Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяДослідження в психології → 
« Попередня Наступна »
Образцов П. І.. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2004 - перейти до змісту підручника

Бесіда як метод дослідження

Бесіда - один з основних методів психології та педагогіки, який передбачає отримання інформації про досліджуваному явище в логічній формі як від досліджуваної особистості, членів досліджуваної групи, так і від оточуючих людей. В останньому випадку бесіда виступає як елемент методу узагальнення незалежних характеристик. Наукова цінність методу полягає у встановленні особистого контакту з об'єктом дослідження, можливості отримати дані оперативно, уточнити їх у вигляді співбесіди.

Бесіда може бути формалізованою і неформалізованій. Формалізована бесіда передбачає стандартизовану постановку питань і реєстрацію відповідей на них, що дозволяє швидко групувати і аналізувати отриману інформацію. Неформализованная бесіда проводиться за нежорстко стандартизованим питань, що дає можливість послідовно ставити додаткового-82

тільні питання, виходячи з ситуації, що склалася. У ході бесіди цього виду, як правило, досягається більш тісний контакт між дослідником і респондентом, що сприяє отриманню найбільш повної та глибокої інформації.

У практиці психолого-педагогічних досліджень вироблені певні правила застосування методу бесіди:

? розмовляти тільки з питань, безпосередньо пов'язаних з досліджуваної проблемою;

? формулювати питання чітко і ясно, враховуючи ступінь компетентності в них співрозмовника;

? підбирати і ставити питання в зрозумілій формі, що спонукає респондентів давати на них розгорнуті відповіді;

? уникати некоректних запитань, враховувати настрій, суб'єктивне стан співрозмовника;

? вести бесіду так, щоб співрозмовник бачив у дослідникам не керівника, а товариша, який виявляє непідробний інтерес до його життя, дум, сподіванням;

? не проводити бесіду поспіхом, у збудженому стані;

? вибирати таке місце і час проведення бесіди, щоб ніхто не заважав її ходу, підтримувати доброзичливий настрій.

Зазвичай процес бесіди не супроводжується протоколированием. Однак досліднику можна при необхідності робити для себе деякі помітки, які дозволять йому після закінчення роботи повністю відновити весь хід бесіди. Протокол або щоденник як форму реєстрації результатів дослідження найкраще заповнювати після закінчення бесіди. В окремих випадках можуть використовуватися технічні засоби її реєстрації - магнітофон або диктофон. Але при цьому респондент обов'язково повинен бути проінформований про те, що запис бесіди буде здійснюватися із застосуванням відповідної техніки. У разі його відмови застосування названих засобів не рекомендується.

В даний час у науковій літературі приділяється явно недостатня увага аналізу даного методу дослідження. Водночас визнано, що за допомогою бесіди можна отримати дуже цінну інформацію, яку часом не можна добути іншими методами. Форма бесіди, як жодного іншого методу, повинна бути рухливою, динамічною. В одному випадку мета розмови - отримання тієї чи

83

інший важливої ??інформації - може ховатися, тому що при цьому досягається велика вірогідність даних. В іншому випадку, навпаки, спроба отримати об'єктивну інформацію за допомогою непрямих питань може викликати негативну, скептичну реакцію учасників бесіди (типу «Будує з себе розумника»). Особливо висока вірогідність подібної реакції у людей із завищеною самооцінкою. У таких ситуаціях більш достовірну інформацію дослідник отримає, якщо займе таку, наприклад, позицію: «Ви знаєте багато, допоможіть нам». Подібну позицію підкріплюють зазвичай підвищеної зацікавленістю в отриманні інформації. Це, як правило, спонукає людей до більшої відвертості і щирості.

Дзвонити людини на відвертість і вислухати його - велике мистецтво.

Природно, що відвертість людей треба цінувати і дбайливо, етично поводитися з отриманою інформацією. Відвертість бесіди підвищується, коли дослідник не робить жодних записів.

У бесіді дослідник спілкується з фахівцем. У процесі цього спілкування формуються певні відносини двох особистостей один до одного. Вони складаються з дрібних штрихів, нюансів, єднають двох людей або роз'єднують їх як особистостей. У більшості випадків дослідник прагне до зближення в спілкуванні з особистістю респондента. Однак бувають випадки, коли зближення, досягнуту відвертість треба «згорнути», знову повернутися до певної дистанції в спілкуванні. Наприклад, іноді респондент, вловивши щиру зацікавленість дослідника (а зацікавленість в більшості випадків психологічно розцінюється як внутрішня згода з тим, що говорить йому опитуваний), починає нав'язувати свою, як правило, суб'єктивну точку зору, прагне усунути дистанцію у спілкуванні і т. д. У цій ситуації йти на подальше зближення нерозумно, так як завершення бесіди повною гармонією в спілкуванні, нехай навіть чисто зовнішньої, може привести до негативних наслідків. Тому досліднику психологічно доцільно закінчувати бесіду з подібними людьми, встановивши певну кордон або не погоджуючись з чим-небудь. Це убезпечить його від надмірної негативної реакції співрозмовника в майбутньому. Створити ці тонкі грані спілкування - справжнє мистецтво, яке має базуватися на знанні дослідником психології людей.

