Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД)
ЗМІСТ:
Л. А. Михайлов, В. П. Соломін, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко та ін. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / - СПб.: Пітер. - 302 с.: Ил., 2006

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Безпека життєдіяльності».

Зміст підручника охоплює основні сторони безпечної життєдіяльності людини: організацію безпечного виробництва; охорону праці; прогнозування, попередження і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру. У цих питаннях повинні розбиратися випускники вузів - майбутні керівники та організатори різних видів діяльності.

Передмова
Введення
Частина I Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
ГЛАВА 1 Теоретичні аспекти надзвичайних ситуацій
Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
Сили і засоби РСЧС
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій
Концепція прийнятного ризику
Розрахунок ризику
Класифікація виробничих аварій і катастроф
Поняття про вражаючих факторах надзвичайних ситуацій та їх класифікація
ГЛАВА 2 Прогнозування обстановки при надзвичайних ситуаціях
2.1. Теоретичні основи прогнозування
Закони руйнування споруд і поразки людей
Приклади розв'язання типових задам з прогнозування хімічної обстановки
Прогнозування наслідків НС у районі руйнівних землетрусів
Прогнозування обстановки при лісовій пожежі
Частина II Надзвичайні ситуації природного характеру
ГЛАВА 3 Класифікація надзвичайних ситуацій природного характеру
3.1. Основні тенденції розвитку небезпечних природних явищ
Класифікація надзвичайних ситуацій природного походження
ГЛАВА 4 Землетруси
Причини землетрусів
Захист від землетрусів
моретрясения. Цунамі
ГЛАВА 5 Повені
5.1. Класифікація повеней по повторюваності, масштабами і наносимому збитку
ГЛАВА 6 Обвали, зсуви, селі, снігові лавини
6.1. Обвали
Аналіз та прогнозування обвалів і зсувів
Снігові лавини
Рятувальні роботи при евакуації постраждалих від обвалів, зсувів, снігових лавин
ГЛАВА 7 Лісові й торф'яні пожежі
7.1. Види лісових пожеж та їх наслідки
Гасіння лісових пожеж
ГЛАВА 8 Бурі, урагани, смерчі
8.1. Походження і оцінка бурь, ураганів, смерчів
Заходи щодо забезпечення безпеки при загрозі бурь, ураганів, смерчів
Частина III Надзвичайні ситуації техногенного характеру і захист від них
ГЛАВА 9 Транспортні аварії та катастрофи
Аварії на міському транспорті
.3. Особливості поведінки У метро
Аварії на авіаційному транспорті
Аварії на водному транспорті
Характеристики рятувальних засобів
ГЛАВА 10 Пожежі і вибухи
10.1. Коротка характеристика і класифікація пожежо-і вибухонебезпечних об'єктів
Класифікація та коротка характеристика пожеж і вибухів як причин НС 10.2.1. Види пожеж
Класифікація вибухів
Вибухи конденсованих вибухових речовин, газо-, паро-та пилоповітряних сумішей
ГЛАВА 11 Надзвичайні ситуації, пов'язані з викидом хімічно небезпечних речовин
Класифікація аварійно хімічно небезпечних речовин
11.3. Вплив хімічно небезпечних речовин на організм людини 11.3.1. Види впливу АХОВ на організм
Коротка характеристика деяких видів АХОВ
Технічні рідини
ГЛАВА 12 Аварії з викидом радіоактивних речовин
12.1. Відкриття явища радіоактивності
Природні джерела радіоактивності на Землі
Аварії на радіаційно небезпечних об'єктах
Чорнобильська катастрофа та її наслідки
Дії населення при аварії на атомних електростанціях
ГЛАВА 13 Гідродинамічні аварії
13.1. Водні ресурси і водне господарство країни
Аварії на гідротехнічних спорудах
Наслідки гідродинамічних аварій та заходи захисту населення
ГЛАВА 14 Вплив техногенних факторів середовища проживання на здоров'я населення
Довкілля та здоров'я людини
Вплив несприятливих факторів середовища проживання на здоров'я населення
Природоохоронна діяльність підприємств
Глобальні екологічні проблеми сучасності
Озоновий екран Землі
Критерії оцінки якості навколишнього середовища
Економічні питання охорони праці
Захист від шуму і вібрації 15.4.1. Вплив шуму
Освітлення виробничих приміщень 15.5.1. Основні світлотехнічні характеристики
Джерела світла та освітлювальні прилади
Причини нещасних випадків
Частина IV Надзвичайні ситуації соціального характеру
ГЛАВА 16 Масові заворушення
16.1. Місто як середовище підвищеної небезпеки
Паніка
Масові погроми
ГЛАВА 17 НС кримінального характеру і захист від них
17.1. Крадіжка
Правила поведінки у випадках посягань на життя і здоров'я 17.3.1. Напад на вулиці
Небезпека під час нічної зупинки
Засоби самозахисту та їх використання
ГЛАВА 18 Тероризм як реальна загроза безпеці в сучасному суспільстві
18.1. Причини тероризму
Міжнародний тероризм
Частина V Психологічні аспекти надзвичайної ситуації
ГЛАВА 19 Психопатологічні наслідки надзвичайної ситуації
19.1. Неординарні ситуації
Суїцидальні прояви психопатологічних наслідків НС
Типологія суїцидальної поведінки
Посттравматические стресові розлади
ГЛАВА 20 Особистісні фактори, що визначають безпеку життєдіяльності
Особистість типу жертви
Додаток 1 Словник термінів
Додаток 2 Довідковий матеріал
Література 1.
Безпека життєдіяльності (БЖД):
  1. П.Е. Шлендер. Безпека життєдіяльності: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник,. - 304 с. - 2008 рік
  2. В. П. Петров, С. В. Петров. Інформаційна безпека людини і суспільства: навчальний посібник - 2007
  3. Сичов Ю.Н.. Безпека життєдіяльності: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 147 с. - 2007
  4. Бєлов С.В., Сівков В.П., Ільницька А.В., Морозова Л.Л. та ін БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ / Підручник - 2005
  5. Е.А. Арустамова. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ - 2002 рік
  6. Ф. М. Гімранов, Є. Б. Гаврилов. Безпека життєдіяльності. Ч. 2. Безпека технологічного обладнання: Навчальний посібник. Казан.гос.технол.ун-т. Казань. 84 с. - 2002 рік