Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Вильковский М. . Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010 - перейти до змісту підручника

Архітектура майбутнього

В іншому світі науково-технічний прогрес

привів до зміни індустріального суспільства постін-

індустріальної, а архітектуру модернізму - архитек-

турой постмодерну зі своїми утопіями. Однак,

за твердженням А.В. Іконнікова, ера постмодерну

в архітектурі закінчилася наприкінці 1980-х. «Постмен-

дернізм в архітектурі вичерпав свої можливості,

а його останки були розтягнуті прагматичними ство-

давцями комерційної квазіархітектури» [ 38. -

С. 646]. Автор вважав, що сучасній архітектурі

поки не дістає об'єднуючою концепції, здатної

врівноважити природне і штучне в навколишнього-

щей людини середовищі . Майбутнє архітектури А. Ікон-

ков бачив у розвитку архітектури з використанням

високих комп'ютерних технологій, що дозволяють

здійснювати розробку найскладніших простран-

дарських форм, «недоступних простому воображе-

нию, а також« некомп'ютерних »коштів перено-

са їх з листів креслень в реальну конструкцію »

[38. - С. 647]. В цілому А.В. Іконніков зазначав, що

«архітектори ХХ століття розлучилися з утопічними пре-

ТЕНЗО на роль пророків-жізнеустроітелей. Пішли

в минуле завищені уявлення про активний

вплив архітектури на суспільство і історичний

процес. Але й реальна роль її, якщо не в жизнестрое-

нии, то в просторовому влаштувало життя, весь-

ма значна »[39. - С. 11]. Однак автор вважав,

що роль архітектури як засобу комунікації

в ХХ столітті сильно скоротилася, а сучасна архі-

тектура не змогла виробити систематизовані

стійкі коди. «Єдиним строго кодіфіці-

ванням і визнаним за межами професії

мовою архітектури і раніше залишається класичне-

ський ордер» [ 39. - С. 12].

213

ВІТЧИЗНЯНА АРХІТЕКТУРА

І СОЦІОЛОГІЯ

АРХІТЕКТУРА

ЯК «ТЕКСТ В КОНТЕКСТІ» -

Ю. Лотман

Деякі

важливі

висновки

досліджень

А.В. Іконнікова збігаються або співзвучні з Міркуючи-

нями іншого видного вченого - Ю.М. Лотмана. Він,

наприклад, зазначав, що «архітектура за своєю приро-

де пов'язана і з утопією, і з історією.

Ці дві утворюють-

щие людської культури і складають її контекст,

взятий в найбільш загальному вигляді. У певному сенсі

елемент утопії завжди притаманний архітектурі, оскільки

створений руками людини світ завжди моделює його

предстваленіе про ідеальний универсуме. Місто, як це-

лостних культурний організм, має своє обличчя. На про-

тяжении століть будівлі неминуче змінюють один одного.

