НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праці → 
Безпека життєдіяльності (БЖД)
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (БЖД)
П.Е. Шлендер Безпека життєдіяльності: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник,. - 304 с. 2008

У навчальному посібнику розглянуто зміст і сутність, об'єкти, принципи та методи забезпечення життєдіяльності. Викладено основні складові системи «людина - середовище проживання», техногенні та антропогенні небезпеки і способи захисту від них, розглянуті питання безпеки в надзвичайних ситуаціях, економічної безпеки та ін Дано уявлення про управління безпекою, про законодавчі й нормативно-правових актах безпеки життєдіяльності.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, що займаються проблемами безпеки життєдіяльності.

В. П. Петров, С. В. Петров Інформаційна безпека людини і суспільства: навчальний посібник 2007

У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, історія, проблеми та загрози інформаційної безпеки, найбільш важливі напрямки її забезпечення, включаючи основи захисту інформації в економіці, внутрішній і зовнішній політиці, науці і техніці.

Обговорюються питання правового та організаційного забезпечення інформаційної безпеки, інформаційного забезпечення оборонних заходів і бойових дій. Особлива увага приділяється забезпеченню інформаційної безпеки у правоохоронній сфері, а також при виникненні надзвичайних ситуацій.

Розглядаються сутність і методи інформаційного впливу на людину, інформаційна безпека у сфері духовного життя людини і суспільства, в повсякденному житті.

Сичов Ю.Н. Безпека життєдіяльності: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 147 с. 2007

Навчальний посібник призначений для вивчення в коледжах і вищих навчальних закладах дисципліни «Безпека життєдіяльності». Воно підготовлено відповідно до прийнятих стандартів для всіх спеціальностей і напрямків.

Навчальний посібник є продовженням вивчаються в середніх навчальних закладах дисциплін «Основи безпеки життєдіяльності», «Охорона навколишнього середовища», «Охорона праці» та «Цивільна оборона».

Пропонований навчальний посібник, на відміну від інших, має спеціально розроблену структуру. Дана структура спрямована на більш послідовне вивчення дисципліни, тому сприяє найкращому засвоєнню матеріалу слухачами.

Л. А. Михайлов, В. П. Соломін, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко та ін Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / - СПб.: Пітер. - 302 с.: Ил. 2006

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Безпека життєдіяльності».

Зміст підручника охоплює основні сторони безпечної життєдіяльності людини: організацію безпечного виробництва; охорону праці; прогнозування, попередження і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру. У цих питаннях повинні розбиратися випускники вузів - майбутні керівники та організатори різних видів діяльності.

Бєлов С.В., Сівков В.П., Ільницька А.В., Морозова Л.Л. та ін БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ / Підручник 2005

У підручнику вперше узагальнено наукові та практичні досягнення в новій галузі знань - безпеки життєдіяльності. Він підготовлений відповідно до зразковими програмами дисципліни «Безпека життєдіяльності» (БЖД) для всіх спеціальностей і напрямків бакалаврату вищої професійної освіти. Основа програм розроблена кафедрою «Промислова екологія та безпека» МГТУ ім. Н.Е. Баумана ще в 1989 р.

Е.А. Арустамова БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 2002

Підручник написаний відповідно до Зразкової програми Міністерства освіти РФ з дисципліни "Безпека життєдіяльності" і з урахуванням державних стандартів для економічних, соціальних і гуманітарних спеціальностей.

Розглянуто особливості стану і негативні фактори середовища проживання сучасної людини.

Містяться докладні відомості про причини виникнення, наслідки та профілактиці надзвичайних ситуацій різного походження.

Ф. М. Гімранов, Є. Б. Гаврилов Безпека життєдіяльності. Ч. 2. Безпека технологічного обладнання: Навчальний посібник. Казан.гос.технол.ун-т. Казань. 84 с. 2002

Підготовлено відповідно до програми дисципліни «Безпека життєдіяльності» (БЖД) для технічних вузів. Видається в чотирьох частинах, що включають всі розділи навчальної програми.

У другій частині розглянуті інженерні аспекти створення безпечного технологічного обладнання. Наведено сучасні методи та способи забезпечення герметичності обладнання, вимоги до пристрою і безпечної експлуатації судин і апаратів, що працюють під тиском, технологічних трубопроводів, дані рекомендації з вибору арматури апаратів і трубопроводів, викладена методика розрахунку і рекомендації з вибору запобіжних та захисних пристроїв. Розглянуто питання забезпечення захисту від виробничих вібрацій і питання з електробезпеки.