Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другої. Постатейний. Під ред .. Підготовлено для системи КонсультантПлюс., 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Оренда транспортних засобів 1. Оренда транспортного засобу з наданням послуг з управління та технічної експлуатації Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем

Коментар до статті 632

1. Оренда транспортних засобів була відома вітчизняному законодавству і раніше, проте ДК РРФСР 1964 р. цей різновид майнового найму не виділяв. У гол. 34 чинного ЦК дані відносини спеціально регулюються § 3 "Оренда транспортних засобів", який включає в себе два розділи, що передбачають оренду транспортного засобу з наданням послуг з управління та технічної експлуатації (з екіпажем) і оренду транспортного засобу без надання таких послуг (без екіпажу) .

Незважаючи на те що § 3 гл. 34 ЦК не містить загальних норм, які об'єднують обидва різновиди оренди транспортних засобів, можна виділити риси, властиві тієї та іншої різновиди даного договору.

По-перше, предмет договору - транспортний засіб, причому потребує управління та належної технічної експлуатації кваліфікованим екіпажем. Норми § 3 гл. 34 ГК насамперед затребувані для оренди морських, річкових і повітряних суден. Звичайно, вони не поширюються на оренду мотоциклів, велосипедів, мотосаней і тому подібних транспортних засобів. Відносини їх майновим наймом регулюються Загальними положеннями про оренду (§ 1 гл. 34 ЦК) або нормами § 2 цієї глави, якщо як наймодавця виступає прокатна організація, постійно займається цим видом підприємницької діяльності (п. 1 ст. 626 ЦК).

КонсультантПлюс: примітка.

Підручник "Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1" (під ред. Е.А. Суханова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - Волтерс Клувер, 2004 (видання друге, перероблене і доповнене). Названий ознака договору (необхідність кваліфікованого управління транспортним засобом і його технічної експлуатації) відзначається В. В. Витрянский (див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга: Договори про передачу майна. М., 2002 . С. 505 - 506). Інші автори не вказують його в якості кваліфікуючої ознаки, вважаючи, що предметом даного договору виступають технічні пристрої, здатні до переміщення в просторі і призначені для перевезення вантажів, пасажирів, багажу або буксирування об'єктів, використання яких регламентується транспортними статутами та кодексами (Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / За ред. Е.А. Суханова. М., 2000. С. 389. Автор глави - В.С. Ем). Третя група авторів ще більш розширює предмет аналізованого договору, відносячи до нього всі транспортні засоби, здатні до переміщення в просторі, що визначаються існуючими типами транспорту, в тому числі гужового (Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації.

Частина другий (постатейний) / Під ред. А.П. Сергєєва і Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 282. Автор глави - А.А. Іванов). Відсутність однакового розуміння предмета даного договору може на практиці породити різну кваліфікацію одних і тих же відносин (наприклад, з оренди автомобілів, автофургонів, причепів).

По-друге, передача транспортного засобу у володіння і користування орендаря. Навіть коли управління транспортним засобом і його технічну експлуатацію здійснюють члени екіпажу орендодавця, право володіння предметом договору належить орендарю, так як саме він здійснює його комерційну експлуатацію.

По-третє, цільове використання предмета договору: транспортний засіб береться в оренду для перевезення пасажирів, вантажів, пошти, багажу та буксирування. Орендар може здати транспортний засіб у суборенду, не змінюючи її цільового використання, зазначеного в договорі. 2.

Особливістю договору оренди транспортного засобу з екіпажем, відображеної в ч. 1 ст. 632, є те, що орендодавець своїми силами чинить орендарю послуги з управління предметом договору і його технічної експлуатації. Це привносить в правовідносини між сторонами елемент договору послуги, однак не перетворює розглянутий договір у змішаний (як іноді відзначається в юридичній літературі), оскільки відносини сторін з питань управління транспортним засобом і його технічної експлуатації регулюються не гол. 39 ГК, а охоплюються нормами § 3 гл. 34 ГК. 3.

