Головна

Главная

Исторические науки | Экология и природопользование | Педагогика | Социология | Религоведение | Философия | Валеология | География | Деловой язык | Культурология | Контрольные работы по праву | Курсовые работы по праву | Учебники по международному праву |
АВТОР НАЗВАНИЕ УЧЕБНИКА ГОД
Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань 1997

У підручнику розглянуто основні теоретичні і практичні питання сучасної екології із залученням найновіших матеріалів, у формі й обсязі, достатніх для формування високого рівня шкільної екологічної освіти для загальноосвітніх шкіл.