Зберігається виражений в архітектурі «дух», тобто си-

стема архітектурного символізму. Визначити приро-

ду цієї історичної семіотики важче, ніж стилі-

зовать архаїчні деталі »[40. - С. 680]. Ю. Лотман

вважав, що архітектурний простір живе двой-

ної семіотичної життям. «З одного боку, воно

моделює універсум: структура світу побудованого

і обжитого переноситься на весь світ в цілому. З іншого,

воно моделюється універсумом: світ, створюваний чоло-

століттям, відтворює його уявлення про глобальну

структурі світу ». Тобто архітектура, по Ю. Лотманом,

це текст в контексті. «Текст в контексті - працюючий

механізм, постійно відтворює себе в мінливих-

ся образі і генерує нову інформацію» [40. -

С. 676]. Ю. Лотман у своїх дослідженнях використовує

поняття «вектор просторової орієнтації» горо-

так - точка зору на архітектуру. Так, для Петербурга -

це погляд маршируючого по середині вулиці солдата,

а для Москви - погляд пішохода, що йде по вигинах

214

АРХІТЕКТУРА ЯК «ТЕКСТ

В КОНТЕКСТІ» - Ю. Лотман

провулків. Тому у Петербурга прямі вулиці, а рас-

ширення і випрямлення московських вулиць знищило

просторову гру, коли «церкви і особняки по-

поверталися перед його (пішохода) поглядом як на теат-

рального колі »[40. - С. 682]. Цікава думку Ю. Лот-

мана про те, що дозволяє будівлям різних століть

входити в єдиний контекст. «Різночасність ство-

дає різноманітність, а стійкість семіотичних ар-

хетіпов і набору культурних функцій забезпечує

єдність. У такому випадку ансамбль складається орга-

ническая, не в результаті задуму-якого будуєте-

ля, а як реалізація спонтанних тенденцій культури.

Подібно до того, як обриси тіла організму, контури,

до яких йому належить розвинутися, закладені в гені-

тичної програмі, а в структуроутворюючих елементів-

тах культури укладені межі її «повноти».

Будь-яке

архітектурна споруда має тенденцію «дора-

сти» до ансамблю. В результаті будівля як історико-

культурна реальність ніколи не було точним повто-

ренієм будівлі-задуму і будівлі-креслення »[40. - С. 682].

«Архітектурне простір, - продовжує автор, -

семіотічності. Але семиотическое простір не може

бути однорідним: структурно-функціональна неоднозначних-

народностей складає сутність його природи. З цього

втекти, що архітектурний простір - завжди ан-

леї »[40. - С. 682].

Слід зазначити, що дослідження А.В. Ікон-

кова тривають його учнями і колегами. Серед

них слід відзначити І.А. Азізян [37. - C. 247-273],

Н.Л. Адаскін [37. - C. 293-318], І.А. Бондаренко

[238], Ж.М. Вержбицького [239]. Так, І.А. Азізян ак-

тивно розробляє тему філософських основ взаємо-

зв'язку архітектури і культури в цілому, взаимоотноше-

ня архітектури та інших видів мистецтв [240, 241].

Зокрема, нею була відзначена особливість розвитку

215

ВІТЧИЗНЯНА АРХІТЕКТУРА

І СОЦІОЛОГІЯ

архітектури в порівнянні з іншими видами мистецтва.

Архітектура, за твердженням автора, менш рухлива

і відносно стабільна на переломних етапах розви-

ку культури. «У межах просторових мистецтв

виявляється закономірність послідовності Вира-

ботки нових принципів формоутворення від изобра-

зительно мистецтва і прикладних видів творчості ,

при їх безпосередньому і непрямий вплив, до архі-

тектури. Ця послідовність зазвичай характеризує

історико-художній процес на його переломних

етапах. Вона має свій прообраз, або модель, в творче-

ському русі універсальної художньої особисто-

сти від образотворчого мистецтва до архітектури. Це

підтверджує творча доля таких класичних

художників як Джотто, Брунеллески, Мантенья, Рафа-

ель, Мікеланджело »[37. - С. 253].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Архітектура майбутнього "
 1. Вильковский М.. Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010

