Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Автоматизована інформаційна підсистема "ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ"

Будучи складовою частиною ІВС "Союз", ця підсистема призначалася для автоматизації процесу обліку, систематизації та видачі даних про всіх видах поточної інформаційної продукції, підготовлюваної Сектором інформації в інтересах інформаційного обслуговування Верховної Ради СРСР, його органів, народних депутатів, Секретаріату Верховної Ради СРСР.

Підсистема припускала виконання в тому числі цілого ряду функцій:

а) автоматизований введення, зберігання і видачу за запитами користувачів даних про інформаційних матеріалах, що містяться в оглядах, підготовлюваних Сектором інформації. До складу видів оглядів, що враховуються в підсистемі, входять:

"Актуальна інформація" (за матеріалами друку з тижневою періодичністю випуску);

"Новости з республік" (за матеріалами друку з тижневою періодичністю випуску);

"Інформаційний огляд" (за матеріалами друку з місячною періодичністю випуску);

"В суверенних республіках" (за матеріалами друку з місячної періодичністю випуску);

"Огляд поточної діяльності парламентів зарубіжних країн" (за матеріалами ТАСС, радянської преси та іншими джерелами, періодичність випуску - добова (на період роботи сесії Верховної Ради СРСР - двотижнева);

"Тематичний огляд" (за матеріалами друку, випускається в міру необхідності).

По кожному виду огляду необхідно враховувати такі реквізити:

вид (назва) огляду; номер огляду;

дата випуску огляду (число, місяць, рік);

період часу, що охоплюється оглядом (числа місяця, рік);

джерело випуску огляду;

зміст огляду:

номер розділу,

найменування розділу,

найменування підрозділу,

найменування рубрики підрозділу,

найменування матеріалу (документа), що міститься в огляді, найменування тематики матеріалу (документа) огляду , автор (и) конкретного матеріалу (документа) огляду (Ф. І. О., посада),

джерело опублікування матеріалу (документа):

найменування,

рік видання,

дата (число, місяць),

номер випуску;

б) оперативний пошук та добірку даних про матеріали (документах) оглядів з запитами користувачів і видачу результатів в режимі зображення на екранах дисплеїв користувачів і на друк. Пошук і видача відомостей з бази даних підсистеми повинні здійснюватися в обсязі зазначених вище реквізитів огляду.

Вхідний інформацією підсистеми є дані оглядів, що надходять з Сектора інформації Секретаріату.

Періодичність проведення актуалізації даних підсистеми визначається в міру видання оглядів.

Реалізація підсистеми повинна забезпечуватися автоматизованими робочими місцями (АРМ) на базі ПЕОМ, розміщеними в Інформаційно-довідковому центрі для народних депутатів (Кремль, корп. "Г") і Секторі інформації Секретаріату Верховної Ради СРСР.

Час зберігання інформації про оглядах на машинних носіях - 5 років.

Що стосується користувачів та виконавців робіт зі створення та впровадження підсистеми, то вони ті ж, що в попередніх підсистемах.

Випробування і здача підсистеми "Експрес-інформація" в експлуатацію здійснюються за програмами і методиками, які розробляються Сектором інформації та Інженерно-технічним центром.

Досвідчений ділянку автоматизованої обробки стенограм і підготовки текстів виступів народних депутатів СРСР

У вихідних даних на створення цієї ділянки, затверджених 2 березня 1990, визначено такі види робіт:

розробка комплексу програмно-технічних засобів автоматизації обробки стенограм та підготовки текстів виступів;

встановлення та експлуатація досвідченого ділянки; підготовка матеріалів технічного завдання на створення повної системи автоматизованої обробки стенограм і підготовки текстів виступів народних депутатів СРСР для офіційного видання бюлетенів з'їздів і сесій ВР СРСР.

На систему покладалися такі функції, як: ручний і автоматизований (за допомогою сканера) введення текстів в ПЕОМ локальної мережі;

виконання технічного і літературного редагування текстів виступів;

формування повних текстових масивів, у тому числі відповідно до вимог користувачів;

виведення інформації на дисплеї і друкують устрою відповідно до необхідних формами;

тривале зберігання масивів текстів і підготовка їх для видавничої діяльності та (або) відповідно с'запросамі народних депутатів СРСР.

