Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЛітературознавство. ФольклорІсторія і теорія літератури → 
Наступна »
А.Б. Єсін. Принципи та прийоми аналізу літературного твору: Навчальний посібник. - 3-е вид. -М.: Флінта, Наука. - 248 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ВІД АВТОРА

Ця теоретична загалом-то книга виросла з самої нагальною практики. Не тільки з практики автора, а й з його спостережень над роботою з художнім твором самого численного загону літературознавців - студентів філологічних факультетів і вчителів-словесників. За два десятки років автор встиг переконатися в тому, що ця категорія літературознавців аналізувати художній текст не вміє, причому це невміння як би описує свого роду порочне коло: від студента до вчителя, від того до учня, який у свою чергу стає студентом. Автор міг переконатися і в тому, що такий стан речей не вина, а біда практичного літературознавства: ні студентів, ні вчителів ніхто толком не вчить самостійно розбиратися в незнайомому художньому тексті. У кращому випадку вузівський викладач або методист пропонує готовий аналіз програмного твору, від чого в школі і навіть у вузі панують шаблон і рутина. Дуже потрібний курс з аналізу художнього твору під різними назвами читається в ряді вузів країни, автор і сам читає його в продовження десятка років, але цього недостатньо.

Гостро відчувається потреба в навчальному посібнику для даного курсу, яке могло б в той же час бути корисним і вчителям-практикам.

Літературознавці високого класу аналізувати літературний твір, звичайно, вміють, але мало хто з них ділиться своїми принципами і прийомами роботи над текстом. Тому одним із завдань цього посібника було узагальнення літературознавчого досвіду (як свого, так і чужого) в даній області.

Отже, визначилися основні адресати книги: студент-філолог і вчитель-словесник. Виходячи з цього, автор і будував як зміст, так і форму свого посібника. У міру можливості автор намагався представити в ньому сучасний рівень розвитку науки про літературу. Був великий спокуса наситити книгу сучасними дискусіями та невирішеними проблемами, проте за зрілому міркуванні від цього довелося відмовитися, так як літературознавцю-практику зараз важливіше інше: отримати щось вже апробоване й усталене. Тому автор і акцентував в книзі не стільки проблематику, скільки аксіоматику літературознавства; орієнтиром тут служив вийшов в 1987 р.

Літературний енциклопедичний словник. У відборі прикладів та ілюстративного матеріалу автор теж намагався бути практично корисним, тому й відбирав твори програмні, загальновідомі, що не вимагають спеціального перечитування.

Два слова про структуру книги. Її перший, власне теоретичний і методологічний розділ може здатися важкуватим, а то і нудним. Не лякайтеся: далі піде веселіше і конкретніше; методологічні ж установки сучасного літературознавства засвоїти необхідно.

Автор сподівається, що його книга буде недаремна, але оскільки це практично перший досвід подібного систематичного посібника, то будь-яка критика (краще, звичайно, конструктивна) буде прийнята автором з вдячністю.

I

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВІД АВТОРА "
 1. Авторські права перекладачів
  авторами похідних творів, специфіка використання яких розглянута далі. Похідні твори До похідних творів належать переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсценівки, аранжування, а також будь-які інші твори, при створенні яких здійснювалася переробка інших творів. Діяльність з переказу, переробці чи іншій
 2. Презумпція авторства
  авторського права (яким є, наприклад, патент на винахід), кілька пом'якшуються за рахунок встановлення так званої презумпції авторства. У російському законодавстві презумпція авторства сформульована таким чином: «За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору» (п. 2 ст. 9 Закону
 3. ГЕОРГІЙ Кониський (1717 -1795)
  - український письменник, церковний діяч, білоруський єпископ, професор поетики і філософії. Автор проповідей, віршів, богословських статей, підручників і промов. Автор соч.: "Загальна філософія" Натурфілософія, або фізика (1749). Дотримуючись духу гуманізму епохи Відродження, Корнісскій висуває ідеал активно мислячої людини. Прагнення людини до добрих знань - вища
 4. Авторські права на складові твори
  авторів- укладачів з підбору і розташуванню матеріалу. Однак така охорона надається тільки в тому випадку, якщо підбір і розташування матеріалу являють собою результат творчої діяльності. Наприклад, розташування п'єс О. Уайльда за їх назвами в алфавітному порядку при виданні збірника таких творів навряд чи може розглядатися як творча діяльність укладача
 5. Автори і інші початкові власники авторських прав
  автором завжди визнається людина - «фізична особа, творчою працею якої створено твір» (ст. 4 Закону про авторське право). Згідно з російським законодавством авто-ром може бути тільки людина - фізична особа. Проте слід враховувати, що при наданні охорони твору відповідно до міжнародних договорів автор твору визначається відповідно до
 6. МИКОЛА МИКИТОВИЧ ПОПОВСЬКИЙ ( 1730-1760)
  автором віршів і перекладів античних і європейських автором. Він переклав російською мовою твори Дж. Локка про виховання і поему англійського поета Олександра Попа "Досвід про людину". Н.Поповскій був засновником газети "Московские ведомости", яка видавалася в Московському університеті з 1756
 7. Критерії надання охорони
  авторських прав відповідно до ст. 5 Закону надається на підставі: 1) критерію громадянства - охороняються всі твори російських авторів; 2) територіального критерію - охороняються всі твори, оприлюднені (вперше зроблені доступними для публіки) на території Росії, а також всі знаходяться на території Росії оприлюднені твори (незалежно від громадянства
 8. МІРКУВАННЯ ПРО МЕТОД, ЩОБ ВІРНО НАПРАВЛЯТИ СВІЙ розум і відшукувати істину в НАУКАХ
  автором; в третій - деякі з правил моралі, витягнутих автором з цього методу; в четвертій - доводи, за допомогою яких він доводить існування Бога і людської душі, які становлять підставу його метафізики; в п'ятому можна буде знайти послідовність питань фізики, які він розглянув, і, зокрема, пояснення руху серця і розгляд деяких інших важких питань,
 9. Авторські права
  авторськими правами розуміється все безліч прав, що встановлюються законодавством про авторське право, але в деяких випадках в Законі вираз «авторські права» вживається при позначенні певної їх частини, наприклад тільки майнових (економічних) прав. Згідно чинному в даний час законодавством авторські права в Росії спочатку виникають у їхніх авторів, хоча вже
 10. Д. М. Ферберн. Іншими очима ... Погляд євангельського християнина на Східне Православ'я, 2003

