Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиПідручники, шпаргалки з хімії → 
« Попередня Наступна »
Алена Ігорівна Титаренко. Шпаргалка з органічної хімії, 2010 - перейти до змісту підручника

21. Ацетилен і його гомологи

Ацетилен - це неграничний вуглеводень, який містить потрійний зв'язок, що складається з однієї?-Зв'язку і двох?-Зв'язків.

Особливості будови:

1) перший представник ряду ацетилену - безбарвний газ.

Особливості безбарвного газу:

а) трохи розчинний у воді;

б) його молекулярна формула С2Н2;

2) в молекулі ацетилену ще на два атоми водню менше, ніж в молекулі етилену;

3)?-зв'язок поступається за міцністю основний?-зв'язку, тому і за місцем?-зв'язків можуть проходити реакції окислення і приєднання.

Структурна формула ацетилену: НС? СН.

1) потрійний зв'язок в молекулі ацетилену означає, що атоми вуглецю в ній поєднані трьома парами електронів;

2) дослідження будови молекули ацетилену показують, що атоми вуглецю і водню в молекулі ацетилену розташовані на одній прямій;

3) молекула ацетилену має лінійну будову;

4) атоми вуглецю з'єднані між собою однією?-зв'язком і двома?-зв'язками .

Особливості будови молекули ацетилену:

1) у такій молекулі кожен атом вуглецю сполучений?-Зв'язками тільки з двома іншими атомами (атом вуглецю і атом водню) і в гібридизації тут беруть участь лише два електронних хмари - одного s-електрона і одного р-електрона.

Це випадок sр-гібридизації.

Суть полягає в тому, що два гібридних хмари, які утворюються у вигляді несиметричних об'ємних вісімок, прагнуть максимально віддалитися один від одного і встановлюють зв'язки з іншими атомами у взаємно протилежних напрямках під кутом 180 °;

2) хмари двох інших р-електронів не беруть участь в гібридизації.

Вони зберігають форму симетричних об'ємних вісімок і при бічному перекривання з подібними хмарами іншого вуглецевого атома утворюють дві?-Зв'язку.

Гомологи ацетилену:

1) подібно метаном та етилену, ацетилен починає собою гомологічний ряд;

2) це ряд ацетиленових вуглеводнів з однієї потрійним зв'язком між атомами вуглецю в молекулі;

3) згідно систематичної номенклатурі назву таких вуглеводнів утворюються шляхом заміни суфікса - ан відповідних граничних вуглеводнів на - ін;

4) як і етиленові вуглеводні, атоми вуглецю нумеруються починаючи з того кінця, до якого ближче кратна (потрійна) зв'язок:

а) Етін СН? СН;

б) бутин -1 СН? С-СН2-СН3;

в) бутин-2 СН3-С? С-СН3.

