загальному контексті безпеки життєдіяльності
Глава 2
Надзвичайні ситуації соціального характеру
2.2. Можливі НС соціального характеру на території Росії
Г лава 3
Ризик в умовах надзвичайних ситуацій соціаль ного характеру
Управління ризиками НС соціального характеру
Глава 4 Теоретична модель особистості безпечного типу поведінки
Людина в соціумі
Типологічні риси особистості безпечного типу поведінки
Психофізіологічні характеристики особистості безпечного типу поведінки
Соціальні характеристики особистості безпечного типу поведінки
Глава 5 Локальні війни та регіональні збройні конф лікти
Сутність і характерні риси
Стратегія поведінки і способи захисту
Г лава 6 Екстремізм
Різновиди і тенденції розвитку
Екстремістські вуличні підліткові об'єднання і групи
Глава 7 Тероризм
Сучасний тероризм: витоки і характерні риси
Особливості тероризму в Росії
Профілактика тероризму. Правила поведінки при контакті з терористами
Г лава 8 Масові заворушення
Сутність і характер прояву
Правила поведінки і способи захисту
Г лава 9 Кримінальна небезпека
Причини, характер і особливості злочинності
9.2 Профілактика криміналу і способи захисту від нього
Глава 10 Безпека особистості в умовах соціально-економічної кризи
10.1 Безробіття. Політика держави в сфері зайнятості населення
10.2. Економічна та психологічний захист в умовах безробіття
Г лава 11 Інформаційна безпека
Основні категорії інформаційної безпеки
11.2 Інформаційні війни та інформаційний тероризм
Загрози інформаційної безпеки Росії
Інформаційна безпека - найважливіший компонент національної безпеки
5 Безпека людини в інформаційному просторі
Глава 12
Етнополітичні процеси як об'єкт соціальної безпеки
Сучасні етнополітичні процеси в Росії та перспективи їх розвитку
Вплив релігійного чинника на етнополітичні процеси
Міжетнічні протиріччя і конфлікти
Глава 13 Релігійні аспекти безпеки
Релігійна ситуація в Росії, її вплив на безпеку країни
Сучасний релігійний екстремізм і захист від його проявів
Глава 14 Наркоманія
Наркоманія як суспільне явище, її витоки і фактори поширення
Психоактивні речовини і механізми формування наркозалежності
Сучасні уявлення про профілактику наркоманії
Профілактика залежності від психоактивних речовин
Глава 15 Захист населення і територій в умовах НС соціального характеру
Державна політика в галузі попередження та ліквідації НС, захисту населення і територій
Колективна та індивідуальна захист населення
Глава 16 Самооборона і основні способи її забезпечення
Правові та психологічні основи самооборони
Зброя самооборони: класифікація, порядок застосування
Висновок
Примітки
БЖД та соціально-небезпечні ситуації: