Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Вильковский М.. Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., мул., 2010 - перейти до змісту підручника

Архітектура як символічне оточення

Розглядаючи різні архітектурні форми,

Лоуренс і Лоу (Lawrence and Low, 1990: 466) відзначають:

«Виступаючи в ролі символів, місця та об'єкти несуть

в собі глибокий зміст і набір певних цінно-

стей. Будучи, по своїй суті, комбінацією ключових

елементів системи передачі інформації, вони допо-

гают багато чого прояснити в суспільних відносинах ».

Символічні інтеракціоністи вважають, що люди

існують в символічному оточенні, що складається

із загального мови і соціальних об'єктів. Вони також по-

стоянно підкреслюють, що архітектура не несе само-

самостійній «внутрішньої смислового навантаження»; саме

546

РОНАЛЬД СМІТ, ВАЛЕРИ ЛАЗНІ.

теорії символічного

Интеракционизм ТА АРХІТЕКТУРА

люди вкладають той чи інший зміст у різні ар -

буді споруди (Blumer, 1969: 68).

Вивчаючи вплив штучно створеного матері-

ального оточення на думки і вчинки людей, необ-

димо відразу ж зупинитися на двох основних моментах.

По-перше, в той час як деякі соціологи, посилаючись-

Ясь на економічну успішність таких типових про-

ектов як мережі ресторанів «Макдональдс» і «Денніс»,

стверджують, що проектовані форми здатні непо-

средственно впливати на людську поведінку, біль-

шинство символічних интеракционистов вважали б

подібний «архітектурний детермінізм» упрощенче-

ським підходом, що створює чимало проблем. За їх мені-

нию, архітектура пропонує багатий вибір разнооб-

різних можливостей, полегшує обмін інформацією

і створює певне уявлення про прийнятні

для суспільства видах діяльності, типах взаимоотноше-

ний, поведінкових нормах і системі цінностей (Ankerl,

1981: 36). Відповідно, інтеракціоністи розціни-

вають чиниться проектованими формами впливів-

ствие скоріше як «потенційний вплив» на думки

і вчинки людей, ніж як фактор, безпосередній-

але визначальний людську поведінку (Duffy and

Hutton, 1998: 8 -21; Heismath, 1977; Steele, 1981).

По-друге, символічні інтеракціоністи при-

дають величезне значення самому характеру взаємозв'язку

між уже існуючими «структурами» і дії-

ми, пов'язаними з вільним волевиявленням ін-

дівідуумов. Тоді як що знаходиться у відомому

суперечці «структура проти волі» на боці «структури»

П'єр Бурдьє (Pierre Bourdieu, 1977) дотримується мені-

ня, що заздалегідь пропонована людям «символічна

класифікація» їх жител сприймається ними як

належне, Ентоні Гідденс (Anthony Giddens, 1990), на-

проти, привертає нашу увагу до того, наскільки

547

ДОДАТКИ

по-різному люди сприймають і облаштовують свої

будинку, приходячи на підставі цього висновку про необ-

чайно важливої ??ролі людської волі. На це ж справи-

ється упор і в стали вже класичними роботах Кулі

(Cooley, 1902), Міда (Mead, 1932, 1934), Блумера (Blumer,

1969) і Гофмана (Goffman, 1951 ). Всі ці автори під-

черківает, що в процесі самопізнання і взаємодій-

ствия з різними об'єктами та іншими людьми чоло-

століття постійно формує нові смислові категорії

і переглядає вже сформовану систему «личност-

них смислів». У своїх недавніх статтях, присвячених

взаємозв'язку «структури і волі» в архітектурі, Гірін

(Gieryn, 2002) висловлює думку про «двоїстої сущ-

ності» будівель, мотивуючи це тим , що «як« струк-

тури », вони [будівлі] визначають« порядок речей »,

який, тим не менш, завжди може бути змінений

втручанням людського фактора ». Визнаючи

безсумнівний вплив архітектурних об'єктів на че-

ловеческое поведінку, Гірін вводить поняття« інтер-

претаціонная гнучкість », пояснюючи, що, по-перше, одні

і ті ж об'єкти несуть для різних людей неоднакову

смислове навантаження, а по-друге, людина завжди може

змінити своє ставлення до цих об'єктів (Gieryn, 2002:

44). Одним із прикладів прояви подібної «гнучко-

сти »могла б послужити ситуація, коли співробітники

офісу припиняють користуватися спеціально спроек-

тувати для певних цілей приміщенням з-

за того, що воно знаходиться далеко від їхніх робочих місць.