 2. Якісні характеристики видів мистецтв і їх взаємодію
  архітектура зародилася в глибокій старовині. Як область мистецтва архітектура оформляється в культурах Дворіччя і Єгипту, вона досягає розквіту і отримує авторство в Стародавній Греції і Римі. У трактаті архітектора Вітрувія «Десять книг про архітектуру» народжується теоретичне знання про цю сферу людської творчості. Домінуючим видом мистецтво стає в епоху Середньовіччя. В епоху
 3. СКЛАДОВІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ.
  Архітектура і скульптура відрізняються витонченістю строгістю ліній. Римська скульптура урочисто звеличувала значимість римських полководців, цезарів. Класові принципи давньоримської етики та естетики. Амфітеатр Флафія в Римі (Колізей). 75-80 - і рр.. Колізей - багатофункціональне архітектурна споруда. Це - досугово-видовищне будівля (цирк, театр, місце для битви гладіаторів. {Foto32}
 4. ГОТИКА (від італ. Gotico, букв. - Готський, від назви германського племені готів)
  архітектурним типом став міський собор: каркасна система готичної архітектури (стрілчасті арки спираються на стовпи; бічний розпір хрестових склепінь, викладених на нервюрах, передається аркбутанами на контрфорси) дозволила створювати небувалі по висоті і просторості інтер'єри соборів, прорізати стіни величезними вікнами з кольоровими вітражами. Устремління собору вгору виражено гігантськими
 5. залік ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  архітектурі. Готичний стиль в архітектурі. Естетика музичної культури. Естетика сценічного мистецтва. Естетика кіномистецтва. Естетика художньої літератури. Естетика вербальної (словесної) культури. Естетика презентації наукових відкриттів, досягнень. Естетика комедії. Над чим можна і над чим не можна сміятися? Естетика трагедії. Естетика мелодрами (Естетика опери. Естетика оперети).
 6. Архітектура Захі Хадід
  архітектура порушує цей порядок, викликає реакцію. Ще в часи рада-ської революційної архітектури, щоб посилити цей «ефект», використовувалися кути зору як би нахилений-ної земної осі. Хадід розробила подальшу страте-енергію проектування: вона проектує будівлі з висоти пташиного польоту, як ніби вони не з землі виростають, а навпаки - на неї опускаються зверху.
 7. Бургундське мистецтво
  архітектури і змалює, мистецтва. В 11-12 ст. герцогство Бургундське - один з основних центрів романської архітектури: базиліка абатства Клюні, мала після перебудов 1088-1130 величаво-урочистий вигляд, просторий, перекритий склепіннями інтер'єр, складну композицію (5 нефів, 2 трансепта, хор з обходом і вінцем капел), послужила зразком для багатьох церков Франції, Німеччини і самої
 8. 3. Твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва.
  архітектури та містобудування, а також вперше спеціально згадані в новому законі твори садово-паркового мистецтва мають відомої специфікою в порівнянні з іншими об'єктами авторського права. Насамперед вони, подібно творам декоративно-прикладного мистецтва, мають подвійне призначення. З одного боку, вони служать задоволенню певних матеріальних потреб
 9. ТЕМА 10 Візантія і Балкани в VШ-Xвв.
  архітектура. У цей же період Тирнов був резиденцією болгарських архієпископів, а з 1235 - патріархів (до скасування Болгарського патріархату в 1767). З самого початку своєї історії Болгарія перебувала під сильним впливом візантійської культури, аж до завоювання країни турками в кін. 14 в. Найдавніші архітектурні пам'ятки на землях Болгарії, які сильний вплив на весь подальший хід
 10. Функції системи забезпечення інформаційної безпеки
  архітектури - забезпечення довірчої середовища для розподілених обчислень. Це досягається через механізми, що виконують аутентифікацію, контроль доступу або авторизацію, цілісність, конфіденційність, і запобігається відмова від виконаних дій . Весь цей набір якостей повинен втілюватися в повній і ефективній системі безпеки. Необхідно забезпечити довіру до всіх можливих точках,
 11. Склад інформаційно-комунікаційного центру
