Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Вильковский М. . Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010 - перейти до змісту підручника

2. Архітектурні означуваним та історія

III.2.1. Було б помилкою вважати, що означаю-

щее в архітектурі самою своєю природою покликане озна-

чать стійку первинну функцію, в той час як

вторинні функції зазнають змін у ході

історичного процесу. Вже приклад із стрілчастим

склепінням продемонстрував, що первинна функція

також може відчувати цікаві трансформації

через розбіжність денотіруемой і реально виконуваних -

мій функцій і що з плином часу деякі пер-

первинні функції, втрачаючи свою реальну значимість

в очах адресата, що не володіє адекватним кодом,

перестають що-небудь означати.

Тому в ході історії первинні та вторинні

функції можуть піддаватися різного роду зміни-

ям, зникати і відновлюватися, що взагалі відрізняє

життя форм, будучи звичайною справою і нормою восприя-

337

ДОДАТКИ

ку творів мистецтва. Це особливо впадає

в очі в архітектурі - області, щодо якої

громадську думку вважає, що вона має справу

з функціональними об'єктами , однозначно повідомляю-

ські про свою функції. Щоб спростувати це мені-

ня, досить нагадати поширену жарт

(так широко поширену, що навряд чи їй можна

вірити, але якщо це і брехня, то принаймні прав-

доподобная) щодо дикуна, повісив на шию бу-

дильника, оскільки він визнав його прикрасою (сьогодні

ми сказали б кінетичним кулоном) і не зрозумів, що

перед ним хронометр, адже ідея вимірювання часу,

як і саме поняття часу, «часу годин» (Берг-

сон), суть продукти кодифікації і поза певного

коду позбавлені сенсу.

Одна з типових модифікацій об'єктів потреб-

лениявовремениивпространстве-етонепрекращающее-

ся перетворення первинних функцій у вторинні

і навпаки.

Не претендуючи на повноту, спробуємо Набро-

сать можливу класифікацію такого роду випадків.

III.2.2. Якийсь об'єкт споживання в різні істо-

рические епохи і в різних соціальних групах може

розумітися по-різному.

1. А) Первинна функція втрачає сенс. Б) Утой-

ковий функції певною мірою зберігаються.

(Це випадок з Парфеноном, який більше не культова споруда, при тому що значна

частина символічних конотацій зберігається благода-

ря достатньої обізнаності про характер міроощу-

домлення древніх греків).

2. А) Первинна функція зберігається. Б) Вторич-

функції Телефон втрачаються.

(Старовинні крісло або лампа, взяті поза свого

вихідного коду і поміщені в інший контекст - на-

приклад, селянська лампа в міській квартирі -

338

ЕКО УМБЕРТО.

ФУНКЦІЯ І ЗНАК

(семіологія АРХІТЕКТУРИ )

і зберігають свою пряму функцію, оскільки ними

користуються для сидіння або освітлення).

3. А) Первинна функція втрачається. Б) Вторич-

функції Телефон втрачаються майже повністю. В) Вторич-

функції Телефон підміняються збагачують субкодами.

(Типовий приклад - піраміди. Нині, як царські

могили, вони не сприймаються, а й символічний,

астролого-геометричний код, значною мірою

визначав реальну конотативну значимість пі-

рамід для древніх єгиптян, також здебільшого ранку-

чивается. Зате піраміди співпозначають безліч інших

речей - від горезвісних «сорока століть» Наполеона до ли-

тературних конотацій різного ступеня вагомості).

4. А) Первинна функція перетвориться у дру-

ричном.

(Це випадок ready made: предмет споживання пре-

обертається в об'єкт споглядання, щоб іронічно

співпозначає власну колишню функцію.

Такі

збільшені комікси Ліхтенштейну: зображення

плаче жінки не зображує більш плаче

жінки, означаючи «картинку з комікса», але, крім

іншого, воно зображує «жінку, яка плаче так, як

зазвичай плачуть жінки в коміксах»).

5. А) Первинна функція втрачається. Б) Уста-

навливается інша первинна функція. В) Вторинні

функції модифікуються під впливом збагачують

субкодов з додатковими відтінками значень.

(Наприклад, сільська люлька, перетворена

в газетницу. Конотації, пов'язані з декором люльки,

перетворюються в інші, знаходячи сенс близькості до народ-

ному мистецтву, екзотичності, нагадуючи деякі

тенденції сучасного мистецтва).

6. А) Первинні функції не цілком ясні з самого

початку. Б) Вторинні функції виражені непевний

і можуть змінюватися.

339

ДОДАТКИ

(Такий випадок з площею Трьох властей в Бразиліа.

Опуклі і увігнуті форми амфітеатрів обох Палат,

вертикаль центральної будівлі не вказують прямо

ні на яку певну функцію - амфітеатри біль-

ше схожі на скульптури - і не викликають асоціацій

конкретно ні з чим. Городяни відразу вирішили, що Вогне-

тая форма Палати депутатів символізує величезну

миску, з якої народні обранці сьорбають народ-

ві грошики).

