Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Орендна плата

Ст. 19 Закону «Про оренду державного та комунального майна» детально регламентує питання, пов'язані з орендною платою, зокрема: 1)

дає визначення орендної плати як платежу, який вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків господарської діяльності; 2)

обмежує максимальний розмір орендної плати-річна орендна плата за користування цілісним майновим комплексом підприємства, його структурним підрозділом не може перевищувати десяти відсотків вартості орендованого майна. При визначенні орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати, 3)

вказує порядок зарахування та використання орендної плати - вона зараховується на спеціальні рахунки і використовується для фінансування капітальних вкладень; 4)

вказує органи, які визначають методику розрахунку, розміри і порядок використання орендної плати; 5)

передбачає можливість надання пільг з орендної плати. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р. № 271 затверджено Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств. Воно визначає надання пільг щодо орендної плати орендарям цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів з метою запобігання їх банкрутства, поліпшення фінансового стану. Зазначені пільги надаються орендарям у тому випадку, якщо протягом останніх 6 місяців (в агропромисловому комплексі - 12 місяців) до укладення договору оренди державне підприємство було збитковим або рівень рентабельності був нижче 25 відсотків від середньої по галузі (підгалузі), а також якщо об'єкт оренди має важливе соціальне значення. Пільги можуть бути надані на термін до 2 років; 6)

вказує, що стягнення заборгованості з орендної плати проводиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса; 7)

встановлює форми орендної плати. Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі. Вона також може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі (ст.20 Закону). Якщо одна зі сторін заперечує проти зазначених форм орендної плати, у господарського суду відсутні правові підстави для задоволення вироб-ня пропозиції іншої сторони щодо застосування таких форм орендної плати (п. 14.1 роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 25.05.2000 р.);

8) регламентує зміна розмірів орендної плати. Розмір орендної плати може бути змінений за згодою сторін. Розмір може бути змінено на вимогу однієї із сторін, якщо з незалежних від них обставин змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами України (ст.21 Закону). У разі недосягнення згоди з цього питання за заявою зацікавленої сторони спір вирішується господарським судом.

Нормативне встановлення нових орендних ставок є підставою для внесення в договір оренди відповідних змін.

Рішенням арбітражного суду, залишеним без зміни наглядовою інстанцією, задоволено позовні вимоги регіонального відділення Фонду державного майна України (далі - Відділення) до акціонерної страхової компанії (далі - Компанія) про внесення змін до договору оренди в частині розміру орендної плати.

Рішення мотивоване встановленням нових орендних ставок згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. Ns 75 «Про внесення змін і доповнень до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. № 75).

У заяві до Вищого арбітражного суду України Компанія, не погоджуючись з рішенням та постановою арбітражного суду у справі і вважаючи їх суперечать фактичним обставинам та матеріалам справи, просила їх скасувати, а у задоволенні позовних вимог відмовити. Компанія обгрунтовувала свою заяву тим. що одностороння зміна розміру орендної плати не допускається, посилаючись на дію положень договору оренди протягом всього терміну його дії, а також на відсутність у постанові Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. Ns 75 приписи про перегляд розміру орендної плати за раніше укладеними договорами.

Перевіривши матеріали справи та доводи заявника, судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов встановила, що згідно з умовами договору орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р. Ns 786, і може переглядатися на вимогу однієї із сторін, у тому числі в разі зміни методики її розрахунку.

Ст.21 Закону України «Про оренду державного та комунального Істоти» передбачена можливість зміни розміру орендної плати на вимогу однієї із сторін у разі зміни цін і тарифів 11 в інших випадках, передбачених законодавчими актами України. Враховуючи визначення постановою Кабінету Міністрів України ° т 19.01.2000 р. Ns 75 нових орендних ставок, орендодавець обгрунтовано звернувся до орендаря з пропозицією про внесення до договору змін в частині розміру орендної плати, а у зв'язку з відмовою прийняти пропозицію - передав спір на вирішення арбітражного суду.

За таких обставин судовою колегією Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов рішення та постанову арбітражного суду залишено без зміни як відповідають чинному законодавству та фактичним обставинам справи [Бізнес. Бухгалтерія. - 2001. - № 18/2. - С.29].