Досвідчений ділянку повинен був включати в себе наступний мережевий програмно-технічний комплекс ПЕОМ, сумісний з IBM-PC:

2 текстові робочі станції для введення текстових масивів (кожна текстова робоча станція містить ПЕОМ типу IBM-PC з мережним адаптером і мономонітором з російсько-латинської клавіатурою);

2 редакторські робочі станції для технічного і літературного редагування текстів, формування текстових масивів відповідно до вимог користувачів (кожна редакторська робоча станція повинна містити ПЕОМ типу IBM-PC/AT з мережним адаптером і кольоровим монітором з російсько-латинської клавіатурою);

серверну станцію для запам'ятовування текстових масивів, що надходять протягом не менше двох місяців, з об'ємом пам'яті, достатньої для їх зберігання;

широкоформатні друкують устрою;

лазерне друкувальний пристрій для високоякісної і високошвидкісний друку;

пристрій для автоматизованого введення текстової інформації (сканер);

програмні та технічні засоби забезпечення режиму локальної мережі ПЕОМ;

програмні засоби забезпечення основних функцій системи досвідченого ділянки.

Розробка ділянки доручалася фірмі "ТЕКОП-МЕРЕЖІ", яка повинна була забезпечити:

установку "під ключ" локальної інформаційно-обчислювальної мережі на базі персональних комп'ютерів, сумісних з IBM-PC, для досвідченого ділянки в одному з робочих приміщень Секретаріату Верховної Ради СРСР;

розробку, дослідну експлуатацію і супровід системних програмних засобів силами своїх фахівців;

сервісне обслуговування поставляються технічних засобів; розробку технічного завдання на створення та експлуатацію системи автоматизованої обробки стенограм і підготовки текстів виступів народних депутатів СРСР для видавничої діяльності та тривалого зберігання.

Додатково передбачалося залучити до цього організацію НТЦ "АЕРОКАРД", якій доручалося:

розробка, експериментальна експлуатація і супровід проблемно-орієнтованих прикладних програмних засобів;

участь у розробці технічного завдання на створення та експлуатацію системи автоматизованої обробки стенограм і підготовки текстів виступів народних депутатів СРСР для видавничої діяльності, тривалого зберігання і створення проблемно-орієнтованих прикладних програмних засобів.

На Секретаріат Верховної Ради СРСР покладалося: виділення приміщень для установки автоматизованих робочих місць на базі персональних комп'ютерів і для роботи фахівців "ТЕКОП-МЕРЕЖІ";

схоронність поставлених технічних та програмних засобів;

постачання у необхідних кількостях витратними матеріалами (папір для друкувальних пристроїв, порошок для лазерного друку, дискети та ін);

участь в монтажі і дослідної експлуатації мережі; оплата робіт зі створення інформаційної технології та проблемно-орієнтованих прикладних програмних засобів для обробки текстів виступів народних депутатів СРСР за договором з НТЦ "АЕРОКАРД".

У зв'язку з необхідністю розширення складу та змісту інформаційного забезпечення Верховної Ради СРСР Сектор інформації в 1989-1991 рр.. розробляв інформаційно-розрахункові завдання і вихідні дані для інших підсистем ІВС "Союз", в тому числі: 1.

"Народні депутати СРСР". 2.

"Правопорушення". 3.

"Інформаційне забезпечення законопроектної роботи". 4.

"З'їзди народних депутатів СРСР".

"Мандатні комісії З'їздів".

"Реєстрація депутатів, які прибувають на З'їзд".

"Відвідуваність на З'їздах".

"Результати голосування на З'їздах".

"Тимчасові комісії З'їздів". 5.

"Президент СРСР". 6.

"Віце-президент СРСР". 7.

"Рада Федерації". 8.

"Рада безпеки СРСР". 9.

"Кабінет Міністрів СРСР". 10.

"Прем'єр-міністр СРСР". 11.

"Міністерства та центральні органи державного управління СРСР". 12.

"Верховна Рада СРСР".

"Голова Верховної Ради СРСР".

"Президія Верховної Ради СРСР".

