Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Арустамова. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 2002 - перейти до змісту підручника

2.2. Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах

В даний час практично будь-яка галузь господарства і науки використовує радіоактивні речовини і джерела іонізуючих випромінювань. Високими темпами розвивається ядерна енергетика. Ядерні матеріали доводиться возити, зберігати, переробляти. Це створює додатковий ризик радіоактивного забруднення навколишнього середовища, ураження людей, тварин і рослинного світу. У результаті аварій можуть виникнути великі зони радіоактивного забруднення місцевості і відбуватися персоналу ядерної та радіаційно-небезпечних об'єкт (POO) і населення, що характеризує створилася стацій як надзвичайну. Ступінь небезпеки і масштаби ой НС будуть визначатися кількістю і активністю кинутих радіоактивних речовин, а також енергією і супроводжуючих їх розпад іонізуючих змін.

Аварії, пов'язані з порушеннями нормальної експлуатації, підрозділяються на проектні, проектні з найбільшими наслідками і запроектні.

Під нормальною експлуатацією АЕС розуміється її стан відповідно до прийнятої в проекті технологією виробництва енергії, включаючи роботу на заданих рівнях потужності, процеси пуску і зупинки, технічне обслуговування, ремонти, перевантаження ядерного палива.

Причинами проектних аварій, як правило, є вихідні події, пов'язані з порушенням бар'єрів безпеки, передбачених проектом кожного реактора. Саме в розрахунку на ці вихідні події і будується система безпеки АЕС.

Перший тип аварій - порушення першого бар'єру безпеки, а простіше - порушення герметичності оболонок (тепловиділяючих елементів) через кризу теплообміну або механічних ушкоджень. Криза теплообміну - це порушення температурного режиму (перегрів).

Другий тип аварій - порушення першого і другого бар'єрів безпеки.

При попаданні радіоактивних продуктів в теплоносій внаслідок порушення першого бар'єру подальше їх поширення зупиняється тором, який утворює корпус реактора. Третій тип аварій - порушення всіх бар'єрів безпеки. При порушених першому і другому бар'єрах з радіоактивними продуктами поділу утримується від виходу в навколишнє середовище третій бар'єр - захисною оболонкою реактора. Під ним розуміється всіх конструкцій, систем і пристроїв, якої в повинні з високим ступенем надійності забезпечити викидів. Ядерну аварію може викликати також утворення маси при перевантаженні, транспортуванні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах "
 1. 1. Поняття аварії, катастрофи
  аварії в промисловості і краху на транспорті, які спричинили за собою загибель людей, великі руйнування і знищення матеріальних цінностей, відносять до катастроф. Найбільш відома катастрофа вибух на Чорнобильській
 2. ГЛАВА 13 Гідродинамічні аварії
  аварії
 3. ГЛАВА 9 Транспортні аварії та катастрофи
  аварії та
 4. Тема 3. Техногенні аварії та катастрофи
  аварії та
 5. ГЛАВА 12 Аварії з викидом радіоактивних речовин
  ГЛАВА 12 Аварії з викидом радіоактивних
 6. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
  аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні втрати та порушення умов життєдіяльності людей. Надзвичайні ситуації характеризуються причинами виникнення, масштабами, інтенсивністю і тривалістю впливу
 7. 2.2. Джерела випромінювання і дозиметрія
  Радіаційну полімеризацію в розчині ініціювали у-випромінюванням радіонукліда б0Со на установці МРХ-у-100 [121]. Для розрахунку поглиненої дози використовували дані ферросульфатной дозиметричної системи [122]. Для приготування дозиметричного розчину використовували дистильовану воду та реактиви марки ХЧ. Стандартний дозиметричний розчин мав наступній склад:
 8. 1.7. Висновок
  радіаційному ініціювання процесу. Існують дані з проведення радіаційно-ініційованих процесів полімеризації білого фосфору в різних середовищах, як в полярних, наприклад, вода, так і в неполярних, наприклад, сірковуглець, бензол, бромоформ, чотирихлористий вуглець. Проте систематичні дослідження впливу полярності середовища на параметри реакції синтезу червоного фосфору відсутні.
 9. 3. Радіаційна аварія
  радіаційної безпеки. Дії до ЧС: - ознайомтеся з сигналами оповіщення та заходами щодо евакуації евакуації; - завжди тримаєте напоготові валізку з предметами першої необхідності. Там повинні зберігатися: особисті документи, потрібні вам медикаменти, аптечка першої допомоги, транзисторний приймач, ліхтарик, ковдру (на випадок евакуації), запас продуктів і питної води (на
 10. 4.2. Кінетичні закономірності реакцій елементного фосфору у присутності різних агентів 4.2.1. Кінетичні закономірності утворення ФСП в нитробензоле
  радіаційно-ініційованих процесах утворення фосфоровмісних полімерів на основі червоного фосфору сформовані на підставі досліджень поведінки елементного фосфору в різних розчинниках: бензолі, сірковуглецю, галогенсодержащих вуглеводнях, спиртах [43, 45, 54-56]. Виявлено, що істотний вплив на швидкість реакції приєднання ініціюючого радикала до молекули елементного
 11. Лавров І. А.. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація, 2005