Інший приклад: іноді початкове сприйняття будівлі

як «просторого» і «солідного» з часом перехо-

дит в усвідомлення того, що це, насправді, всього лише

зайво помпезне і невиправдано дороге в експлу-

тації споруду.

Предметом вивчення архітектурної семіотики яв-

ляется своєрідна мова, що складається з приховують-

548

РОНАЛЬД СМІТ, ВАЛЕРИ ЛАЗНІ.

теорії символічного

Интеракционизм ТА АРХІТЕКТУРА

сязавнешнимихарактеристикамипроектируемыхформ

символів і кодів (Eco, 1972). Ця наукова дисципліна

приділяє певну увагу лежачим в основі цих

символів і кодів культурологічним значенням. Так,

наприклад, вивчаючи те, яким чином організація місто-

ських просторів відображає сутність урбаністичної

культури, Готдейнер (Gottdeiner) і Хатчісон (Hutchison,

2000) звертаються до одного з розділів архітектурної

семіотики - просторової семіотики.

При цьому

спочатку досліджуються складні і різноманітні «куль-

турологіческіе значення», початково асоційовані

з проектованими формами, а потім, після встановлен-

ня цих значень, вивчається те, яким чином вони

інтерпретуються, переосмислюються і, можливо,

переглядаються людьми. Саме в таких областях

дослідження як сама теорія символічного інтер-

акционізма, так і використовуються нею методології, міг-

чи б чимало сприяти поліпшенню нашого поні-

манія взаємозв'язків особистості та архітектури. Уїнстон

Черчілль зумів передати «двоїсту сутність» ар-

хітектури однієї простої фразою: «Ми створюємо наші

будинку, а потім наші будинки створюють нас »(Churchill, 1924).

Логічно було б продовжити цю думку:«? через Не-

яке час нам може захотітися перебудувати наші

будинку і, згодом, ми, можливо, вирішимо зробити це

ще не раз ».

Серед праць представників раннього символічні-

ського интеракционизма, що полегшують наше розуміння

закладених в проектованих формах «значень», ви-

деляются роботи Гофмана. Зосередившись, в основ-

ном, на вивченні такого явища як самопрезентація,

він, тим не менш, приділяє чимало уваги питань ис-

користування штучно створених місць і матеріальних

них об'єктів та аналізу пов'язаних з ними асоціацій

(Riggins, 1990) . Гофман (Goffman, 1951) описує «сім-

549

ДОДАТКИ

воли статусу» як будівлі, об'єкти і місця, висловлюю-

щие людські уявлення про престижному стилі

життя; їх призначення полягає в наочній демонстраційною

ції високого суспільного становища визначений-

ної соціальної групи і створенні свого роду бар'єру

між нею та іншими членами суспільства. Обгороджені

та охоронювані селища, великі будинки, масивні бар-

ві стійки і «конторки» з натурального дерева, раз-

розкидані по анфіладі кімнат, обов'язкові сади,

незвичайне освітлення, дорогі оздоблювальні матеріали,

полірування та інші архітектурні вишукування - все це яв-

ляется свідченням певного статусу. «Аутен-

тічниє і екзотичні об'єкти », за Гофманом (Goffman,

1951) - декоративні об'єкти, що нагадують про інших

місцях і часах. Для архітектурного самовираження

можуть використовуватися зразки давньої японської різь-

б по дереву, антична китайські меблі, твори

раннього колоніального американського мистецтва або

старовинні перські килими. «Колективні об'єктах-

ти», на думку Гофмана (Goffman, 1951), - це об'єкти,

відображають уявлення, що розділяються окремими

членами спільноти. Озвучені з цього приводу мис-

лиавтораперекликаютсясидеями, содержащімісявіс-

прямування Дюркгейма (Durkheim), який стверджував, що

деякі об'єкти, які проектуються і простору яв-

ляють невід'ємною складовою частиною суспільного

життя, символізують певні поняття і ви-

ступають як зразки «колективних представ-

лений» даного співтовариства (Durkheim, 1976). Потсдам-

Платц в Берліні, Ейфелева вежа в Парижі і мечеть

Аль-Харам у Мецці - ось далеко не повний список при-

меров властивих різним соціальним групам

« колективних репрезентацій ».« Об'єкти-стигмати »

асоціюються, в основному, з не найприємнішими

особистостями і їх девіантною поведінкою (Goffman,

550

РОНАЛЬД СМІТ, ВАЛЕРИ ЛАЗНІ.