Відповідно до Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1172, в такому порядку можливе стягнення заборгованості по орендної плати за користування державним та комунальним майном. Для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал договору оренди; б) засвідчена стягувачем копія рахунку, висланого боржникові, з відміткою про непогашення заборгованості після вручення письмового попередження.

Обов'язки сторін. Закон «Про оренду державного та комунального майна», так само, як і ЦК, не називає обов'язків орендодавця, отже, їх можна визначити як кореспондуючі відповідним правам орендаря. Вони схожі з обов'язками наймодавця за договором найму.

Зокрема, якщо об'єктом оренди є державне або комунальне майно, то передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди. Орендоване майно (крім окремого індивідуально визначеного майна) включається до балансу підприємства, господарського товариства із зазначенням, що це майно є орендованим. Орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно залишається на балансі підприємства чи господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), із зазначенням, що це майно передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим (ст . 13 Закону).

Основні обов'язки орендаря названі в ст. 18 Закону: використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду, та виробляти продукцію в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

використовувати та зберігати орендоване майно в Відповідно до умов договору, охороняти його від пошкодження і псування; вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

Отже, специфіка обов'язків орендаря у договорі оренди державного та комунального майна виявляється в тому, що він зобов'язаний використовувати об'єкт оренди не тільки відповідно до призначення майна, а й за її цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, яке передано в оренду, та виробляти продукцію в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону.

Відсутність у договорі оренди усіх істотних умов є підставою для визнання такого договору нсзаключенним і припинення провадження у справі про визнання його недійсним.

Розглянувши позов хлібокомбінату в особі ліквідаційної комісії (далі - Позивач) до товариства з обмеженою відповідальністю (далі - товариство) про визнання недійсним договору оренди та виселення з орендованих приміщень, арбітражний суд визнав оспорюваний договір недійсним через відсутність в ньому передбачених статтею 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі - Закон) істотних умов, а позовні вимоги в частині виселення з орендованих приміщень залишив без розгляду у зв'язку з порушенням Позивачем порядку доарбітражного врегулювання спору.

Постановою наглядової інстанції реііеніе арбітражного суду залишено без зміни з тих же підстав.

У заяві до Вищого арбітражного суду України Товариство просило скасувати рішення та постанову арбітражного суду, а справу направити на новий розгляд з посиланням на необгрунтоване застосування судом одночасно статей 48 і 153 Цивільного кодексу України, оскільки застосування однієї виключає можливість застосування іншого, а також на необов'язковість застосування Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р. № 786, з наступними змінами та доповненнями (далі - Методика), до об'єктів недержавної форми власності .

Перевіривши матеріали справи, судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов встановила, що сторонами погоджено застосування норм Закону до спірних правовідносин, а отже, договір оренди може вважатися укладеним тільки при наявності в ньому передбачених ч. 1 ст. 10 Закону істотних умов.

Підтверджене матеріалами справи відсутність у договорі оренди істотних умов про вартість об'єкта оренди, порядок використання амортизаційних відрахувань, відповідальності сторін є підставою для визнання його неукладеним згідно ст. 153 Цивільного кодексу України. За таких обставин арбітражному суду відповідно до п. 17 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12.03.99 р. № 02-5/111 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними» слід припинити провадження у справі на підставі п.1 ст. 80 Арбітражного процесуального кодексу України.

Твердження заявника про необов'язковість застосування до орендних правовідносин Методики є марна огляду на те, що узгоджене сторонами застосування норм Закону до спірних правовідносин передбачає необхідність експертної оцінки вартості об'єкта оренди на умовах, встановлених Методикою.

Разом з тим, судова колегія дійшла висновку про неповному з'ясуванні арбітражним судом деяких обставин, що мають істотне значення для справи, а їх достовірне з'ясування можливо тільки за умови нового розгляду справи з витребуванням додаткових документів.

З огляду на це, судовою колегією Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов скасовані рішення та постанову арбітражного суду, справу направлено на новий розгляд [Бізнес. Бухгалтерія. - 2001. - № 18/2. - С.ЗО].

