Головна

Головна

Історичні науки | Екологія і природокористування | Педагогіка | Соціологія | Религоведение | Філософія | Валеологія | Географія | Ділова мова | Культурологія | Контрольні роботи по праву | Курсові роботи по праву | Підручники з міжнародного права |
АВТОР НАЗВА ПІДРУЧНИКА РІК
ЯкубаЕ.А. Соціологія. Навчальний посібник для студентів 1996

Вучебном посібнику "Соціологія" викладаються основні проблеми та положення. Загальної "соціологічної теорії. Дається характеристика вихідних понять соціології: суспільства, спільності, соціальної групи, соціальних відносин, особистості в системі соціальних зв'язків, культури .. Товариство аналізується як цілісний організм, розкриваються його основні структурні елементи, сфери, інститути, форми, соціальні механізми функціонування та розвитку. Соціальна структура розглядається не тільки як система соціальних спільнот, а й як інституційні організаці-ційні нормативні форми соціальних зв'язків .. Детально "анали-зіруются такі інститути, як економіка, політика, сім'я, наука, освіта, розглядається суспільне Думка як об'єкт соціологічного аналізу-Навчальний посібник розрахований на студен-тів, що вивчають загальну соціологічну теорію або основи соці-олог, на аспірантів, викладачів вузів, працівників соці-ологических підрозділів, широку наукову громадськість. , Рецензенти: докт. філософ, наук, професор Попова І. М. (Одеський держуніверситет) докт. соціолог, наук, професор Бакіров В. С. (Харківський держуніверситет) Рукопис даного видання виконана за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та рекомендована копублікованію конкурсною комісією програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні" Міністерства освіти-Україна та Міжнародного фонду "Відродження".