теорії символічного

Интеракционизм ТА АРХІТЕКТУРА

1963). Люди можуть сприймати в якості таких «Стіг-

матів» определенныетипыархитектурныхсооружений:

притулку бездомних, міські нетрі, старі тюрь-

ми, психіатричні лікарні або зразки «сталін-

ської архітектури». Справа в тому, що всі ці форми під-

свідомо асоціюються з людьми і вчинками ,

считающимися в деяких колах «брудними» і не со-

відповідними суспільним нормам. І, нарешті,

Гофман (Goffman , 1963) зупиняється ще на одному

понятті - «дезорієнтують об'єкти». Незважаючи

на те, що ці об'єкти призначені для передачі

оточуючим певної смислової інформації,

вони, насправді, не автентичні репрезентованою ними

персонажам і лише вводять оточуючих в оману.

Будинки та офіси керівної суспільством еліти забиті

нецікавими їх господарям творами мистецтва

і антикваріатом, так само як і високохудожніми

книгами, які ніхто і ніколи не відкривав. Вся ця

атрибутика використовується лише для демонстрації ре-

спектабельності і високого суспільного становища

власника приміщення і створює помилкове уявлення

про нього як про особистість.

Пізніше Мері Джо Хетч (Mary Jo Hatch, 1997) при-

меніла теорію символічного інтеракціонізму для

пояснення основних принципів діяльності раз-

особистих організацій через призму використовуваних ними

архітектурних концепцій. Автор підкреслює, що ,

відповідно до цієї теорії, штучно створене матері-

альное оточення випромінює свого роду «Інформаційно-

ві сигнали», які постійно нагадують співробітникам

про покладених на них очікуваннях. Хетч зазначає: «При-

верженци символічного підходу розглядають ма-

териальное структуру будь-якої організації як форми-

рующую і підтримуючу певну «систему

смислів», що допомагає членам організації усвідомити

 551 

 ДОДАТКИ 

 своє місце і функціональну роль в колективі »(1997: 

 251).

 Так, наприклад, у той час як офісні «клетуш- 

 ки »призначені для виконання стандартної ру- 

 тинной роботи рядовими співробітниками, розташований- 

 ві на верхніх поверхах багатоповерхових бізнес-центрів 

 кабінети керівників покликані відображати «вер- 

 тікальную ієрархію »адміністративної влади і сім- 

 волізіровать статус місця прийняття найбільш важливих 

 рішень. 

 Самі архітектори також приділяють чимало ува- 

 ня символічним значенням своїх проектів. Особливий 

 інтерес в цьому відношенні представляє виникло 

 в 1960-х роках рух прихильників «соціального про- 

 ектировании », в рамках якого архітектори та соціо- 

 логи об'єднали свої зусилля за рішенням стоять пе- 

 ред проектувальниками прикладних задач. У часи, 

 коли в суспільстві йшла безкомпромісна боротьба проти 

 расового і статевої нерівності, порушення громадян- 

 ських прав і регулярно завдається шкоди навколишнього- 

 щей середовищі, новий рух прагнуло усунути дис- 

 баланс, що виник між людьми і побудованими для 

 них спорудами. Визначаючи соціальне проектиро- 

 вання як процес створення матеріального оточення, 

 відповідає не тільки матеріальним, а й гро- 

 вим потребам людини, фахівець з психології 

 навколишнього середовища Роберт Соммер (Robert Sommer, 1969; 

 1974; 1983) на практичних прикладах продемонструє- 

 ровал, як можна використовувати символічну значи- 

 тість архітектурних об'єктів для поліпшення якості 

 життя людей. Джон Зайзель (John Zeisel, 1975) також 

 зазначає безсумнівні переваги застосування со- 

 ціологіческого підходу і використання здатності 

 архітектури нести в собі глибокий символічний со- 

 тримання для вирішення різноманітних людських 

 проблем: від будівництва шкіл і будинків престарілих 

 552 

 РОНАЛЬД СМІТ, ВАЛЕРИ ЛАЗНІ. 

 Теорії символічного 

 Интеракционизм ТА АРХІТЕКТУРА 

 до створення підрозділів по догляду за страждаючими 

 хворобою Альцгеймера і проектування житла для 

 незаможних громадян (1977; 1984). Областю професії- 

 сиональной інтересів архітектора Фріца Стіла (Fritz 

 Steele, 1973; 1981; 1983) є розробка дизайнер- 

 ських рішень для організацій і оптимізація робітничо- 

 го простору. Він переконаний, що деякі проекти 

 покращують соціальну взаємодію, підсилюють «сім- 

 воліческое ототожнення »і сприяють отри- 

 нию задоволення від роботи і професійному 

 зростанню. Ще один представник руху соціально- 

 го проектування, архітектор Роберт Гутман (Robert 

 Gutman, 1985; 1988), вважає, що для вирішення челове- 

 чеських проблем архітекторам слід вийти за рам- 

 ки суто дизайнерських питань і зосередитися 

 на активному втручанні в деякі аспекти соці- 

 альний політики - таких, наприклад, як вивчення віз- 

 можности будівництва недорогого житла. Професор 

 архітектури Говард Девіс (Howard Davis) у своїй книзі 

 «Культура будівництва» (The Culture of Building) при- 

 водить безліч свіжих прикладів використання тих 

 чи інших форм соціального проектування при ство- 

 нии різних архітектурних об'єктів по всьому світу. 