Припинення договору. Правила припинення договору оренди містяться в ст.26 Закону.

Одностороння відмова від договору не допускається.

Договір оренди припиняється у разі: 1)

закінчення терміну, на який його було укладено; 2)

приватизації об'єкта оренди ( за участю орендаря); 3)

банкрутства орендаря; 4)

загибелі об'єкта оренди.

Договір може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір може бути достроково розірваний за рішенням суду, господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

Невиконання обов'язки про внесення у встановлений законом термін орендної плати є підставою для розірвання договору оренди.

Рішенням арбітражного суду, залишеним без зміни наглядовою інстанцією, задоволено позов підприємства (далі - Позивач) до видавництва (далі - Відповідач) про розірвання договору оренди та повернення орендованих приміщень у зв'язку з невиконанням відповідачем умов договору про внесення орендної плати.

 У заяві до Вищого арбітражного суду України про перевірку рішення і постанови в порядку нагляду Відповідач простий їх скасувати з посиланням на те, що згідно Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р. N ° 786, з наступними змінами та доповненнями (даіее - Методика), розмір орендної плати для Відповідача повинен мати фіксований пільговий характер, відмінний від зазначеного в договорі. 

 Перевіривши матеріали справи, судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов при-ііла до висновку, що рішення та постанова арбітражного суду відповідають фактичним обставинам справи і деіїствующему законодавству. 

 Згідно з укладеним сторонами договором оренди Відповідачу передані в оренду нежтие приміщення для рахмещенія редакції газет. Розмір орендної плати встановлено відповідно до Методики. 

 Матеріали справи свідчать про порушення відповідачем зобов'язань про внесення протягом року орендної плати в розмірі, установ-ліпному договором, що є підставою для дострокового розірвання договору в порядку, передбаченому ч.З ст.26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

 Доводи Відповідача про необхідність розрахунку орендної плати в новому розмірі у зв'язку з внесенням Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 699 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань регулювання орендних відносин» змін до Методики не заслуговують на увагу, оскільки нормативне встановлення нового фіксованого розміру (ставки) орендної плати для певного кола орендарів не свідчить про автоматичному внесення змін у цій частині у вже чинний договір. До того ж процедура внесення таких змін, у тому числі з метою приведення умов договору у відповідність з чинним законодавством, вичерпно врегульована ст.21 названого Закону, згідно з якою спори з питань зміни орендної плати вирішуються в судовому порядку (ст. 11 Господарського процесуального кодексу України ). 

 Для розірвання договору оренди визначальним є факт невиконання відповідачам договірних зобов'язань про внесення орендної плати протягом визначеного ст. 269 ??Цивільного кодексу України терміну, а не розбіжності щодо розміру такої плати. Згадані розбіжності можуть бути предметом окремого судового розгляду. 

 Враховуючи це, судовою колегією Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов рішення та постанову арбітражного суду залишено без зміни [Бізнес.

 Бухгалтерія. - 2001. - № 18/2. - С.29-30]. 

 Завчасне повідомлення про припинення договору оренди не ущемляє прав орендаря, а навпаки - створює сприятливі умови для проведення підготовчих заходів, пов'язаних з поверненням об'єкта оренди. 

 У арбітражний суд області звернулося державне підприємство з утримання житлового фонду району (далі - Позивач) із заявою про виселення комерційного підприємства (далі - Відповідач) із займаного нежитлового приміщення у зв'язку із закінченням терміну дії договору оренди, укладеного в серпні 1993 

 Реііеніем арбітражного суду в позові відмовлено з посиланням на наступні обставини. Позивач попередив Відповідача про припинення договору оренди у зв'язку із закінченням строку, на який договір було укладено. Але і після закінчення цього терміну Позивач продовжував нараховувати і стягувати орендну плату, хоча по закінченні терміну дії договору орендодавець втрачає право на стягнення орендної плати. За таких обставин арбітражний суд дійшов висновку про те, що Позивач змінив своє рішення про припинення договору і договірні відносини продовжуються на той же строк і на тих же умовах, як це передбачено ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Крім того, згідно з цією ж статтею Закону оренда-тор, який належним чином виконував свої зобов'язання, має переважне право за інших рівних умов на продовження договору оренди на новий термін. 