  архітектуру: комунікаційний комплекс взаємодії з мережею інтегрального обслуговування ІТКМ, корпоративними мережами ІАЦ та інформаційних систем органів державної влади; сервер первинної бази даних, сервер первинної бази документів, сервер доступу до інформаційних ресурсів; сервер електронної пошти; сервер електронного документообігу; сервер додатків; комплекс
 12. ГЛАВА XV Про різноманітність і простота. Необхідні У ВСІХ ДОБУТКАХ, II ОСОБЛИВО В твори красного МИСТЕЦТВ
    архітектура греків завжди буде користуватися перевагою перед легкої, хаотичної і непропорційною готичної архітектурою. Застосуємо до літературного твору те, що я говорю про архітектуру. Легко зрозуміти, що справити сильне дію ці твори рівним чином можуть тільки в тому випадку, якщо дотримується ясність у їх розвитку і якщо вони весь час висловлюють ясні і виразні
 13.  ВЕДЕННЯ
    архітектури. Архітектура має величезне значення в нашому житті. Архітектурні споруди виконують роль не тільки притулку, зберігача та джерела життя в ка-честве другої природи, природною штучності людини, але і служать засобом комунікації в загально-стве, особливо між різними поколіннями людей. Практично вся життя, діяльність
 14.  ТЕМА 6 Історичні долі античної культури в V-VII ст.
    Криза римської системи освіти. «Останні римляни». Северин Боецій. Флавій Кассиодор. Ісидор Севільський. Історії варварських народів. Йордан. Григорій Турський. Архітектура та образотворче мистецтво: західні традиції і Візантійський вплив. Григорій I Великий і реформа церковного піснеспіви. Західна церква - хранитель римської культури. Юстиан I і його реформи. Соціальні руху: століття.
 15.  ТЕМА 5. ВИДИ МИСТЕЦТВА
    Система мистецтв у естетичної культурі. Принципи класифікації видів мистецтва. Мистецтва часові та просторові, образотворчі, виразні, видовищні, прості і синтетичні. Внутривидовое поділ мистецтва на пологи і жанри. Сучасна система мистецтв. Синтез видів мистецтва як проблема культури. Декоративно-прикладне мистецтво і його типи. Архітектура як особливий вид естетичної
 16.  СИМЕОН (Симеон Великий) (864? - 27 травня 927)
    архітектурні ансамблі нової болгарської столиці Преслава, «золотий вік» староболгарської літератури, поширення християнства і візантійської освіченості), підготовлений ще за його батька Борисі. Середньовічна Сербія Сербія була одним з найбільших середньовічних держав східноєвропейського світу, в періоди свого розквіту - найсильніше і багата держава Балкан, змагатися навіть з
 17.  4.4. Архітектура ІТКМ
    архітектура стала неадекватна сучасним інформаційним технологіям, а децентралізовані системи не забезпечують необхідного рівня керованості, надійності, інформаційної безпеки і характеризуються неприпустимо високими експлуатаційними витратами. Основний спосіб подолання недоліків повністю децентралізованих систем полягає в розумній концентрації інформаційних та
 18.  Меровінгське мистецтво
    архітектури найбільш типові баптистерии, крипти, церкви базилікального типу. Нерідко в спорудах використовувалися античні мармурові колони. Найбільш сильно франкское вплив позначився в творах декоративно-прикладного мистецтва. Риси звіриного і геометричного стилю зливалися з пізньоантичного мотивами. Поширена була плоскорельефная різьблення по каменю (саркофаги), рельєфи з
 19.  СПИСОК
    архітектура. - М.: Знание, 1984. Історія естетики. У 5-ти т. - М.: Мистецтво, 1964-1970. Козлов А.С. Рок-музика: витоки і розвиток. У 2-х ч. - М.: Знание, 1990. Казин А.А. Художній образ як явище культури / / Питання філософії. 1982. № 3. Комарова І.А. Естетична культура особистості. - Київ: Вид-во КДУ, 1988. Кузнєцов Є.М. Цирк: Походження, розвиток, перспективи. - М.: Мистецтво, 1971.
 20.  Готовність програмно-технічного середовища
    архітектурі безпеки ІТКМ. Ресурси системи повинні бути доступні в той момент, коли вони необхідні користувачу. На ступінь їх готовності впливають такі чинники: безперервність - можливість системи витримувати повна відмова сервісу і можливість виклику процедури відновлення у випадку апаратних збоїв; живучість - здатність витримувати часткову або поступову деградацію,