84

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Бесіда як метод дослідження"
 1. 11.2.2. Інтерв'ю 11.2.2.1. Інтерв'ю як єдність бесіди і опитування
  бесідою, і опитуванням. З бесідою його зближує активну безпосередню усне мовне спілкування інтерв'юера з респондентом. Вони ведуть між собою інтенсивний розмову на певні теми. Е. Ноель, як завжди з гумором, зауважує, що «інтерв'ю здається разюче схожим на бесіду двох людей, відрізняючись тільки частим проявом нетактовності» [262, с. 50]. Можна сказати навіть, що «метод інтерв'ю
 2. Запитання для самопідготовки
  як вони впливають на результати соціологічного пізнання? 5. Чим характеризується науковий інструментарій соціології? 6. Які методи соціологічного дослідження Ви знаєте? 7. Що таке методологія дослідження? 8. Яка роль вивчення контекстів соціальних дій, явищ, процесів? 9. Що Ви знаєте про значення інтерпретації результатів соціологічного дослідження? 10. Дайте визначення
 3. 7. Методи збору фактичного матеріалу
  бесіда, вивчення продуктів діяльності, анкета, тести. Метод спостереження. Метод спостереження - цілеспрямоване вивчення на основі сприйняття дій і вчинків особистості в різних природних ситуаціях. Спостереження ведеться в природних умовах трудової, навчальної або ігрової діяльності людини. Дуже важливо, щоб люди, за якими ведеться спостереження, не знали про це, так як в
 4. 37. МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ I
  як правило, виступає в якості попереднього етапу перед плануванням і здійсненням експериментального дослідження. Одним з перших методів психології, що представляє собою різновид спостереження, є інтроспекція. Інтроспекція (від лат. Intro - «всередині» + specto - «дивлюся») - метод дослідження психологічних про-
 5. Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003

 6. 18.4. Раціональна (роз'яснювальна) психотерапія
  бесіди, лекції і т. п. форм роз'яснення істоти його проблеми. Звідси друга найменування методу - роз'яснювальна психотерапія. Однак багато дослідників розводять ці поняття. Головна відмінність їм бачиться в тому, що роз'яснювальна терапія проводиться в тих випадках, коли клієнт не протидіє фахівцеві в поясненні його проблем. Тоді розмова носить дидактичний (повчальний)
 7. 11.1.3. Особливості бесіди з дітьми
  бесіда - один з найголовніших прийомів роботи з дітьми, доречно коротко показати її специфіку в цьому випадку. Фахівці вважають, що бесіда з дітьми - справа куди більш відповідальне і складне, ніж бесіда з дорослими. Відзнаки і ускладнення починаються вже з того, що за психологічною допомогою дорослі зазвичай звертаються самі, за своєю ініціативою, а дітей до психолога призводять дорослі (батьки,
 8. 22.1. Загальне уявлення про праксіметріі
  бесіда, опитування, вивчення документації, інструментальні вимірювання, психофізіологічні і психомоторні методи, ерго-графія і т. д.). Характерним прикладом таких методів є
 9. Сура 57
  бесіди трьох, щоб Він не був четвертим, або п'яти, щоб він не був шостим; і менше. ніж це це, і більше, без того, щоб Він не був з ними, де б не були вони. Потім повідомить Він їм, що вони робили, в день воскресіння, адже Аллах про всяку речі знаючий! 10. О ви, які увірували! Коли розмовляєте потай, то чи не розмовляйте про гріх, ворожнечі і непокорі посланнику, а розмовляйте про чесноти,
 10. Загвязинский В. І., Атаханов Р.. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2005

 11. Розділ В Емпіричні методи общепсихологического значення
  бесіда і опитування), експеримент, тестування та моделювання. Більш того, об'єктивне спостереження, експеримент і моделювання є невід'ємною інструментальної атрибутикою і переважної більшості областей непсихологічного знання. Мабуть, немає такої науки, яка б обходилася без цих методів. З приводу тестування теж можна сказати, що багато непсихологические галузі науки і
 12. 14.5.2. Психологічне моделювання
  бесіді до максимуму при тестуванні або лабораторному експерименті). 7. Реєстрація впливають (ситуаційних і процедурних) чинників і відповідей об'єкта вивчення. Сформувати психогенную ситуацію можна за допомогою будь-якого емпіричного методу психології аж до спровокованого спостереження та інтроспекції. Найбільш характерні в цьому відношенні, безумовно, лабораторний експеримент,
 13. Образцов П. І.. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2004

 14. 1.1 ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
  методології управління регіональною економікою здійснюється за двома головним лініях: Розширення і поглиблення змісту досліджень (доповнення класичних теорій новими чинниками, вивчення й осмислення нових процесів і явищ). Посилення методології досліджень (особливо застосування математичних методів і інформатики). Відповідно із загальною структурою теорії управління регіональної
 15. 1. Дослідницькі методи та методики
  бесіди, метод вивчення процесу і продуктів діяльності, метод анкетування, метод тестування, оцінювання та ін При використанні дослідницьких методів залежно від того, які завдання необхідно вирішувати, доводиться виявляти та фіксувати умови виникнення та особливості перебігу досліджуваних психічних явищ, визначати процедуру проведення дослідження, зняття даних
 16. Заняття 2. Соціокультурна детермінація наукового пізнання Питання для обговорення 1.
  Як соціальний куматоід. Основна література Зеленков А.І. Світоглядні компоненти в структурі сучасного способу науки / / Світоглядні структури в науковому пізнанні. Мінськ, 1993, Мамчур Є.А. Проблеми соціокультурної детермінації наукового знання. М., 1987. Стьопін Б.С. Наукова картина світу в культурі техногенної цивілізації / BC Стьопін, Л.Ф. Кузнецова. М., 1994. Стьопін B.C.