Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиНекласична філософія → 
Наступна »
Гаспарян Д. Е.. Введення в некласичну філософію. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 398 с., 2011 - перейти до змісту підручника

ВІД АВТОРА

Інтерес до некласичної філософії, пік якого прийшовся в нашій країні на середину 90-х рр.. минулого століття, все ще зберігає стійкі позиції у філософському співтоваристві. Цей інтерес не обмежується рамками однієї філософії, але виходить далеко за її межі, так само привертаючи увагу як представників мистецтва, так і представників науки. Однак порівняльна молодість некласичної філософії, її певне жанрове своєрідність і, головне, обставини знайомства вітчизняної аудиторії з нею - в певному відриві від реальних історичних і культурних подій, їй супроводжували, - все це сприяє тому, що ряд ключових питань, пов'язаних з неклассіке, підчас залишається без належної прояснення. Дана робота пропонує деякі з цих вступних роз'яснень, які допомагали б краще і легше розуміти завдання, мотиви та стратегії некласичної філософії. В цілому книга носить пропедевтичний і вступний характер і ставить завдання зорієнтувати і підготувати читача до роботи зі спеціальними текстами по некласичної філософії.

У цій книзі 18 глав і висновок. Кожна глава присвячена розбору окремої теми. Їх зміст відносно незалежно один від одного, проте за наявності часу і бажання краще все ж дотримуватися лінійного принципу читання. До книги також включений короткий словник філософських термінів, який дає читачеві більш систематичне уявлення про деякі спожитих в тексті поняттях і термінах. В основному тексті вони виділені розрядкою. Роботу відрізняє деякий велика кількість виносок, якими ми б просили читача по можливості не нехтувати, т. к. підчас в них містяться суттєві, хоча й перенавантажуючі основний текст коментарі.

На закінчення ми повинні висловити величезну і щиру вдячність своїм колишнім і нинішнім вчителям і колегам, в першу чергу А. Б. Толстова, що сприяв дозріванню цілого ряду ідей, висловлених тут, В. В. Васильєву, багато в чому спонукало нас до написання даної книги, К. В. Журавльову, забезпечила нас свого часу масою цінних зауважень, Ф. І. Гиренко, чия творчість являє собою живий приклад некласичної філософії в Росії, а також Софії Данько, без підбадьорення якої з подібним підприємством було б майже неможливо впоратися.

І, нарешті, окреме спасибі мені хотілося б сказати моєму чоловікові Олександру Мацкевичу, определившему все настрій і СЕНС ЦІЄЇ книги.

Нам би також дуже хотілося сподіватися, що справжня робота виявиться корисною студентам, а також всім тим, хто цікавиться сучасною філософією і філософією в цілому.

Своїм запитанням ми торкаємося однієї теми, досить широкою, що називається, розлогій. Так як тема широка, вона залишається невизначеною. Так як вона невизначена, ми можемо підходити до неї з самих різних точок зору. При цьому ми постійно будемо наштовхуватися на щось правильне. Однак, оскільки при обговоренні настільки широкої теми перемішуються самі різні думки, нам загрожує небезпека того, що наша розмова залишиться без належного осереддя.

Хайдеггер М. «Що це таке - філософія?» 1

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВІД АВТОРА"
 1. Авторські права перекладачів
  авторами похідних творів, специфіка використання яких розглянута далі. Похідні твори До похідних творів належать переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсценівки, аранжування, а також будь-які інші твори, при створенні яких здійснювалася переробка інших творів. Діяльність з переказу, переробці чи іншій
 2. Презумпція авторства
  авторського права (яким є, наприклад, патент на винахід), кілька пом'якшуються за рахунок встановлення так званої презумпції авторства. У російському законодавстві презумпція авторства сформульована таким чином: «За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору» (п. 2 ст. 9 Закону
 3. ГЕОРГІЙ Кониський (1717 -1795)
  - український письменник, церковний діяч, білоруський єпископ, професор поетики і філософії. Автор проповідей, віршів, богословських статей, підручників і промов. Автор соч.: "Загальна філософія" Натурфілософія, або фізика (1749). Дотримуючись духу гуманізму епохи Відродження, Корнісскій висуває ідеал активно мислячої людини. Прагнення людини до добрих знань - вища
 4. Авторські права на складові твори
  авторів- укладачів з підбору і розташуванню матеріалу. Однак така охорона надається тільки в тому випадку, якщо підбір і розташування матеріалу являють собою результат творчої діяльності. Наприклад, розташування п'єс О. Уайльда за їх назвами в алфавітному порядку при виданні збірника таких творів навряд чи може розглядатися як творча діяльність укладача
 5. Автори і інші початкові власники авторських прав
  автором завжди визнається людина - «фізична особа, творчою працею якої створено твір» (ст. 4 Закону про авторське право). Згідно з російським законодавством авто-ром може бути тільки людина - фізична особа. Проте слід враховувати, що при наданні охорони твору відповідно до міжнародних договорів автор твору визначається відповідно до
 6. МИКОЛА МИКИТОВИЧ ПОПОВСЬКИЙ ( 1730-1760)
  автором віршів і перекладів античних і європейських автором. Він переклав російською мовою твори Дж. Локка про виховання і поему англійського поета Олександра Попа "Досвід про людину". Н.Поповскій був засновником газети "Московские ведомости", яка видавалася в Московському університеті з 1756
 7. Критерії надання охорони
  авторських прав відповідно до ст. 5 Закону надається на підставі: 1) критерію громадянства - охороняються всі твори російських авторів; 2) територіального критерію - охороняються всі твори, оприлюднені (вперше зроблені доступними для публіки) на території Росії, а також всі знаходяться на території Росії оприлюднені твори (незалежно від громадянства
 8. МІРКУВАННЯ ПРО МЕТОД, ЩОБ ВІРНО НАПРАВЛЯТИ СВІЙ розум і відшукувати істину в НАУКАХ
  автором; в третій - деякі з правил моралі, витягнутих автором з цього методу; в четвертій - доводи, за допомогою яких він доводить існування Бога і людської душі, які становлять підставу його метафізики; в п'ятому можна буде знайти послідовність питань фізики, які він розглянув, і, зокрема, пояснення руху серця і розгляд деяких інших важких питань,
 9. Авторські права
  авторськими правами розуміється все безліч прав, що встановлюються законодавством про авторське право, але в деяких випадках в Законі вираз «авторські права» вживається при позначенні певної їх частини, наприклад тільки майнових (економічних) прав. Згідно чинному в даний час законодавством авторські права в Росії спочатку виникають у їхніх авторів, хоча вже
 10. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  авторів за кордоном. У зв'язку з цим все більш актуальними стають питання правильного юридичного оформлення взаємовідносин російських авторів із зарубіжними партнерами, а також захисту авторських прав у разі їх порушення. Необхідно враховувати, що правове регулювання авторських відносин у даній області має ряд істотних відмінностей від їх регулювання внутрішнім законодавством Росії.
 11. 3. Видача диплома на відкриття
  автора, опис зареєстрованого відкриття для подальшої публікації у збірнику Патентного відомства і у відповідних академічних журналах. Одночасно готувався необхідний матеріал для інформації зацікавлених міністерств і відомств про зареєстроване відкритті з метою широкого його використання в народному господарстві. Якщо протягом року з дня інформації про зареєстроване