Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ


Аварія на Чорнобильській АЕС, в результаті якої був зруйнований реактор і піддалася радіоактивному забрудненню значна територія з розташованими на ній людьми, тваринами, рослинами, аварії на залізничному транспорті при перевезенні сильнодіючих отруйних та вибухонебезпечних речовин, а також на підприємствах хімічної промисловості, що використовують ці речовини у виробництві, різні стихійні лиха, такі, наприклад, як небачене за силою і масштабами землетрус у Вірменії (1988 р.) та ін, - все це з усією очевидністю свідчить про те, що навіть в умовах мирного часу можуть виникати вогнища масового ураження. Тому на ГО покладається завдання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час.
Надзвичайні ситуації можна класифікувати таким чином:
   1. Надзвичайні ситуації, пов'язані зі стихійними лихами (землетрусу, катастрофічні повені, урагани, снігові бурі і замети, селі, зсуви, обвали , лавини, лісові та торф'яні пожежі, епідемії та ін.)
   2. Надзвичайні ситуації, пов'язані з викидом шкідливих речовин в навколишнє середовище (аварії на АЕС та інших об'єктах ядерної енергетики з викидом (виливом) РВ в атмосферу; аварії-на об'єктах, що мають СДОР, з викидом (виливом ) їх у навколишнє середовище; аварії на виробничих підприємствах з викидом (виливом) БС).
   3. Надзвичайні ситуації, пов'язані з виникненням пожеж та вибухів і їх наслідками (руйнування та пошкодження будівель, споруд, технологічних установок, ємностей і трубопроводів на підприємствах зі вибухо-і пожежонебезпечної технологією; пожежі і вибухи в населених пунктах і на транспортних комунікаціях і Др.).
   4. Надзвичайні ситуації конфліктного характеру (збройний напад на штаби, ПУ, УС, склади і військові гарнізони, хвилювання в окремих районах, викликані виступи-
    ми екстремістських груп (елементів ), застосування ЗМУ та інших сучасних засобів ураження в бойових діях у воєнний час).