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Архітектурні означати і історія "
3. Твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва.
 1. Архітектурних ідей в натурі, а лише його архітектурна частина. Далі, авторським правом охороняються як твори архітектурної графіки і пластики: ескізи, фасади, перспективи, проекти забудови, розміри, малюнки, плани озеленення, моделі, макети і т. п., так і власне твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва в вигляді будівель, споруд, кварталів забудови,
  § 4. Підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт Стаття 758. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
 2. архітектурну діяльність, Містобудівний кодекс РФ, Законі про інвестиційну діяльність у формі капітальних вкладень. У визначенні взаємовідносини сторін за даним договором велику роль відіграють БНіП, наприклад, СНиП 11-01-95 "Інструкція про порядок розробки, узгодження, затвердження і склад проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд", прийняті
  Утопічне мислення та архітектура
 3. архітектурна завдання виходить від якоїсь ідеальної моделі життєустрою і має в ній своє виправдання »[39. - С. 3]. Утопії як ідеальні моделі майбутнього, на думку автора, є-ються невід'ємною частиною суспільного мислення, мислення (ідеально) компенсуючи невизначеність ситуації, що особливо характерно в періоди кризи-сов, революцій, бурхливого
  Стаття 222. Самовільна споруда
 4. архітектурну діяльність в Російській Федерації "/ / Відомості Верховної. 1995. N 47. Ст. 4473; 2002. N 1 (ч. I) Ст. 2; 2003. N 2. Ст . 167; 2004. N 35. Ст. 3607; далі - Закон про архітектурну діяльність). 3. Порушення, що кваліфікується як самовільне будівництво, полягає у порушенні або норм земельного законодавства, що регулюють надання земельних ділянок під будівництво, або
  V. АРХІТЕКТУРА: ВИД МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ?
 5. архітектурне повідомлення перед-вважає як максимум примусу (ти повинен жити так), так і максимум безвідповідальності (ти можеш використовувати цю споруду, як тобі заманеться ). 6) Архітектура схильна до швидкого старіння і змінює свої значення; щоб це помітити, не треба бути філологом; інша доля у поезії та живопису, а от з модами і шлягерами
  Стаття 748. Контроль і нагляд замовника за виконанням робіт за договором будівельного підряду
 6. архітектурно-художнього вигляду об'єкта, порушення санітарно-гігієнічних, екологічних вимог до об'єкта. І, навпаки, такого обов'язку не виникає, якщо в процесі роботи будуть виявлені такі відхилення від технічної документації, які враховують більш високі інженерні, технічні, протипожежні, архітектурно-художні та інші вимоги до об'єкта. В ЦК не
  СКЛАДОВІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ.
 7. архітектурна споруда. Це - досугово-видовищне будівля (цирк, театр, місце для битви гладіаторів. {foto32} Функціональні аспекти давньоримської архітектури. Римляни були прекрасними будівельниками доріг, акведуків, аквенкумов (басейнів), терм (лазень), тожественних храмів. {foto33 } Пантеон в Римі. Інтер'єр (125 р.). Пантеон - місце поховання праху (у вазах і кубках) найзнаменитіших
  Створення культових місць
 8. архітектурних форм і дозволяє осягнути їх внутрішню взаємозв'язок з процесом духовної са-моідентіфікаціі. Огляд двох досить популярних серед прихожан арканзаська каплиць виявив стрем-ня проектувальників дбайливо вбудувати ці матері-альні об'єкти в первозданний природне оточення ня; при цьому, завдяки вмілому використанню світла і води, обидва
  2. Денотація в архітектурі
 9. архітектурний об'єкт означає певну форму проживання). Проте абсолютно ясно, що денотація має місце, навіть якщо в будинку ніхто не живе і - ширше - незалежно від того, використовується взагалі даний об'єк-ект чи ні. Коли я дивлюся на вікно фасаду будинку, я зовсім не думаю про його функції, я розумію, що переді мною 326 ЕКО УМБЕРТО. ФУНКЦІЯ І ЗНАК
  Приклади архітектури, що має «самостійну волю»
 10. архітектурні критики, і широка гро-ність схожим чином об'єднують ряд архітектурних об'єктів і місць умовним загальним поняттям «велика архітектура». У той час, як об'єднані в цю кате-горію штучно створені форми неабиякою ступеня-ні зобов'язані подібного до себе професійному та пуб-особистому відношенню особливостям своєї споруди, унікальності
  IV. АРХІТЕКТУРНІ КОДИ
 11. архітектурні коди та можливості їх історичного «прочитання», поведінка архітектора у зв'язку з різноманітністю причетний і превратностями комунікації, має метою проектування спо-собних до трансформації первинних функцій і від-критих вторинних, природно, відкритих непредска-зуемое кодам. Все вищезазначене припускає, що нам вже відомо, що
  VI. ЗОВНІШНІ КОДИ
 12. архітектурні коди у власному розумінні слова відкривають деякі віз-можности розвитку, втім обмежені, і що вони асоціюються не стільки з мовою, скільки з Ритори-тичними лексікодамі, класифікуючими вже гото-ші повідомлення-рішення, в) отже, спираючись на ці коди, архитек-турное повідомлення знаходить пропагандистський і охра-Передачі
  Архітектура майбутнього
 13. архітектурного символізму. Визначити приро-ду цієї історичної семіотики важче, ніж стилі-заклику архаїчні деталі »[40. - С. 680]. Ю. Лотман вважав, що архітектурний простір живе подвійної семіотичної життям.« З одного боку, воно моделює універсум: структура світу побудованого і обжитого переноситься на весь світ в цілому. З іншого,
  2. Класифікація архітектурних кодів
 14. архітектурних елементів: 1) елементів, що означають первинні функції - дах, балкон, слухове вікно, купол, сходи, вікно ... 2) елементів, співпозначає вторинні «символи-ческие» функції - метопа, фронтон, колона, бубон ... 3) елементів, що означають функціональне на-значення і співпозначає «ідеологію проживання» - салон, частина житла, де проводиться
  архитектурных элементов: 1) элементов, означающих первичные функции - крыша, балкон, слуховое окно, купол, лестница, окно... 2) элементов, соозначающих вторичные «символи- ческие» функции - метопа, фронтон, колонна, тимпан... 3) элементов, означающих функциональное на- значение и соозначающих «идеологию проживания» - салон, часть жилища, где проводится