 При всій різноманітності цих будівель і місць, в основу 

 їх проектів покладено ряд загальних принципів: всі вони не- 

 сут в собі велике символічне значення, зміцнюють 

 існуючу систему культурних цінностей, ставлять 

 на чільне місце турботу про людей і сприяють вирішенню 

 їх проблем. Таким чином, ми бачимо, що ідеї движ- 

 ня соціального проектування цілком співзвучні со- 

 тимчасовим соціологічним концепціям, в тому числі 

 і багатьом основним положенням теорії символічно- 

 го интеракционизма. Прихильники руху соціаль- 

 ного дизайну намагаються не обмежуватися вивченням 

 художніх достоїнств архітектурних проектів, 

 553 

 ДОДАТКИ 

 але, в першу чергу, намагаються зрозуміти, за якими при- 

 чинам проектовані матеріальні форми викликають 

 у людей певні смислові асоціації і яким 

 чином ці форми можуть надавати позитивний 

 вплив на наше життя. 

 Створювані професійними проектувальнику- 

 щиками архітектурні форми здатні служити для 

 передачі самих різних смислових значень: таких як 

 веселощі і розвага («Світ Діснея» в Орландо і готель 

 «Мандалай Бей» у Лас-Вегасі), добросусідство і едине- 

 ня (нові містечка на узбережжі Флориди), релігія 

 і містика (кафедральний собор у французькому місті 

 Шартр), відпочинок і відхід від справ (Сан-Сіті в Арізоні). 

 Нижче наведені приклади символічного ото- 

 бражения трьох найбільш всеосяжних і потен- 

 ально значущих завдань, що вирішуються професійними 

 проектувальниками: підтримка певного обра- 

 за мислення і дій; здійснення контролю за че- 

 ловеческой діяльністю і, в крайніх випадках, нака- 

 зание людей за неналежну поведінку; сприяння 

 соціальним змінам. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Архітектура як символічне оточення "
 1.  Вильковский М.. Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010