Для успішного вирішення завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу необхідно знання характеристик стихійних лих, аварій (катастроф), сучасних засобів ураження і особливостей вогнищ ураження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ "
 1. 6.1. СУТНІСТЬ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАБІЛЬНІСТЬ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
  надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу є одним з основних завдань ГО. Під стійкістю функціонування об'єкта народного господарства розуміють здатність його в надзвичайних ситуаціях випускати продукцію в запланованому обсязі та номенклатурі (для об'єктів, безпосередньо не виробляють матеріальні цінності, - виконувати свої функції відповідно до призначення), а в разі
 2. Тема 5. Надзвичайні ситуації воєнного часу
  ситуації воєнного
 3. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, підвищення стійкості функціонування об'єктів народного господарства, а також проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (СіДНР) при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій (катастроф) і в осередках ураження. Для організації робіт з ліквідації наслідків стихійних лих, аварій (катастроф), забезпечення постійної готовності
 4. Тема 1. Мобілізаційна підготовка об'єктів охорони здоров'я
  надзвичайних ситуаціях мирного часу. 2. Ознайомитися з основними положеннями нормативних і правових документів з мобілізаційної підготовки закладів охорони здоров'я та організації медичного забезпечення населення у воєнний час і в надзвичайних ситуаціях мирного часу. Місце проведення заняття - навчальна кімната. Тривалість заняття 2 академічні години. Оснащення заняття:
 5. Тема 3. Підготовка лікувально-профілактичного закладу до роботи при надзвичайних ситуаціях
  надзвичайних ситуацій є базою створення установ і формувань служби медицини катастроф, що беруть участь у виконанні лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Від готовності, ступеня стійкості функціонування об'єктів охорони здоров'я, організації взаємодії між ними багато в чому залежить вирішення завдань по медико-санітарному забезпеченню
 6. 2.1. Теоретичні основи прогнозування
  надзвичайних ситуацій на життєдіяльність населення, роботу об'єктів економіки і дії сил ліквідації надзвичайних ситуацій, а також при обгрунтуванні та прийнятті заходів захисту виявляється і оцінюється обстановка, що складається при НС. Під виявленням обстановки розуміється збирання та оброблення вихідних даних про надзвичайні ситуації, визначення розмірів зон надзвичайних ситуацій і нанесення їх на
 7. ВІЙСЬКОВІ БАЗИ імперіалістичних держав на чужих територіях - ПОРУШЕННЯ принципів мирного співіснування
  мирного співіснування «представляють найкращу в справжніх умовах формулу взаємин держав з різним соціальним ладом» і можуть тому «послужити основою міцних мирних відносин між державами всієї земної кулі» 79. Нарада представників комуністичних і робочих партій в Москві в листопаді 1960 року підкреслило, що всі соціалістичні країни, дотримуючись вчення великого
 8. Передмова
  надзвичайних ситуаціях, дати методичні основи проведення занять з цивільну оборону (ГО) з учнями середніх навчальних закладів. У підручнику зроблено акцент на вирішення першочергових завдань ГО в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу, в той же час не применшується значення їх вирішення і в умовах воєнного часу. Автори не ставили перед собою завдання об'ємного викладу матеріалу з усіх
 9. РОЗДІЛИ 122 і 123. Про укладення мирного договору І і про його розірвання 2
  РОЗДІЛИ 122 і 123. Про укладення мирного договору І і про його розірвання
 10. 7. Законодавчо-правові акти у сфері захисту населення і територій від НС природного і техногенного характеру
  надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. У Федеральному законі "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" визначено загальні для РФ організаційно-правові норми в області захисту громадян Росії, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації, всього земельного, водного, повітряного
 11. Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
  надзвичайних ситуаціях »(РСЧС) встановлювалося, що ця система призначається для попередження надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час, а в випадках їх виникнення - для ліквідації наслідків, забезпечення безпеки населення, захисту довкілля та зменшення шкоди народному господарству. Відповідно цьому були визначені її головні завдання. З грудня 1994 основоположним
 12. Глава II НЕСУМІСНІСТЬ З принципів мирного співіснування ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ БАЗ НА ЧУЖИХ ТЕРИТОРІЯХ І НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ПРАВОВОГО ЗАБОРОНИ
  Глава II НЕСУМІСНІСТЬ З принципів мирного співіснування ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ БАЗ НА ЧУЖИХ ТЕРИТОРІЯХ І НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ПРАВОВОГО
 13. Латишев О.В. Иванкин М А, Олешко Ф.П., БелашоваН В., Архипов Н.М.. Залізний А.Ф., Лаптєв А Ф., Агєєв А.В.. Методичні рекомендація з питань цивільному зашиті та дії населення в надзвичайних та екстремальних ситуаціях Методичний посібник - Луганськ. вид-во УМЦ ГЗ та БЖД Луганської області, 2006. -176 Стр., 2006

 14. Тема 7. Організація санітарно-протиепідемічного забезпечення в надзвичайних ситуаціях
  надзвичайних ситуаціях будується на загальних принципах охорони здоров'я, надання медичної допомоги населенню в районах лиха, попередження виникнення та поширення інфекційних захворювань. Основною метою функціонування підсистеми нагляду за санітарно-епідемічною обстановкою РСЧС є організація заходів держсанепіднагляду, спрямованих на попередження та ліквідацію
 15. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
  ситуація (НС) - це обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей. Надзвичайні ситуації
 16. 2. Надзвичайні ситуації метеорологічного характеру
  ситуації метеорологічного
 17. HI. Надзвичайні ситуації техногенного характеру
  ситуації техногенного
 18. ГЛАВА 2 Прогнозування обстановки при надзвичайних ситуаціях
  надзвичайних
 19. ГЛАВА 1 Теоретичні аспекти надзвичайних ситуацій
  надзвичайних