Головна

Головна

Історичні науки | Екологія і природокористування | Педагогіка | Соціологія | Религоведение | Філософія | Валеологія | Географія | Ділова мова | Культурологія | Контрольні роботи по праву | Курсові роботи по праву | Підручники з міжнародного права |
АВТОР НАЗВА ПІДРУЧНИКА РІК
О.С. Гребенюк ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: Курс лекцій 1996

У посібнику три частини: у першій розглядаються питання педагогічних систем і технологій, у другій представлені сутнісні характеристики сучасної дидактичної системи проблемно-розвиваючого навчання і в третій - розкриті акту-альні питання педагогічної конфліктології і технологія управління конфлікт-ними ситуаціями. Для студентів університетів і педагогічних інститутів; аспірантів, вчителів і керівників шкіл і профтехучилищ.