 2.  СИМВОЛІЧНА ТЕОРІЯ ЦІННОСТЕЙ
    як створюваний людиною особливий символічний світ. В основі символічної теорії цінностей лежить уявлення про людину як про «символічному тваринному», що відкриває нову сферу реальності і перетворюючої своє буття відповідно до символічної структурою, оскільки він «живе у світі символів, а не
 3.  Якісні характеристики видів мистецтв і їх взаємодія
    архітектура зародилася в глибокій старовині. Як область мистецтва архітектура оформляється в культурах Дворіччя і Єгипту, вона досягає розквіту і отримує авторство в Стародавній Греції і Римі. У трактаті архітектора Вітрувія «Десять книг про архітектуру» народжується теоретичне знання про цю сферу людської творчості. Домінуючим видом мистецтво стає в епоху Середньовіччя. В епоху
 4.  СКЛАДОВІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ.
    архітектура і скульптура відрізняються витонченістю строгістю ліній. Римська скульптура урочисто звеличувала значимість римських полководців, цезарів. Класові принципи давньоримської етики та естетики. Амфітеатр Флафія в Римі (Колізей). 75-80 - і рр.. Колізей - багатофункціональне архітектурна споруда. Це - досугово-видовищне будівля (цирк, театр, місце для битви гладіаторів. {Foto32}
 5.  I. АРХІТЕКТУРА І КОМУНІКАЦІЯ
    архітектура I.1.1. Якщо семіологія є наукою не тільки про знакові системи як таких, але вивчає всі фено-мени культури, як якщо б вони були системами знаків, грунтуючись на припущенні, що і насправді всі явища культури суть системи знаків і що, стало бути, культура є, по перевазі, комунікація, то однією з областей, в яких
 6.  3. Конотація в архітектурі
    архітектур-ний об'єкт може означати певну функцію або співпозначає якусь ідеологію функції. Але, розумі-ється, він може коннотіровать та інші речі. Печера, про яку йшла мова в нашому історичному екскурсі, по-лучила значення притулку, але, звичайно, з часом вона почала означати «сім'я», «колектив», «безпека» і т.д. І важко сказати, чи є ця
 7.  Явище деконструктивізму
    архітектурою в со-поставлении з російським конструктивізмом (не раз-деляя, однак, російську громадську теорію). Со-радянським архітектори конструктивізму були захоплені сучасною технікою (пересування) і, більше того, космічним простором, можливістю повного «оволодіння простором» 46. У 1920 році в Радянському Союзі проектуються літаючі
 8.  НІМЕЦЬКА ШКОЛА СОЦІОЛОГІЇ АРХІТЕКТУРИ
    архітектури Все розглянуте вище не може бути вико-вано як основа соціології архітектури, але може розглядатися лише як окремі погляди на архитекту-ру різних соціологічних теорій. Важливим етапом у розвитку соціології архитек-тури як науки є цілий ряд розробок в рам-ках німецькій соціології. Німецький варіант свобод-ної
 9.  ВА ЛЬТЕР Беньямін І СОЦІОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ
    архітектурі, Беньямін рассуж-дає про її універсальності і вічності щодо інших мистецтв. Беньямін зазначає, що архітектура, поряд з епосом і, в даний час, з кіно, з древ-кро часів була мистецтвом колективного вос-ємства на відміну, наприклад, від живопису. Він пише, що архітектура «з давніх часів представляла про-тотіп твори
 10.  Створення культових місць
    архітектурних форм і дозволяє осягнути їх внутрішню взаємозв'язок з процесом духовної са-моідентіфікаціі. Огляд двох досить популярних серед прихожан арканзаська каплиць виявив стрем-ня проектувальників дбайливо вбудувати ці матері-альні об'єкти в первозданний природне оточення ня; при цьому, завдяки вмілому використанню світла і води, обидва
 11.  ГОТИКА (від італ. Gotico, букв. - Готський, від назви германського племені готів)
    архітектурним типом став міський собор: каркасна система готичної архітектури (стрілчасті арки спираються на стовпи; бічний розпір хрестових склепінь, викладених на нервюрах, передається аркбутанами на контрфорси) дозволила створювати небувалі по висоті і просторості інтер'єри соборів, прорізати стіни величезними вікнами з кольоровими вітражами. Устремління собору вгору виражено гігантськими
 12.  Заліки ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
    архітектурі. Готичний стиль в архітектурі. Естетика музичної культури. Естетика сценічного мистецтва. Естетика кіномистецтва. Естетика художньої літератури. Естетика вербальної (словесної) культури. Естетика презентації наукових відкриттів, досягнень. Естетика комедії. Над чим можна і над чим не можна сміятися? Естетика трагедії. Естетика мелодрами (Естетика опери. Естетика оперети).
 13.  Архітектура Захі Хадід
    архітектура порушує цей порядок, викликає реакцію. Ще в часи рада-ської революційної архітектури, щоб посилити цей «ефект», використовувалися кути зору як би нахилений-ної земної осі. Хадід розробила подальшу страте-енергію проектування: вона проектує будівлі з висоти пташиного польоту, як ніби вони не з землі виростають, а навпаки - на неї опускаються зверху.
 14.  Бургундське мистецтво
    архітектури і змалює, мистецтва. У 11-12 ст. герцогство Бургундське - один з основних центрів романської архітектури: базиліка абатства Клюні, мала після перебудов 1088-1130 величаво-урочистий вигляд, просторий, перекритий склепіннями інтер'єр, складну композицію (5 нефів, 2 трансепта, хор з обходом і вінцем капел), послужила зразком для багатьох церков Франції, Німеччини і самої
 15.  ВЕДЕННЯ
    архітектури. Архітектура має величезне значення в нашому житті. Архітектурні споруди виконують роль не тільки притулку, зберігача та джерела життя в ка-честве другої природи, природною штучності людини, але і служать засобом комунікації в загально-стве, особливо між різними поколіннями людей. Практично вся життя, діяльність
 16.  2. нформация в архітектурі
    архітектуру без упередження, обов'язково відчує, що вона 25 Див «Edilizia moderna» 85, зокрема, Введення. Весь номер присвячений проблемам дизайну. 359 ДОДАТКИ все ж щось більше, ніж форма масової коммуника-ції (такі деякі явища, що народилися у сфері масової комунікації, але покинули її завдяки з-тримати в них заряду
 17.  Будівництво житлових кварталів
    архітектурного течії в справі формування по-справжньому привабливого вигляду житлових райо-нів. В умовах міської перенаселеності, збільшен-ня расової, етнічної і класової різнорідності і демографічного складу жителів мегаполісу і на-растаниямеждунимичувстваразобщенности, городяни могли б отримати чималу для себе вигоду з створення безпечних і