"Рада Союзу Верховної Ради СРСР".

"Рада Національностей Верховної Ради СРСР".

"Сесії Верховної Ради СРСР".

"Комітети Верховної Ради СРСР".

"Постійні комісії палат Верховної Ради СРСР".

"Комісії Президії Верховної Ради СРСР". 13.

"Депутатські групи". 14.

"Пропозиції народних депутатів СРСР". 15.

"Публікації депутатів". 16.

"Громадські об'єднання та організації". 17.

"Багатопартійність". 18.

"Страйки". 19.

"Союзний договір". 20.

"Паспорт союзної, автономної республіки, краю, області". 21.

"Ринкова економіка". 22.

"Парламенти зарубіжних країн". 23.

"Огляди періодичної преси". 24.

"Етнос СРСР".

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Автоматизована інформаційна підсистема "ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ" "
 1. Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 2. 3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
  автоматизовані системи управління, системи зв'язку та передачі даних, що здійснюють приймання, обробку, зберігання та передачу інформації обмеженого доступу, їх інформативні фізичні поля; технічні засоби і системи, обробні відкриту інформацію, але розміщені в приміщеннях, в яких обробляється інформація обмеженого доступу, а також самі приміщення, призначені для
 3. Хто сьогодні панує в «світовій павутині»
  автоматизованим інформаційним
 4. Список літератури
  автоматизоване управління: Пер. з чеш. / Под ред. В.Є. Адамова. М.: Статистика, 1979. Комаров І.К. Інвестиції та ринок. М.: Знание, 1991. Комп'ютерні технології обробки інформації: Учеб. пособ. / С.В. Назаров, В.І. Першиков, В.А. Тафінцев та ін; Під ред. С.В. Назарова. М.: Фінанси і статистика, 1995. Книш М.І., Перекатів Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегічне планування інвестиційної
 5. Парсонс Толкотт (1902-1979)
  підсистеми (культурну, соціальну, особистісну і обмежену), що знаходяться у відносинах взаємообміну. Однією з головних складових концепції Парсонса став так званий інваріантний набір функціональних проблем: адаптації, целедостижения, інтеграції, відтворення структури і зняття напруги, вирішення яких забезпечується спеціалізованими підсистемами. Усередині соціальної системи функцію
 6. 3.3. Забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній сфері та при виникненні надзвичайних ситуацій
  автоматизованих банках даних і використовується для розслідування злочинів; недоліки законодавчого та нормативного регулювання інформаційного обміну в правоохоронній та судовій сферах; відсутність єдиної методології збору, обробки та зберігання інформації оперативно-розшукового, довідкового, криміналістичного і статистичного характеру; відмова технічних
 7. 4.4. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки
  інформаційної безпеки є: розробка нормативної правової бази в галузі забезпечення інформаційної безпеки РФ; створення умов для реалізації прав громадян і громадських об'єднань на дозволену законом діяльність в інформаційній сфері; Система організаційного забезпечення інформаційної безпеки контроль за діяльністю федеральних органів
 8. 5. Дисертації та автореферати
  інформаційних відносин: Дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Макарова Е.М. Проблеми правового регулювання використання Інтернету у підприємницькій діяльності: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
 9.  2.2. Вивчення нормативних правових актів, рішень Конституційного Суду РФ, постанов Пленуму Верховного Суду РФ, ознайомлення з судовою практикою, методичною літературою
    автоматизованого робочого місця державного обвинувача, бажано скористатися комп'ютерними інформаційно-довідковими системами "КонсультантПлюс" та ін Там же можна знайти постанови та ухвали Конституційного Суду РФ, постанови Пленуму Верховного Суду РФ, публікації в юридичних журналах. Враховуючи постійно мінливу правову ситуацію (зміна і доповнення
 10.  Доктрина інформаційної безпеки РФ про стан і вдосконаленні правових відносин в інформаційній сфері
    інформаційної безпеки, методи та засоби захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави в інформаційній сфері. Доктрина вказує на наявність ряду недоліків, пов'язаних з суперечливістю і нерозвиненістю правового регулювання відносин в інформаційній сфері та призводять до серйозних негативних наслідків у справі забезпечення інформаційної безпеки. Вони