 Перевіривши рішення арбітражного суду в порядку нагляду, заступник голови суду скасував його та прийняв рішення про задоволення позовних вимог та виселення Відповідача зі спірного приміщення. Постанова мотивована тим, що орендодавець завчасно попередив орендаря про те, що договір не буде продовжуватися на новий термін. Следоватеїьно, договір оренди припинив свою дію, і відповідно до Закону Відповідач зобов'язаний повернути нежитлові приміщення орендодавцю. Висновок суду про те, що, приймаючи орендну плату після закінчення терміну дії договору, Позивач тим самим змінив своє рішення про припинення договору, визнаний помилковим. 

 Будучи незгодним з постановою. Відповідач звернувся в судову колегію Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов із заявою про скасування постанови і залишення в силі рішення арбітражного суду, посилаючись при цьому на наступне. 

 Лист позивача, датоване червнем 1998 р., не може служити підставою для припинення договору, оскільки відповідно до ч.2 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» відповідне попередження має бути зроблено орендодавцем протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору. 

 Ч. 3 ст. 17 згаданого Закону надає Відповідачу переважне право на продовження договору оренди на новий термін, оскільки він сумлінно виконував свої договірні зобов'язання. Розпорядження районної державної адміністрації про передачу спірного приміщення іншому орендарю є незаконним. 

 Відповідачем заявлено позов про визнання названого розпорядження недійсним. 

 Відповідач продовжує сумлінно оплачувати платіжні вимоги-доручення Позивача про перерахування орендної плати і комунальних платежів. 

 Позивач необгрунтовано посилається на ст. 269 ??1% южданского кодексу України, що регулює випадки дострокового розірвання договору на вимогу наймодавця. 

 Перевіривши матеріали справи, судова колегія встановила наступне. 

 Сторонами по даному спору в серпні 1993 р. був укладений договір оренди нежитлового приміщення строком на п'ять років. Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у разі закінчення строку дії договору оренди та відмови від його продовження орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. 

 Про відмову Позивача від продовження договору оренди на новий термін свідчить його лист, датований червнем 1998 р., в якому Позивач попередив орендаря, що договір не буде продовжуватися на аіедую-щий термін і просив звільнити приміщення до 10.08.98 р. 

 Посилання відповідача на порушення орендодавцем вимог ч.2 ст. / 7 згаданого вище Закону не заслуговує на увагу. Передбачений цією статтею строк (один місяць після закінчення терміну дії договору оренди) не перешкоджає стороні раніше цього терміну повідомити іншій стороні про припинення договору. Завчасне повідомлення про це не ущемляє прав орендаря, а, навпаки, створює сприятливі умови для проведення підготовчих заходів, пов'язаних з поверненням об'єкта оренди. 

 Твердження про те, що продовжуючи виставляти рахунки на орендну плату після серпня 1998 р., орендодавець тим самим змінив свої наміри щодо припинення договору, є припущенням, що суперечить фактичним діям орендодавця: напрямок орендарю повторного листа у листопаді 1998 р. про звільнення приміщення, пред'явлення позову про виселення Відповідача з приміщення. 

 Посилаючись на своє переважне право на продовження договору на новий термін. Відповідач не представив доказів реалізації цього права у встановленому порядку. Докази звернення до орендодавця з відповідною пропозицією, звернення до арбітражного суду з заявою про зобов'язання орендодавця продовжити дію договору на новий термін відсутні. 

 З урахуванням викладеного судова колегія визнала недоведеним право Відповідача перебувати в спірному приміщенні і залишила постанову арбітражного суду без змін [Бізнес. Бухгалтерія. - 1999. - № 26. - С. 123-124]. 

 Законодавство не передбачає автоматичного припинення дії або визнання недійсним договору оренди у зв'язку з укладенням нового договору оренди спірного майна з іншим орендарем. 

 При відсутності спеціальних норм, що регламентують розірвання договору оренди державного та комунального майна на вимогу однієї із сторін, слід керуватися загальними нормами, закріпленими в ГК. 