 11. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  авторів за кордоном. У зв'язку з цим все більш актуальними стають питання правильного юридичного оформлення взаємовідносин російських авторів із зарубіжними партнерами, а також захисту авторських прав у разі їх порушення . Необхідно враховувати, що правове регулювання авторських відносин у даній області має ряд істотних відмінностей від їх регулювання внутрішнім законодавством Росії.
 12. 3. Видача диплома на відкриття
  автора, опис зареєстрованого відкриття для подальшої публікації у збірнику Патентного відомства і у відповідних академічних журналах. Одночасно готувався необхідний матеріал для інформації зацікавлених міністерств і відомств про зареєстроване відкриття з метою широкого його використання в народному господарстві. Якщо протягом року з дня інформації про зареєстроване
 13. Додаткові права щодо творів образотворчого мистецтва
  авторів творів образотворчого мистецтва можливість копіювання їхніх творів. Такі твори часто створюються авторами тільки в одному екземплярі, і відсутність подібного права дозволяло б особи, яка придбала картину (власнику), не допускати її відтворення. Отже, власник картини міг би, не купуючи у автора виняткових прав, створити перешкоди для
 14. Рой М.. Історія індійської філософії / Вид. Іноземної Літератури; Стор. : 548;, 1958

 15. Б. Прострочення автора.
  автору санкцій досить часто виступає прострочення в передачі твору замовнику. Тривалість допущеної автором прострочення за чинним законодавством значення не має: договір з автором може бути, в принципі, розірваний при будь, навіть самої незначної простроченні. Проте тривалість прострочення, безумовно, буде врахована судом у випадку посилання автора на будь-які об'єктивні
 16. С.Л.Франк . ДУША ЛЮДИНИ / ДОСВІД ВВЕДЕННЯ У філософському ПСИХОЛОГІЮ, 2000

 17. 2.3 Короткі висновки.
  авторів на основі рівнянь матеріального і теплового балансів. Ця модель являє собою систему рівнянь в приватних похідних. Така модель може бути вирішена тільки чисельним способом. Чисельне рішення моделі отримано автором роботи методом звичайно-різницевих рівнянь. Дане чисельне рішення взято за основу для порівняння з ним модифікованих моделей, запропонованих в інших роботах.
 18. § 4. ПРАВА АВТОРІВ ВІДКРИТТІВ
  авторами відкриттів або будь-якими іншими особами монопольних прав на них. Однак особи, які зробили відкриття, має право претендувати на визнання і заохочення їх наукових заслуг, яке і забезпечувалося законодавством. Серед наданих авторам відкриттів прав найбільш важливе і основоположне значення належало праву авторства. Воно має ту ж сутність, що й право авторства на
 19. Перехід прав на твір
  авторські права виникають у автора, однак, по-перше, з цього правила існують винятки (див.: Автори та інші первинні власники авторських прав), а по-друге, в ряді передбачених Законом або укладених договорів випадків виняткові права на використання творів переходять з моменту їх виникнення до іншим особам. Надалі навіть виникли у автора права можуть бути