У п. 1 ст. 632 договір оренди транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на час) сформульований як реальний. Тим часом різновид цього договору, застосовувана на морському транспорті, - фрахтування судна на час (тайм-чартер) - згідно ст. 198 КТМ має модель консенсуального договору. Видається, що консенсусний характер договору більшою мірою гарантує стабільність в положенні орендаря і орендодавця. 4.

Параграф 3 гл. 34 ЦК містить ряд норм, що змінюють загальні положення про оренду. Одна з таких норм - ч. 2 ст. 632. Вона скасовує загальне правило про поновлення договору на невизначений термін. Звичайно, це не заважає сторонам вступити в нові договірні відносини, однак якщо орендарю в цьому буде відмовлено і договір буде укладено з іншою особою, орендар не має права вимагати по суду переведення на себе прав і обов'язків по знову укладеним договором.

Стаття 633. Форма договору оренди транспортного засобу з екіпажем

Стаття, що змінює правила п. 1 і 2 ст. 609 ГК. По-перше, наказує обов'язкову письмову форму договору оренди транспортного засобу з екіпажем, незалежно від його терміну. Проте недотримання цієї форми не тягне недійсності договору. По-друге, якщо транспортний засіб, що здається в оренду, належить до нерухомого майна (повітряні, морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, згідно з ч. 2 п. 1 ст. 130 ЦК), договір не підлягає державній реєстрації.

Стаття 634. Обов'язок орендодавця за змістом транспортного засобу

Коментар до статті 634 1.

Оскільки договір оренди транспортного засобу з екіпажем передбачає здійснення орендодавцем технічної експлуатації предмета договору (ст. 635 ЦК), логічно покладання на нього обов'язки підтримувати транспортний засіб у належному стані, включаючи його поточний і капітальний ремонт та надання необхідного приладдя. 2.