 Поліпшення майна. Відповідно до п.2 ст.27 Закону, орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. 

 Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди. 

 Вартість поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Орендна плата"
 1.  Бухгалтерський облік операцій з оренди
    орендні договори, пов'язані з розвідкою та використанням природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок); 2) договори щодо використання авторських і суміжних прав; 3) договори про оренду цілісних майнових комплексів. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: Гарантована ліквідаційна вартість: 1) для
 2.  Поняття договору
    орендної плати в іноземній валюті, не суперечить законодавству України. Так, рішенням арбітражного суду, залишеним без зміни постановою заступника голови арбітражного суду, задоволено позовні вимоги спільного підприємства до товариства з обмеженою відповідальністю про внесення змін до договорі оренди нежитлових приміщень. Рішення суду обгрунтовано тим. що в
 3.  Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій
    орендні мережі Включають головні компанії, субарендного фірми, виробників зі спеціалізованими службами, банки-і фірми-інвестори Оренда Метод стимулювання економіки, Уряд повинен надавати лізинговим компаніям пільгові кредити (користь в НТП) Фінансовий лізинг Якщо в договорі лізингу ремонт, обслуговування та страхування - за орендарем (і обладнання придбане
 4.  Переоформлення ліцензії
    плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за переоформлення ліцензії зараховується до Державного бюджету України. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності,
 5.  Механізм стимулювання зниження ризику.
    плата за ризик), а при yi> di - отримує кошти з фонду. Зокрема, якщо взяти? di = Y, i = 1 де Y - необхідний рівень регіональної безпеки, то величина фонду може бути дорівнює 0. Дійсно, в цьому випадку сума коштів, виплачуваних підприємствам за перевищення норми di в точності дорівнює сумі штрафів, які сплачують підприємства, які не досягли цієї норми. Такий механізм займає
 6.  Мей О'Елтон (1880-1949)
    плата, міжособистісні відносини і стиль керівництва) на підвищення продуктивності праці на промисловому підприємстві, Мей прийшов до відкриття ролі людського і групового факторів. В основі концепцій Мея лежать наступні положення: 1) людина являє собою «соціальна тварина», орієнтоване і включена в контекст групової поведінки; 2) жорстока ієрархія підпорядкованості та
 7.  Припинення договору
    орендної плати, орендодавець не має права вимагати дострокового розірвання договору оренди на тій підставі, що орендар не вносить орендну плату в розмірі, необхідному орендодавцем. Так, до арбітражного суду області звернулося обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) із заявою про дострокове розірвання укладеного з фермерським господарствам (далі - господарство) договору
 8.  Порядок використання торгового патенту
    плата, вартість використаних матеріалів, знос (амортизація) майна, енергія на технологічні цілі тощо) на здійснення підприємницької діяльності підлягають обліку за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво і витрат обігу за окремими видами такої діяльності, включаючи діяльність, на яку придбано спеціальний торговий патент, за прямими ознаками на підставі
 9.  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОБСЯГУ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ НА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ Республіка Карелія) А. А. Сафронов
    плата працівників бюджетної сфери). Тим часом, грошові доходи населення диференційовані як за галузями, так і за їхніми джерелами. Диференціація доходів населення, є передумовою появи такого соціального явища, як бідність. Російська концепція статистичного вимірювання рівня бідності (абсолютна, або зарплатна концепція [8, 10-11]) полягає в порівнянні фактичних доходів
 10.  ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
    орендного договору й обов'язки сторін. Основні умови договорів міжнародного виробничого співробітництва. Основні умови договорів купівлі-продажу послуг (послуги з вибору студента). Характеристика договорів на міжнародні послуги з технічного обслуговування виробництва. Страхування вантажів при виконанні контрактів купівлі-продажу. Діяльність міжнародних товарних бірж / аукціонів.
 11.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін Окремий розділ другого видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Це було зроблено з урахуванням побажань підприємців та суттєвої практичної значущості з огляду на те, що малі підприємці є
 12.  7.7. ДОГОВІР ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
    орендної плати орендарям майна державних підприємств. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р. № 271 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.99 р. № 699. Порядок відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від