Особливості ізомерії: а) обумовлена ??розгалуженням вуглецевого скелета, б) характерне положення потрійний зв'язку; в) допомагає в отриманні та використанні ацетилену в різних сферах.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21. Ацетилен і його гомологи "
 1. 30. Гомологи бензолу
  його гомологи розглядаються як продукти заміщення одного або декількох атомів водню в молекулі бензолу на різні вуглеводневі радикали; 3) атоми вуглецю в формулах нумеруються і за допомогою цифр, в назву речовини вказується положення заміщають груп. Хімічні властивості гомологів бензолу: 1) при нитровании в жорстких умовах в молекулу бензолу і толуолу С6Н5-СН3
 2. Арени (ароматичні вуглеводні)
  ацетилен через трубку з активованим вугіллям при температурі 600 ° С: .. I. кат. З ҐЛ ^ І ДТ-csc-H Застосування бензолу і його гомологів. Бензол служить вихідним продуктом у виробництві фарбувальних і лікарських речовин, синтетичного волокна, пластмас. Бензол і його гомологи використовуються як розчинники, а також для синтезу інших органічних сполук Хімічні властивості Реакції
 3. 27. Бензол і його будова
  ацетилену через трубку з активованим вугіллям, нагрітим до 650 ° C. 2. Порівнюючи склад молекул ацетилену С2Н2 і бензолу С6Н6, можна прийти до висновку, що з кожних трьох молекул ацетилену утворюється одна молекула бензолу, тобто йде реакція полімеризації (тримеризация). 3. Якщо суміш парів бензолу з воднем пропускати через нагріту трубку з каталізатором, то виявляється, що: а) до
 4. 50. Кетони
  ацетилену в присутності каталізаторів - солей ртуті (II),
 5. Дієнові вуглеводні
  ацетиленові вуглеводні - вуглеводні, що мають у молекулі одну потрійний зв'язок. Загальна формула алкінів СлНЬі_2. Ацетилен С, Н, - перший член гомологічного ряду Алкіной. Тому алкіни часто називають ацетиленовими вуглеводнями і розглядають як продукти заміщення атомів водню в ацетилені. Номенклатура. За номенклатурою IUPA З наявність потрійний зв'язку в молекулі позначається суфіксом
 6. Альдегіди
  ацетилену (реакція Кучерова): див. таблицю «Хімічні властивості ацетилену». Хімічні властивості Реакції Рівняння Приєднання Про Ni. ft R-С + Н, R-CH,-OH Н спирт Окислення а) реакція «срібного дзеркала»: б) окислення гідроксіцом міді Про R-С ^ + Ag20 - R-COOH + 2Agi Н О R-С + 2Cu ( OH), - R-COOH + Н + 2СіОН (жовтий) + Н20 Сіон (червоний) CUjOi + Н, 0 Реакції Рівняння
 7. Кисневовмісні органічні сполуки Спирти
  ацетилену . Гідратацією ацетилену отримують оцтовий альдегід. Відновлюючи останній воднем у присутності нікелевого каталізатора, отримують етиловий спирт: П.О.Нц "Н" № СНзСН --- сн,-сн = о - С, Н3ОН. Хімічні властивості Реакції Рівняння Спирти взаємодіють: а) з активними металами; 2C, H, OH + 2Na-> 2C, H, ONa + Н / Г етілат натрію б) з мінеральними та органічними
 8. Кетони
  ацетилену водяною парою. Хімічні властивості Реакція Рівняння Відновлення Як і альдегіди, ацетон легко відновлюється: СН,-СО-СН, + Н, СНГСН-СН, ОН пропанол-2 Окислення Кетони можуть окислюватися, хоча ця реакція йде важче, ніж у альдегідів. Це пояснюється тим, що у кетонів реакція окислення відбувається з розривом С-С-зв'язків. В результаті утворюються карбонові кислоти з меншим
 9. Кисень
  ацетилен - спалюють у спеціальних пальниках. Воднево-кисневе і ацетилено-кисневе полум'я дають температуру порядку 3000 ° С. Кисень використовують у медицині при утрудненому диханні, дихальних апаратів в літаках, космічних кораблях, підводних човнах. Вода Будова молекули. Молекула води має кутову будову, містить дві неподіленого електронні пари. Атом кисню в
 10. 16. Етилен і його гомологи
  його молекулі атоми вуглецю з'єднані з меншим числом атомів водню, ніж в молекулі етану; 10) атоми з'єднуються відповідно з валентністю; 11) молекула етилену симетрична, тобто кожен атом вуглецю в ній пов'язаний з двома атомами водню. Четверті одиниці валентності атомів вуглецю не можуть залишатися вільними, вони з'єднуються один з одним, утворюючи другу зв'язок між атомами
 11. 31 . Природний і попутний нафтовий газ
  ацетилен, сажу. Попутний нафтовий газ (особливості): 1) попутний нафтовий газ за своїм походженням теж є природним газом; 2) особливу назву він отримав тому, що знаходиться в покладах разом з нафтою - він розчинений в ній і знаходиться над нафтою, утворюючи газову "шапку"; 3) при витяганні нафти на поверхню він внаслідок різкого падіння тиску відділяється від неї.
 12. Складні ефіри
  гомологи ряду складних ефірів летучи, часто мають приємний запах; вищі являють собою в'язкі рідини або тверді речовини. Складні ефіри мало розчиняються у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках. Отримання. Складні ефіри отримують в результаті реакції взаємодії кислот зі спиртами (реакція етерифікації): СН3СООН + НОС, Н, -> сн,-со-о-с, Н5 + Н.О.
 13. Ідея розвитку
  його романтичний інтерес до екзотики неєвропейського світу, що посилився на початку XX в, особливо в Німеччині. Помітне вплив зробило і наукове сходознавство, яке до цього часу накопичило безліч нових фактів. Висловивши ідею про множинність і рівноцінності культур, Шпенглер став виразником характернейших для сучасної історичної та культурологічної думки тенденцій до
 14. 1.5. Оцінка параметрів зовнішнього середовища при масових пожежах та її вплив на людей, що переховуються в захисних спорудах
  Видихуваний людиною повітря містить близько 17,6% кисню і близько 4,4% вуглекислоти. При зниженні вмісту кисню у вдихуваному повітрі до 17% у людини починається задишка і серцебиття. При 12-14% кисню дихання стає дуже утрудненим. При вмісті кисню нижче 12% наступає смерть. Окис вуглецю (чадний газ) СО - безбарвний газ, без смаку і запаху, питома вага
 15. 1.1. ГОРІННЯ До ВИБУХ
  ацетилену в трубках, окислювачем йому служив кисень. Таким чином, було доведено, що вибух є результат хімічної реакції, що виділяє тепло і здатною викликати швидке зростання температури і збільшення швидкості реакції. Вибух відбувається і в результаті горіння, і в результаті детонації, в обох випадках мова йде про екзотермічних хімічних реакціях. Різниця полягає насамперед
 16. Хімічна зв'язок
  ацетилену sp-Гібридизація однієї л-та двох р-орбіталей. При цьому формуються три однакові, \ /> 2-гібридні орбіталі, розташовані в одній площині під кутом 120 ° один до одного. Приклад - етилен, бензол, сполуки бору sp> Гібридизація однієї s-і трьох />-орбіталей. Приклад - молекула метану СН4. Зважаючи відносній близькості значень енергії 2л-і 2р-електронів, ці електрони можуть
 17. Карбонові кислоти
  ацетилен - »оцтовий альдегід (реакція Кучерова) -» оцтова кислота. 2. Пряме окислення бутану при високій температурі. 3. Мікробіологічний спосіб: уксуснокислое бродіння рідин , що містять етиловий спирт. Застосування. Оцтова кислота використовується як приправа до їжі, для консервування, при виробництві ацетатного волокна, органічного скла, синтезі ліків, гербіцидів,
 18. Теорія хімічної будови органічних сполук AM Бутлерова
  його молекули, але і від того, в якому порядку вони з'єднані між собою, тобто від хімічної будови молекули. 3. Атоми або групи атомів, що утворили молекулу, взаємно впливають один на одного, від чого залежить реакційна здатність молекули. Класифікація органічних сполук Класи органічних сполук Функціональна група Назва групи Класи сполук Приклади-ОН