Обов'язок орендодавця, зазначена в заголовку ст. 634, трохи ширше, ніж вона передбачена в тексті названої норми. У назві ст. 634 вжито термін "утримувати" транспортний засіб, а в самій статті йдеться про обов'язок підтримувати його належний стан. Очевидно, що останнє поняття вже першого, що випливає із зіставлення даної статті зі ст. 636 ЦК (а також з аналізу ст. 616 ЦК). Як випливає зі ст. 636, утримання транспортного засобу, що виражається в оплаті палива та інших витрачаються при експлуатації матеріалів, здійснюється орендарем. Однак оскільки норма даної статті носить диспозитивний характер, витрати з утримання транспортного засобу, пов'язані з його комерційною експлуатацією (і що покладаються за загальним правилом на орендаря), можуть бути поставлені в обов'язок орендодавця за згодою сторін. Що стосується витрат з технічної експлуатації транспортного засобу, то цей обов'язок орендодавця сформульована імперативно і не може бути змінена договором.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Оренда транспортних засобів 1. Оренда транспортного засобу з наданням послуг з управління та технічної експлуатації Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем "
 1. 2. Оренда транспортного засобу без надання послуг з управління та технічної експлуатації Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
  оренди транспортного засобу без екіпажу притаманні ознаки, що об'єднують його з договором оренди транспортного засобу з екіпажем, що зазначені в п. 1 коментаря до ст. 632 ГК. Даний договір відрізняє від суміжного зобов'язання то, що орендодавець надає орендареві транспортний засіб без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації. Ця риса зумовлює інші
 2. Питання 27. Договір прокату
  орендодавець, здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в тимчасове володіння і користування. Договір прокату - це різновид договору оренди, тому до відносин з прокату майна застосовуються загальні положення про оренду, якщо це не суперечить спеціальним нормам про прокат.
 3. Різновиди договору найму
  оренди) земельних ділянок, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, договір найму (оренди) транспортних засобів, договір лізингу. Так, особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди визначені СТ.СТ.793-797 ЦК. Ці особливості стосуються: 1) форми договору і його реєстрації. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої
 4. Стаття 787. Договір фрахтування
  орендою транспортного засобу з екіпажем (ст. 632 ЦК). Однак ці договори різні, так як надання всієї або частини місткості транспортного засобу не означає передачі фрахтувальнику правомочностей щодо володіння і користування транспортним засобом. При договорі фрахтування технічна та комерційна експлуатація транспортного засобу здійснюється його власником-перевізником. 3.
 5. Питання 30. Оренда підприємств 1.
  оренди-підприємства-hrH 2. Опиічітельіие риси договір "" [: ф до ^ ЩР ^ іпт j "І '' '' '1. За договором оренди підприємства орендодавець зобов'язується надати орендарю підприємство як єдине ціле за плату в тимчасове володіння і користування, а орендар зобов'язується сплачувати обумовлену орендну плату. 2. Відмінні риси договору оренди підприємства:? предметом оренди є
 6. Стаття 608. Орендодавець
  оренду наділений його власник, оскільки право розпорядження - один з основних елементів змісту права власності. Власник має право виступати орендодавцем як безпосередньо, так і через інших осіб. Останнє можливо, наприклад, якщо в оренду надається майно, що є державною власністю або власністю муніципальних утворень, не закріплене за
 7. Стаття 615. Користування орендованим майном
  орендаря - користування майном відповідно до договору або призначення майна. За договором оренди майно може бути надано як в певних цілях, так і для вільного використання. Зазначені в договорі мети використання можуть не відповідати призначенню майна. Так, транспортний засіб (яхта, теплохід і ін) нерідко надається в оренду не для перевезення вантажу
 8. передмові до другого видання
  орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін Окремий розділ другого видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Це було зроблено з урахуванням побажань підприємців та суттєвої практичної значущості з огляду на те, що малі підприємці є
 9. СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
  транспортне доручення, або транспортна інструкція) 97 Відвантажувальні документи 94 Оферта 71 Перевізник 77 ПК 30 Підрядні угоди 85 Позиціонування товару 51 Показники економічного потенціалу фірми 63 Показники економічної ефективності 57 Показники ефекту 57 Правовий режим 89 Виробничо-збутова кооперація 85 Протокол випробувань 95 Дозвіл на відвантаження 95 Рентинг 84 Ризик 48 Угоди
 10. Стаття 610. Строк договору оренди
  орендарю, як правило, на певний, точно обумовлений у договорі термін (договірний строк). Він може визначатися календарною датою, закінченням періоду часу або вказівкою на подію, яка повинна настати (див. ст. 190 ЦК). Оренда на термін до одного року вважається короткостроковою. 2. Якщо термін оренди в договорі не зазначено взагалі або не названий спосіб його визначення чи це
 11. алфавітно-предметний покажчик
  оренда державного та комунального майна 441 оренда землі 458 асоціація 123 Банківський кредит 281 банківсько-страхові (офшорні) зони 793 банкрутство 151 безготівкові розрахунки 238 безвідкличний акредитив 739 Вкладний (депозитний) рахунок у банку 237 позапланова виїзна перевірка 166 зовнішньоторговельні зони 792 зовнішньоекономічна діяльність 657 зовнішньоекономічні операції з
 12. Стаття 689. Договір безоплатного користування
  оренди, кожен з яких представляє собою договір про передачу індивідуально-визначеної речі у тимчасове користування (перший - на оплатній основі, а другий - на безоплатній), до договору позички застосовується ряд загальних положень про оренду. Стаття 690. Позикодавець Коментар до статті 690 Про поняття комерційної організації див. ст. 50 ЦК. Стаття 691. Надання речі у безоплатне
 13.  ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
    оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства); Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності; Типовий договір оренди земельної частки (паю); Типовий концесійний договір. ПЕРЕДМОВА до п'ятого видання У п'ятому виданні значне
 14.  Стаття 801. Договір транспортної експедиції
    транспортної експедиції по суті - посередницький договір, близьке до агентуванню. Однак оскільки його метою є посередництво при укладенні та виконанні договору перевезення, а також пов'язаних з цим договором зобов'язань (за пред'явленням вантажу до перевезення, його митного оформлення і т.д.), він ставиться до транспортним зобов'язаннями. Договір транспортної експедиції -
 15.  Договір транспортного експедирування
    транспортного експедирування - це договір, за яким одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок іншої, сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів (ч.1 ст.929 ЦК). Договором можуть бути встановлені: обов'язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або